Home » » ကေလးလုပ္သားမ်ားကုိ အႏွိပ္စက္ဆံုး ႏုိင္ငံ စာရင္းတြင္ ျမန္မာဦးေဆာင္

ကေလးလုပ္သားမ်ားကုိ အႏွိပ္စက္ဆံုး ႏုိင္ငံ စာရင္းတြင္ ျမန္မာဦးေဆာင္

Written By Unknown on Thursday, June 13, 2013 | 4:53 PM

ရန္ကုန္- ကေမၻာတစ္လႊားႏုိင္ငံမ်ား တြင္ ကေလးအလုပ္သမားမ်ားကို အႏုိင္အထက္ျပဳက်င့္မႈအဆိုးရြား ဆံုးႏုိင္ငံစာရင္း၌ ျမန္မာႏိုင္ငံက ထိပ္ဆံုးစာရင္းမွ ရပ္တည္ေနဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာအလုပ္သ မားအဖဲြ႕အစည္း (ILO)၏ သုေတသနစာရင္းတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

ကေလးလုပ္သားမ်ားကို အႏုိင္အထက္ျပဳမႈအဆိုးရြားဆံုး ႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္ေသာ ေျမာက္ကုိရီးယား၊ ဆိုမာလီယာ၊ ဆူဒန္၊ ကြန္ဂို၊ ဇင္ဘာေဘြ၊ အာဖဂန္နစၥတန္၊ ဘရြန္ ဒီ၊ ပါကစၥတန္ႏွင့္ အီသီယုိပီးယားႏိုင္ငံတို႔၏ ထိပ္တြင္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံက ရပ္တည္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ ယခုအခ်ိန္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ ကေလးလုပ္သားမ်ားအတြက္ စြန္စားရမႈႏွင့္ အႏၲရာယ္ ရိွမႈတို႔မွ ကာကြယ္ေပးရန္ အဓိက်ေသာ ကာလျဖစ္ေနေၾကာင္း ယူနီဆက္ဖ္က ေျပာၾကားလိုက္ၿပီး ႏုိင္ငံ တကာအကူအညီမ်ားကုိလည္း ဖိတ္ေခၚလုိက္သည္။

စစ္အစိုးရအုပ္စုိးစဥ္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအတြင္း ကေလးလုပ္သားအေရးကိစၥေဆြးေႏြးမႈသည္ တင္းက်ပ္ေသာ ပိတ္ပင္မႈတစ္ခုျဖစ္ခဲ့ေသာ္ လည္း အစိုးရသစ္သည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအတြက္ စိတ္ဆႏၵရိွလာေနၿပီး မိသားစုကို ေထာက္ပံ့ရန္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနရေသာ ကေလးမ်ားအတြက္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားေဆာင္ရြက္လာဖြယ္ ရိွ သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ ကေလးလုပ္သားမ်ားသည္ အႏၲရာယ္ရိွေသာ လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ အလုပ္ခ်ိန္ၾကာျမင့္ ေသာလုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ လုပ္ကုိင္ေနရၿပီး အပန္းေျဖအနားယူရန္ႏွင့္ ေဆာ့ကစားရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားနည္းပါးေနေၾကာင္း ယူနီဆက္ဖ္သံုး သပ္သည္။ မိသားစုဆင္းရဲႏြမ္းပါး၍ လုပ္ ငန္းခြင္၀င္ေရာက္ေနရေသာ ကေလးငယ္မ်ား၏ အဓိကခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မွာ ေက်ာင္းပညာသင္ယူမႈအခြင့္အလမ္းဆံုး႐ံႈးေနရျခင္းျဖစ္ ၿပီး အေျခခံပညာမူလတန္းအဆင့္၌ ေက်ာင္းမ်ားကုိ စြန္႔ခြာေနေသာ ျမန္မာေက်ာင္းသားဦးေရသည္ ႏွစ္စဥ္ ငါးသိန္းေက်ာ္ရိွေနသည္။

