Home » » ကမၻာ့ၿမိဳ႔ေတာ္မ်ား ေျပာင္းေရႊ႔ျခင္းႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္တည္ရျခင္းအေၾကာင္းရင္း – လင္းထုိက္ (Y.I.T)

ကမၻာ့ၿမိဳ႔ေတာ္မ်ား ေျပာင္းေရႊ႔ျခင္းႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္တည္ရျခင္းအေၾကာင္းရင္း – လင္းထုိက္ (Y.I.T)

Written By Unknown on Friday, November 1, 2013 | 1:58 PM

    (ႏိုင္ငံျခားေၾကာက္ေရာဂါ)ႏွင့္ (အယူသီးမႈ)တုိ႔အေပၚတြင္ အေျချပဳစဥ္းစားခဲ့. . . ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ရန္ကုန္တြင္ တည္ရွိေနျခင္းကလည္း အာဏာရွင္ အစိုးရအဖို႔ စိတ္မလုံမၿခံဳျဖစ္ေစ . . .အာရပ္ေႏြဦးဂယက္ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း တရားခံလက္သည္မေပၚေသာ ဗံုးေပါက္ကြဲမႈ မ်ားမွာလည္း အေၾကာင္းရင္းခံမ်ား . . .

၂၀၀၅ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၅ ရက္ေန႔တြင္ စစ္အစိုးရသည္ အစိုးရ ၀န္ထမ္းမ်ားအား ၿမိဳ႕ေတာ္သစ္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ရန္ ၫႊန္ၾကားခ်က္ ထုတ္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ ၿမိဳ႕ေတာ္သစ္ ဇာတ္လမ္းအစျပဳ ခဲ့သည္ဟု ဆုိရပါမည္။ ထုိစဥ္အခါ ကမၻာ့ သတင္းစာမ်က္ႏွာ မ်ားတြင္ေတာ့ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာ ၆ ရက္၊ မနက္ ၆ နာရီခဲြ တိတိတြင္ ပ်ဥ္းမနား ေနျပည္ေတာ္ ၿမိဳ႕သစ္သို႔ အစိုးရ ႐ံုးမ်ား ႐ုတ္တရက္ ေျပာင္းေရႊ႕ သြားေၾကာင္း ကမၻာ့သတင္း ဌာနမ်ားမွ ပလူပ်ံေအာင္ ေရးသား ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။

