Home » » ၂၀၁၅အလြန္ ကုေဋႂကြယ္ ခ႐ုိနီသူေဌးႀကီးမ်ား၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မဲ့ေနတဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းျပည္သူမ်ား – လင္းထိုက္ (Y.I.T)

၂၀၁၅အလြန္ ကုေဋႂကြယ္ ခ႐ုိနီသူေဌးႀကီးမ်ား၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မဲ့ေနတဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းျပည္သူမ်ား – လင္းထိုက္ (Y.I.T)

Written By Unknown on Saturday, September 28, 2013 | 12:46 PM

( UNDP ) သည္ ျမန္မာျပည္ရွိ ၿမိဳ႔နယ္ေပါင္း (၆၀)ေက်ာ္မွ ၀င္ေငြနည္းမိသားစု ႏွစ္ေသာင္း(၂၀၀၀၀)အား ၂၀၁၀ခုႏွစ္တြင္ စစ္တမ္းေကာက္ခဲ့ရာ မိသားစုအားလုံးမွာ ကုန္ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ စားစရိတ္ႀကီးျမင့္မႈ ဒဏ္ကုိ ေက်ာေကာ့ေအာင္ ခံေနရသည္ ဟုဆုိသည္။   ယခု ဦးသိန္းစိန္၏ အရပ္သားအစုိးရ လက္ထက္တြင္ ျပည္သူမ်ားမွာ ဆင္းရဲမႈဒဏ္ကုိ ပုိမုိဆုိးရြားစြာ ခံစားေနရသည္ဟု စစ္တမ္းက ေဖာ္ျပခဲ့သည္ . . .

ဦးသိန္းစိန္၏ အရပ္သား တစ္ပုိင္း အစုိးရ တက္လာ ၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏွင့္ အေနာက္ ႏုိင္ငံတုိ႔ ေရႊလမ္း၊ ေငြလမ္း ေဖာက္ကာ လမ္းမ်ား ပြင့္သြား ခ်ိန္တြင္ ျမန္မာ့ စီးပြားေရး က႑၌ အက်ပ္ အတည္း တစ္ရပ္ ေပၚေပါက္ လာခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံ သူမ်ား အေနျဖင့္ ျမန္မာျပည္မွ မည္သူႏွင့္ စီးပြား တြဲဖက္ လုပ္ကုိင္မည္ နည္းဟူေသာ ျပႆနာ အခက္အခဲ ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား စီးပြားဖက္ အျဖစ္ သတ္မွတ္ရန္ အတြက္ ျမန္မာျပည္မွ အခ်မ္းသာဆုံး ပုဂ္ၢိဳလ္ မ်ားမွာလည္း ယခင္ အာဏာပုိင္ မ်ားႏွင့္ နီးကပ္ စပ္ယွက္ ဆက္ဆံလ်က္ ရွိေန ျခင္းႏွင့္ တျခားေသာ စြပ္စြဲ ခံရမႈမ်ား ရွိေန ျခင္းေၾကာင့္ စီးပြားေရး ပိတ္ဆုိ႔ ဒဏ္ခတ္မႈ စာရင္းတြင္ ၀င္လ်က္ ရွိေန ေသးျခင္းမွာ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား အဖုိ႔ ခ်ီတုံ ခ်တုံ စဥ္းစားခန္း ဖြင့္ရန္ အေၾကာင္း ဖန္လာ ခဲ့သည္။

