Home » » အနာဂတ္မ်ဳိးဆက္ကို ကယ္တင္ျခင္း

အနာဂတ္မ်ဳိးဆက္ကို ကယ္တင္ျခင္း

Written By Unknown on Monday, September 9, 2013 | 8:57 PM

ဉာဏ္စမ္းပေဟဠိတစ္ခု ေမးရန္ရွိပါသည္။ စစ္အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားမွာ ဆုတ္ယုတ္သြားေသာ ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႕အစည္းကို ကုိယ္စားျပဳသည့္ ျမင္ကြင္းတစ္ခုရွိသည္။ အစုိးရမီဒီယာမ်ားမွာလည္း ထုိျမင္ကြင္းက မၾကာခဏပါေလ့ရွိခဲ့သည္။ ဘာျမင္ကြင္းလဲဟု သင္မွန္ေအာင္ စဥ္းစားႏိုင္ပါသလား။

၀န္ထမ္းမ်ား ျမက္ေပါက္ေနၾကသည့္ျမင္ကြင္း၊ မွားပါသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား ဆြမ္းကပ္ေနၾကသည့္ျမင္ကြင္း။ ဟင့္အင္း မွားပါသည္။ ေက်ာင္းဆရာမမ်ားက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားကို လက္အုပ္ခ်ီေနၾကရသည့္ျမင္ကြင္း။ မွန္ပါသည္ခင္ဗ်ား။ ၿပီးခဲ့သည့္ဆယ္စုႏွစ္မ်ားမွာ ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ ပ်က္ယြင္းၿပိဳလဲမႈကို ေဖာ္ျပသည့္ျမင္ကြင္းသည္ ေက်ာင္းခန္းမ်ားအတြင္းမွာ ေက်ာင္းဆရာမမ်ားက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားကို လက္အုပ္ခ်ီေနၾကရသည့္ျမင္ကြင္း ျဖစ္ပါသည္။

ေလသင္တုန္းအျဖတ္ခံရသည့္ ျမန္မာ့ပညာေရးစနစ္ႏွင့္ ႀကီးထြားလာေနသည့္ တပ္မေတာ္တို႔အေၾကာင္းကို ေလ့လာသံုးသပ္ၾကည့္ပါမည္။

အဂၤလိပ္ကိုလိုနီဘ၀က လြတ္လပ္ေရးရခ်ိန္မွာ ျမန္မာ့ပညာေရးအဆင့္အတန္းသည္ အာရွမွာ ထိပ္တန္းတြင္ရွိသည္ဟု ပညာေရးသုေတသီတို႔ သံုးသပ္ခဲ့ၾကသည္။ ေဒသတြင္းႏုိင္ငံမ်ားက ပညာေရးႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္ ျမန္မာကိုစံထားခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ တပ္မေတာ္က အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ပညာေရးသည္ ျမင့္ရာမွနိမ့္ရာသို႔ လိမ့္ဆင္းလာခဲ့ေတာ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ပညာေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ မဟာအမွားႀကီးႏွစ္ခုကို လုပ္ခဲ့သည္။ တစ္ခုကေတာ့ ပညာေရးကို အာဏာတည္ၿမဲေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေရးမွာအသံုးခ်သည့္ နည္းလမ္းျဖစ္ၿပီး ေနာက္တစ္နည္းကေတာ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအားနည္းလြန္းျခင္း (Under-investment)ျဖစ္သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္း၏ ဆိုရွယ္လစ္ေခတ္တစ္ေလွ်ာက္လံုးမွာ ပညာေရးကို ႏုိင္ငံေရးအတြက္ အတိအက်ေျပာရလွ်င္ မဆလပါတီတည္ၿမဲဖို႔အတြက္ အသံုးခ်ခဲ့သည္။ မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ားကို ျမန္မာ့နည္းျမန္မာ့ဟန္ ဆိုရွယ္လစ္အေတြးအေခၚေဘာင္ထဲက တစ္ဆင့္သာ ေတြးေခၚေစခဲ့သည္။

၁၉၈၈ ေနာက္ပိုင္း န၀တအစိုးရ တက္လာသည့္ေနာက္ပိုင္းမွာလည္း အက်င့္ဆုိးကို မေဖ်ာက္ေတာ့ပါ။ တပ္မေတာ္အခန္းက႑ႏွင့္ ေခတ္အဆက္ဆက္ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ပံုရိပ္ကို ျမႇင့္တင္ဖို႔အတြက္ ျမန္မာ့ပညာေရးကို အသံုးခ်ခဲ့ျပန္ပါသည္။ ျမန္မာ့သမုိင္းကို စစ္ႏိုင္ဘုရင္မ်ား၏သမိုင္းအျဖစ္ ပံုသြင္းခဲ့ၾကပါသည္။ ျမန္မာ၊ အိႏိၵယႏွင့္ ပါကစၥတန္ေရးရာကၽြမ္းက်င္သူ ေဒါက္တာေမရီေလာက ျမန္မာႏိုင္ငံပညာေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ စာတမ္းမွာအခုလိုေရးခဲ့သည္။