ေတာင္၊ ေျမာက္ ၁၁ မိုင္ေက်ာ္၊ အေရွ႕၊ အေနာက္ ၈ မိုင္နီးပါး၊ စတုရန္း မိုင္အားျဖင့္ ၂၇၀၀ စတုရန္းမိုင္ က်ယ္၀န္းေသာ ေနျပည္ေတာ္ ၿမိဳ႕ေတာ္သစ္ႀကီးသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေျမာက္ဘက္မွ ၂၄၄ မိုင္ ကြာေ၀းၿပီး ပဲခူး႐ိုးမႏွင့္ ရွမ္း႐ိုးမ ၾကားတြင္ တည္ရွိေပသည္။ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕၏ အေနာက္ ေတာင္ဘက္ ၁၂ မိုင္အကြာ ပ်ဥ္းမနား – ေတာင္တြင္းႀကီး၊ လယ္ေ၀း လမ္းဆံုအနီးတြင္ တည္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕ ဟူသည္ ဂ်ပန္ေခတ္ ကာလက ဗုိလ္ေန၀င္း၏ တပ္ရင္း(၁) ဌာနခ်ဳပ္ တည္ရွိခဲ့ဖူးရာ ၿမိဳ႕လည္း …  ျဖစ္သည္။ ေနျပည္ေတာ္ ၿမိဳ႕ေတာ္သစ္အား ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ ကတည္းမွ လွ်ဳိ႕၀ွက္ တည္ေဆာက္ခဲ့သည္ဟု တခ်ဳိ႕ေသာ ကမၻာ့ သတင္းဌာန မ်ားက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ၿမိဳ႕ေတာ္သစ္အား ယခင္ စစ္အစိုးရႏွင့္ နီးစပ္ေသာ ခ႐ိုနီမ်ား၏ ကုမၸဏီ အမ်ားစုမွ တည္ ေဆာက္ေပးခဲ့ၿပီး တ႐ုတ္ကုမၸဏီ မ်ားလည္း ပါ၀င္ တည္ေဆာက္ ေပးခဲ့သည္ဟု အစီရင္ခံစာ တခ်ဳိ႕က ဆုိပါသည္။ ၀န္ႀကီး႐ံုး ၃၀ ခန္႔အား ေတာင္-ေျမာက္ ၅မိုင္ခဲြ၊ အေရွ႕- အေနာက္ ၃မိုင္ နီးပါးက်ယ္၀န္းေသာ ေျမ ဧရိယာေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး၊ ေတာင္ဘက္ ေခ်ာင္းမႀကီး ေရကာတာ အနီးတြင္မူ အစိုးရ ဧည့္ရိပ္သာ မ်ားကို တည္ေဆာက္ ထားသည္။ ၀န္ႀကီး႐ံုးမ်ား၏ ေတာင္ဘက္တြင္ ၀န္ထမ္း အိမ္ရာမ်ားႏွင့္ ေစ်းမ်ားကို ေတြ႕ရမည္ ျဖစ္ၿပီး ၿမိဳ႕ေတာ္ေတာင္ဘက္ ၈ မိုင္အကြာ ဧလာၿမိဳ႕ အနီးတြင္ ႀကီးမားေသာ ေလဆိပ္ႀကီး တစ္ခုကို တည္ေဆာက္ ခဲ့သည္။ စစ္႐ံုးခ်ဳပ္ အပါအ၀င္ အေရးႀကီး စစ္ဘက္ အေဆာက္အအံု မ်ားမွာမူ ပ်ဥ္းမနား အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ ေတာေတာင္မ်ားအား ေနာက္ခံ အကာအကြယ္ယူ၍ သီးျခား တည္ေဆာက္ထားသည္ဟုဆုိသည္။

ၿမိဳ႕ေတာ္သစ္ႀကီးအား ၂၄ နာရီ လွ်ပ္စစ္မီး အျပည့္ရေအာင္ ျဖည့္ဆည္းထားၿပီး ႐ႈေမွ်ာ္ခင္း လွပေသာ ပန္းၿခံမ်ား၊ ေဂါက္ကြင္းႀကီးမ်ား၊ အိမ္ႀကီးရခိုင္ ခံ့ညားထည္ ၀ါေသာ အေဆာက္အအံုႀကီးမ်ား၊ ရွားပါး ပင္ဂြင္းငွက္ မ်ားပါ ျပသထားေသာ တိရစၦာန္ ႐ံုတစ္႐ံု စသည္ျဖင့္ အစိုးရ႐ံုး စိုက္ရာ ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးသည္ ခံ့ထည္ႀကီးက်ယ္ ခမ္းနားမႈ အေပါင္းႏွင့္ ျပည့္စံုပါေပသည္။

