Home » » ျမန္မာေတြဟာ အာဏာရဖို႔အတြက္ အၿမဲတမ္းရန္ျဖစ္ၾကတယ္

ျမန္မာေတြဟာ အာဏာရဖို႔အတြက္ အၿမဲတမ္းရန္ျဖစ္ၾကတယ္

Written By Unknown on Wednesday, October 2, 2013 | 2:59 PM

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးစိုးသိန္းႏွင့္ ေတြ႔ဆံုျခင္း

အစိုးရသက္တမ္းတစ္ဝက္ေက်ာ္ ကာလကုိ ေရာက္လာတဲ့အခ်ိန္မွာ ဝန္ႀကီးတုိ႔အေနနဲ႔ ဘာေတြ လုပ္ခဲ့ႏုိင္ခဲ့ၿပီလဲခင္ဗ်။

ႏိုင္ငံေရးအရဆုိရင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ပါတီအပါအဝင္ ပါတီေတြ အားလံုးနဲ႔ ပို၍နားလည္ေအာင္ ေတြ႕ဆံု လို႔ရေအာင္ လုပ္ခဲ့တာေပါ့။ ေနာက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ ထဲထိေ ရာက္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္ ခဲ့တယ္။ ဒါေတြအျပင္ ႏုိင္ငံတကာ နယ္ပယ္မွာ ျမန္မာအစိုးရကို ယခင္က ထက္စာရင္ တင့္ေတာင့္တင့္ တယ္ ေဆာင္ ရြက္ရတာေပါ့။ ထို႔အတူ ပဲမီဒီယာ ေတြ ထို႔အတူပဲ ဆႏၵျပခြင့္ေတြ၊ ထို႔ အတူပဲ အသင္းအဖဲြ႕ ဖဲြ႕စည္းခြင့္ေတြ စလုပ္ေပးခဲ့တာေပါ့ဗ်ာ။ တခ်ဳိ႕ေတာ့ လည္း ထင္သေလာက္ ခရီးမေပါက္ ေသး ဘူး။ စီးပြားေရးပိုင္းက်ေတာ့ ကြၽန္ ေတာ္တို႔က Frame work  ဆဲြရတယ္။ Socio Economic Development Frame Wark ဆဲြရတယ္။ ဒါမွစီးပြားေရး ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ မယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ကစၿပီး ေတာ့ တခ်ဳိ႕လည္း Private Sector  ေတြဖြင့္ေပး၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒကို အသစ္ေတြေရးဆဲြၿပီးေတာ့ ဒါေတြ လုပ္ ခဲ့ရတာေပါ့။ ဆက္သြယ္ေရး ပိုင္း ဆုိင္ရာ ဆုိလည္း အင္တာေနရွင္နယ္ တင္ဒါ စနစ္ကို စႏိုင္ခဲ့တယ္။ စဖြင့္တဲ့အထိ တစ္ႏွစ္ခဲြေလာက္ၾကာတယ္။ ဒါေပမဲ့ ခု မရေတာ့ဘူး။ ႏိုင္ငံတကာ တင္ဒါ ေခၚ မယ္။ ႏိုင္ ငံတကာက တင္ဒါကြၽမ္း က်င္သူေတြေရြးမယ္။ ဒီလိုလမ္းေၾကာင္း တည့္ႏုိင္ခဲ့တယ္။ ဒီလိုပဲ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အပိုင္း ဒီလိုပဲ တင္ဒါအပိုင္း ဒါေတြလည္း မွန္ကန္တ ည္ၿငိမ္တဲ့ လမ္းေၾကာင္း ေျပာင္းေပးႏိုင္ခဲ့တယ္။

