Home » » ဘက္ထရီေရွာ့႐ိုက္ ငါးဖမ္းမႈမ်ားသည့္အတြက္ ေခ်ာင္းေျမာင္းမ်ားအတြင္း ေရေပ်ာ္ငါး ပုဇြန္ရွားပါးလာ

ဘက္ထရီေရွာ့႐ိုက္ ငါးဖမ္းမႈမ်ားသည့္အတြက္ ေခ်ာင္းေျမာင္းမ်ားအတြင္း ေရေပ်ာ္ငါး ပုဇြန္ရွားပါးလာ

Written By Unknown on Sunday, September 1, 2013 | 1:43 PM

မုိးရာသီကေလးေဒသျမစ္ ေခ်ာင္းအင္းအုိင္မ်ားအတြင္း ေရမ်ားခ်ိန္ဘက္ထရီေရွာ့
႐ိုက္ ငါးဖမ္းသူမ်ား ေပါမ်ားလာေနၿပီး သက္ဆုိင္ရာတုိ႔မွ အေရးယူတားဆီးမႈနည္း
ပါးသည့္အတြက္ ေဒသတြင္း ေရေပ်ာ္ငါးပုဇြန္မ်ား ေပ်ာက္ကြယ္လာေနေၾကာင္း
ေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာသည္။

“ကေလးေဒသ ေခ်ာင္းေျမာင္းေတြမွာ ဘက္ထရီေရွာ့႐ိုက္ ငါးဖမ္းၾကတာႏွစ္တိုင္း
ထက္မ်ားလာတယ္။ အခုဆုိရင္ ေခ်ာင္းတုိင္းေျမာင္းတိုင္းမွာ ေပၚေပၚတင္တင္
ဘက္ထရီေရွာ့႐ိုက္ ငါးဖမ္းေနၾကတယ္။ ေဒသတြင္းတံငါေတြကလည္းဟုိတုန္းက
လုိ ပုိက္တန္းခ် ယက္သဲ့ထုိး ငါးရွာတာမ်ိဳး မလုပ္ၾကေတာ့ဘူး။ သူတို႔လည္းဘက္
ထရီေရွာ့႐ိုက္ ငါးဖမ္းေနၾကတယ္။ အခုဆုိရင္ ကေလးၿမိဳ႕၀န္းက်င္ ေခ်ာင္းေျမာင္း
ေတြအတြင္းမွာ ေရေပ်ာ္သားငါးရွားပါးေနၿပီ”ဟု ေျပာျပသည္။

ကေလးေဒသသည္ေခ်ာင္းေျမာင္း အင္းအုိင္အလြန္ေပါမ်ားသည့္ ေဒသျဖစ္ၿပီး၊
ယခင္က သဘာ၀သား ငါးပုဇြန္ေစ်းခ်ိဳခ်ိဳႏွင့္ ၀ယ္ယူစားသံုးႏုိင္ေသာေဒသျဖစ္
သည္။ ယခုအခါ သားငါးပုဇြန္ ရွားပါးလာေနသည့္အတြက္ သားငါးပုဇြန္ေစ်းႀကီး
ျမင့္ေနသည္။ ကေလးေဒသ ဘက္ထရီေရွာ့႐ိုက္ငါးဖမ္းမႈ အမ်ားဆံုးေတြ႕ရသည့္
ေဒသမွာ ကေလးၿမိဳ႕ေျမာက္ပုိင္းျပည္ေတာ္သာ၊ ပ်ဥ္းခံုႀကီး၊ေခ်ာင္းဦး၊ပ်ဥ္းခံုေလး
ေက်းရြာ၀န္းက်င္ရွိ ေခ်ာင္းေျမာင္းမ်ားတြင္ဘက္ထရီေရွာ့႐ိုက္ငါးဖမ္းေနသူအမ်ား
ဆံုးေတြ႕ရသည့္ေဒသျဖစ္သည္။ ကေလးေဒသတြင္ ဘက္ထရီေရွာ့႐ိုက္ ငါးဖမ္း
ေနမႈကုိ သက္ဆုိင္ရာမွ အေလးထားေဆာင္ရြက္ရန္လုိအပ္လ်က္ရွိသည္။

ပန္းခ်ယ္ရီ
The Light of Mandalay