Home » » ျပည္သူမ်ား မိုဘုိင္းလ္ဖုန္း လိုအပ္ခ်က္ ျပည့္မီေစရန္ ရက္ပိုင္းအတြင္း တန္ဖိုးနည္း ေငြက်ပ္ ၁၅ဝဝ တန္ ဆင္းကတ္မ်ား ေရာင္းခ်ေပးမည္

ျပည္သူမ်ား မိုဘုိင္းလ္ဖုန္း လိုအပ္ခ်က္ ျပည့္မီေစရန္ ရက္ပိုင္းအတြင္း တန္ဖိုးနည္း ေငြက်ပ္ ၁၅ဝဝ တန္ ဆင္းကတ္မ်ား ေရာင္းခ်ေပးမည္

Written By Unknown on Thursday, August 22, 2013 | 1:31 PM

ဆက္သြယ္ေရး သတင္း အခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းပညာ ဝန္ႀကီးဌာန ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းမွ ေရာင္းခ် ေပးေနသည့္ တန္ဖိုးနည္း မိုဘိုင္းလ္ဖုန္း မ်ားကို ျပည္သူမ်ား ၾကားတြင္ လိုအပ္ေနေသးသည့္ အတြက္ ထပ္မံကာ(၅) ႀကိမ္ေျမာက္ အျဖစ္ ယခုရက္ပိုင္း အတြင္း ေရာင္းခ်ေပး သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းမွ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ျပည္သူမ်ား ၾကားတြင္ လုိအပ္ေနသည့္ တယ္လီဖုန္း လိုင္းအင္အားမ်ားကို တုိးျမႇင့္တပ္ဆင္ ေပးႏုိင္ရန္ အတြက္ ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းမွ ၾသဂုတ္ ၂၃ ရက္တြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ အဖြဲ႕မ်ား၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ တယ္လီဖုန္း ေခၚဆိုခ ေငြက်ပ္ ၃ဝဝ ႀကိဳတင္ ေပးသြင္းထားသည့္ CDMA 800 MHz (MEC) မိုဘိုင္းလ္ဖုန္း တစ္သိန္းခြဲႏွင့္ GSM မိုဘိုင္းလ္ဖုန္း ႏွစ္သိန္းတစ္ေသာင္း စုစုေပါင္း မိုဘိုင္းလ္ဖုန္း သံုးသိန္း ေျခာက္ေသာင္းကို ဆင္းကတ္ တစ္ခုအတြက္ ေငြက်ပ္ ၁၅ဝဝ ႏႈန္းျဖင့္ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ် ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုကဲ့သို႔ ေရာင္းခ်ေပးရာတြင္ ျပည္နယ္အလိုက္ ခြဲတမ္းအေနျဖင့္ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး၌ ေငြက်ပ္ ၁၅ဝဝ တန္ ဖိုးနည္းဖုန္းမ်ား ျဖစ္သည့္ CDMA 800 MHz (MEC) မိုဘိုင္းလ္ဖုန္း တစ္ေသာင္း သံုးေထာင့္ရွစ္ရာႏွင့္ GSM မိုဘိုင္းလ္ဖုန္း ငါးေသာင္း ေျခာက္ေထာင္ ရရွိမည္ျဖစ္ သည့္အတြက္ ဖုန္းႏွစ္မ်ဳိးေပါင္း ၆၉၈ဝဝ ခြဲတမ္း ရရွိမည္ ျဖစ္သည္။

ေနျပည္ေတာ္တြင္ တန္ဖိုးနည္း မိုဘိုင္းလ္ဖုန္း ခြဲတမ္းအေနျဖင့္ CDMA 800 MHz (MEC) ၁၁၅ဝဝ ႏွင့္ GSM မိုဘိုင္းလ္ဖုန္း ၁၅ဝဝဝ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ် ေပးသြားမည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ တန္ဖိုးနည္းဖုန္း ခြဲတမ္း အေနျဖင့္ စုစုေပါင္း အလံုးေရ ၂၆၅ဝဝ ရရွိမည္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းသည္ ဧၿပီလမွ စတင္၍ တန္ဖိုးနည္း ဖုန္းမ်ားကို စတင္ေရာင္း ခ်ေပးခဲ့သည္။ စတင္ေရာင္းခ် ေပးစဥ္အခ်ိန္တြင္ ေငြက်ပ္ ၁၅ဝဝ တန္ တန္ဖိုးနည္း ဆင္းကတ္ အလံုးေရ သံုးသိန္း ငါးေသာင္းကို တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ လစဥ္ ေရာင္းခ်ေပးခဲ့သည္။

