Home » » ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈ ေနရာ အမ်ားစုတြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ပြားေနဟုဆို

ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈ ေနရာ အမ်ားစုတြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ပြားေနဟုဆို

Written By Unknown on Tuesday, October 29, 2013 | 1:47 PM

နိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈမ်ားအား ဗဟိုအစိုးရအေနျဖင့္ တိုက္ရိုက္ လက္ခံစီမံခန႔္ခြဲေနသည့္ ေနရာ အမ်ားစုတြင္ တိုင္းရင္းသားလက္ နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြား ေနသည္ဟု ျမန္မာ့ၿငိမ္း ခ်မ္းေရး ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕ က ေျပာၾကားသည္။ ေအာက္တို ဘာ၂၈ရက္က ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၌ ျမန္မာ မီဒီယာစာၾကည့္တိုက္ တြင္ ျပဳလုပ္ သည့္ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေစာင့္ ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပဋိပကၡစစ္ပြဲမ်ားဆိုင္ရာ ျမန္မာ့ စီးပြားေရး အေျခအေန ႏွင့္ပတ္ သက္ ၍ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ တြင္ ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းအဖြဲ႕မွ ဦးဝင္းေအာင္ က ''ျဖစ္တဲ့ေနရာေတြမွာ တစ္ နိုင္ငံလုံးျခဳံၾကည့္ ရင္ သံလြင္ေရ ကာတာေျခာက္ခုရွိပါတယ္။ ျမစ္ ဆုံေရကာတာရွိတယ္။ ခ်င္းတြင္း ေရကာတာရွိတယ္။ ရခိုင္ျပည္မွာ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ရွိတယ္။ ေရနံ နဲ႔ သဘာဝ ပိုက္လိုင္း ေတြရွိတယ္။ ဒါေတြက ဗဟိုအစိုးရကေနၿပီးေတာ့ သမၼတဦးသိန္းစိန္ လက္ထက္မ တိုင္ခင္ကတည္းက ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့တဲ့ စာခ်ဳပ္ေတြ၊ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ တက္လာၿပီး ေနာက္ပိုင္းခ်ဳပ္ဆို ခဲ့တဲ့စာခ်ဳပ္ေတြေပၚ မွာ ျဖစ္ေပၚ လာတဲ့ နိုင္ငံေရး အခင္း အက်င္း ေတြ စီးပြားေရး ထိန္းခ်ဳပ္မႈေတြ လို႔ ေျပာလို႔ရပါတယ္။ ျပည္သူ လူထုသေဘာေတြမပါဘဲ သက္ ဆိုင္ရာတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္ အစိုးရသေဘာေတြမပါဘဲ သုံးသပ္ လို႔ရပါတယ္''ဟုေျပာသည္။

ယင္းသို့ နိုင္ငံျခားရင္းနီွး ျမႈပ္နံွမႈမ်ားေျကာင့္ ပဋိပကၡတိုက္ ပဲြမ်ား ျဖစ္ပြားရျခင္းနွင့္ပတ္သက္ ၍ သာဓကအျဖစ္ ၂၀၁ဝျပည့္နွစ္ ရွမ္းျပည္နယ္ သီေပါနွင့္ နမ့္ခန္း ျမို့နယ္ျကားတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ တိုက္ပဲြမ်ားျဖစ္ျပီး ယင္းေဒသတြင္ KIA  အပါအဝင္ TNLA နွင့္ ရွမ္း ျပည္နယ္ရိွ ရွမ္းတပ္မေတာ္မ်ား ၏ထိန္းခု်ပ္မႈေအာက္ရိွ စီမံကိန္း ေဒသမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ ေျကာင္း၊ ၂၀၀၉ခုနွစ္ ဩဂုတ္လ တြင္လည္း တရုတ္အမို်းသားပိုင္ ေရနံကုမၸဏီမွ သဘာဝဓာတ္ေငြ့ ပိုက္လိုင္း စတင္တည္ ေဆာက္ မည္ဟု တရားဝင္ေျကညာအျပီး တစ္ပတ္အျကာတြင္ တပ္မေတာ္ နွင့္ '၀'တပ္မေတာ္တို့ တိုက္ပဲြ မ်ားျဖစ္ပြားခဲ့သည္ကို သာဓက အျဖစ္ေတြ့ခဲ့ေျကာင္း ယင္းက ဆက္လက္ေျပာသည္။ 

ယင္းကဲ့သို့စီမံကိန္းမ်ား အတြက္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားျခင္းမွာ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ား သာမက လက္ပံေတာင္းေတာင္ကဲ့သို့ လယ္ယာေျမပဋိပကၡမ်ားနွင့္ တျခား ပဋိပကၡမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္အတြက္ စိန္ေခၚမႈမ်ား၊ လက္ရိွျပဌာန္းထား သည့္ ဥပေဒမ်ား ၏ အားနည္း ခ်က္မ်ား၊ လူ့အရင္းအျမစ္မ်ား မရိွသည့္ အခက္အခဲမ်ားကိုလည္း ျကံုေတြ့ရမည္ျဖစ္ေျကာင္း ယင္း ကဆက္လက္ေျပာသည္။

အစိုးရသစ္တက္လာျပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျပုျပင္ေျပာင္းလဲ ေရးေတြလုပ္ေဆာင္ခဲ့ျပီး ၂၀၁၅ ခုနွစ္တြင္လည္း နိုင္ငံ၏ဆင္းရဲမဲြ ေတမႈအား ၁၆ရာခိုင္နႈန္းအထိ ေလွ်ာ့ခ်လုပ္ေဆာင္ရန္ ေျပာဆို မႈမ်ားရိွကာ ယခုအခါတြင္ အစိုး ရအေနျဖင့္ တစ္စံု တစ္ရာ ေဆာင္ ရြက္ေနမႈမ်ားရိွသလို ဖဲြ့စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ေလ့လာသံုးသပ္ ေရးေကာ္မတီဖဲြ့စည္းျခင္း အပါ အဝင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္အဖဲြ့အစည္းမ်ားနွင့္ နိုင္ငံ ေရးေဆြးေနြးပဲြမ်ား တျခားပြင့္ လင္းျမင္သာမႈကိစၥမ်ားကို ဆက္ တိုက္ ျပုလုပ္လာခဲ့သည္ကိုလည္း ေတြ့ရေျကာင္းလည္း ျမန္မာ့ျငိမ္း ခ်မ္းေရးေစာင့္ျကည့္ေရးအဖဲြ့မွ ေျပာသည္။

ေကာင္းျမတ္ေက်ာ္ ၊ စိုင္းဟန္ - Yangon Media Group