အရင္ကဝန္ႀကီး ဌာနအခ်ဳိ႕ေတြဆိုရင္ ေပးခ်င္သလို ေပးတာေတြ ရွိတယ္။ ဥပမာ ဆီဒုိနားေဘးက ဗိယက္နမ္ဟုိတယ္ေျမကြက္ဆိုရင္ တစ္ဧက ေဒၚလာ ငါးသိန္းနဲ႔ ေပးခဲ့ တယ္။ ဒါကို တစ္ဧက သံုးသန္း ထိရေအာင္ ေတာင္းႏိုင္ခဲ့တယ္။ ဒါ ဥပမာတစ္ခုပဲ။ ျပည္ပခရီးသြားေတြ လာတဲ့အခါ ရန္ကုန္ေလဆိပ္ကို ဝင္လို႔ ထြက္လို႔လြယ္တဲ့ဗီဇာတို႔ အဲဒီလိုေတြ ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္ႏွစ္က အဓိက ေဆာင္ရြက္ ခဲ့တယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္ႏွစ္တာကာလမွာ အေျခခံ အုတ္ျမစ္ေတြ တည္ေဆာက္ရ တာမ်ားတယ္။ ျမင္သာ ထင္သာဆုိ ရင္ ႏုိင္ငံေရးဘက္က ျမင္သာ၊ ထင္သာ ပိုမ်ားတယ္။ စီးပြားေရးဘက္က ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖို႔ အခ်ိန္ နည္းနည္းယူရမယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ယခင္ကထက္ စာ ရင္ စီးပြားေရး ဘက္ကလည္း ပြင့္လင္း ျမင္သာလာတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ မွားရင္ လည္း ေျပာႏုိင္တယ္။ ေဆြးေႏြးႏိုင္တယ္၊ ေဝဖန္ႏိုင္တယ္၊ ေထာက္ျပႏုိင္တယ္၊ ဒါေတြ ကေတာ္ေ တာ္ ေျပာင္းလဲလာ တယ္။ ဝန္ထမ္းေတြပိုင္း ဘက္က်ေတာ့  အခ်ိန္ယူရတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အပါအဝင္ ပါဘဲ။ ပုဂၢလိကအခန္းက႑ကလည္း လိုတယ္။ ဒါေတြ ျပဳျပင္ ရတယ္။ အခ်ိန္ ယူရတာေပါ့။ ႏိုင္ငံတကာက အေၾကြးေတြ ေလွ်ာ့ေပးလာတယ္။ ႏုိင္ငံတကာ ကလည္း လက္ခံလာေနတယ္။ ကြၽန္ ေတာ္တုိ႔ အစိုးရကုိ ယံုၾကည္လာေ တာ့ ေခ်းေပးမယ္၊ ကူညီေပးမယ္ ဒါမ်ဳိးေတြ ျဖစ္လာေတာ့တာေပါ့။ စီးပြားေရးျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲတာက  ေမြးခါစကို ေရကန္ ထဲခ်ၿပီး ၁၆ ႏွစ္သား မျဖစ္ဘူး။ သူအ ခ်ိန္နည္း နည္းယူရတယ္။ ေတာ္ေတာ္ ယူရတယ္။ အလႊာတုိင္းလည္း နားလည္ ေအာင္ ယူရတယ္။

အစိုးရသစ္ တက္ၿပီးစအခ်ိန္မွာ အေျပာင္းအလဲဆုိတဲ့ ေၾကြးေၾကာ္သံဟာ ေတာ္ေတာ့္ကို က်ယ္ေလာင္ခဲ့တယ္။ လူေတြကလည္း အေျပာင္းအလဲ အေပၚ ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၾက တယ္။ ယခုအခါမွာေတာ့ ျပည္သူေတြၾကားထဲမွာ အေျပာင္းအလဲ ဆုိတဲ့အသံဟာ မွိန္က်သြားၿပီး ဘာမွ မထူးဘူးဆိုတဲ့ အသံက ပိုက်ယ္ေလာင္ လာတယ္ခင္ဗ်။ ဒီအေပၚ မွာ ဝန္ႀကီးအေနနဲ႔ ဘာမ်ား ေျပာလိုပါသလဲ။

ေအာက္ေျခအထိ ေရာက္ဖို႔ကလည္း အခ်ိန္ယူရတယ္။ သို႔ေသာ္လည္းပဲ တခ်ဳိ႕ေနရာေတြမွာ ထိေရာက္ပါ တယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္က မီးမရ ေရမရတာက်ေတာ့ ဒီ မီးမရ ေရမရတဲ့အခါ လုပ္ရတဲ့အဲဒါက်ေတာ့ အလုပ္တစ္ခု၊ အထူးသျဖင့္ ရန္ကုန္လို ဟာမ်ဳိးကို လုပ္ရတဲ့အေျခအေနကိုေတာ့ အဆင္ေျပေအာင္ ဖန္တီးဖို႔ စဥ္းစားရ တယ္။ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ထက္ ဒါေပမဲ့ ထင္သေလာက္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရတာ အဆင္မေျပဘူး။ ဥပမာ တံတားႀကီးေတြ ေဆာက္တယ္။ တစ္ႏွစ္ ေလာက္ၾကာ တယ္။ အခု တံတားႀကီး ေတြ ေဆာက္ေနတယ္။ အဲဒါေတြၿပီးမွ သြားေရးလာေရး အဆင္ေျပမယ္။ ဒီလိုပဲ ျပည္သူကလည္း သူ႕ကို ထိေရာက္ ဖို႔ ႏွစ္ေပါင္း ၆ဝ ေလာက္ သူတုိ႔နဲ႔ အံေခ်ာ္တယ္ေပါ့။ အဲဒီလို ျမင္ရတာ ေတြက ခ်က္ခ်င္းေတာ့ ခက္သား။ ေတာ္ ေတာ္ခက္တယ္လို႔ ထင္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ကြၽန္ေတာ္ထင္တယ္။ ေအာက္ေတာ့ မက်ဘူး ဗ်။ တက္ေတာ့ တက္တယ္။ နည္းနည္းခ်င္းစီ တက္တယ္။ ဦးတည္ ရာလမ္းေၾကာင္းက ေအာက္ကိုသြားတဲ့ လမ္းေၾကာင္းမဟုတ္ဘူး။ အေပၚကို သြားတဲ့လမ္းေ ၾကာင္း၊ အခုသမၼတႀကီး ကလည္း ေျပာတယ္။ ျပည္သူလိုအပ္ တာပဲ လုပ္ေပး။ ျပည္သူက ဒါမွထိ ေရာက္မယ္။ အဲဒီလိုပဲသြားၾကမယ္လို႔ မွာထားၿပီးၿပီ။

