Home » » ျမန္မာတြင္ ေသေၾကာင္းႀကံစည္မႈ တစ္ႏွစ္လၽွင္ လူ ၁၂၀၀ ဝန္းက်င္ခန႔္ရွိ

ျမန္မာတြင္ ေသေၾကာင္းႀကံစည္မႈ တစ္ႏွစ္လၽွင္ လူ ၁၂၀၀ ဝန္းက်င္ခန႔္ရွိ

Written By Unknown on Wednesday, September 18, 2013 | 4:37 AM

ျမန္မာ နိုင္ငံတြင္ မိမိကိုယ္ကိုယ္ သတ္ေသ သူမ်ားမွာ တစ္ႏွစ္လၽွင္ ၁၂၀၀ ခန႔္ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ လူတစ္ သိန္းလၽွင္ ႏွစ္ဦးႏႈန္း မိမိကိုယ္ ကိုယ္ သတ္ေသလ်က္ရွိေၾကာင္း ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ ျပန္ခဲ့သည့္စာရင္းဇယားမ်ားကို ကိုးကားၿပီး စိတ္က်န္းမာ ပညာ ဌာနမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးကေျပာ ၾကားျခင္း...ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါစာရင္း မ်ားအရ ၂၀၁၁ခုႏွစ္ တစ္ႏွစ္လုံး စာႏွင့္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ ႏွစ္ဝက္စာ အထိတြင္ မိမိကိုယ္ကိုယ္သတ္ ေသသည့္ႏႈန္းထားမွာ လူတစ္သိန္း တြင္ ႏွစ္ဦးႏႈန္း သတ္ေသလ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

''ျပည္ထဲေရးကထုတ္တဲ့ စာရင္းဇယားအရဆို လူတစ္သိန္း မွာ ႏွစ္ဦးႏႈန္းက သတ္ေသၾက တယ္။ ဒါေပမဲ့ ၂၀၁၁ခုႏွစ္နဲ႔ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ ႏွစ္ႏွစ္စာတည္း ၾကည့္ ႐ုံနဲ႔ေတာ့ မိမိကိုယ္ကိုယ္သတ္ ေသတဲ့ႏႈန္းကို မ်ားလာတယ္၊ နည္း လာတယ္လို႔ ေျပာလို႔မရဘူး။ ဒါေပမဲ့ ဒီႏွစ္ေတြမတိုင္ခင္က ႏွစ္ ေတြနဲ႔ ေနာက္ႏွစ္ေတြရဲ့စာရင္း ဇယားေတြကို ၾကည့္ၿပီးေတာ့မွ သိသိသာသာမ်ားလာတယ္ဆိုရင္ ေတာ့ မ်ားလာတဲ့ အေၾကာင္းအရင္း ကို ရွာဖို႔လိုတယ္။ ထိေရာက္တဲ့ ကာကြယ္မႈေတြနဲ႔ အေရးတယူ ေဆာင္ရြက္မႈေတြလုပ္ဖို႔လိုတယ္''ဟု စိတ္က်န္းမာပညာဌာန၊ ေဆး (၁) ရန္ကုန္မွပါေမာကၡ၊ ဌာနမႉး ေဒါက္တာဝင္းေအာင္ျမင့္က ေျပာ သည္။

ယင္းကဲ့သို႔ မိမိကိုယ္ကိုယ္ ေသေၾကာင္းႀကံစည္ရာတြင္ ငယ္ ရြယ္ေသာ အသက္ ၂၀ ဝန္းက်င္ မိန္းကေလးမ်ားမွာ အမ်ားစုျဖစ္ ၿပီး အမွန္တကယ္ သတ္ေသလို ျခင္းေၾကာင့္ မဟုတ္ဘဲ စိတ္လိုက္ မာန္ပါျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္သာ သတ္ေသရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ အ မွန္တကယ္ေသခ်င္သည့္ဆႏၵျဖင့္ မိမိကိုယ္ကိုယ္သတ္ေသျခင္းမွာမူ အသက္ ၃၅ႏွစ္ႏွင့္ ၄၀ အထက္ တြင္ျဖစ္ပြားေလ့ရွိၿပီး အမ်ိဳးသမီး မ်ားထက္ အမ်ိဳးသားမ်ားတြင္ ပိုမိုျဖစ္ပြားေၾကာင္း သိရသည္။

''ငယ္ရြယ္တဲ့ မိန္းကေလး ေတြက တစ္ခုခု ဘဝရဲ့အဆင္မ ေျပတာ၊ စိတ္တိုင္းမက်တာေတြ ကို စိတ္လိုက္မာန္ပါစရိုက္လကၡ ဏာေၾကာင့္ တကယ္ေသလိုတဲ့ ဆႏၵမရွိဘဲ လုပ္ၾကတာမ်ားတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီလိုလူမ်ိဳးေတြလဲ တစ္ခါ တစ္ရံမွာ အလြန္အကၽြံျဖစ္ၿပီး ေသတာရွိတယ္။ ေလာကမွာမေန ခ်င္ဘဲ တကယ္ေသေစခ်င္တဲ့ ဆႏၵနဲ႔ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္သတ္ေသ ဖို႔ႀကိဳးစားတဲ့သူေတြကေတာ့ ေသ တာမ်ားတယ္။ ေဆး႐ုံကိုအခ်ိန္မီ ေရာက္ၿပီး ရွင္ခ်င္လဲရွင္မယ္''ဟု ယင္းက ဆက္လက္ေျပာၾကား သည္။