သုိ႔ေသာ္ ထုိစီးပြားေရး ပိတ္ဆုိ႔ ဒဏ္ခတ္ခံ ျမန္မာ သူေဌးႀကီးမ်ား အေနျဖင့္ ၄င္းတုိ႔၏ အက်ဳိး စီးပြား မယုတ္ ေလ်ာ့ေရးႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာ ျပန္လည္ အဖတ္ ဆယ္ေရးသည္ ႏုိင္ငံတကာ အစုိးရ မ်ား၏ အျမင္ ၾကည္လင္ မႈေပၚတြင္ မူတည္ေၾကာင္း ေကာင္းစြာ ရိပ္စား မိခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ပင္ ယခင္ အစုိးရ လက္ထက္ ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ အခြန္ တိမ္းေရွာင္ ခဲ့ရာမွ ယခုအခါ အခ်ဳိ႕ ကုေဋႂကြယ္ ႀကီးမ်ားမွာ အခြန္မ်ား ျပန္လည္ ထမ္းေဆာင္ ျခင္း၊ လယ္ေျမ၊ အေဆာက္အအံုမ်ား မတရား သိမ္းဆည္း ထားျခင္း (ဓမ္ၼိယလဒၶ ဟူသည့္ မစင္ ၾကယ္ေသာ ပုိင္ဆုိင္မႈ) တုိ႔အား သင့္တင့္႐ုံ ျပန္လည္ ေပးဆပ္၍ ေထာင္ျမင္ ရာစြန္႔ကာ ျပည္သူ၊ အတုိက္အခံ ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ အစုိးရ တုိ႔အား မ်က္ႏွာခ်ဳိ ေသြးဗ်ဴဟာ ခ်မွတ္ က်င့္သုံး လာသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။

ထုိဗ်ဴဟာမွာ အေတာ္ အတန္ထိ ေရာက္ခဲ့ သည္ဟု ဆုိရမည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ပင္ တခ်ဳိ႕ေသာ ႏုိင္ငံေရး ရပ္၀န္း မ်ားမွ အုိဘားမား အစုိးရအား ျမန္မာ့ စီးပြားေရး ျပန္လည္ ထူေထာင္ ရာတြင္ ပါ၀င္ အားျဖည့္ ႏုိင္မည့္ ခ႐ုိနီ အခ်ဳိ႕အား အသိ အမွတ္ ျပဳရန္ တုိက္တြန္း ေျပာၾကား လ်က္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ၀ါရွင္တန္ ႏုိင္ငံေရး ရပ္၀န္းႏွင့္ အေနာက္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ ႀကီးမ်ား မွာမူ ျမန္မာ့ ကုေဋႂကြယ္ ခ႐ုိနီ ႀကီးမ်ားအား စီးပြားေရး ဒဏ္ခတ္ ပိတ္ဆုိ႔မႈ Blacklist  စာရင္းမွ ဖယ္ရွားရန္ စဥ္းစားလွ်င္ ခ႐ုိနီ တုိ႔၏ ရက္ေရာမႈ မ်ားသည္ … ေကာက္႐ုိးမီးရက္ ေရာျခင္း မ်ဳိးျဖင့္ ဒုံရင္း ဒုံရင္း အေျခ အေန ျပန္ေရာက္ ႏုိင္ေျခ ရွိမရွိ ေသခ်ာစြာ စုံစမ္း စစ္ေဆး ရန္ႏွင့္ အလ်င္စလုိ အေကာင္း မျမင္ရန္ ေ၀ဖန္ ေထာက္ျပ လ်က္ရွိ ၾကသည္။

အေကာင္း ျမင္၀ါဒ ရွိေသာ သတင္း အရင္း အျမစ္ အခ်ဳိ႕ ကမူ မက္စ္ျမန္မာ ကုမၸဏီ အုပ္စု ဥကၠ႒ ဦးေဇာ္ေဇာ္ႏွင့္ စက္မႈ လက္မႈႏွင့္ ကုန္သည္ ႀကီးမ်ား အသင္း ဥကၠ႒ ဦး၀င္းေအာင္တုိ႔အား သန္႔ရွင္းေသာ ျမန္မာ့ စီးပြားေရး က႑ အနာဂတ္ အတြက္ အလား အလာ ရွိသူမ်ား အျဖစ္ အေကာင္း ျမင္လ်က္ရွိသည္။ ဧဒင္ ကုမၸဏီ အုပ္စုႀကီး၏ မန္ေနဂ်င္း ဒါ႐ုိက္တာ ဦးခ်စ္ခုိင္ မွာလည္း ဦးေဇာ္ေဇာ္၊ ဦး၀င္းေအာင္ တုိ႔နည္းတူ အေကာင္းျမင္ အုပ္စုမ်ား ဘက္မွ အတိတ္ ကာလႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ ပါက အနာဂတ္တြင္ သန္႔ရွင္းေသာ ခ႐ုိနီ ျဖစ္လာ ႏုိင္ေျခ ရွိသည္ဟု ယူဆလ်က္ ရွိသည္။