ေနာက္တစ္ခု၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးေပါ့ဗ်ာ။ အစိုးရရဲ႕လုပ္ေဆာင္ ခ်က္ေတြကိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔လည္း ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ယေန႔တုိင္ ျပည္သူအမ်ားစုဟာ အရင္တုန္းကနဲ႔ မျခား က်ပ္တည္းၿမဲဆုိတာလည္း ေတြ႕ ေနရပါတယ္။ ဆင္းရဲမႈဟာ ႀကီးလြန္းလို႔ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး အစီအစဥ္ က ခ်က္ခ်င္းထိေရာက္မႈမရိွတဲ့ သေဘာ မ်ားလား။

ထိေရာက္မႈက နည္းနည္းေလးေတာ့ ရိွတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ ၿမိဳ႕ေပါင္း ၃၃ဝ ကို ေရာက္ေတာ့ ေမးၾကည့္တယ္။ မတုိးတက္ဘူးဆုိတာေတာ့ မရိွဘူး။ နည္းနည္းေလးေတာ့ တုိးတက္တယ္။ မတုိးတက္ ဘူးလို႔ ေျပာတဲ့သူ ရွားတယ္။ ဒီေတာ့ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈနဲ႔ ပတ္သက္ ၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဌာနတစ္ခုေတာင္ ထပ္ဖဲြ႕ေပးေတာ့မယ္ဆုိေတာ့ ဒီ အေျခ အေနကေနာက္တစ္ႏွစ္၊ ႏွစ္ႏွစ္ေလာက္ မွာ ထိေရာက္မယ္လို႔ ထင္တယ္။ ေနာက္ ၆ လနဲ႔ တစ္ႏွစ္ၾကာရင္ေတာ့ သူတုိ႔ရဲ႕ဘဝေလးေတြက နည္းနည္းေလး တုိးတက္လာလိမ့္မယ္လို႔ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ထင္တယ္။

အစိုးရအဖဲြ႕မွာ ဝန္ႀကီးအေျပာင္းအလဲေတြကုိ မၾကာခဏ ေတြ႕ေနရပါတယ္။ အစိုးရအဖဲြ႕က တည္ၿငိမ္မႈမရိွတဲ့သေဘာလား။ အဲဒါဟာ ဘာေၾကာင့္ပါလဲ ခင္ဗ်။

ဒါက ဒီမိုကေရစီအစိုးရလက္ထက္ ႏိုင္ငံေတြမွာ ဒီလိုဘဲေလ။ ကြၽန္ေတာ္ တုိ႔နဲ႔ ခပ္ေဝးေဝးေနေတာ့ မၾကည့္ျဖစ္ တာပါ။ ယင္လပ္ရဲ႕ ထိုင္းအစိုးရဟာ အကုန္လံုး အမ်ားႀကီးေ တာ့ တစ္ေက်ာ့၊ တစ္ေက်ာ့ေျပာင္းတာဘဲ။ ဒါက ဘာနဲ႔ သြားတူလည္းဆုိေတာ့ အရင္တုန္းက ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က အ႐ိုးစဲြေနတာ၊ တပ္မ ေတာ္အစိုးရမွာ ဝန္ႀကီး တစ္ ပါး ေျပာင္း တယ္ဆုိရင္ ထူးထူးဆန္းဆန္း ျဖစ္ေနတယ္။ အခု ဒီမိုကေရစီအစိုးရဆုိေတာ့ ဥပမာ ေျပာရရင္ ေဘာလံုးကန္တဲ့မန္ယူအသင္း လိုဘဲ ဒီေန႔ ရြန္းနီ က ေျခ မေပၚဘူးဆုိရင္ အတဲြလဲရတယ္။ လူလဲရတယ္။ ေနရာ လဲရတယ္။ ဒါက ဒီမုိကေရစီအစိုးရ ေတြရဲ႕ လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္ပဲ။ ျမန္မာႏုိင္ငံ အဖို႔ေတာ့ ထူးဆန္းတယ္။ ကြၽန္ေ တာ္ တစ္ခါေျပာဖူးတယ္။ ဦးေအာင္မင္း ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ဦးေအာင္မင္း ထြက္ တယ္ဆုိေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ ဘာမွမေျပာ ဘူး။ ဒါ ဒီမိုကေရစီ အစိုးရသေဘာပဲ။ သမၼတ ႀကီးရဲ႕ ခ်မွတ္လိုက္တဲ့မူဝါဒသည္ ကြၽန္ေတာ္တစ္ဦးတည္းနဲ႔ ဆန္႔က်င္ေန ရင္ ကြၽန္ေတာ္ ဒီမူဝါဒကုိ သေဘာမတူ လို႔ ကြၽန္ေတာ္ ထြက္ပါရေစ ဒီသေဘာ ဘဲ။ သမၼတႀကီးက ဝန္ႀကီးေတြကို  အ ေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ လုပ္ငန္း လုပ္ ခုိင္းတာ ေႏွးေနတယ္ဆုိရင္ သမၼတႀကီး က အဲဒီပုဂၢိဳလ္ကို ထြက္ပါ။ ဒီလိုမ်ဳိးပဲ။ ျပည္သူလူထုနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ႀကီးက ဒီ ပုဂၢိဳလ္ကို စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းနဲ႔ မညီ ရင္လည္း ထြက္ခိုင္းႏိုင္တယ္။ ဒီေတာ့ ထြက္နည္းေတြအမ်ားႀကီးဘဲ ဒီမုိကေရစီ အစိုးရမွာ ဒီအတုိင္းပဲေလ။