ထိုသို႔ ေရာင္းခ်ေပးခဲ့သည့္ ေငြက်ပ္ ၁၅ဝဝ တန္ ဆင္းကတ္ အေရအတြက္မွာ ၁ ဒသမ ၄ သန္းအထိ ရွိခဲ့သည့္အတြက္ ယခင္ေရာင္းခ် ေပးထားသည့္ ေငြက်ပ္ ၁၅ သိန္းတန္ ဖုန္းမ်ားႏွင့္ ေငြက်ပ္ႏွစ္သိန္း တန္ဖုန္းမ်ား ေပါင္းပါက စုစုေပါင္း ၅ ဒသမ ၂ သန္းေက်ာ္အထိ ရွိသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ထုန္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္း အေနျဖင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ေရာင္းခ်ေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည့္ ဖုန္းအေရ အတြက္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ အိမ္ေထာင္စု ၈ ဒသမ ၇ သန္းေက်ာ္ကို အခ်ဳိးက် တြက္ခ်က္ ၾကည့္ပါက အိမ္ေထာင္စု ၁ ဒသမ ၇ စုလွ်င္ မိုဘိုင္းလ္ဖုန္း တစ္လံုး ရရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္ေသာ္ လည္း လက္ရွိ အခ်ိန္တြင္ အိမ္ေထာင္စုတိုင္း မိုဘိုင္းလ္ဖုန္း သံုးစြဲရန္ လိုအပ္ေနလ်က္ ရွိေၾကာင္း စိစစ္ေတြ႕ရွိ ရသျဖင့္ အိမ္ေထာင္စု တိုင္းအတြက္ မိုဘိုင္းလ္ဖုန္း ပိုမိုသံုးစြဲခြင့္ ရရွိရန္ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

တန္ဖိုးနည္း ဖုန္းမ်ားမွာ ကတ္ဝယ္ယူ ထားသည့္ေန႔မွစ၍ ၁၅ ရက္အတြင္း တယ္လီဖုန္း ဆင္းကတ္တြင္ မူလထည့္သြင္း ေပးထားသည့္ တယ္လီဖုန္း ေခၚဆိုခ ေငြက်ပ္ ၃ဝဝ မကုန္မီ တယ္လီဖုန္း သံုးစြဲသူသည္ အနည္းဆံုး ေငြက်ပ္ ၅ဝဝဝ တန္ ႀကိဳတင္ေငြ ျဖည့္ကတ္ျဖင့္ ေငြျဖည့္ သံုးစြဲရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းမွ သတင္းထုတ္ျပန္ ထားသည္။

ဆင္းကတ္ကို အျခားသူ တစ္ဦးဦးသို႔ လက္ဆင့္ကမ္း ေရာင္းခ်ျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ အတြက္ ၁၅ ရက္ အတြင္း အသံုးျပဳျခင္း မရွိပါက အဆိုပါ ဖုန္းကတ္သည္ အလိုအေလ်ာက္ လိုင္းပိတ္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းမွ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ယင္းတန္ဖိုးနည္း မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းမ်ားကို လစဥ္ႀကိဳတင္ ေငြျဖည့္ကတ္ျဖင့္ ေျပာဆိုခ ေငြက်ပ္ ၂၅ဝဝ အနည္းဆံုး သံုးစြဲရန္ သတ္မွတ္ထားၿပီး ျဖစ္၍ ႏွစ္လျပည့္ ေသာ္လည္း ႀကိဳတင္ေငြ ျဖည့္ကတ္မွ ေငြက်ပ္ ၅ဝဝဝ ကို အျပည့္ မသံုးစြဲပါက အလိုအေလ်ာက္ ေငြက်ပ္ ၅ဝဝဝ ျပည့္သည္အထိ ျဖတ္ေတာက္ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျဖည့္သြင္းထားေသာ ေငြကုန္ဆံုးၿပီး ေနာက္ ၁၅ ရက္အတြင္း ေငြထပ္မံ ျဖည့္သြင္းျခင္း မရွိပါက အဆိုပါ ဖုန္းကတ္သည္ အလိုအေလ်ာက္ လိုင္းပိတ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ကံထူး

ျမ၀တီ