၂၀၁၁ ႏုိ၀င္ဘာလတြင္ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး ဟီလာရီ ကလင္တန္ ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ သမုိင္း၀င္ ခရီး လာေရာက္ လည္ပတ္ ရာတြင္ ဦးခ်စ္ခုိင္ ပုိင္ဆုိင္ေသာ ဟုိတယ္မ်ား ထဲမွ ဟုိတယ္ တစ္ခုတြင္ တည္းခုိ ခဲ့သည္။ ခရီးစဥ္ အၿပီး သိပ္မၾကာ မီမွာပင္ ဦးခ်စ္ခုိင္မွာ အေမရိကန္သုိ႔ သြားရန္ ဗီဇာ ရရွိ ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အစုိးရႏွင့္ ပလဲနံပ သင့္ကာ က်ိက်ိတက္ ခ်မ္းသာ ႂကြယ္၀ လာေသာ ျမန္မာ ကုေဋႂကြယ္ သူေဌးႀကီး ေပါင္း ၄၀ ဦး ခန္႔ ရွိေၾကာင္း Wealth-X  ေလ့လာေရး ဌာန အရာရွိခ်ဳပ္ Mr. Rambus  ၏ ေျပာၾကား ခ်က္အား ကုိးကားလ်က္ ႐ုိက္တာ သတင္း ဌာနမွ ၾသဂုတ္လ ၂၂ ရက္တြင္ ေဖာ္ျပ ခဲ့သည္။ Wealth-X ၏ တုိင္းတာ ခ်က္အရ ကုေဋႂကြယ္ ဆုိသည္မွာ ေဒၚလာ သန္း (၃၀) သုိ႔မဟုတ္ ျမန္မာေငြ သုံးကုက်ပ္ေဋ အထက္ ရွိသူကုိ ဆုိလုိရင္း ျဖစ္သည္ဟု အရင္း အျမစ္က ေဖာ္ျပ ခဲ့သည္။ Wealth-X  ေလ့လာေရး ဌာနသည္ ကမၻာ ေပၚရွိ အခ်မ္းသာဆုံး ပုဂ္ၢိဳလ္မ်ားကုိ စာရင္း ျပဳစုလ်က္ ႏွစ္စဥ္ အစီရင္ ခံစာ အျဖစ္ Ultra Wealth Reprot  ကုိ ထုတ္ေ၀ကာ သုေတသီ ပညာရွင္ ေပါင္း (၂၀၀) ေက်ာ္ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္း ထားေသာ ဌာန ျဖစ္၍ ကမၻာ့ ၿမိဳ႕ႀကီး (၁၂) ၿမိဳ႕တြင္ ႐ုံးစုိက္ ထားသည္။

အဆုိပါ Wealth –X ၏ ေလ့လာ ခ်က္အား ကုိးကားလ်က္ ျမန္မာျပည္တြင္ ေဒၚလာ သန္း ၃၀ မက ျမန္မာေငြ ကုေဋေပါင္း ေျမာက္ျမားစြာ က်ိက်ိတက္ ခ်မ္းသာ ႂကြယ္၀ေသာ ခ႐ုိနီ အႀကီးစား မ်ားမွာမူ (၂၀) ဦးခန္႔ သာရွိေၾကာင္း ယမန္ႏွစ္က ႐ုိက္တာ သတင္း တစ္ခုတြင္ ေဖာ္ျပ ခဲ့သည္။ ထုိ (၂၀) ဦး ထဲမွ လူသိ ထင္ရွား ေက်ာ္ၾကား သူမ်ားမွာ ဦးေတဇ၊ ဦးေဇာ္ေဇာ္၊ ဦးေအာင္ကုိ၀င္း၊ ဦးထြန္းျမင့္ႏုိင္၊ ေဇကမၻာ ဦးခင္ေရႊ၊ ယုဇန ဦးေဌးျမင့္၊ ဦးမုိးျမင့္၊ ဦးအုိက္ထြန္း တုိ႔ျဖစ္ေၾကာင္း အဆုိပါ အရင္း အျမစ္က ဆုိထား ပါသည္။ ၄င္းတုိ႔မွာ ဦးသိန္းစိန္ အစုိးရ ေခတ္တြင္လည္း  ဆက္လက္ ေျမႇာက္စား ခံေနရဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း အရင္း အျမစ္က ဆုိသည္။