ဟုိဝန္ႀကီးဌာနေရာက္၊ ဒီဝန္ႀကီး ဟိုဌာနေရာက္ဆုိေတာ့ ငါတုိ႔ဝန္ႀကီးေတြဟာ စြယ္စံုကို တတ္ေနပါလားလို႔ ျပည္သူေတြၾကားမွာေျပာေနၾကတယ္ဗ်။ ျပည္သူေတြ ရဲ႕အသံကုိ
ဝန္ႀကီးေရာၾကားမိပါသလား။ ဒီအေပၚမွာ ဘာမ်ားေျပာလိုပါသလဲ။

ဝန္ႀကီးက ဒီ subject  ကိုကိုင္တာ မဟုတ္ဘူး။ သူက ႏုိင္ငံေရးသမားပဲ။ စီမံခန္႔ခဲြတတ္တာရယ္၊ ႏုိင္ငံေရးရယ္ သူကေပၚလစီမိတ္ကာပဲ။ တခ်ဳိ႕က် ေတာ့ ဒီမိုကေရစီ မရင့္သန္ေသးေတာ့ ေျပာၾကတာေပါ့။ ဒီမိုကေရစီ ရင့္သန္ရင္ ပါတီေတြကလည္း သူ႕အမ်ိဳးကို ဝန္ႀကီး တစ္ေနရာေပးလိုက္တာပဲ။ ဝန္ႀကီးက ကြၽမ္းက်င္သူ မဟုတ္ဘူး။ တတ္တဲ့လူေတြ ရိွတယ္။ အဓိက ဝန္ႀကီးက တတ္တာ ႏိုင္ငံေရးပဲ။ ဒါကို ကြၽန္ေတာ္တို႔အ႐ိုးစဲြ ဖို႔ မလိုဘူး။ သေဘာက သူက ႏုိင္ငံ ခ်စ္ တဲ့စိတ္နဲ႔ ေပၚလစီအရ လုပ္ရတာ။ တ ကယ္လုပ္တာက အၿမဲတမ္း အတြင္းဝန္ က ဝန္ႀကီးဌာနကို ကြပ္ကဲတာ။ အိႏိၵယ တို႔၊ အေမရိကားတုိ႔ ၾကည့္။ တခ်ဳိ႕က ဒီဝန္ႀကီးက ဒါနဲ႔သက္ဆုိင္တဲ့သူ မဟုတ္ ဘူး။ ေဒါက္တာမွ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီး ျဖစ္ရမယ္ မဟုတ္ဘူး။ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနဆိုရင္လည္း ႏိုင္ငံတကာမွာ စစ္သားေတြမွ မဟုတ္တာ။

ဒီေန႔ ဌာနဆုိင္ရာေတြဟာ ထူးမျခားနား ပတ္ပ်ဳိးကိုပဲဆက္တီး ေနတုန္းပဲဗ်ာ။ ဒါဟာ သက္ဆုိင္ရာဌာနရဲ႕ အႀကီးအကဲေတြရဲ႕ မကြၽမ္းက်င္မႈလို႔ ေျပာလို႔ မရဘူးလား။