ေနျပည္ေတာ္ ၿမိဳ႕ေတာ္သစ္ႀကီး၏ ကုန္က်စရိတ္အား တိတိက်က် တြက္ခ်က္ရန္ ခက္ခဲ လွေသာ္လည္း ပညာရွင္မ်ား သံုးသပ္ၾကသည္ကေတာ့ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၅ ဘီလီယံ နီးပါး ကုန္က်ခဲ့လိမ့္မည္ဟု ဆိုၾက သည္။ ၿမိဳ႕ေတာ္သစ္ႀကီးအား တရား၀င္ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့သည့္ အခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံတြင္းရွိ ႏိုင္ငံသားတစ္ေယာက္၏ တစ္ႏွစ္၀င္ေငြမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၈၀ (ျမန္မာေငြ ၂ သိန္း ၈ေသာင္းခန္႔) သာရွိခဲ့ၿပီး တုိင္းျပည္တြင္းရွိ တခ်ဳိ႕ေသာ ကေလးငယ္ေလးမ်ားသည္ အမိႈက္ႀကိဳ အမႈိက္ၾကားမွ ေကာင္းေပ့ ဆုိသည့္ အစုတ္အခ်ာေလးမ်ား လိုက္လံ ေကာက္ယူၿပီး အသက္ေမြးမႈ ျပဳေနရသည္ဟု ပညာရွင္မ်ား ေလ့လာထားေသာ အစီရင္ခံစာ တစ္ခုတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ၿမိဳ႕ေတာ္သစ္ႀကီး တည္ေနရာ၏ ထူးျခားခ်က္ တစ္ခုမွာ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕၏ အေရွ႕တြင္ (ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕)၊ ေတာင္ဘက္တြင္ (ေတာင္ငူၿမိဳ႕)၊ ေျမာက္ဘက္တြင္ (တပ္ကုန္းၿမိဳ႕)တို႔ တည္ရွိၿပီး ထုိ၀န္းရံထားေသာ ၿမိဳ႕အားလံုးမွာ ၉ ဂဏန္းျဖစ္ေၾကာင္း ဂမီ္ၻရ ေဗဒင္ပညာရွင္မ်ားက ဆုိပါသည္။ အျခား ထူးျခားခ်က္ တစ္ခုမွာ ထိုၿမိဳ႕ေတာ္သစ္ ေျပာင္းေရႊ႕မည့္ အေၾကာင္း သတင္းစာ ရွင္းလင္းပဲြမွာ ၂၀၀၅ ႏုိ၀င္ဘာ ၇ ရက္ညေန ၃ နာရီမွ ၃ နာရီ ၅ မိနစ္ အထိ ၅ မိနစ္သာၾကာ ျမင့္ၿပီး ျမန္မာျပည္တြင္ အတုိဆံုး သတင္းစာ ရွင္းလင္းပဲြအျဖစ္ မွတ္တမ္း ၀င္သြားခဲ့သည္။ ထုိသတင္းစာ ရွင္းလင္းပဲြတြင္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီး ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေက်ာ္ဆန္း (ယခု သမ ၀ါယမ၀န္ႀကီး)က လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရး အရ ဗဟိုက်ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ အလယ္ပိုင္းသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ ရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း တုိတုိ တုတ္တုတ္ ေျပာဆုိသြားခဲ့သည္။

ေနျပည္ေတာ္ ၿမိဳ႕ေတာ္သစ္ ေျပာင္းေရႊ႕မႈသည္ ေခတ္သစ္ကမၻာ တြင္ေတာ့ ျမန္မာ တစ္ႏိုင္ငံတည္း မဟုတ္ခဲ့ေခ်။ ပထမ ကမၻာစစ္မွ စတင္ေရတြက္လွ်င္ ေနျပည္ေတာ္ကဲ့သို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့သည့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ သစ္ေပါင္း ၁၇ ၿမိဳ႕ရွိခဲ့သည္။ ေတာင္အာဖရိက ႏိုင္ငံဆိုလွ်င္ ၿမိဳ႕ေတာ္ သံုးခုရွိသည္ဟုပင္ ဆုိရမည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံျခား သံ႐ံုးမ်ားသည္ ပရီတိုးရီးယားတြင္ရွိ၍ ဥပေဒျပဳေရး အပိုင္းမွာ မူကိတ္ေတာင္း ၿမိဳ႕တြင္ တည္ရွိကာ တရားစီရင္ေရး အပိုင္းကား ဗလိုရမ္ဖြန္းတိမ္း (BloemFontein) တြင္ တည္ရွိေပသည္။

ေနျပည္ေတာ္ကဲ့သို႔ ၿမိဳ႕ေတာ္သစ္ ေျပာင္းေရႊ႕မႈမ်ဳိး ကမၻာတြင္ ရွိသည္ ဆုိေသာ္လည္း ေနျပည္ေတာ္ ၿမိဳ႕ေတာ္သစ္ ေျပာင္းေရႊ႕မႈကား ပိုမို ထူးျခားေနၿပီး ၿမိဳ႕ေတာ္သစ္ ေျပာင္းေရႊ႕မႈမ်ား ထဲတြင္ နားလည္ရ အခက္ ဆံုး ျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

