Home » » သမၼတ၏သ၀ဏ္လႊာ မ႑ိဳင္သံုးရပ္အေပၚ လႊမ္းမိုးစြက္ဖက္မႈရွိဟု ဥပေဒၾကမ္း ပုူးေပါင္းေကာ္မတီ အစီရင္ခံ

သမၼတ၏သ၀ဏ္လႊာ မ႑ိဳင္သံုးရပ္အေပၚ လႊမ္းမိုးစြက္ဖက္မႈရွိဟု ဥပေဒၾကမ္း ပုူးေပါင္းေကာ္မတီ အစီရင္ခံ

Written By Unknown on Thursday, August 22, 2013 | 4:50 PM

ေနျပည္ေတာ္၊ ၾသဂုတ္ ၂၂

“အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ”နွင့္ “တိုင္းေဒသၾကီးသို ့မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာဥပေဒ” တို႔သည့္ ဖြဲ ့စည္းပံု အေျခခံဥပေဒနွင့္ ညီညႊတ္မႈ မရွိဟုဆိုေသာ သမၼတ၏ သ၀ဏ္လႊာ သေဘာထား မွတ္ခ်က္ ကို လႊတ္ေတာ္တြင္း ေဆြးေႏြးျခင္း မျပဳေသးမွီ နိုင္ငံပိုင္သတင္းစာ မ်ားတြင္ ေဖၚျပခဲ့မႈသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ၊တရားစီရင္ေရးနွင့္ ဥပေဒျပဳေရး အေပၚလႊမ္းမိုး စြက္ဖက္ရာ ေရာက္ေစသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း ပုူးေပါင္းေကာ္မတီက အစီရင္ခံ တင္သြင္းလိုက္သည္။

ယင္းဥပေဒၾကမ္းနွင့္ ပက္သတ္သည့္ သ၀ဏ္လႊာကို ၾသဂုတ္လ ၅ႏွင့္ ၇ ရက္တြင္ သမၼတက လႊတ္ေတာ္ကို ေပးပို ့ခဲ့ျပီး၊ နိုင္ငံပိုင္ သတင္းစာမ်ားတြင္ ၾသဂုတ္လ ၇ႏွင့္ ၈ ရက္တြင္ ဆက္တိုက္ေဖၚျပခဲ့သည္
။ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္တြင္မူ ၾသဂုတ္လ ၁၃ရက္ေန ့မွသာ ျဖန္ ့ေ၀ ေဆြးႏြး မႈ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ထို႔ေၾကာင့္ ဥပေဒၾကမ္း ပုူးေပါင္းေကာ္မတီက သမၼတ၏ သ၀ဏ္လႊာ သေဘာထား မွတ္ခ်က္ကို ျပန္လည္သံုးသပ္၍ ေကာ္မတီ ဥကၠဌဦးနႏၵေက်ာ္စြာက ၾသဂုတ္လ(၂၂)ရက္ (ယေန႔ ) ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္တြင္အစီရင္ခံစာကို ဖတ္ၾကားတင္သြင္း ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းအစီရင္ခံစာ အပိုဒ္(၁၇)တြင္ “ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ ဥပေဒျပဳေရးနွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ သတင္းထုတ္ျပန္ေရး အဖြဲ ့၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ ၁၄/၂၀၁၃ နွင့္၁၅/၂၀၁၃ တို ့သည္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ဟု သေဘာရရွိပါသည္။

ယင္းသတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားတြင္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတထံမွ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္နာယက ထံသို ့၅.၈.၂၀၁၃နွင့္ ၇.၈.၂၀၁၃ ရက္ေန ့ မ်ားတြင္ေပးပို ့ခဲ့သည့္ သ၀ဏ္လႊာမ်ားပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အျပည့္အစံု ေဖၚျပထားေၾကာင္း ေတြ ့ရွိရပါသည္။

ယခုကဲ့သို ့ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ နာယကနွင့္ နိုင္ငံေတာ္ သမၼတတို ့အၾကား လုပ္ငန္းဆိုင္ရာဆက္သြယ္ေသာ သ၀ဏ္လႊာမ်ားကို လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပင္ ေလ့လာ သိရွိခြင့္ မရွိေသးမွီ
နိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားတြင္ ထည့္သြင္း ေဖၚျပျခင္းသည္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္၏ ဥပေဒျပဳေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ျပည္သူလူထုက အထင္အျမင္လႊဲမွားေစေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ ့ရွိရပါသည္။” ဟုေဖၚျပထားသည္။

ထို႔ျပင္အစီရင္ခံစာ အပိုဒ္(၁၈)တြင္
“အထက္တြင္ေဖၚျပခဲ့သည့္ သ၀ဏ္လႊာပါအေၾကာင္းအရာမ်ားနွင့္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အေပၚ အမ်ားျပည္သူက အထင္အျမင္လြဲမွားမႈမ်ား နားလည္မႈလြဲမွားမႈမ်ား
ျဖစ္ေပၚေစနိုင္သည့္ အျပင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ ဂုဏ္သိကၡာကိုပါ ထိခိုက္ေစနိုင္ပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နွင့္နိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုးတို အၾကား ဆက္သြယ္ဆက္ဆံေရး ၌ မေျပလည္မႈမ်ား အဆင္မေျပမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနဘိသကဲ့သို ့ထုတ္ေဖၚရာ ေရာက္ေစပါသည္။” ဟုလည္း ေဖၚ ျပထားသည္။

စိုင္းေနာင္

Popular Myanmar News Journal