Home » » ေအာက္တုိဘာလအတြင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးတြင္ မႈခင္းအမ်ားဆုံးျဖစ္ပြားခဲ့

ေအာက္တုိဘာလအတြင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးတြင္ မႈခင္းအမ်ားဆုံးျဖစ္ပြားခဲ့

Written By Unknown on Thursday, November 7, 2013 | 3:38 PM

ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္၀ွမ္းလုံးတြင္ ေအာက္တုိဘာလ အတြင္း မႈခင္းျဖစ္ပြားမႈ ၂၃၁၄ မႈျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး
ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးတြင္ အမ်ားဆုံးျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္
သည့္ စာရင္းမ်ားအရသိရသည္။

သက္ဆုိင္ရာ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးတြင္ လူသတ္မႈ ၁၀ မႈ၊ မုဒိမ္းမႈ
၁၄ မႈ၊ ခုိးမႈ ၁၀၅ မႈ၊ နာက်င္ေစမႈ ၂၀၃ မႈ၊ ယာဥ္တုိက္မႈ ၂၈၅ မႈ၊ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီးတြင္
လူသတ္မႈ ၇ မႈ၊ မုဒိမ္းမႈ ၄ မႈ၊ခုိးမႈ ၆၂ မႈ၊ နာက်င္ေစမႈ ၄၀ မႈ၊ ယာဥ္တုိက္မႈ ၁၇၅ မႈ၊ ဧရာ၀တီ
တုိင္းေဒသႀကီးတြင္ လူသတ္မႈ ၁၂ မႈ၊ မုဒိမ္းမႈ ၂၀ မႈ၊ ခုိးမႈ ၃၆ မႈ၊ နာက်င္ေစမႈ ၇၇ မႈ၊ ယာဥ္တုိက္မႈ
၁၁၂ မႈ၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ လူသတ္မႈ ၁၆ မႈ၊ မုဒိမ္းမႈ ငါး မႈ၊ ခုိးမႈ ၂၈ မႈ၊နာက်င္ေစမႈ ၅၃ မႈ၊
ယာဥ္တုိက္မႈ ၁၃၆ မႈ၊ စစ္ကုိင္းေဒသႀကီး တြင္ လူသတ္မႈ ကုိး မႈ၊ မုဒိမ္းမႈ ၈ မႈ၊ ခုိးမႈ ၂၅ မႈ၊ နာက်င္
ေစမႈ ၂၄ မႈ၊ ယာဥ္တုိက္မႈ ၁၂၄ မႈ၊ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး တြင္ လူသတ္မႈ တစ္မႈ ၊ ခုိးမႈ သုံးမႈ၊
နာက်င္ေစမႈ ရွစ္မႈ၊ ယာဥ္တုိက္မႈ ၃၉ မႈ၊ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ လူသတ္မႈ ၁၁ မႈ၊ မုဒိမ္းမႈ သုံး
မႈ၊ ခုိးမႈ ၂၀ မႈ၊ နာက်င္ေစမႈ ၂၆ မႈ၊ ယာဥ္တုိက္မႈ ၇၅ မႈ၊ မြန္ျပည္နယ္တြင္ လူသတ္မႈ ခုႏွစ္မႈ ၊
မုဒိမ္းမႈ ႏွစ္မႈ၊ခုိးမႈ ၁၇ မႈ၊ နာက်င္ေစမႈ ၁၇ မႈ၊ ယာဥ္တုိက္မႈ ၆၃ မႈ၊ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ လူသတ္မႈ
၁၁ မႈ၊ မုဒိမ္းမႈ ႏွစ္မႈ၊ ခုိးမႈ ၁၉ မႈ၊ နာက်င္ေစမႈ ၂၈ မႈ၊ယာဥ္တုိက္မႈ ၂၆ မႈ၊ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္
လူသတ္မႈ ၆ မႈ၊ မုဒိမ္းမႈ ၄ မႈ၊ ခုိးမႈ ၁၃ မႈ၊နာက်င္ေစမႈ ၂၆ မႈ၊ ယာဥ္တုိက္မႈ ၂၉ မႈ၊ ေနျပည္ေတာ္
တြင္ လူသတ္မႈ ႏွစ္မႈ၊ မုဒိမ္းမႈ ၄ မႈ၊ ခုိးမႈ ၂၁ မႈ၊နာက်င္ေစမႈ ၁၁ မႈ၊ ယာဥ္တုိက္မႈ ၁၈ မႈ၊ ကရင္ျပည္
နယ္တြင္ လူသတ္မႈ ၃ မႈ၊ မုဒိမ္းမႈ ၂ မႈ၊ ခုိးမႈ ၉ မႈ၊ နာက်င္ေစမႈ ၅ မႈ၊ ယာဥ္တိုက္မႈ ၃၆ မႈ၊ ရွမ္းျပည္
နယ္တြင္ လူသတ္မႈ ၇ မႈ၊ မုဒိမ္းမႈ ၁ မႈ၊ ခုိးမႈ ၂၁ မႈ၊ နာက်င္ေစမႈ ၂၀ မႈ၊ယာဥ္တိုက္မႈ ၈၇ မႈ၊ ကယား
ျပည္နယ္တြင္ မုဒိမ္းမႈ တစ္မႈ၊ ခုိးမႈ ေလးမႈ၊ နာက်င္ေစမႈ တစ္မႈ၊ ယာဥ္တုိက္မႈ ၈ မႈ ႏွင့္ ခ်င္းျပည္
နယ္တြင္ နာက်င္ေစမႈ ႏွစ္မႈ ႏွင့္ယာဥ္တုိက္မႈ ငါးမႈတုိ႔ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

အဆုိပါစာရင္းမ်ားအရ ေနျပည္ေတာ္၊ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္မ်ား အနက္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသ
ႀကီးတြင္ မႈခင္းျဖစ္ပြားမႈ မွာ ပထမအဆင့္သုိ႔ ေရာက္ရွိေနၿပီး မႏၲေလး၊စစ္ကုိင္း၊ပဲခူး၊ စစ္ကုိင္း၊ မေကြး
တုိင္းႏွင့္ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး ၊ မြန္ျပည္နယ္တုိ႔တြင္ မႈခင္းျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းမွာ ဒုတိယအမ်ား ဆုံးျဖစ္
ပြားခဲ့ကာ က်န္တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ မႈခင္းျဖစ္ပြားမႈမွာ ၇ မႈမွ ၈၆ မႈအတြင္းသာရွိ
ေၾကာင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရသိရသည္။

 တုိးေ၀ေအာင္ - ျမန္မာတုိင္း(မ္)