“အာဏာရွင္စနစ္အမ်ားစုမွာ စစ္အစိုးရေတြက ပညာေရးစနစ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ရျခင္း အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုက “လြတ္လပ္စြာေတြးေခၚမႈ”ကို ၿခိမ္းေျခာက္မႈတစ္ခုအျဖစ္ ႐ႈျမင္ျခင္းျဖစ္သည္”

သူမက အခုလိုဆက္ေရးသည္။ “လူထုက ပညာမတတ္ေလ အႏၲရာယ္နည္းေလဟု စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေတြးေကာင္းေတြးႏုိင္သည္” နအဖအစိုးရလက္ထက္တြင္ ကာကြယ္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္၏ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ကို သံုးစြဲခ်ိန္မွာ ပညာေရးအတြက္ေတာ့ ၁ ဒသမ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သာ သံုးစြဲခဲ့သည္ဟု ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားက ခန္႔မွန္းၾကသည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္မွာ ယူနီဆက္ဖ္က ျမန္မာ့ပညာေရးကို အခုလိုေၾကညာခဲ့ဖူးသည္။

ျမန္မာကေလးငယ္ ၁၀ ဦးမွာ သုံးဦးက အေျခခံပညာကို တက္ခြင့္မရဘဲ အေျခခံပညာမူလတန္းကို တက္ေရာက္သူ ကေလးမ်ား၏ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကေတာ့ အလယ္တန္းကို ေရာက္မလာၾကပါဟုဆိုသည္။

ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ လစာမတိုးခင္အခ်ိန္ထိ နအဖေခတ္မွာ မူလတန္းျပဆရာ၊ ဆရာမမ်ား လစာေလးေသာင္းေက်ာ္သာ ရၾကသည္။ ေဒၚလာေပါက္ေစ်းႏွင့္တြက္လွ်င္ တစ္ေန႔၀င္ေငြ က်ပ္တစ္ေထာင္ေက်ာ္သာ ရွိသည့္အတြက္ ကမၻာ့ဘဏ္၏ သံုးသပ္ခ်က္ျဖစ္သည့္ တစ္ေန႔၀င္ေငြ ႏွစ္ေဒၚလာေအာက္ရွိသည့္ အလယ္အလတ္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈမ်ဥ္းေအာက္မွာ ေရာက္ေနသည္။ ယူနီဆက္ဖ္၏မူ၀ါဒႏွင့္ အေလ့အထဌာနခြဲ (Division of Policy andPractice)က ကမၻာတစ္လႊားရွိ ေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ လစာနည္းပါးမႈႏွင့္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္ျခင္းကို အခံစားရဆံုး ေက်ာင္းဆရာမ်ားမွာ ျမန္မာႏွင့္ကြန္ဂုိႏုိင္ငံမ်ားက ျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။

“ၿပီးခဲ့သည့္ ၂ ႏွစ္အတြင္းမွာ ျမန္မာႏွင့္ကြန္ဂုိႏိုင္ငံမ်ားမွ ေက်ာင္းဆရာမ်ား၏လစာသည္ (ကုန္ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္မႈေၾကာင့္) ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္း အလိုအေလ်ာက္ေလ်ာ့နည္းသြားခဲ့သည္”ဟု အစီရင္ခံစာက ေဖာ္ျပထားသည္။ ပညာေရးကို မေထာက္ပံ့ျခင္းႏွင့္ မ်ဳိးဆက္သစ္တို႔အေပၚ ထားရွိသည့္ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ေစတနာသည္ တိုက္႐ိုက္အခ်ဳိးက်သည္ဟု သံုးသပ္ရေတာ့မည္။ ေနာက္ဆက္တြဲရလဒ္မ်ားကေတာ့ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအၾကားက က်င့္၀တ္ေဖာက္ဖ်က္မႈမ်ား၊ ကမၻာေပၚမွာ ဘယ္သူကမွ အသိအမွတ္မျပဳသည့္ “ဘြဲ႕”မ်ားႏွင့္ လမ္းေလွ်ာက္ရင္းလမ္းေပ်ာက္သြားသည့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။

