Home » » ေျမယာသိမ္းမႈမ်ား အတိတ္၏ အရိပ္မည္းႀကီးထိုးေနဆဲလား

ေျမယာသိမ္းမႈမ်ား အတိတ္၏ အရိပ္မည္းႀကီးထိုးေနဆဲလား

Written By Unknown on Thursday, December 12, 2013 | 4:43 PM

ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အဓိကၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ေသာ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕၏ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ရွိ စံရွားတင္၏ ခ်ိခ်ိ နဲ႔နဲ႔ ဝါးအိမ္ကေလးက သူ႔အိမ္အပါအဝင္ ပတ္ ဝန္းက်င္ ရွိ ျမက္ခင္းျပင္ႀကီးတစ္ခုလုံးအား ဝါးမ်ိဳေတာ့မည့္ စက္မႈေတာ္လွန္ေရးကို ထီးထီးႀကီး ေျခကုပ္အန္တုေန သည္။

သူ႔ေျမကြက္ကေလးအား ပိုက္ဆံေပးယူၿပီး သူ႔ကို ထြက္ခြာခိုင္းေနသည့္ အစိုးရ၏ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈကို အသက္ ၄၁ႏွစ္အရြယ္ရွိၿပီျဖစ္ေသာ သူက ပယ္ခ်လိုက္ သည္။ ဂ်ပန္ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳထားေသာ ထုတ္ လုပ္ေရးဇုန္ႀကီးတစ္ခုအတြက္ ပထမအဆင့္ လမ္းပြင့္သြား ေစရန္ အစိုးရက ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

''အစိုးရအရာရွိေတြက နည္းလမ္းႏွစ္ခုရွိတယ္လို႔ ေျပာတယ္။ ပထမ နည္းလမ္း က အစိုးရရဲ့ညႇိႏွိုင္းမႈကိုလက္ ခံဖို႔နဲ႔ ေနာက္နည္းလမ္းက အဲဒါမဟုတ္ရင္ အဖမ္းခံဖို႔ပဲ'' ဟု ၁၂ဧကအက်ယ္ရွိေသာ သူ႔ေျမကြက္ ကို ေဒၚလာ ၈၀၀ ခန႔္ေလ်ာ္ေၾကးေပးမည့္အစီအစဥ္ကို သူမက ရယ္ေမာ စရာဟာသအျဖစ္ ျပန္လည္သတိရရင္း ေျပာျပသည္။

မစံရွားတင္ႏွင့္ အျခားေသာေဒသခံအခ်ိဳ႕၏အန္တု မႈအေပၚ တစ္ဝက္ တစ္ပ်က္အရပ္သားအစိုးရႏွင့္ ယင္း၏ နိုင္ငံတကာ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ ဖက္မ်ားအေနျဖင့္ အဆိုပါအျငင္း ပြားဖြယ္ကိစၥအား အာဏာရွင္ ဆန္ေသာ အတိတ္ႏွင့္ မည္ သို႔ျခားနားစြာ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမည္လဲဆိုျခင္းက အေရး ႀကီးေသာ စမ္းသပ္မႈႀကီးတစ္ခုအျဖစ္ ေပၚထြက္လာေန သည္။

ျပီးခဲ့သည့္စေနေန့က ေနျပည္ေတာ္နွင့္ တိုကို်ျမို့ေတာ္ နွစ္ခုမွ အရာရိွမ်ားသည္ သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ဟု သိျကသည့္ စက္မႈစီမံကိန္းျကီးအား အုတ္ျမစ္ခ်ဖို့ စုရံုးခဲ့ ျကသည္။ သူတို့အေနျဖင့္ အလ်င္အျမန္ ဖံြ့ျဖိုးတိုးတက္ ေရးနွင့္ ယခင္ စစ္ အစိုးရမ်ားက ပံုမွန္ေစာ္ကားေမာ္ကား လုပ္ခဲ့ျကသည့္ နိုင္ငံသားအခြင့္အေရးနွစ္ခုအျကား မည္ ကဲ့သို့ ခိ်န္ခြင္လွ်ာညိွလုပ္ေဆာင္ျကမည္ဆိုသည့္အေပၚ ေမးခြန္းမ်ားအထုတ္ခံခဲ့ျကရသည္။

