Home » » ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူအႀကိဳက္ အာရွထိပ္တန္း ႏုိင္ငံမ်ားစာရင္း ျမန္မာစတုတၴေနရာ၌ ရပ္တည္

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူအႀကိဳက္ အာရွထိပ္တန္း ႏုိင္ငံမ်ားစာရင္း ျမန္မာစတုတၴေနရာ၌ ရပ္တည္

Written By Unknown on Monday, January 20, 2014 | 3:32 PM

ေဟာင္ေကာင္၊ ဇန္န၀ါရီ-၁၉

ကမၻာေက်ာ္ အီကုိေနာမစ္သတင္းမီဒီယာအုပ္စု လက္ေအာက္ခံ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ အီကိုေနာမစ္ေကာ္ပုိရိတ္ကြန္ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ စစ္တမ္းအရ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ထုိင္းႏွင့္မေလးရွားကုိ ေက်ာ္လြန္ကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူအႀကိဳက္ အာရွထိပ္တန္းႏုိင္ငံမ်ားစာရင္းတြင္ စတုတၳအဆင့္၌ ရပ္တည္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

အီကုိေနာမစ္ေကာ္ပုိရိတ္ကြန္ရက္၏ အာရွစီးပြားေရး႐ႈျမင္ခ်က္ ၂၀၁၄ အရ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအႀကိဳက္ အာရွႏုိင္ငံမ်ားစာရင္းတြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ပုိမုိျပဳလုပ္လုိေၾကာင္း ဆႏၵျပဳထားသူ ၆၈ ဒသမ ၇
ရာခုိင္ႏႈန္းျဖင့္ ထိပ္ဆံုးတြင္ ရပ္တည္လ်က္ရွိၿပီး အင္ဒုိနီးရွားႏွင့္ အိႏၵိယတုိ႔က တ႐ုတ္ေနာက္မွ အစဥ္လုိက္ရပ္တည္လ်က္ရွိသည္။

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပုိမုိလုပ္ေဆာင္ လုိေၾကာင္း ဆႏၵျပဳသူ ၃၈ ဒသမ ၇ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ အႀကိဳက္ ႏုိင္ငံမ်ားစာရင္း၌ စတုတၳေနရာတြင္ ရပ္တည္ေနၿပီး ထုိင္းႏွင့္ မေလးရွားတုိ႔က ျမန္မာႏုိင္ငံေနာက္တြင္ အစဥ္လုိက္ ရပ္တည္ေနသည္။
အလားတူ အာရွစီးပြားေရး႐ႈျမင္ခ်က္ ၂၀၁၄ တြင္ အာရွႏုိင္ငံမ်ား၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆုိင္ရာ အေျခအေနမ်ားကုိ စံႏႈန္းျဖတ္ခဲ့ရာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ က႑ ေနာက္ခံအေျခအေန တုိးတက္မႈအရွိ ဆံုးႏုိင္ငံအျဖစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံက ထိပ္ဆံုး တြင္ရပ္တည္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈက႑ ေနာက္ခံအေျခအေနမ်ား တုိးတက္မႈ အျပဆံုးႏုိင္ငံအျဖစ္ အာရွ-ပစိဖိတ္ေဒသ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ အမႈေဆာင္အရာရွိ ၇၆ ဒသမ ၇ ရာခုိင္ ႏႈန္းတုိ႔က အမွတ္ေပးထားသည္။
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈက႑ ေနာက္ခံအေျခအေနမ်ား တက္ရိပ္အျပဆံုးႏုိင္ငံ မ်ားစာရင္းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ေအာက္၌ ဖိလစ္ပုိင္၊ တ႐ုတ္၊ အင္ဒုိနီးရွားႏွင့္ ဗီယက္နမ္တို႔က အစဥ္လုိက္ရပ္တည္ ေနေၾကာင္းသိရသည္။

စံေတာ္ခ်ိန္ ေန႔စဥ္သတင္းစာ