အရင္တုန္းကေတာ့ဗ်ာ။ စပ္ကူး မတ္ကူးဆုိေတာ့  Mind Set ေတြက မျပင္ရေသးဘူး။ ဒီမိုကေရစီဆုိလည္း သူတုိ႔လည္း မျမင္ဖူးဘူး။ ကြၽန္ေတာ္ လည္း မျမင္ဖူးဘူး။ စာထဲဖတ္ၿပီး လုပ္ ေနတာ။ ဘာလို႔လဲဆုိေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ တုိ႔ ငယ္ငယ္ကတည္းက ဒီမိုကေရစီ ဆိတ္သုဥ္းသြားတာကို။ ပါလီမန္အစိုးရ မဟုတ္ဘူး။ သူတုိ႔ မေျပာင္းေသး တာ လည္း အဆန္းမဟုတ္ဘူး။ သူတုိ႔ ေတြး တတ္ၾကတာက သူတို႔ကုိ သူတုိ႔လုပ္ ပိုင္ခြင့္ရိွတဲ့လူလ႔ိုဘဲ မွတ္ေနတာ၊ အဲဒါ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ။ ဒါေပမဲ့ ဒါေလးေတြ က အခ်ိန္ ယူ ရတယ္ေလ။ ကြၽန္ေတာ္ ေျပာခ်င္တာ ႏွစ္ ၆ဝ ေလာက္က ျဖစ္ ပ်က္ေနတာေတြကို ဝုန္းဆုိၿပီး ခ်က္ခ်င္း ကို အေမရိကန္၊ အိႏိၵယ အစိုးရလို မျဖစ္ႏုိင္ဘူး။ ဒါေပမဲ့ သြားတဲ့လမ္းေၾကာင္း ၾကည့္ရင္ေတာ့ ဒီလို သြားေနတယ္။ ဒါဟာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လက္ခံရမယ္။ ကြၽန္ေတာ့္ကို ေျပာဖူးပါတယ္။ အေမရိကန္ကေတာ့ ဦးစိုးသိန္း ခင္ဗ်ား အခက္အခဲႀကီးကုိ ခင္ဗ်ားသိလား  ဒီလို ေျပာဖူးတယ္။ ဒီမုိကေရစီဆုိတာနဲ႔ ခင္ဗ်ားလူထုက လွမ္းျမင္လိုက္တာမွာ အေမရိကန္ႏုိင္ငံကို လွမ္းျမင္လိုက္တာ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔အစိုးရနဲ႔ျပည္သူမွာ ျဖည့္တင္း ႏုိင္တဲ့ စြမ္းရည္္လိုေသးတယ္လို႔ ေျပာ တယ္။ ပိုက္ဆံလည္း မရိွဘူး။ Human Resource လည္းမရိွဘူး။ ေရမီးမွာ လည္း မရိွဘူး။ လွ်ပ္စစ္မွာလည္း မရိွဘူး။ ေမာ္ေတာ္ကား၊ လမ္းလည္း ေကာင္းေကာင္း မရိွဘူး။ မဟုတ္ဘူးလား။ ဒါေပမဲ့ လူေတြက အရမ္းေမွ်ာ္လင့္တာ ပဲ။ အေမရိကန္ႏုိင္ငံလို ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ျဖစ္ရမယ္။ အဲဒီျခားနားခ်က္ႀကီးက သိပ္ႀကီးတာပဲ။ အဲဒီျပႆနာ ႀကီးတယ္ လို႔ ကြၽန္ေတာ့္ကို ေျပာတယ္။ အဲဒီ ျပႆနာကုိ က်ဥ္းေအာင္လုပ္၊ လူထုကို လည္း သိပ္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ မေပးနဲ႔လို႔ လည္း ေျပာထားတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဘက္ကလည္း ႀကိဳးစားမယ္။ ျပည္သူ ဘက္ကလည္း ႀကိဳးစားမယ္။ ဒီလို သြားရမယ္။

ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈေတြဟာ အခုပဲလာေတာ့မလိုလို၊ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေတြ၊ လုပ္ခလစာေတြ တုိးလာေတာ့မလိုလိုနဲ႔ ဒီေန႔အထိေတာ့ ထူးထူးျခားျခား ျမင္ရ တာမ်ဳိးေတြ မေတြ႕ ရေသးဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲ။ ဘယ္ေတာ့လဲ။ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ အလံုးအရင္းနဲ႔ ဘယ္ေတာ့ေလာက္ ဝင္လာႏုိင္မယ္ထင္လဲ။

ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြကေတာ့ လာေနပါတယ္။ တစ္သန္း ႏွစ္သန္း တန္ေတြကေတာ့ လာေနတာေပါ့။   ပိုက္ ဆံမ်ားေတာ့ သူတုိ႔က ဥပေဒေတြ တည္ ၿငိမ္ရဲ႕ လား။ ႏုိင္ ငံေရး အခ်င္းခ်င္းေရာ ရန္ျဖစ္ေနၾကလား။ ၿပီးေတာ့ အာဏာ သိမ္းသြားဦးမလား။ ဒါကေတာ့ သူတုိ႔ လည္း ခ်ိန္ရေတာ့ မလာေသးတာပါ။  ေျပာျပမယ္ မႏွစ္က ထက္ လူတစ္သိန္း နီးပါးေတာင္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း ေတြရတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ေျပာခ်င္တာ လူသန္း ၆ဝ ထဲမွာ လူ ၁ သိန္း အလုပ္ ရေတာ့ မတတ္သာေသးဘူးေပါ့။ မဂၤလာဒံုေလဆိပ္ သြားၾကည့္ေတာ့ ေလဆိပ္မွာ ေလယာဥ္ပ်ံေတြ ျပည့္ေနတယ္။ ရပ္စရာ မရိွဘူး။ ေလေၾကာင္းလိုင္း Service ေတြမွာ ရလာတယ္။ Taxi  ေမာင္း သမားေ တြ အလုပ္ရလာတယ္။ ဒါေပမဲ့ ျမန္မာျပည္အႀကီးႀကီး နဲ႔စာရင္ တိုးတက္မႈက နည္းနည္းေလးပဲ ရွိေသးတယ္။ အဲဒီလိုပဲ ဟိုတယ္ကိုလာ တည္းတဲ့ သူေတြ က ႏွစ္သန္းေ လာက္ ျဖစ္လာၿပီ။ သူတုိ႔ေတြက အလုပ္ေတြ ရလာတယ္။ ဒါေပမဲ့ သိသိသာသာေတာ့ မေျပာင္းေသးဘူး။ တုိးေတာ့ တုိးတက္ တယ္။ ဒါေပမဲ့ သိသိသာသာ မဟုတ္ ေသး ဘူး။ ကိုယ္လည္း လုပ္ခ်င္တာရယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔လည္းလုပ္ခ်င္တာ အရမ္း။ ဒါေပမဲ့ ခါးကမသန္ေသးဘူး။ Samsung  ကဖုန္းလုပ္မယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က လွ်ပ္စစ္မီးအား မေပးႏုိင္ေသးဘူး။ ကားစက္႐ုံ ေတြလာမယ္ဆိုရင္လည္း ဒီလိုမ်ိဳးပဲ။

