Home » » အလုပ္သမားမ်ားအား အလုပ္ခန႔္ထားမႈ ဆိုင္ရာ စာခ်ဳပ္ပ်က္ကြက္ပါက အေရးယူသြားမည္

အလုပ္သမားမ်ားအား အလုပ္ခန႔္ထားမႈ ဆိုင္ရာ စာခ်ဳပ္ပ်က္ကြက္ပါက အေရးယူသြားမည္

Written By Unknown on Wednesday, August 28, 2013 | 6:01 PM

အလုပ္ သမားမ်ားအား အလုပ္ခန႔္ထား ပါက အလုပ္ခန႔္ထားမႈဆိုင္ရာ စာ ခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုမႈပ်က္ကြက္ပါက ဥပ ေဒအရအေရးယူသြားမည္ဟု အ လုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူ မႈဖူလုံေရးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီးေဒၚ ဝင္းေမာ္ထြန္းက ေျပာသည္။

ယေန႔က်င္းပေသာ ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ သတၱမပုံမွန္ အစည္းအေဝး ၁ရ ရက္ေျမာက္ေန႔ အစီအစဥ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ ေတာ္အလုပ္သမား၊ အလုပ္ရွင္အ ခြင့္အေရးေလ့လာေရး ပူးေပါင္း ေကာ္မရွင္၏ အစီရင္ခံစာႏွင့္ စပ္ လ်ဥ္းၿပီး ျပန္လည္ရွင္းလင္းရာတြင္ ယင္းသို႔ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

''ကၽြန္မတို႔ ဝန္ႀကီးဌာနက ေရးဆြဲထားတဲ့ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဥပ ေဒၾကမ္းမွာ စက္႐ုံအလုပ္႐ုံလုပ္ငန္း ရွင္မ်ားသည္ အလုပ္သမားမ်ား အား အလုပ္ခန႔္ထားပါက အလုပ္ ခန႔္ထားမႈဆိုင္ရာစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆို နိုင္ေရးကို ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထား ၿပီး လိုက္နာမႈမရွိတဲ့လုပ္ငန္းဌာန မ်ားကို တရားဥပေဒအရ အေရး ယူေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္'' ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အလုပ္ခ်ိန္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဒုတိယဝန္ႀကီးက ''တစ္ေန႔အလုပ္ ခ်ိန္ရွစ္နာရီအျပင္ အခ်ိန္ပိုတစ္ ရက္ သုံးနာရီခြင့္ျပဳထားပါတယ္။ အလုပ္သမားမ်ားအားသတ္မွတ္ အလုပ္ခ်ိန္အခ်ိန္ပိုလုပ္ကိုင္ခြင့္ မ်ားကိုလည္း တိက်စြာေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိပါတယ္။ သတ္မွတ္ခြင့္ျပဳ ခ်က္ထက္ ေက်ာ္လြန္လုပ္ကိုင္မႈ ခ်ိဳးေဖာက္ပါက စက္႐ုံအလုပ္႐ုံမ်ား အား ဥပေဒလိုက္နာေစေရး ဝန္ခံ ကတိလက္မွတ္ေရးထိုးေစၿပီး သ တိေပးမႈသုံးႀကိမ္ၿပီးလၽွင္ တရားစြဲ ဆိုျခင္းကို ဝန္ႀကီးဌာန၏ခြင့္ျပဳခ်က္ ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ပါတယ္''ဟု ရွင္း လင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယင္းအျပင္ ပုဂၢလိကစက္႐ုံ အလုပ္႐ုံအမ်ားစုတြင္ လက္ရွိက်င့္ သုံးေနေသာ ေခါင္းစဥ္အမ်ိဳးမ်ိဳး ျဖင့္ လုပ္ခလစာေပးေနသည့္ ပုံစံ အားက်င့္သုံးျခင္းမျပဳေစရန္အ တြက္ အလုပ္သမားမ်ား၏ လုပ္ခ လစာမ်ားအား ကၽြမ္းက်င္မႈအေပၚ ရရွိလာေစရန္အတြက္ အနည္းဆုံး အခေၾကးေငြ ဥပေဒကိုအတည္ ျပဳသတ္မွတ္ျပ႒ာန္းေပးရန္ လို အပ္လ်က္ရွိသည့္အတြက္ အနည္း ဆုံးအခေၾကးေငြဥပေဒကို တိုင္း ေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အလိုက္အမ်ိဳး သား အဆင့္ေကာ္မတီမ်ား ဖြဲ႕စည္း စိစစ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ၾသဂုတ္(၂၈) ၊ရန္ကုန္တိုင္းမ္ေန႔စဥ္သတင္းစာ
Yangon Media Group