တျခား ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ား၏ ၿမိဳ႕ေတာ္သစ္ ေျပာင္းေရႊ႕မႈမ်ားမွာ ေအးခ်မ္းေသာ ပထ၀ီ အေနအထား၊ အမ်ဳိးသား စည္းလံုး ညီၫြတ္ေရး၊ တုိင္းရင္းသား အုပ္စုမ်ားႏွင့္ တင္းမာမႈ ေလ်ာ့ပါးေရး စသည့္ ရည္မွန္းခ်က္ မ်ားအား အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေရးအတြက္ျဖစ္သည္။

ၿမိဳ႕ေတာ္သစ္ ေျပာင္းေရႊ႕ ခဲ့ၾကေသာ ကမၻာ့ႏိုင္ငံ ၁၇ ႏိုင္ငံမွ ၿမိဳ႕ေတာ္သစ္ ၁၇ ၿမိဳ႕အနက္ ၂ ၿမိဳ႕သာ မူလ ၿမိဳ႕ေတာ္ထက္ ပိုမုိႀကီးမားသည္ကို ေလ့လာေတြ႕ ရွိရသည္။  ျမန္မာျပည္ ၿမိဳ႕ေတာ္သစ္ႀကီးမွာမူ ၿမိဳ႕ေတာ္ ေဟာင္းထက္ ပိုမိုႀကီးမားေအာင္ တည္ေဆာက္ ထားေသာ္လည္း ထူးျခားခ်က္မွာ ၿမိဳ႕ေတာ္ေဟာင္း ရန္ကုန္ တြင္ ျမန္မာျပည္လူဦးေရ၏ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း (၆ သန္းခန္႔) ရွိၿပီး ၿမိဳ႕ေတာ္သစ္ ေနျပည္ေတာ္မွာမူ ႏိုင္ငံ လူဦးေရ၏ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္း ေအာက္ လူဦးေရ ၉ သိန္းခန္႔သာ ရွိေသာ ေနရာတြင္ တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

လူဦးေရ ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေရးရာၾကား ဆက္သြယ္ခ်က္ မ်ားအား သုေတသနျပဳ ေလ့လာခ်က္ ျပဳလုပ္ေနေသာ ဟားဗတ္ ကေနဒီေက်ာင္း၏ ပါေမာကၡက ေက်ာင္းဆရာ Filipe Compante  မွ သံုးသပ္ျပသည္ မွာ ““ၿမိဳ႕ေတာ္တစ္ခုသည္ ႏိုင္ငံလူဦးေရ မ်ားျပားရာ အရပ္ႏွင့္ ေ၀းရာသီးျခားတြင္ တည္ရွိေလ၊ အစုိးရပိုင္း၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ စြမ္းရည္မွာ ပိုမုိညံ့ဖ်င္း ဆိုးရြားေလ ျဖစ္သည္”” ဟု ဆိုခဲ့သည္။

လိပ္ျပာ မလုံေသာ အာဏာရွင္မ်ားသည္ သူတုိ႔ကိုယ္သူတုိ႔ အကာအကြယ္ ယူရန္ ၿမိဳ႕ေတာ္၏ ထီးတည္းျဖစ္ အထီး က်န္ဆန္မႈကိုေတာ့ ေပးဆပ္ခဲ့ရ လိမ့္မည္သာ ျဖစ္သည္။

