Home » » ၀င္းသူဇာတင္ဒါ နစ္နာသူမ်ား ရွိေန

၀င္းသူဇာတင္ဒါ နစ္နာသူမ်ား ရွိေန

Written By Unknown on Friday, September 20, 2013 | 5:40 PM

စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာနမွ ၀င္းသူဇာ အေရာင္းဆုိင္မ်ားအား ပုဂၢလိက အေရာင္းဆုိင္အျဖစ္ ငွားရမ္းရန္ တင္ဒါေခၚယူမႈသည္ ယခုလက္ရွိ လုပ္ကုိင္လ်က္ရွိသည့္ ပုဂၢလိက ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအေပၚ နစ္နာမႈ မ်ားစြာျဖစ္ေပၚလ်က္ ရွိသည္။

စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာနမွ ၀င္းသူဇာ အေရာင္းဆုိင္မ်ားအား ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွစ၍ ပုဂၢလိက ကုိယ္စားလွယ္မ်ားထံ တစ္လလွ်င္ က်ပ္ ၁၀ သိန္းျဖင့္ တစ္ႏွစ္တစ္ခါ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိကာ ငွားရမ္းလုပ္ကုိင္ခြင့္ ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ၀င္းသူဇာ အေရာင္းဆုိင္ မ်ားအား ငွားရမ္းလုပ္ကုိင္ရာတြင္ ဆုိင္ရွိ လက္က်န္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား၏ တန္ဖုိးက်ပ္ သိန္း ၇၀၀ နီးပါးခန္႔ စက္မႈ ၀န္ႀကီးဌာန သုိ႔ ေပးေခ် ခဲ့ရသည့္အျပင္ ဆုိင္ခန္းအတြက္ ပစၥည္းအာမခံအျဖစ္ အိမ္ဂရန္မ်ားကုိပါ အေပါင္သေဘာျဖင့္ စရန္ တင္ထားရေၾကာင္း၊ ၀င္းသူဇာ ဆုိင္အတြင္း ၌ စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန ထုတ္ကုန္မွအပ အျခားေသာကုန္ ပစ္ၥည္းမ်ား ေရာင္းခ်ခြင့္မရွိေသာ္လည္း ဆုိင္အတြက္ အမွန္တကယ္ အျမတ္ရႏုိင္ေသာ ပစၥည္းမ်ား၏ လုိအပ္ေသာ ပမာဏအတုိင္း ဌာနမွ ထုတ္ေပးႏုိင္ျခင္း မရွိသျဖင့္… ျပင္ပေစ်းမ်ားမွ ၀ယ္ယူ ေရာင္းခ်ေၾကာင္း၊ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ ပစၥည္းမ်ား ေရာင္းခ်မႈမွာ လစဥ္သိန္းခ်ီ၍ အ႐ႈံးခံ လုပ္ကုိင္ ေနရေသာ္လည္း ပုိလွ်ံေနေသာ ၀င္းသူဇာေျမေနရာ၌ အျခားေသာဆုိင္ခန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ လုပ္ကုိင္ခြင့္ ရရွိမႈေၾကာင့္သာ လုပ္ငန္း၌ အ႐ႈံးႏွင့္အျမတ္ ညီမွ်ေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေရရွည္ကာလျဖင့္ ဆက္လက္ ေရာင္းခ်မွသာ လုပ္ငန္း၌ အျမတ္ရရွိလာမည္ ျဖစ္သျဖင့္ ယခုလုပ္ကုိင္လ်က္ရွိေသာ ပုဂၢလိက ကုိယ္စားလွယ္ေဟာင္းမ်ားအား ဆက္လက္ ငွားရမ္းခြင့္မရဘဲ ပုဂၢလိက ကုိယ္စားလွယ္သစ္မ်ားအား တင္ဒါေခၚယူျခင္းသည္ ပုဂၢလိက ကုိယ္စားလွယ္ေဟာင္းမ်ားအေနျဖင့္ နစ္နာမႈရွိေၾကာင္း ပုဂၢလိက ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေျပာၾကားသည္။