ခ႐ုိနီ တုိ႔၏ ဂုဏ္သိကၡာ သန္႔စင္ခန္း အခင္း အက်င္းအား ၂၀၁၂ ဒီဇင္ဘာတြင္ က်င္းပေသာ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ပညာေရး ကြန္ရက္(၂) ႏွစ္ျပည့္ ပညာေရး ရန္ပုံေငြ ဂီတ ပြဲေတာ္တြင္ ျပည္သူမ်ား မ်က္၀ါး ထင္ထင္ ႐ႈစား ခဲ့ရသည္။ ထုိဂီတ ပြဲေတာ္ အတြက္ ဦးေတဇ Air Bagan က အလွဴေငြ ေဒၚလာ ၇ေသာင္း ၂ေထာင္ ( ျမန္မာေငြ သိန္း ၇၀၀ ) လွဴဒါန္း၍ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ နီးစပ္ ပတ္သက္ သည္ဟု သတင္းမ်ား ထြက္ေနေသာ Sky Net  ႐ုပ္သံ ကုမၸဏီခြဲ၊ ေရႊသံလြင္ ဦးေက်ာ္၀င္းက ေဒၚလာ (၁သိန္း ၃ေသာင္း ၈ေထာင္) (ျမန္မာေငြ သိန္း ၁၃၅၀) လွဴဒါန္း ခဲ့သည္။

NLD ရန္ပုံေငြပြဲ သတင္းစာ ရွင္းလင္း ပြဲတြင္ Air Bagan  ႏွင့္ Sky Net တုိ႔၏ လုိဂုိမ်ား ထည့္သြင္း ေၾကာ္ျငာ ခံရသည္ အထိ ခ႐ုိနီ မ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာ ေလွ်ာ္ဖြပ္ သန္႔စင္ေရး လုပ္ငန္း စဥ္မွာ အေတာ္ပင္ ခရီးေပါက္ ခဲ့သည္ ဟုပင္ ဆုိရ ေပမည္။

သို႔ေသာ္ ထုိခ႐ုိႀကီး တုိ႔၏ လွဴဒါန္း ေငြသည္ ႏုိင္ငံ ရပ္ျခားတြင္ ကာစီႏုိေလာင္း ကစား႐ုံ၌ တစ္ညတာ သုံးစြဲေသာ ေဒၚလာ တစ္သိန္းေက်ာ္ (က်ပ္သိန္း တစ္ေထာင္ ေက်ာ္) ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ ခ႐ုိနီႀကီး၏ အေသးသုံး ပုိက္ဆံသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ဧရာ၀တီ သတင္း ဌာနမွ ႏႈိင္းယွဥ္ျပဳ ေဖာ္ျပ ခဲ့သည္။

အေမရိကန္ သံ႐ုံးမွ ေပါက္ၾကားေသာ ၂၀၀၉၊ ဇန္န၀ါရီလ(၉) ၀ီကီလိခ္ ေၾကးနန္းစာတြင္ လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီ စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္ ခဲ့ေသာ ျမန္မာ အုိင္ဗင္း ေၾကးနီ ကုမၸဏီ လီမိတက္၏ အစု ရွယ္ယာ မ်ားအား တ႐ုတ္ ကုမၸဏီ မ်ားသုိ႔ လႊဲေျပာင္း ေရာင္းခ် ရာတြင္ အက်ဳိးေဆာင္ခ အျဖစ္ NLD  အား ေငြ လွဴဒါန္း ခဲ့သည့္ Air Bagan ေလေၾကာင္းလုိင္း ပုိင္ဆုိင္ေသာ ခ႐ုိနီႀကီးက ေဒၚလာ သန္းငါးဆယ္ ရရွိ ခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပ ထားသည္။ ထုိ႔ျပင္ NLD  ရန္ပုံေငြ ပြဲအတြက္ လွဴဒါန္းေသာ အျခား ခ႐ုိနီႀကီး တစ္ဦး၏ Sky Net  ႐ုပ္သံလုိင္း သည္ အဂၤလန္ ပရီးမီးယားလိဂ္ ေဘာလုံး ပြဲစဥ္ မ်ားအား ျမန္မာျပည္ တစ္ဦးတည္း မူပိုင္ ထုတ္လုပ္ခြင့္ အတြက္ ေဒၚလာ သန္း ၄၀ျဖင့္ ၀ယ္ယူ ခဲ့ေသးသည္။