ၿမိဳ႕ေတာ္သစ္ ေျပာင္းေရႊ႕မႈတြင္ ၿငီးေငြ႕ ဖြယ္ရာ ေကာင္းၿပီး ယုတိ္ၱ မတန္ေသာ ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားျဖင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္သစ္မ်ားဆီ ေျပာင္းေရႊ႕ဖုိ႔ သင့္ေတာ္သည္ ဟူေသာ ရွင္းလင္းခ်က္ မ်ားျဖင့္သာ အလြယ္ေျဖရွင္း ခ်က္ေပး ေနသည္မွာလည္း ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္ေနသည္။ အေျဖအား စဥ္းစား ၾကည့္လွ်င္ ၎အစိုးရမ်ား၏ လြတ္ေျမာက္မႈ အတြက္သာ သူတို႔ ထည့္သြင္း တြက္ခ်က္ခဲ့ ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ အမ်ားစု အထြတ္ အျမတ္ထားရာ ေရႊတိဂံု ေစတီေတာ္ ရန္ကုန္တြင္ တည္ရွိေနျခင္း ကလည္း အာဏာရွင္ အစိုးရအဖို႔ စိတ္မလုံမၿခံဳ ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ အစိုးရအား ေတာ္လွန္ေသာ ဆႏၵျပပဲြမ်ားသည္ ျမန္မာ့သမိုင္း တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ေရႊတိဂံု ကုန္းေျမ၌ အေျခတည္ ေျခကုပ္မႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။ ၁၉၄၀ တြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ကိုလိုနီ ဆန္႔က်င္ေရး တရားမ်ားကို ေရႊတိဂံုကုန္း ေျမေပၚမွ ရဲရဲေတာက္ မိန္႔ၾကားခဲ့ဖူးသလို ၁၉၈၈ အစိုးရ ဆန္႔က်င္ ေရး လူထုအေရး ေတာ္ပံုႀကီးတြင္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ပရိသတ္ ငါးသိန္းေက်ာ္ေရွ႕တြင္ ေရႊတိဂံု ဘုရား ေျခရင္း၌ပင္ အစိုးရဆန္႔က်င္ေရး တရားေဟာခဲ့ဖူးသည္။ တစ္ဖန္ ၂၀၀၇ ေရႊ၀ါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရး တြင္လည္း သံဃာ၊ မယ္သီလရွင္ႏွင့္ လူပုဂိ္ၢဳလ္မ်ား သည္ ဆႏၵျပရာတြင္ ေရႊတိဂံုဘုရားဆီသာ ဦးတည္ ခ်ီတက္ခဲ့ၾကသည္။

ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ပညာရွင္မ်ား ၿခံဳငံုသံုးသပ္ ၾကသည္မွာေတာ့ ယခင္အာဏာပိုင္ အစိုးရ၏ Xenophobia (ႏိုင္ငံျခား ေၾကာက္ေရာဂါ)ႏွင့္ Superstition (အယူသီးမႈ)တုိ႔အေပၚတြင္ အေျချပဳ စဥ္းစားခဲ့သည္ဟု ဆုိသည္။ Xenophobia  ႐ႈေထာင့္မွ စဥ္းစားလွ်င္ ရန္ကုန္သည္ ပင္လယ္ႏွင့္ နီး၍ ႏိုင္ငံျခား ေရတပ္မ်ား အလြယ္တကူ ၀င္ေရာက္လာႏိုင္မႈသည္ အာဏာရွင္ အစိုးရ ဖိႏွိပ္ခဲ့မႈမ်ား၏ အက်ဳိးဆက္အတြက္ စိတ္ မလုံၿခံဳမႈ ျဖစ္ခဲ့ ရသည္ဟု ဆုိသည္။ အယူသီးမႈ ဟူသည္မွာေတာ့ ေဗဒင္လကၡဏာ၊ ဂမီ္ၻရပညာရပ္မ်ား အေပၚ အားကိုးလြန္းျခင္း ကို ဆုိလုိျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤတြင္ အာရပ္ ေႏြဦးဂယက္ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း တရားခံလက္သည္ မေပၚေသာ ဗံုးေပါက္ကြဲမႈမ်ား (အထူးသျဖင့္ ေျပာင္းေရႊ႕သည့္ ႏွစ္ လူ ၆၀ ေသဆံုးေသာ ၂၀၀၅၊ ေမ ၇ ရက္ ေနရာစံု ဗံုးေပါက္ကဲြမႈ) မွာလည္း အေၾကာင္းရင္းခံမ်ား အျဖစ္ ေနျပည္ေတာ္ ၿမိဳ႕ေတာ္သစ္ဆီ ေျပာင္းေရႊ႕ရန္ အလ်င္စလို စီစဥ္ရျခင္းမ်ား ထဲတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သည္။ ယခင္ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊ ကမူ “Hear Land theory”  အရ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ အတြင္း စစ္ဆင္ေရး ညိႇႏိႈင္းအစည္း အေ၀းတစ္ခုတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု ႏိုင္ငံျခား သတင္းဌာန တစ္ခုမွ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