''လူေတြကို စနစ္တက် ေနရာျပန္ လည္ခ် ထားမႈ နဲ့ ပတ္သက္ရင္ သီလဝါစီမံကိန္းက မွတ္တိုင္တစ္ခုပဲ''ဟု ထို စီမံကိန္းနွင့္ရင္းနီွးကြ်မ္းဝင္ေနသည့္ ရန္ကုန္အေျခစိုက္ ေဝဖန္သံုးသပ္သူတစ္ဦးကေျပာသည္။  ''ဒါေပမဲ့ ခက္ေနတာက အစိုးရ အေနနဲ့ အစီအစဉ္ တက် အလုပ္ေတြ မလုပ္ခဲ့ျက ဘူး။ အဲဒါေျကာင့္ ေကာလာ ဟလေတြနဲ့ နားလည္မႈလဲြတာေတြအမ်ားျကီးျဖစ္ေနတယ္'' ဟု သူကဆက္ေျပာသည္။

ဟက္တာ ၂၄၀၀ က်ယ္ဝန္းသည့္ သီလဝါစီမံကိန္း သည္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစိုးရအတြက္ နိုင္ငံတကာစက္ မႈဇုန္စီမံကိန္းအတဲြလိုက္တြင္ အခရာက်ေသာ စီမံကိန္း တစ္ခုျဖစ္သည္။ အစိုးရက ရာစုနွစ္ဝက္နီးပါး အထီးက်န္ အုပ္စိုးမႈနွင့္ အေနာက္ နိုင္ငံမ်ား၏ အပယ္ခံအဆင့္ အဆံုး သတ္ေရးအတြက္ ျကိုးစားျပီး ရင္းနီွးမတည္မႈမ်ားျပုလုပ္ ေနသည္။ ဂ်ပန္အစိုးရနွင့္ ဘ႑ာအေဆာက္အအံုျကီးမ်ားျဖစ္ ေသာ မစ္ဆူဘီရီွ၊ ဆူမီတိုမိုနွင့္ မာရူဘီနီကုမၸဏီျကီးမ်ား က ဇုန္နွင့္ ဆိပ္ကမ္း ဖံြ့ျဖိုးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္  အေျခခံ အေဆာက္အအံုေခ်းေငြ ေဒၚလာသန္း ၅၀၀ ထည့္သြင္း ထားသည္။ ထိုဇုန္က ကားမွအစ အထည္ခု်ပ္လုပ္ငန္း အထိ လုပ္ကိုင္မည့္သူမ်ားကို ဖိတ္ေခၚထားရာ ယင္း အတြက္ စိတ္ခ် အာမခံ နိုင္ေသာ လွ်ပ္စစ္၊ ေရနွင့္ပို့ေဆာင္ ေထာက္ပံ့မႈအစီအစဉ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္သည္။ ယင္း တို့က ျမန္မာနိုင္ငံအနံွ့ ခို့်ယြင္းအားနည္းလ်က္ရိွေနသည္။

အစိုးရအား တိုက္ပဲြဝင္ေနေသာ သီလဝါေဒသခံအခို့် ပင္ ယင္းစီမံကိန္းကို ျကိုဆိုေျကာင္းေျပာျကသည္။ စစ္တပ္ကပိုင္ေသာ ေျခာက္ကပ္ကပ္နိုင္လွသည့္ သြပ္မိုးစက္ရံု တစ္ရံုသည္သာ လႈပ္ရွားသက္ဝင္ေနေသာ စက္ရံုအခို့် ထဲက တစ္ခုျဖစ္ ေနေသာ ထိုစိုက္ပို်းေရး ေဒသ၌ ယခုစီမံ ကိန္းသည္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းအတြက္ အရင္း အျမစ္ေနရာတစ္ခုျဖစ္မည္ဟု သူတို့ကေျပာသည္။

