Home » » စီတန္းလွည့္လည္ဥပေဒကို ေျပာထားသည့္ အတိုင္းျပင္ဆင္ႏိုင္ပါက ပုဒ္မ ၁၈ျဖင့္ ဖမ္းခံထားရသူမ်ား ျပန္လႊတ္ဖြယ္ရိွ

စီတန္းလွည့္လည္ဥပေဒကို ေျပာထားသည့္ အတိုင္းျပင္ဆင္ႏိုင္ပါက ပုဒ္မ ၁၈ျဖင့္ ဖမ္းခံထားရသူမ်ား ျပန္လႊတ္ဖြယ္ရိွ

Written By Unknown on Wednesday, November 6, 2013 | 4:53 PM

ေနမ်ိဳး| အဂၤါေန႔၊ ႏုိဝင္ဘာလ ၅ ရက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ တရားစီရင္ေရးေကာ္မတီက လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းရန္ စီစဥ္ေနသည့္ ၿငိမ္ခ်မ္းစြာ စုေ၀းခြင့္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ထားသည့္ ဥပေဒၾကမ္း အတိုင္းသာအတည္ျပဳႏိုင္ပါက မူလဥပေဒပါ ပုဒ္မ ၁၈ျဖင့္ ဖမ္းဆီးခံထားရသူမ်ားျပန္လႊတ္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ရိွေၾကာင္း ဥပေဒပညာရွင္မ်ားက ဆိုသည္။

မူလဥပေဒတြင္ ဆႏၵျပလုိသူမ်ားသည္ ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္ ေတာင္းရန္လိုၿပီး ခြင့္ျပဳခ်က္မရိွဘဲ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပါက အနည္းဆံုး ေထာင္ဒဏ္တစ္ႏွစ္ႏွင့္ ဒဏ္ေငြက်ပ္သံုးေသာင္း ေသာ္လည္းေကာင္း ျပစ္ဒဏ္၂ရပ္လံုးေသာ္ လည္းေကာင္း က်ခံရမည္ဟူသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္ကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီက ျဖဳတ္ပယ္၍ ဥပေဒအသစ္ျပ႒ာန္းႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အဆိုပါဥပေဒသစ္ကို ျပင္ဆင္ထားသည့္ အတိုင္းျပ႒ာန္းႏိုင္ပါက မူလျပ႒ာန္းထားသည့္ ဥပေဒ ပုဒ္ မ ၁၈ျဖင့္ ဖမ္းဆီးခံထားရသူမ်ားျပန္လြတ္ရန္ ေမ်ာ္လင့္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းသို႔ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းႏုိင္ပါက ဖမ္းဆီးခံထားရသူမ်ားကို ျပန္လႊတ္ေပးႏိုင္ရန္ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၊ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ႏွင့္ တရားလႊတ္ေတာ္တို႔က အမိန္႔ညႊန္ၾကားခ်က္ တစ္စံုတရာထပ္ဆင့္ထုတ္ျပန္၍ လႊတ္ေပးရန္ နည္းလမ္း ရိွေၾကာင္း တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေနတစ္ဦး ျဖစ္သူ ဦးကိုနီကသံုးသပ္သည္။

“ ဥပမာ ရုပ္သိမ္းရမယ္ဆိုတာကို ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရံုးကေန ညႊန္ၾကားခ်က္ ထုတ္ေပးတာမ်ိဳး၊ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ကလည္း အဲဒီအမႈေတြ ဆိုင္းငံ့ထားတာမ်ိဳး၊ ရုတ္သိမ္းခြင့္ တင္ လာတာမ်ိဳးဆို ရုတ္သိမ္းခြင့္ျပဳဖို႔ လိုအပ္တဲ့ ဌာနဆိုင္ရာ အမိန္႔ေတြ ညႊန္ၾကားခ်က္ေတြ ထုတ္ရမယ္”ဟု ဦးကိုနီက ဆိုသည္။

သို႔ေသာ္ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းရန္စီစဥ္ေနသည့္ မူလဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းပါ အခ်က္ အခ်ိဳ႕ႏွင့္ ယခုဖမ္းဆီးခံထားရသူမ်ား ဆက္လက္ျငိစြန္းေနလွ်င္မူ လြတ္ႏိုင္ဖြယ္မရိွေၾကာင္း လက္က်န္ နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ျပန္လည္စီစစ္ေရးေကာ္မတီ အဖြဲ႕၀င္ဦးညိဳထြန္းက သံုးသပ္သည္။