ဆုိလုိသည္မွာ ဤမွ် ေငြေၾကး ကုေဋ ေျမာက္ျမားစြာ ႂကြယ္၀ေသာ ခ႐ုိနီႀကီး တုိ႔၏ အေသးသုံး ပုိက္ဆံ အလွဴေငြ မွ်ေလာက္အား NLD ပါတီ အေနျဖင့္ တျခား သန္႔ရွင္းေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ ႀကီးမ်ား ထံမွပင္ ရႏုိင္ လ်က္ႏွင့္ ခ႐ုိနီတုိ႔၏ ဇာတ္ေပါင္း ခန္းတြင္ အဘယ့္ အတြက္ ေနရာေပး လက္ခံ ရသနည္း ဆုိသည္မွာ ေမးခြန္း ထုတ္စရာ ျဖစ္ေနေၾကာင္း ျပည္တြင္း ေဆာင္းပါရွင္ တစ္ဦးက သုံးသပ္ ျပခဲ့သည္။ ဤသုိ႔ လွဴဒါန္းမႈ၏ အက်ဳိးဆက္မွာ ခ႐ုိနီမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အတြင္းသိ၊ ဓာတ္သိ ျပည္သူမ်ား အတြက္ NLD  ပါတီ အေပၚ စိတ္ ကသိ ကေအာက္ ျဖစ္ေစ ခဲ့ေသာ္လည္း ခ႐ုိနီ တုိ႔၏ ဂုဏ္သိကၡာ အဖတ္ ဆယ္ျခင္း မွာမူ အေပၚယံ အျမင္ ေကာင္းခဲ့ သည္ဟုသာ ဆုိရ ေပမည္။

ျမန္မာ ခ႐ုိနီ ကုေဋႂကြယ္ သူေဌးႀကီး မ်ားသည္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး သမားမ်ား ပုံဖမ္းကာ မိမိ တုိ႔၏ စီးပြားေရး ဆုိင္ရာ စြမ္းရည္ ပုန္းမ်ားအား ထုတ္ေဖာ္ ျပသရန္ လမ္းေၾကာင္း သစ္တစ္ခုကုိ ရွာေဖြ ေနပုံ ရသည္ဟု ယူဆ ရပါသည္။

သုိ႔ေသာ္ NLD  ပါတီအား ခ်ဥ္းကပ္မႈ အတြက္ မိန္းမႏွင့္ ကား အေကာင္းစား ႀကိဳက္သည္ဟု ေက်ာ္ၾကားေသာ ခ႐ုိနီ တစ္ဦးအား ယခင္ စစ္အာဏာရွင္ နံပါတ္ (၂) ဒုတိယ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ေမာင္ေအးက ေဒါမာန္ ရွခဲ့သည္ဟု ဧရာ၀တီ သတင္းဌာနက ေဖာ္ျပ ခဲ့သည္။ တျခားေသာ ငယ္ရြယ္ေသာ သူေဌးႀကီး တစ္ဦး မွာလည္း သူ႔အား ေခၚေတြ႕၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အိမ္သုိ႔ သြားေရာက္ လည္ပတ္ ခဲ့ျခင္း၊ အလွဴေငြ ေပးအပ္ ခဲ့ျခင္း မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေျခ မလွ မ်က္မာန္ရွ ခံခဲ့ ရသည္ဟု ဆုိသည္။ သူ၏ လုပ္ရပ္အတြက္ အဆုိပါ ပုဂ္ၢိဳလ္မွာ မနည္း ေတာင္းပန္ ခဲ့ရ ေသာ္လည္း ေနာက္ပုိင္း ႏုိင္ငံျခားသား တခ်ဳိ႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံသည့္ အခါ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ NLD အား သ ူ“၀ယ္” လုိက္ေၾကာင္း ကုိယ္ရည္ ေသြးကာ ႂကြားလုံး ထုတ္ခဲ့ သည္ဟု အဆုိပါ အရင္း အျမစ္ ကပင္ ေဖာ္ျပ ခဲ့သည္။