''ကြ်န္ေတာ္တို့က ဒါကို မဆန့္က်င္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ အစိုးရက လူ့အဖဲြ့အစည္းရဲ့အခြင့္အေရးေတြကို ခို်းေဖာက္ ခဲ့တယ္'' ဟု အသက္ ၆၇ နွစ္အရြယ္ရိွျပီျဖစ္ေသာ လယ္ သမားျကီးလည္းျဖစ္ ေဒသေခါင္းေဆာင္လည္းျဖစ္သူ ဦးျမလိွုင္ ကေျပာ သည္။

၁၉၉၇ ခုနွစ္တြင္ စစ္အစိုးရက တစ္ဧကလွ်င္ ေဒၚလာ ၂ဝခန့္နွင့္ ေျမမ်ားသိမ္းလိုက္ျခင္းအေပၚ သေဘာမတူျက သည့္အတြက္ ေဒသခံမ်ားက ထိုေနရာမ်ားတြင္ လယ္မ်ား ျပန္စိုက္ခဲ့ျကသည္။ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ခင္းမ်ား စိုက္ခဲ့ျက သည္။ စားက်က္ ေျမလုပ္ခဲ့ျကသည္။ အေပးအယူလုပ္ သည္ဆိုျခင္းမွာ ေဒသခံမ်ားအား သူတို့အိမ္နွင့္ စိုက္ပို်းမႈ ေျခာက္နွစ္စာ ဆံုးရံႈးခဲ့ျခင္းမ်ားအေပၚတြင္ ေလ်ာ္ေျကး ေပးျခင္းသာျဖစ္သည္ဟု အစိုးရက ေျပာဆိုေနခိ်န္တြင္ ေဒသခံအခို့်က ဒီေျမမ်ား ကို သူတို့သည္ တရားဝင္အရ ေရာ၊ စိတ္ဓာတ္ေရးရာအရပါ ပိုင္ဆိုင္သည္ဟုေျပာျက သည္။ ထိုေျမမ်ားသည္ ယခုအခါ ေဒၚလာေထာင္ခီ်တန္ ေနရာ အာဏာရွင္အလြန္ အစိုးရေခတ္ အိမ္ျခံေျမေဈး စန္းထမႈကို ေက်းဇူးတင္ရမည္။

စီမံကိန္း အကို်းသက္ေရာက္မႈနယ္ေျမမ်ားအား ပံုနိွပ္ထားသည့္ ဂူးဂဲလ္ေျမပံုျကီးကို နံရံတြင္ကပ္ထားသည့္ အိမ္တစ္အိမ္၌ နိုဝင္ဘာလက အစည္းအေဝးလုပ္ခဲ့ရာ ေဒသခံအခို့်က အခိ်န္ျကာျမင့္ေနသည့္ ေတာင္းဆိုခ်က္ နွစ္ခ်က္ကို ခ်ျပခဲ့ သည္။ ပထမအခ်က္မွာ စစ္တပ္သည္ သူတို့အား ေလွ်ာ့ေဈးအမ်ားျကီးျဖင့္ အဓမၼေရာင္းခိုင္းခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။ ဒုတိယအခ်က္မွာ ၂၀၁၂ ေျမယာဥပေဒ အရ အစိုးရက နွစ္ေပါင္း ၁၅နွစ္အတြင္း ဖံြ့ျဖိုးေရးမလုပ္ နိုင္လွ်င္ ထိုေျမမ်ားအား သူတို့ဆီ ျပန္ေပးရမည္ဟုဆိုသည္။

သီလဝါလယ္သမား အစုလိုက္အျပံုလိုက္က အစိုးရ သစ္၏ ေလ်ာ္ေျကးေပးအစီအစဉ္အား သေဘာတူခဲ့ျက ေသာ္လည္း ေဒသဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မ်ားက ျခိမ္းေျခာက္ သျဖင့္ ေခါင္းညိတ္ခဲ့ျကရပါသည္ဟု အခို့်ကေျပာျကသည္။ ''ခင္ဗ်ားတို့ လက္မွတ္မထိုးဘူး ဆိုရင္ အထက္အဆင့္ ကို အစီရင္ခံစာပို့ရလိမ့္မယ္လို့ သူတို့ကေျပာတယ္''ဟု အသက္ ၃၉နွစ္အရြယ္ရိွ ဦးေက်ာ္ဝင္းက ေျပာသည္။လက္မွတ္ထိုးျပီးသား စာရြက္မိတၱဴကို သူ ဘယ္တုန္းကမွ မရခဲ့ဟု သူက ျဖည့္စြက္ ေျပာသည္။  ''စစ္အာဏာရွင္ေအာက္ ကြ်န္ေတာ္တို့က အျကာ ျကီး ေနခဲ့ျကရတာ။ အက်င့္ေဟာင္းေတြ မေပ်ာက္ေသး ဘူး'' ဟု သူကဆက္ေျပာသည္။