အေျပာင္းအလဲဆုိတဲ့ အသံဟာ လက္ေတြ႕ဘဝထဲကုိ မေရာက္လာခဲ့ဖူး ဆုိရင္ ေနာက္တစ္ဆက္အစိုးရ ဆုိတာ အိပ္မက္ျဖစ္သြားမယ္ ထင္တယ္။ ၂ဝ၁၅ အေပၚေရာ၊ ဘယ္လို ေမွ်ာ္လင့္ထားသလဲ။

ႏွစ္ေပါင္း ၆ဝ အျခားစနစ္ကေန  ဒီမုိကေရစီ အစိုးရ ၂ ႏွစ္ခဲြ၊ ဒီဘက္ ႏွစ္ ၆ဝ အထိ ရွိတာကေန ဒီဘက္ ႏွစ္ႏွစ္ခဲြ အထိမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဘာလုပ္ႏုိင္မလဲ။ ေဖာင္ေဒးရွင္းပဲ လုပ္ႏုိင္မွာ။ အမွတ္ရ စရာမရိွဘူး။ ဒီငါးႏွစ္အတြင္းမွာ ဒါေပမဲ့ ဒီေဖာင္ေဒး ရွင္းကို အေျခခံၿပီး ဒုတိယ ဒီမိုကေရစီ အစုိးရက အေပၚကတက္႐ုံ ပဲေလကြာ။ သူက ေပါက္တူးေ ပါက္ၿပီး အုတ္ခဲစီစရာ အေၾကာင္းမရိွေတာ့ဘူး။ ဒါသဘာဝပဲ။ တတိယဒီမုိကေရစီ အစိုးရပိုေကာင္း သြားမယ္။ ဒီမိုကေရစီ ခ်စ္ျမတ္ႏုိးရင္ ေပါ့ကြာ။ အျခားပုဂၢိဳလ္ ေရးအရ ဆုိရင္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္လည္း မသိဘူး။ တုိ႔ကိုယ္တုိင္က လက္ခံပါတယ္။ ပထမလူက အမွတ္ရစရာ မရိွဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲ သူက ေဖာင္ေဒးရွင္းပဲ။ တုိ႔ကလည္း တို႔အလုပ္ တုိ႔လုပ္ေနတာ ပဲ။ သမၼတႀကီးကလည္း ေနာက္မ်ဳိးဆက္ ေတြအတြက္ ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္း ကို ခ်ေပးခဲ့တာဘဲ။ ၂ဝ၁၅ ကေတာ့   ျပည္သူက လက္ရိွ အစိုးရကုိ မွတ္ေက်ာက္ တင္တဲ့အေပၚရယ္၊ ျပည္သူရဲ႕ နားလည္ မႈေတြ ပိုမ်ားလာတဲ့အေပၚမွာ မူတည္ မွာေပါ့။ ကြၽန္ေတာ့္ဘက္က တစ္ခုေျပာ ရရင္ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ သမုိင္းေၾကာင္းကို တစ္ခုေျပာခ်င္ တယ္။ ၁၉၅၈၊ ၅၆၊ ၅၇ မင္းတုိ႔ ျပန္ဖတ္ၾကည့္။ ျမန္မာေတြဟာ အာဏာရဖို႔အတြက္အၿမဲတန္း ရန္ျဖစ္တယ္။ ၂ဝ၁၅ က်ရင္ ဒီထက္ျပင္းထန္တဲ့ ကိုယ္ ေရး ကိုယ္တာတုိက္ခုိက္မႈေတြ၊ ကိုယ္ေရး ကုိယ္တာ အပုပ္ခ်မႈေတြ ေအာက္တန္း စားႏုိင္ငံေရးေတြ အဲဒါနဲ႔တုိင္းျပည္ မၿငိမ္ မသက္ ျဖစ္ႏုိင္တယ္။ အဲဒါ သတိျပဳရမယ္။ အမ်ားႀကီးသတိျပဳရမယ္။ ဒီမုိကေရစီခ်စ္သူတုိင္းသတိထားဖို႔လိုတယ္။