၁၉၉၅ တြင္ မေလးရွား ႏိုင္ငံ၌ အစိုးရ ႐ံုးမ်ားကို ၿမိဳ႕ေတာ္သစ္ တစ္ခုသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ဖူး ေသာ္လည္း မေလးရွား အစိုးရမွ ၿမိဳ႕ေတာ္ ေျပာင္းေရႊ႕မည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္သစ္ တည္ေဆာက္ေနမႈ တို႔အား ျပည္သူအား အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာ ေပးခဲ့ေသာေၾကာင့္ အထူးအဆန္း သတင္းတစ္ပုဒ္ မျဖစ္ ခဲ့ေသာ္လည္း ေနျပည္ေတာ္ ၿမိဳ႕သစ္ တည္ေဆာက္မႈမွာမူ လွ်ဳိ႕၀ွက္မႈမ်ားျဖင့္ ျပည့္ႏွက္ေန၍ ျပည္ တြင္း တင္မက တစ္ကမၻာလံုးမွ သတင္း ဌာနမ်ားကပါ အထူးစိတ္၀င္စား ေရးသား ေဖာ္ျပခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ လက္ရွိ အရပ္သား အစိုးရမွာမူ ေနျပည္ေတာ္ ၿမိဳ႕သစ္ႀကီး၏ ထီးတည္းႏိုင္မႈ ၾကားမွာပင္ စိတ္ပိုင္း ဆုိင္ရာ၊ ႐ုပ္ပိုင္း ဆိုင္ရာ လုံၿခံဳမႈ အျပည့္ျဖင့္ စိတ္အား တက္ႂကြေနၿပီး ႏိုင္ငံေရး ေျဖေလွ်ာ့မႈမ်ား ျဖင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လမ္းစဥ္ေပၚတြင္ ေျခခ် မိေနၿပီျဖစ္ပါသည္။

အျခား အာရပ္ ကမၻာမွ အာဏာရွင္မ်ား က်ဆံုးခဲ့ခ်ိန္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ အစိုးရအေန ျဖင့္မူ အက်ဳိးစီးပြား ကာကြယ္မႈ အက်ဳိးမ်ား ရရွိေနၿပီး၊ ပထ၀ီ အေနအထား အရလည္း ႐ုပ္ပိုင္း၊ စိတ္ပိုင္း လုံၿခံဳမႈမ်ား ရွိေနေသာ ေၾကာင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ ရန္ကုန္တြင္ ႐ံုးစိုက္စဥ္ ကကဲ့သို႔ အာဏာ မတည္ၿမ ဲၿပိဳလဲမည္ကို စိုးရံြ႕စရာမ်ားစြာ မလုိအပ္ေတာ့ဘဲ လက္ရွိ ေပၚလစီအေျပာင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ ၿမိဳ႕ေတာ္သစ္ႀကီး၏ လုံၿခံဳမႈေအာက္တြင္ ယံု ၾကည္မႈမ်ား ပိုမိုတုိး၍ ခံစားေနၾကရပါသည္။

လင္းထုိက္ (Y.I.T)

ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္

Ref: 1. Why did Myanmar’s generals build a new capital in the middle of nowhere? by David logan Source: globalist 28/ Sep/2013

2. Wikipedia

3. Maps. google.com