“ပုဒ္မ ၁၈ နဲ႔ ျငိေနတဲ့သူေတြကို ေနာက္ထပ္အသစ္ျပဌာန္းတဲ့ ဥပေဒအသစ္မွာ ပါမယ့္ အေၾကာင္းအရာ အခ်ိဳ႕ နဲ႔ ဆက္ျငိေနမယ္ဆိုရင္ မလႊတ္နိုင္ဘူးဗ်။ မျငိရင္ေတာ့ လြတ္နိုင္ပါတယ္။ က်ေနာ္ထင္ပါတယ္။ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္တဲ့ ကိစၥနဲ႔ ပါတ္သက္ျပီး အသစ္ ေရးဆြဲမယ္ထင္ပါတယ္။ မူၾကမ္းကို ျပည္သူလူထုကို ခ်ျပသင့္တယ္။ အရင္ကေတာ့ အသင္းအပင္း ဆိုင္ရာဥပေဒတုန္းက ခ်ျပတယ္။ အသစ္ေရးဆြဲတဲ့ ဥပေဒမွာေတာ့ ျပည္သူလူထု လိုက္နာနို္င္တာမ်ိဳးျဖစ္သင့္တယ္။ မလိုက္နာနို္င္တဲ့အခ်က္မ်ိဳး မပါသင့္ဘူး” ဟု ၄င္းက ဆိုသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ တရားစီရင္ေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ကမူ ယင္းဥပေဒၾကမ္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ကမၻာသိ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုထားသည့္ ယခုႏွစ္အတြင္း ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား အားလံုးလႊတ္ေပးမည္ဟူသည့္ ကတိက၀တ္ကို ပ့ံပိုးျခင္းပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ေအာက္တိုဘာ ၄ရက္တြင္ ေျပာဆိုထားသည္။ ယင္းသည္ ပုဒ္မ ၁၈ျဖင့္ ျပစ္ဒဏ္က်ခံေနရသူမ်ားကို ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား အျဖစ္ ထည့္သြင္းသတ္မွတ္သကဲ့သို႔ပင္ျဖစ္သည္။

အထက္တန္း ေရွ႕ေန ဦးေအာင္သူရိန္ထြန္းကမူ အသစ္ျပ႒ာန္းရန္စီစဥ္ေနသည့္ ဥပေဒတြင္ မူလ ဥပေဒအရ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သည္ဟု သတ္မွတ္ထားခ်က္ကို ပယ္ပ်က္ရမည္ဟူသည့္ သေဘာေဆာင္သည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ိဳး ပါ၀င္သင့္သည္ဟု အႀကံျပဳသည္။

“ဥပမာေပါ့ဗ်ာ အသစ္ထြက္လာမယ့္ ဥပေဒသည္ ဒီေန႔ကစျပီး အာဏာသက္ေရာက္ရမယ္။ ဒါမွမဟုတ္ အေရွ႕က က်ဴးလြန္ခဲ့တဲ့ ကိစၥအတြက္ ၾကိဳတင္အာဏာသက္ေရာက္မႈ ရွိရမယ္လို႕ ျပဌာန္းထားတယ္ဆိုရင္ေတာ့ တမ်ိဳးေပါ့၊ အဲလိုမျပဌာန္းရင္ မလႊတ္နို္င္ဘူး” ဟု ဦးေအာင္သူရိန္ထြန္းက ေျပာသည္။

လက္က်န္အက်ဥ္းသားစိစစ္ေရးေကာ္မတီ၏ စာရင္းအရ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ပုဒ္မ ၁၈ျဖင့္ ဖမ္းဆီးခံထားရသူ ၁၅ဦးရိွေနၿပီး ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၁၄၇ ေယာက္၊ စာရင္းေပ်ာက္ေနသူ ၂၁ ဦးရိွသည္ဟု ဦးညိဳထြန္းက ေျပာသည္။ ထို႔ျပင္ ႏိုင္ငံေရးပုဒ္ မအျပင္ အျခားပုဒ္မမ်ားျဖင့္ ၿငိစြန္းေနသူ ၄၈ ဦးလည္းရိွေနၿပီး ၄င္းတို႔ကိုမူ စိစစ္ရန္ က်န္ရွိေနေသးသည္ဟု ဆိုသည္။

Mizzima - News in Burmese