“၁၈ ႏွစ္ေအာက္ကေလးေတြ အလုပ္မလုပ္ရဘူး။ ေက်ာင္းမွာ စာသင္ေနရမယ္ဆုိတဲ့ သတ္မွတ္ခ်က္က ဆင္းရဲတဲ့ ႏုိင္ငံေတြမွာ ယုတၱမတန္ဘူး။ေက်းရြာေတြကယာထဲမွာ လယ္လုပ္ေနတဲ့ ကေလးေတြ ၿမိဳ႕ေပၚက စားေသာက္ဆုိင္မွာ စားပဲြ ထုိးေနတဲ့ ကေလးေတြ၊ လုိင္းကားေတြမွာ စပယ္ယာလုိက္ေနတဲ့ ကေလးေတြရိွေနပါတယ္” ဟု ေဒါက္ တာေအာင္ထြန္းသက္က ဆိုသည္။မိသားစုဖူလံုဖို႔လုပ္ေနၾကရတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ကေလးေတြအလုပ္လုပ္တာ ျပႆနာမဟုတ္ဘူး။ တကယ္တမ္း အလုပ္လုပ္တဲ့အတြက္ စာသင္ခြင့္မရတာ ျပႆနာျဖစ္ေနတယ္။ ပညာေရးစနစ္အရ ကေလးေတြက ေက်ာင္းကိုသြားေနရတယ္။ လုပ္ငန္းခြင္ထဲက ကေလးေတြအတြက္ ေက်ာင္းေတြက ကေလးေတြရိွတဲ့ေနကို သြားရပါမယ္”ဟု ၎ကဆက္လက္ေျပာသည္။

လုပ္ငန္းခြင္ ေဆာလ်င္စြာ ၀င္ေရာက္လုပ္ကုိင္ေနရေသာ ကေလးမ်ားအတြက္ ပညာသင္ယူခြင့္မွာ အဓိကလိုအပ္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္ေနၿပီးလုပ္ငန္းခြင္မွ ကေလးမ်ား စာသင္ ၾကားခြင့္ရရိွရန္ အေလးေပးေဆာင္ ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကအႀကံ ျပဳသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန ယူနီဆက္ႏွင့္ ပုဂၢလိကအလွဴရွင္မ်ားသည္ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၇၀ ေက်ာ္တြင္ ေက်ာင္းျပင္ပမူလတန္း ပညာေရးအစီအစဥ္မ်ား လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေနေသာ္လည္း သင္တန္းသားကေလးငယ္မ်ား စုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ ပညာသင္ႏွစ္ကုန္ဆံုးေအာင္ထိန္းထားျခင္းတုိ႔အတြက္ အခက္အခဲႀကီးမားေနေၾကာင္း တာ၀န္ရိွသူမ်ားက ဆုိသည္။

“မသင္မေနရ ပညာေရးဥပေဒသတ္မွတ္ျပ႒ာန္းႏိုင္ျခင္းမရိွေသးတဲ့အတြက္ ကေလးေတြ အလုပ္လုပ္ခုိင္းတာ အေရးယူလုိ႔မရတာ ေတြရိွေနတယ္။ မိဘဆင္းရဲတဲ့ အတြက္ ကေလးကုိ အလုပ္လုပ္ခိုင္းရတာျဖစ္လို႔ စီးပြားေရးဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ဖုိ႔နဲ႔ အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္လာတဲ့ အဘိုးအဘြားေတြကို ကေလးေတြက ရွာေဖြေကၽြးေမြးေစာင့္ေရွာက္ေနရတဲ့အတြက္ လူမႈဖူလံုေရးအစီအစဥ္ေတြျဖစ္လုိဖို႔လည္း လုိအပ္ေနပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ ပညာေရးစနစ္ျပဳ ျပင္ေျပာင္းလဲေရး နုိင္ငံေရးဆုိင္ ရာ ညီလာခံမွာေတာ့ အလယ္တန္းအ ထိ မသင္မေနရ ပညာေရး ေဆာင္ ရြက္သြားဖုိ႔ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္”ဟု ႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ပညာေရးကြန္ယက္မွ ေဒၚတာသိန္းလြင္က ေျပာသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ ကေလးလုပ္သားမ်ားသည္ ပညာသင္ယူရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဆံုး႐ံႈးေနသလုိ က်န္းမာေရးထိ ခုိက္ႏိုင္ေသာ လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ အသက္အႏၲရာယ္ရိွေစေသာ လုပ္ငန္းခြင္တုိ႔တြင္ လုပ္ကုိင္ေနရျခင္းမ်ားရိွေနၿပီး လုပ္ခလစာႏွင့္ အလုပ္ခ်ိန္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားလည္းလုိအပ္ေနသည္။

“ကေလးေတြကို အလုပ္လုပ္ ခြင့္မေပးေတာ့ လုပ္ခလစာ သတ္မွတ္ခြင့္လည္းမရိွေတာ့ဘူး။ ကေလးေတြကို က်န္းမာေရးထိခိုက္ေစတဲ့ လုပ္ငန္းခြင္ေတြ၊ အသက္ အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစမယ့္ လုပ္ငန္းခြင္ေတြမွာ လုပ္ကုိင္ေစတာကေတာ့ မတရားပါဘူး”ဟု ေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္ကသုံးသပ္ေျပာသည္။

7Day News Journal