ဝန္ႀကီးတုိ႔ ဦးေဆာင္လုပ္ေနတဲ့ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟာ အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိေတာ့ ေရာက္ေနပါၿပီ။ ထာဝရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေရာက္ဖို႔ဆုိရင္ တုိင္းရင္းသားေတြ တစ္သံတည္း ေတာင္း ဆိုေနၾကတဲ့ ဖက္ဒရယ္နဲ႔ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးဟာ ဝန္ႀကီးတုိ႔အတြက္ အဓိက စိန္ေခၚမႈျဖစ္မယ္ထင္တယ္။ ဖက္ဒရယ္နဲ႔ အေျခခံဥပေဒျပင္ ဆင္လိုတဲ့ တုိင္းရင္းသား အဖဲြ႕ေတြရဲ႕အျမင္အေပၚ ဝန္ႀကီးဘာမ်ား ေျပာခ်င္ပါသလဲ။

ကြၽန္ေတာ္နဲ႔ တုိင္းရင္းသားအဖဲြ႕ ေတြ ေတာ္ေတာ္ေတာ့ တရင္းတႏီွး ေတြ႕ေနၿပီ။ ဖက္ဒရယ္ ကြၽမ္းက်င္တဲ့ ေဒါက္တာအင္ထရြန္း ကြၽန္ေတာ့္ဆီမွာ ရိွတယ္။ အခုေတာ့ ခရီးသြားေနတယ္။ သူ႕ေျပာဆုိခ်က္အရ လက္ရိွဖြဲ႕စည္းပံုမွာ ဖက္ဒရယ္ရဲ႕ အႏွစ္သာရေလးေတြပါတယ္။ ႀကီးတာနဲ႔ ေသးတာ။ နည္းတာနဲ႔ မ်ားတာပဲရိွတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ပူစရာ မရိွဘူး။ အရင္ဆဲြထားတဲ့သူေတြကိုက ဖက္ဒရယ္သေဘာေလးပါေအာင္ ဆဲြ ထားၿပီးသား။ သူ႕ကိုလိုခ်င္တဲ့အေၾကာင္း အရာေတြကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေ ဆာင္ ေန တဲ့လူေတြက ဒါေတြ အၿမဲတမ္း ေဆြး ေႏြးေနၾကရင္ ပါသြားၿပီ။ သူတုိ႔ေဒသ သူတုိ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ရေအာင္ သူတုိ႔ေဒသ ယဥ္ေက်းမႈေတြ သူတုိ႔ တည္ေဆာက္ ရေအာင္ အားလံုး ပါေနၿပီ။ ထို႔အတူပဲ တစ္ႏုိင္ငံလံုးမွာထြက္ေနတဲ့ သယံဇာတ ေတြ ေရေပၚေရေအာက္ သစ္ေတာေတြ ေရာ၊ သတၱဳေတြေရာ အဲဒါေတြအားလံုးကို EITI  ဆိုတဲ့ ထင္ သာျမင္သာရိွေအာင္ လုပ္တဲ့လမ္းေၾကာင္းကုိ သြားေနတဲ့အ တြက္ေၾကာင့္ တုိင္းရင္းသားေတြအားလံုး က ထြက္သမွ်သယံဇာတကို သင့္ေတာ္ တဲ့ အခ်ဳိးနဲ႔ ခံစားၾကၿပီးေ တာ့ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ ရႊင္ရႊင္နဲ႔ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကိုသြားဖို႔အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ထားၿပီးျဖစ္တဲ့အတြက္ ျပႆ နာ မရိွဘူး။ သူတုိ႔ ေျပာေနတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရး လက္မွတ္ထုိးၿပီးရင္ ႏိုင္ငံေရး စကားဝိုင္းကို သြားမယ္။ တုိင္းရင္းသား ေတြနဲ႔ ညိႇႏိႈင္းၿပီးေတာ့ အေကာင္းဆံုး အေျဖဟာမၾကာဘူး ထြက္လာမယ္။ ဒီထြက္လာတဲ့အထဲမွာ တုိင္းရင္းသား ေတြ အကုန္လံုး သေဘာတူ ထားတဲ့စနစ္ ထြက္လာမယ္။ ဒါေပမဲ့သူတုိ႔မွာ လုပ္ႏုိင္ တဲ့စြမ္းရည္ပဲလိုတယ္။ ယခုျပည္ေထာင္ စုအစိုးရနဲ႔ ျပည္နယ္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရနဲ႔ လုပ္ငန္းေဆာင္ တာေတြ ခဲြေဝ ၿပီးေတာ့ လုပ္ကိုင္ရမယ့္အခါမွာ အခ်ဳိ႕ ျပည္နယ္တုိင္းအစိုးရမွာ လုပ္ႏုိင္တဲ့ စြမ္းရည္ မရိွဘူး။ တုိင္းရင္းသားေတြ အကုန္လံုးက ညီအစ္ကိုေတြပဲ။ တုိ႔ရဲ႕ အေတြးအျမင္ေတြ ေျပာင္းသြားတဲ့အခါ မွာ ကခ်င္ အရင္ကလည္း ညီအစ္ကို ေတြဘဲ။ ေျပာင္းသြားၿပီ အရင္တုန္းက သူစိမ္းရန္သူေပါ့။ ေျပာင္းသြားတာနဲ႔ အမွ် ရင္းႏွီးသြား မွာပဲ။