ပညာေရးအရ ကမၻာ့အဆင့္အတန္း ေအာက္ဆံုးကို ထုိးက်ေနခ်ိန္မွာ ကာကြယ္ေရးကေတာ့ ထိပ္မွာရွိေနၿပီဟု ႀကံဖန္ဂုဏ္ယူရမလိုျဖစ္ေနသည္။ တပ္သားဦးေရ ေလးသိန္းႏွင့္ငါးသိန္းၾကားရွိႏုိင္သည့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ ကမၻာ့စစ္တပ္မ်ားအၾကားတြင္ စစ္သည္အင္အားအမ်ားဆံုး အဆင့္ ၉ (သို႔မဟုတ္) ၁၀ ၀န္းက်င္တြင္ရွိေနသည္ဟု စစ္ဘက္ေရးရာကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက သံုးသပ္ၾကသည္။ စစ္သည္အင္အားအရၾကည့္လွ်င္ တ႐ုတ္၊ အေမရိကန္၊ ႐ုရွ၊ အိႏိၵယ၊ ပါကစၥတန္၊ တူရကီတို႔လို ေခါပဏီတပ္ႀကီးမ်ားေနာက္မွာ ျမန္မာရွိေနသည့္သေဘာျဖစ္သည္။ လူဦးေရ သန္း ၆၀ သာရွိသည့္ ႏိုင္ငံမွာ စစ္သည္အင္အား ေလးသိန္းေက်ာ္ရွိေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ လူဦးေရ သန္း ၂၀၀ ေက်ာ္မွာ စစ္သည္ငါးသိန္းမျပည့္သည့္ အင္ဒိုနီးရွားတို႔ကို ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ႏိုင္သည္။ CIA World Fact Book ၏ ခန္႔မွန္းခ်က္အရ ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံခ်င္းစီ၏ GDP ႏွင့္ ကာကြယ္ေရးအသံုးစရိတ္၏ ရာခိုင္ႏႈန္းႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္တြင္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ နံပါတ္ ၁၇ ျဖင့္ ကမၻာ့ထိပ္ဆံုးတြင္ ရပ္တည္ေနသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ အမ်ဳိးဂုဏ္၊ ဇာတိဂုဏ္ ျမင့္မားေရးဟု ဆိုၾကဦးမည္လားမသိပါ။

ကာကြယ္ေရးအသံုးစရိတ္ ျမင့္မားတိုင္း တပ္မေတာ္သားတို႔၏ဘ၀ ျမင့္မားသည္မဟုတ္ပါ။ ေျမျပင္ေ၀ဟင္ပစ္ဒံုးပ်ံ၊ ေျမေအာက္ဥမင္လိုဏ္ေခါင္းႏွင့္ အဆင့္ျမင့္တုိက္ေလယာဥ္မ်ား ၀ယ္ယူမႈသည္ တပ္မေတာ္သားတို႔၏ ဟန္းေကာခ်ဳိင့္ႏွင့္မသက္ဆုိင္လွပါ။ ေအာက္ေျခတြင္ အနစ္နာခံ၊ ဆင္းရဲပင္ပန္းခံေနရသည့္ တပ္သားမ်ား၏ဘ၀မ်ားကိုလည္း ျမႇင့္တင္ဖို႔လိုပါသည္။

ျပည္တြင္းစစ္ ရပ္စဲေရးသည္ ႏုိင္ငံ၏အနာဂတ္ကို ျပန္လည္စတင္ဖို႔ ပထမဆုံးေျခလွမ္းျဖစ္သည္။ ကမၻာပတ္၍ လက္နက္၀ယ္ယူေနခ်ိန္မွာ ပညာေရးကိုျမႇင့္တင္ဖို႔ ကမၻာပတ္၍ အကူအညီေတာင္းေနျခင္းသည္ ပတ္၀န္းက်င္အျမင္တြင္ သင့္ေတာ္မည္မထင္ပါ။

ပညာေရးသည္ ႏုိင္ငံဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ လူသားအရင္းအႏွီး (Human Capital)ကို ျမႇဳပ္ႏွံျခင္းျဖစ္သည္။ ပညာေရးကိုအားေပးျခင္းသည္ အရြယ္မတိုင္မီေသဆံုးသည့္ ျပည္သူမ်ားကို ကယ္တင္ႏိုင္သည္။ ဒုစ႐ိုက္မႈျဖစ္ပြားႏႈန္းကို ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္သည္။ အၾကမ္းဖက္မႈကို ေရရွည္ပေပ်ာက္ေစႏုိင္သည္။ ျပန္လည္မရရွိႏုိင္သည့္ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားကို ေရာင္းခ်ရန္မလိုဘဲ ဂုဏ္သိကၡာရွိသည့္ စီးပြားေရးစနစ္ကို ထူေထာင္ေစႏုိင္သည္။ ပညာေရးသည္ အရာအားလံုးအစျဖစ္သည္။ ဒီကေန႔ပဲစၾကပါစို႔။ ။

ေရးသားသူ- ရဲမုိး
7Day News Journal