ထိုေနရာမွ ကီလိုမီတာအနည္းငယ္ခန့္အကြာသို့ နာရီမ်ားစြာေနာက္က်ျပီး ေရာက္သြားသည္။ ထိုေနရာ တြင္ ေရွြ့ေျပာင္းခံရေသာေဒသခံမ်ားက ပ်ဉ္ျပားပံုမ်ား၊ သံဆန္ခါလိပ္မ်ားနွင့္ စြန့္ပစ္ထားေသာဖရဲသီးခံြမ်ားျကား တြင္ရပ္ေနျကသည္။ သူတို့အိမ္မ်ားကို အျပင္းအထန္ တည္ေဆာက္ေပးေနျကေသာ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း မ်ားကို ေစာင့္ျကည့္ေနျကျခင္းျဖစ္သည္။

အသက္၂၉နွစ္အရြယ္ရိွ မသီတာက သူ့အေနျဖင့္ သီးနံွအတြက္ ေလ်ာ္ေျကးေဒၚလာ ၃၀၀၀ ခန့္နွင့္ အိမ္ ေဆာက္ရန္အတြက္ ေဒၚလာ ၂၅၀၀ ခန့္ရရိွေျကာင္း ေျပာ ျပသည္။ သို့ေသာ္ သူ့အေနျဖင့္ အစိုးရ၏ေလ်ာ္ေျကး သို့ မဟုတ္ အစိုးရက ေဒသခံမ်ားနွင့္ တိုင္ပင္ေျပာျကားရန္ ပ်က္ကြက္မႈတို့အေပၚ မေက်နပ္ဟုဆိုသည္။ ထိုသို့ဆို လွ်င္ သူ့အေနျဖင့္ ဘာေျကာင့္သေဘာတူခဲ့ပါသလဲဟု ေမးျကည့္ရာ မသီတာက- ''ကြ်န္မတို့ မေျပာင္းခ်င္ဘူးဆိုရင္ သူတို့က ဘူဒိုဇာ နဲ့ ထိုးဖ်က္ပစ္လိုက္မွာေလ''ဟု ေျပာသည္။

သီလဝါစက္မႈဇုန္ စီမံခန့္ခဲြေရးေကာ္မတီဥကၠဌ ဦးဝင္စတန္ဆက္ေအာင္က ေဒသခံမ်ားအား ေဆြးေနြးတိုင္ ပင္မႈမ်ား ထပ္ခါထပ္ခါျပုလုပ္ခဲ့ျပီး ေလ်ာ္ေျကးမွာလည္း မွ်တမႈရိွေျကာင္း ခိုင္ခိုင္မာမာေျပာသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံမွာ တစ္ခါမွ် မက်င့္ သံုးခဲ့ဖူးေသာ နိုင္ငံတကာစံနႈန္းမ်ားနွင့္ကိုက္ညီေအာင္ ပထမဆံုးလုပ္ေဆာင္မႈျဖစ္သည့္အတြက္ အာဏာပိုင္မ်ားအေနျဖင့္ အခို့်ေသာအမွားမ်ား အေျခ အေနအရ လုပ္ခဲ့ျကသည္ဟု သူကျဖည့္စြက္ေျပာသည္။  ''ဒါဟာ ပထမဆံုး အေတြ့ အျကံုပါ။ ေျခလွမ္းတိုင္း မွာ ကြ်န္ေတာ္တို့ ျပီးျပည့္စံုတယ္လို့ ကြ်န္ေတာ္တို့မေျပာ နိုင္ပါဘူး''ဟု သူက ဆက္ေျပာသည္။