အခုတေလာဝန္ႀကီးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေရးသားေဖာ္ျပမႈက ဆက္တိုက္ရွိလာေန ၿပီ။ ဒါကိုေရာ ဘာေျပာခ်င္ပါသလဲ။

ကြၽန္ေတာ့္မွာ ဝန္ႀကီးျဖစ္ဖို႔လည္း စိတ္လည္း မရိွဘူး။ ဘာစိတ္မွမရိွဘူး။ တုိင္းျပည္ေကာင္းဖို႔။ ကြၽန္ေတာ္ အလုပ္ ထြက္သြားဆိုလည္း ထြက္သြားမယ္။ တုိင္းျပည္ေကာင္း ဖို႔ပဲ ကူညီေနတာ။ ဒါ ဒီသမၼတႀကီးကို ေလးစား႐ိုေသလြန္းလို႔ ကူညီေနတာ။ ဘာရာထူးမွမက္လို႔ မဟုတ္ဘူး။ လာမယ့္ ၂ဝ၁၅၊ ၁၆ မွာ လည္း ဝင္လည္း မေရြးဘူး။ လူမႈဝန္ ထမ္းအလုပ္ ကြၽန္ေတာ့္ဟာကြၽန္ေတာ္ လုပ္မယ္။ သမၼတ အုိဘားမားကို ၁၉ ရက္တည္းနဲ႔ ဖိတ္ႏိုင္ခဲ့တယ္။ ဒါသမၼတ ႀကီးရဲ႕ ဦးေဆာင္မႈနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ေတြလုပ္ ခဲ့တာ။ ဒီကေန႔ ဘန္ကီမြန္းက သမၼတ ႀကီးကို ဖုန္းဆက္ေနတာပဲ။ ဒီလို အေန အထားနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲလာတာ။ နည္းနည္းေလး တုိးတက္ လာတာကို လက္မခံဘူး။ ဒီမုိကေရစီ ဆန္က်င္တဲ့ သူေတြက လက္မခံတာ။ အရင္တုန္းကစနစ္ကုိ ႀကိဳက္တဲ့ သူေတြ က လက္မခံဘူး။ ျပည္သူက အဲဒီလို လူမ်ဳိးေတြကိုသတိျပဳဖို႔ လိုတယ္။ ဘယ္ သူက ဒီမိုကေရစီ ဘက္ ေတာ္သားလဲ၊ ဘယ္သူက ဒီမိုကေရစီ ဆန္႔က်င္တဲ့လူ လဲဆုိတာ သိဖို႔လိုတယ္။ ဒီမုိကေရစီ ဘက္ေတာ္သားဆုိတာ ပါးစပ္ကေျပာ ရင္ သိပ္လြယ္တာပဲ။ လုပ္ရပ္ေတြက ဒီမိုကေရစီဟုတ္လား မဟုတ္လားဆုိတာ ျပည္သူကပဲအကဲခတ္ ရမယ္။ သတင္း စာတစ္ေစာင္၊ ဂ်ာနယ္ တစ္ေစာင္ေရး သားမႈကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က မတုန္လႈပ္ပါ ဘူး။ အဲဒီလို တုန္လႈပ္ရမယ္သိရင္ အစ ကတည္းက ဒီအလုပ္မလုပ္ဘူး။ ကြၽန္ ေတာ္တုိ႔လည္း မလုပ္ဘူး။ Peace Center  အဖဲြ႕သားေတြလည္းမလုပ္ဘူး။ ဒီလိုအခက္အခဲေတြ ရိွမယ္ဆုိတာ ကြၽန္ ေတာ္တုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားၿပီးသား။ အီဂ်စ္ ႏုိင္ငံပဲၾကည့္ေလ။ တစ္ႏွစ္၊ ႏွစ္ႏွစ္ပဲ ခံတယ္။ အီဂ်စ္ ဘယ္လိုျဖစ္သြားလဲ။ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္က ဘယ္လို လႊဲေပးလိုက္ရ လဲ။ ၁၉၅၈ မွာ ဦးႏုက ဘာ့ေၾကာင့္ ဦး ေနဝင္းကို လႊဲေပးလိုက္ရလဲ။

ဒီသမုိင္းကိုျပန္ေလ့လာဖို႔ ေကာင္းတယ္။ အၿမဲတမ္း ျမန္မာ့သမုိင္းဟာ တစ္ပတ္လည္တတ္တယ္။ သတိျပဳဖို႔လိုတယ္။ တုိင္းျပည္ေကာင္းေအာင္ အားလံုး ႀကိဳးစားၾကမယ္။ ဒါမွ တိုင္းျပည္က ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္သြားမွာပါ။

ဟုတ္ကဲ့ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

မ င္ း သု ေ အ ာ င္ ေ တြ႔ ဆံု ေ မ း ျမ န္ း သ ည္

Popular Myanmar News Journal