“ဦးတုိ႔ကုိ စငွားကတည္းက ကုိယ္စားလွယ္ေတြ ဆက္မလုပ္ေတာ့ဘူးဆုိမွ စာခ်ဳပ္ရပ္နားမယ္လုိ႔ ေျပာထားတယ္။ အခုလုိ တင္ဒါေခၚေတာ့ ဦးတုိ႔အတြက္ အရမ္းနစ္နာတယ္။ ဦးတုိ႔ ရင္းႏွီးထားတဲ့ေငြေတြ အတြက္ ေရရွည္ဆက္လုပ္မွ အျမတ္ရမွာေလ။ ဦးတုိ႔ကုိပဲ ဆုိင္ခန္း ဆက္ငွားေစခ်င္တယ္။ ဆုိင္ခန္းငွားခ ထပ္တုိးမယ္ဆုိလည္း တုိးေပါ့။ တင္ဒါစေပၚေငြက အစက သိန္း ၅၀၊ အခု သိန္း ၅၀၀ သြင္းရမယ္လုိ႔ ျပင္လုိက္ေတာ့ ကုမၸဏီႀကီးေတြနဲ႔ အၿပိဳင္ ေလလံလည္း မဆြဲႏုိင္ဘူး။ ဒီကိစၥကုိ သမၼတႀကီးနဲ႔ စက္မႈ၀န္ႀကီး ဌာနေတြကုိ ပုဂၢလိက ကုိယ္စားလွယ္ေတြ စုၿပီး အသနား ခံစာတင္ထားတယ္” ဟူ၍ ၀င္းသူဇာ ပုဂၢလိက ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ေျပာသည္။

အဆိုပါ တင္ဒါေခၚယူျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စက္မႈညႊန္ၾကားဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးသိန္းေဆြက ၀င္းသူဇာဆုိင္ခန္းမ်ား ငွားရမ္းရန္ တင္ဒါေခၚယူမႈသည္ ယခင္ စက္မႈ၀န္ႀကီးလက္ေအာက္ ၀င္းသူဇာ စနစ္ေဟာင္းမွ ပုဂၢလိကစနစ္သစ္သုိ႔ ေျပာင္းလဲရန္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တင္ဒါၿပိဳင္မည့္သူမ်ားအား စားေသာက္ဆုိင္မ်ား၊ အႏွိပ္ခန္းမ်ား၊ စင္တင္ေတးဂီတမ်ား ဖြင့္လွစ္ခြင့္ မျပဳဟု တားျမစ္ထားေသာ္လည္း အျခားေသာ တားျမစ္ခ်က္ တစ္စုံ တစ္ရာမရွိေၾကာင္း၊ တင္ဒါေအာင္ ျမင္သူမ်ားအား ဌာနမွတစ္ႏွစ္စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိကာ သက္တမ္းတုိးျမႇင့္ ေစ်းညိႇႏႈိင္း၍ စုစုေပါင္း ၁၀ ႏွစ္ ငွားရမ္း လုပ္ကုိင္ခြင့္ ျပဳမည္ျဖစ္ၿပီး ယခင္ ကုိယ္စားလွယ္ေဟာင္းမ်ားကဲ့သုိ႔ ပစၥည္းမ်ား လက္လႊဲယူရျခင္း၊ အိမ္ဂရန္မ်ား အေပါင္သေဘာျဖင့္ စေပၚတင္ရျခင္းမ်ား မရွိေၾကာင္း၊ နစ္နာသူ ပုဂၢလိက ကုိယ္စားလွယ္ေဟာင္းမ်ားအား အထက္လူႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ တစ္စုံတစ္ရာ ညိႇႏႈိင္းေပးရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာနမွ ၀င္းသူဇာ အေရာင္းဆုိင္မ်ားအား ပုဂၢလိက အေရာင္းဆုိင္အျဖစ္ ငွားရမ္းရန္ ရန္ကုန္ တုိင္းေဒသႀကီး၌ က်ပ္သိန္း ၅၀၀ ႏွင့္ က်န္တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ား၌ က်ပ္သိန္း ၅၀ စသျဖင့္ တင္ဒါ စေပၚေငြကုိ စက္တင္ဘာ ၁၇ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီတြင္ ေပးသြင္း၍ နံနက္ ၁၀နာရီတြင္ တင္ဒါပြဲက်င္းပခဲ့ၿပီး ပဏာမ တင္ဒါ ေအာင္ျမင္ၿပီးသူမ်ား လုပ္ကုိင္မည့္ လုပ္ငန္းထဲတြင္ ကုန္စုံဆုိင္၊ စတုိးဆုိင္၊ အထည္ဆုိင္၊ ဖုန္းအပုိပစၥည္းဆုိင္၊ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းဆုိင္၊ စက္သုံးဆီႏွင့္ ကုန္ပစၥည္းအေရာင္းဆုိင္၊ City Mart, Mini Mart, Super Market, Show Room, Bank ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ တည္းခုိခန္းလုပ္ငန္းစသျဖင့္ ပါရွိ၍ မရမ္းကုန္း ၀င္းသူဇာဆုိင္အား ဦးေနေရႊေသြးေအာင္က Super Market ဖြင့္လွစ္ရန္ တစ္လလွ်င္ က်ပ္ ၅,၅၀၀,၀၀၀ ျဖင့္ ပဏာမ တင္ဒါ ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။

ျမန္မာသံေတာ္ဆင္႔