သီလဝါစီမံကိန္းတြင္ ျမန္မာအစိုးရနွင့္ လက္တဲြလုပ္ ေနသည့္ ဂ်ပန္နိုင္ငံတကာဖံြ့ျဖိုးေရးေအဂ်င္စီ(ဂို်က္ကာ) က ယင္းနွင့္ပတ္သက္ျပီး မွတ္ခ်က္ေပးရန္ျငင္းဆန္သည္။ ေနျပည္ေတာ္ရိွအစိုးရက ေဒသခံမ်ားအား ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ကို စနစ္တက် ကိုင္တြယ္မည္ဟူေသာ အာမခံ ခ်က္ တိုကို်(ဂ်ပန္အစိုးရ)ကလက္ခံရရိွထားေျကာင္း ဂ်ပန္ ကုန္သြယ္ေရးေအဂ်င္စီ(ဂ်က္ထရို) ရန္ကုန္၏မန္းေနဂ်င္း ဒါရိုက္တာ မာဆာကီတာကာဟာရာကေျပာသည္။

'အျငင္းပြား စရာေတြျဖစ္လာမယ္ဆိုရင္ ဂ်ပန္ပုဂၢ လိကကုမၸဏီေတြရဲ့ဂုဏ္သတင္းကို ထိခိုက္သြားလိမ့္မယ္။ အဲဒါေျကာင့္ ဒါကိုေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ ေျဖရွင္းေဆာင္ ရြက္လိမ့္မယ္လို့ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္'ဟု သူကေျပာသည္။ ျမန္မာအစိုးရသည္ အေရွြ့ ေျပာင္း ခံျပည္သူမ်ားအား ေဒါသအမ်က္ေျခာင္းေျခာင္းထြက္ေစခဲ့သည့္ ယခင္စစ္ အစိုးရ၏အစီအစဉ္မ်ားထက္ ပိုမိုျပီး တာဝန္သိလုပ္ေဆာင္ မႈမ်ားရိွသည္ဟူေသာအခ်က္ကို အခို့်က ျငင္းပယ္ေကာင္း ျငင္းပယ္နိုင္သည္။ သို့ေသာ္ သီလဝါ ကိစၥ သည္ အစိုးရနွင့္ ယင္း၏မဟာမိတ္မ်ားအတြက္ အတိတ္က ေျမသိမ္းမႈ၊ အက်ပ္ကိုင္မႈ၊ လိွု့်ဝွက္မႈ၊ ျပီးေတာ့ ယင္းတို့နွင့္ပတ္သက္ျပီး ျပည္သူေတြက ေတးမွတ္ထားမႈတို့အေပၚ သတိေပးခ်က္ လည္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာနိုင္ငံသစ္ အတြက္ မဟာစီးပြားေရး စီမံကိန္းျကီးမ်ားအေပၚတြင္လည္း အကို်းသက္ေရာက္မႈ ျဖစ္ေပၚေစလိမ့္မည္။ သူ့ကို ေရွြ့ေျပာင္းေစဖို့ အာဏာပိုင္မ်ားက ဖိအား အလြန္အမင္းေပးခဲ့သည္ဟု ခံစားေနရသည့္ စံရွားတင္ က ယခုလိုေျပာေလသည္။

''ကြ်န္မကေတာ့ ဒါကိုမေမွ်ာ္လင့္ဘူး။ အေပၚပိုင္း က ေျပာေနတာေတြနဲ့ ေအာက္ေျခကလုပ္ေနတာေတြက ျခားနားေနတယ္''။

ဒီဇင္ဘာ ၅ရက္ထုတ္  FINANCIAL TIMES မွ Michael Peel  ေရးသားသည့္ Memories of Myanmar's past cloud land deals  သံုးသပ္ခ်က္ေဆာင္းပါးကို ျမန္မာဘာသာသို့ ဆီေလ်ာ္ေအာင္ျပန္ဆိုပါသည္။

ညီလတ္ - Yangon Media Group