ယခင္ စစ္အာဏာရွင္ ေခတ္အတြင္း ျမန္မာ့ စီးပြားေရး က႑၏ ေခါင္းပုံျဖတ္ အျမတ္ ႀကီးစား၊ စီးပြားေရး သရဲ မရဲ စီးမႈ သဘာ၀၏ အက်ဳိးဆက္ အရ သုိးေရၿခံဳ ၀ံပုေလြ မ်ားကား ရွိေန လိမ့္ဦး မည္သာ ျဖစ္သည္။

““ခ႐ုိနီ ေတြဟာ စီးပြားေရး သတၱ၀ါေတြ ျဖစ္သလုိ ႏုိင္ငံေရး သတၱ၀ါ ေတြလည္း ျဖစ္တယ္။ သူတုိ႔ဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ အတြင္း က်ိက်ိ တက္ကုိ ႂကြယ္၀ ခ်မ္းသာ လာၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူတုိ႔သာ စိတ္ဆႏၵ ရွိမယ္ဆုိ သူတုိ႔ရဲ႕ ဓန ဥစၥာ ေတြကုိ တစ္စုံ တစ္ရာ အျဖစ္ ေျပာင္းလဲ ပစ္ဖုိ႔ သူတုိ႔ ထဲမွာလည္း လူအနည္းငယ္ ရွိမယ္လုိ႔ ေရွ႕ခရီးမွာ ေမွ်ာ္လင့္လုိ႔ ရႏုိင္ ပါတယ္ ”  ဟု ၾသစေၾတးလ် တကၠသုိလ္မွ ျမန္မာ့ စီးပြားေရး ကၽြမ္းက်င္သူ Sean Turnell  က ခ႐ုိနီ တခ်ဳိ႕ အျမင္မွန္ ရလာ ႏုိင္ေၾကာင္း သုံးသပ္ ျပသြား ခဲ့သည္။

Wealth-X  ၏ ေလ့လာခ်က္ စာရင္း၀င္ ခ႐ုိနီ သူေဌးႀကီး ဦးအုိက္ထြန္း ကမူ စစ္အစုိးရ ေခတ္တြင္ သူသည္ ဦးေတဇေလာက္ အခြင့္ထူး မရ ခဲ့ဟု ညည္းတြား ဖူးေၾကာင္း အေမရိကန္ သံ႐ုံးမွ ေပါက္ၾကားေသာ ၂၀၀၇ ၀ီကီလိခ္ မွတ္တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပ ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ဦးအုိက္ထြန္း၏ ေရႊေတာင္ ကုမၸဏီသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အခ်က္ အခ်ာ က်ေသာ အစုိးရပုိင္ အေဆာက္ အအုံ ေဟာင္းမ်ားအား တင္ဒါ ဆက္တုိက္ ရရွိ ခဲ့သည့္ အျပင္ ေရႊတိဂုံ ေစတီ အနီး ကာကြယ္ေရး တကၠသုိလ္ေဟာင္းႏွင့္ စစ္႐ုံး ခ်ဳပ္ေဟာင္းရွိ ေျမဧက အခ်ဳိ႕ကုိ ရရိွ ခဲ့သည္။ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ မူးယစ္ ေဆး၀ါးမွ ရေသာ ေငြမည္းမ်ား ခ၀ါ ခ်သည္ဟု အေမရိကန္ အစုိးရက ဖိအားေပး သျဖင့္ ၄င္းပုိင္ အာရွဓန ဘဏ္အား ပိတ္ခဲ့ ရဖူးေၾကာင္း အဆုိပါ သတင္း အရင္း အျမစ္ ကပင္ ဆုိထားသည္။ ဦးအုိက္ထြန္းႏွင့္ ဦးထြန္းျမင့္ႏုိင္ ( Asia World )  တုိ႔သည္ ဘိန္းေမွာင္ခုိ လုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္စပ္၍ ႂကြယ္၀ ခ်မ္းသာ လာသူမ်ား ျဖစ္သည္ဟု သတင္း အရင္း အျမစ္ တစ္ခုက ဆုိခဲ့သည္။ တခ်ဳိ႕ေသာ သတင္း ရပ္ကြက္ မ်ားကမူ ဦးအုိက္ထြန္း၏ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း မ်ားသည္ တ႐ုတ္ ကုမၸဏီ တစ္ခုကုိ ကုိယ္စားျပဳ ထားသည္ဟု ဆုိပါသည္။