အမွန္တကယ္ေသလိုေသာ ေၾကာင့္ မိမိကိုယ္ကိုယ္သတ္ေသ သူမ်ား၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၉ဝမွာ စိတ္ က်န္းမာေရးမေကာင္းသျဖင့္ ျပဳ လုပ္ၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး အခ်ိဳ႕ေသာသူ မ်ားမွာ ခဏတစ္ျဖဳတ္စိတ္ထဲတြင္ ေပၚလာသည့္ အကူညီမဲ့ျခင္း Temporary feeling of Helplessness and Hopelessness ေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ စိတ္က်န္း မာေရးမေကာင္းသျဖင့္ မိမိကိုယ္ ကိုယ္သတ္ေသၾကသူမ်ားအနက္ မွ ရာခိုင္ႏႈန္း ၆၀၊ ရာခိုင္ႏႈန္း ၇၀ သည္ စိတ္က်ေရာဂါေၾကာင့္ မိမိ ကိုယ္ကိုယ္သတ္ေသျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ မိမိကိုယ္ကိုယ္ သတ္ေသျခင္းမ်ား ကာကြယ္ တားဆီးရန္အတြက္ နိုင္ငံတကာ နည္းတူ နည္းဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ ခ် မွတ္ေဆာင္ရြက္ဖို႔လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ထိုကဲ့သို႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ က်န္း မာေရးဝန္ထမ္းတစ္ခုတည္းႏွင့္ မလုံေလာက္ဘဲ အျခားေသာအဖြဲ႕ အစည္းမ်ား၊ လူမႈေရးအဖြဲ႕အစည္း NGO မ်ားသာမက ျပည္သူလူ ထုပါ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွသာ အဆင္ေျပနိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းကဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ဆင္းရဲျခင္းသည္ မိမိကိုယ္ ကိုယ္သတ္ေသျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္မႈ ရွိသျဖင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈေလၽွာ့ခ် ေရးစီမံကိန္းမ်ားကို ပိုမိုတိုးျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္ၿပီး ပိုးသတ္ ေဆးေသာက္ၿပီး မိမိကိုယ္ကိုယ္ သတ္ေသျခင္းမ်ားလည္း ရွိေသာ ေၾကာင့္ ပိုးသတ္ေဆးကိုင္တြယ္ အသုံးျပဳရာတြင္ စနစ္တက်ကိုင္ တြယ္အသုံးျပဳရန္ နည္းလမ္းမ်ား ကိုလည္း ျပဳလုပ္ေပးရန္ လိုအပ္ ေၾကာင္း၊ နိုင္ငံတကာကဲ့သို႔ပင္ တံတားမ်ားေပၚမွ ေသေၾကာင္း ႀကံစည္ျခင္းမျပဳလုပ္နိုင္ရန္ အစီ အမံမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာဌာန မ်ားက အကာအကြယ္မ်ားျပဳ လုပ္ထားသင့္ေၾကာင္း၊ မိမိကိုယ္ ကိုယ္ ေသေၾကာင္းႀကံစည္မႈမ်ား ေတြ႕ရပါကလည္း ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားဆီသို႔ တယ္ လီဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ေခၚဆိုကာ အခ်ိန္မီလာေရာက္ ကယ္တင္ နိုင္မည့္ Hot Line Services မ်ား ထားရွိရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

''အခုတေလာ သတ္ေသ တာေတြကို ဂ်ာနယ္ေတြ၊ သတင္း စာေတြထဲမွာေဖာ္ျပတာ မ်ားလာ တာေတာ့ သတိထားမိတယ္။မ်ားေသာအားျဖင့္ လင္မယား စ ကားမ်ားလို႔ သတ္ေသတာ မ်ား တယ္'' ဟု အၿငိမ္းစားအစိုးရဝန္ ထမ္းတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ယင္းအျပင္ တိုးတက္လာ ေသာ အိုင္တီနည္းပညာေခတ္တြင္ ေနာက္ဆုံးေပၚ ေခတ္မီပစၥည္း မ်ားကို လူငယ္မ်ား လိုခ်င္မက္ေမာ ၿပီး မရရွိျခင္းေၾကာင့္လည္း စိတ္ လိုက္မာန္ပါျပဳလုပ္ကာ မိမိကိုယ္ ကိုယ္သတ္ေသျခင္းမ်ားလည္း ရွိ ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ယမန္ႏွစ္စာရင္း ဇယားမ်ားအရ ထိုင္းနိုင္ငံတြင္ လူတစ္သိန္းတြင္ ေျခာက္ဦးႏႈန္း၊ စင္ကာပူနိုင္ငံတြင္ လူတစ္သိန္း တြင္ ရွစ္ဦးႏႈန္း၊ အင္ဒိုနီးရွားတြင္ လူတစ္သိန္းတြင္ တစ္ဦးႏႈန္းရွိ ေၾကာင္းသိရၿပီး ဖြံ့ၿဖိဳးၿပီးနိုင္ငံ မ်ားျဖစ္သည့္ ဂ်ပန္၊ အေမရိကား၊ ေတာင္ကိုရီးယား၊ တ႐ုတ္တို႔တြင္ လူတစ္သိန္းတြင္ ၂ဝႏွင့္အထက္ မိမိကိုယ္ကိုယ္သတ္ေသၾကေၾကာင္း လည္း သိရသည္။

[ေႏြဦးလင္း ၊ စက္တင္ဘာ ၁၆ ၊ ရန္ကုန္ ]
Yangon Media Group