Wealth-X  ေလ့လာေရး ဌာန၏ အဆုိအရ ျမန္မာျပည္တြင္ ေနာင္ဆယ္ ႏွစ္ၾကာလွ်င္ ကုေဋႂကြယ္ သူေဌးေပါင္း ၃၀၀ ခန္႔ရွိ လာမည္ဟု ထုိဌာန၏ အရာရွိခ်ဳပ္ Mr.Rambus က ခန္႔မွန္း သုံးသပ္ ထားသည္။ ယခုထက္ ၆ဆ ခန္႔ တုိးလာမည့္ သေဘာ  ျဖစ္ပါသည္။

ကုလသမဂၢ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အစီအစဥ္ UNDP သည္ ျမန္မာျပည္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း (၆၀) ေက်ာ္မွ ၀င္ေငြနည္း မိသားစု ႏွစ္ေသာင္း (၂၀၀၀၀) အား ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ စစ္တမ္း ေကာက္ခဲ့ရာ မိသားစု အားလုံးမွာ ကုန္ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ စားစရိတ္ ႀကီးျမင့္မႈ ဒဏ္ကုိ ေက်ာ ေကာ့ေအာင္ ခံေန ရသည္ဟု ဆုိသည္။ ယခု ဦးသိန္းစိန္၏ အရပ္သား အစုိးရ လက္ထက္တြင္ ျပည္သူ မ်ားမွာ ဆင္းရဲမႈ ဒဏ္ကုိ ပုိမုိ ဆုိးရြားစြာ ခံစား ေနရသည္ဟု စစ္တမ္းက ေဖာ္ျပ ခဲ့သည္။

အခ်ဳပ္ အားျဖင့္ ဆုိရလွ်င္ Wealth-X ၏ ေလ့လာခ်က္ အရ ျမန္မာျပည္တြင္ ကုေဋႂကြယ္ သူေဌးေပါင္း ၆ ဆ တုိးမည္ဟု ဆုိေသာ္လည္း ေနာင္ ဆယ္ႏွစ္ အတြင္း ျပည္သူ တုိ႔၏ လူမႈ စီးပြား ဘ၀မ်ား မဖြံ႕ၿဖိဳး ႏုိင္လွ်င္ တုိင္းျပည္တြင္ ဆင္းရဲ ခ်မ္းသာ ကြာဟမႈ အလြန္ ႀကီးၿပီး လူလတ္ တန္းစား အဆ မတန္ နည္းပါး သြားႏုိင္သည္။ ဒီမုိကေရစီ အသြင္ ကူးေျပာင္းမႈ ေအာင္ျမင္ေသာ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ လူလတ္ တန္းစား မ်ားျပားမႈ သည္လည္း အခ်က္ တစ္ခ်က္ အေနျဖင့္ ပါ၀င္ ေပသည္။ လက္ရွိ ဆင္းရဲ ခ်မ္းသာ ကြာဟမႈ ႀကီးမား ေနျခင္း ျပႆနာအား အေျပာ သက္သက္ မဟုတ္ လက္ေတြ႕ က်က် ေျဖရွင္း ႏုိင္မွသာ ျမန္မာ့ ဒီမုိကေရစီ အေရး အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႕ ႏုိင္ေပမည္။ ဤတြင္ စီးပြားေရး လက္၀ါးႀကီး အုပ္ထားေသာ အဖြဲ႕အစည္း၊ လူပုဂ္ၢိဳလ္ မ်ား၏ အဟန္႔အတား အခု အခံ မ်ားအား ဦးသိန္းစိန္ အစုိးရ အေနျဖင့္ မည္သုိ႔ ရင္ဆုိင္ ေက်ာ္ျဖတ္မည္ ဆုိသည္မွာ ခ်က္ခ်င္း လက္ငင္း ေျဖရွင္းမွ ရမည့္ စိန္ေခၚမူ တစ္ရပ္ဟု သုံးသပ္ မိပါသည္။

လင္းထုိက္ (YIT) -
by Myanmartandawsint Newspaper

Ref: 1.Wikipedia

2. Reuter

3. VOA သတင္းစဥ္

4. Irrawaddy