Home » » ယဥ္ေက်းပ်ဴငွာ ယာဥ္လုပ္သားေကာင္းမ်ား ျဖစ္လာေစခ်င္

ယဥ္ေက်းပ်ဴငွာ ယာဥ္လုပ္သားေကာင္းမ်ား ျဖစ္လာေစခ်င္

Written By Unknown on Tuesday, July 30, 2013 | 6:16 PM

ကြၽန္ေတာ္ ဝန္ထမ္းဘဝမွ အၿငိမ္းစား ရပ္တည္ခဲ့ရတာ ႏွစ္ေပါင္း ၂ဝေက်ာ္ခဲ့ပါၿပီ၊ ခရီး သည္ တင္ယာဥ္မ်ားျဖင့္ ခရီး အနီးအေဝးသြားလာေနရသည္ မွာလည္း အၿငိမ္းစားဘဝမွ
ယေန႔အထိပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ယာဥ္ေမာင္းႏွင့္ ယာဥ္အကူ တို႔ ၏ ကာယကံကိုယ္အားျဖင့္၊ ဝစီကံႏႈတ္အားျဖင့္၊အလြန္ အက်ဴး ႐ိုင္းျပေစာ္ကားျခင္းကို မိမိသည္ လည္းေကာင္း၊ ယာဥ္စီးခရီးသြား ေဖာ္မ်ားသည္လည္းေကာင္း ခံ စားၾကရေသာေၾကာင့္လြန္စြာစိတ္ မခ်မ္းမသာခံစားရပါသည္။

ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ မွ ယာဥ္ဝန္ထမ္း(သို႔) ယာဥ္လုပ္ သားအမ်ားစုသည္ လူ႔က်င့္ဝတ္၊ အက်င့္စာရိတၱ၊သီလ၊ စည္းကမ္း စေသာလူ႔ဘဝ၏အဖိုးတန္အရည္ အခ်င္းမ်ားလုံးဝမရွိၾကေၾကာင္း ကို ကြၽန္ေတာ္ ကိုယ္တိုင္ေတြ႕ ႀကဳံခံစားခဲ့ရေသာ အျဖစ္သနစ္ ဆိုးမ်ားအေပၚမူတည္ၿပီး ယာဥ္ ေပၚတြင္ အသိ တရားကင္းမဲ့စြာလူထုအား
ေစာ္ကားျပဳမူေသာ ထိုစိတ္ဓာတ္ေအာက္ တန္းက် သူမ်ားအားကြၽန္ေတာ္ေျပာျပ ခ်င္ပါသည္။

သူတစ္ပါးႏိုင္ငံႀကီးငယ္တို႔ က ယာဥ္ေပါင္းစုံမွ လုပ္သား မ်ား၊ မည္သို႔ မည္ပုံယဥ္ေက်း ၾကပုံ၊ မည္၍မည္မွ်အထိ သူ တို႔၏ ခရီးသြား လူထုအေပၚ သစၥာရွိၾကပုံကိုျပည္ပသို႔ ေရာက္ ဖူးၾကသူမ်ားထံမွ သတင္းစကား ကို ကြၽန္ေတာ္ မၾကာခဏၾကား ရဖူးပါသည္။ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း တစ္ရပ္၏ အင္မတန္မွ ဂုဏ္ ယူစရာေကာင္းေသာ ျပဳမူေဆာင္ ရြက္ခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။

ကြၽန္ေတာ္ တို႔ႏိုင္ငံကယာဥ္လုပ္သား (သို႔) ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အမ်ားစုသည္ အံ့ၾသဝမ္းနည္းဖြယ္ေကာင္း ေလာက္ေအာင္ပင္၊ လူထုအေပၚ ႐ိုင္းစိုင္းစြာ၊ေျပာရက္ဆိုလြယ္၊ဝစီ ကံမွ်သာမက၊ ကာယကံအားျဖင့္ ပင္ တြန္းလိုက္တိုက္လိုက္၊ ဆြဲ လိုက္ရမ္းလိုက္ျဖင့္အႏိုင္အ ထက္ ျပက်င့္ရဲၾကပါသည္။ မေရြ႕ခ်င္၊ မတိုးခ်င္ရင္ အသုဘကားစီး ၾကဟု ေျပာရက္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ထိုသူတို႔ကို၊ ကြပ္ကဲအုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ ဆရာ မိဘသဖြယ္ျဖစ္သည့္ ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္လုပ္ငန္းေပါင္းစုံထိန္းသိမ္း ေရး ႀကီးၾကပ္မႈ ဗဟိုေကာ္မတီ မွအစအဆင့္ဆင့္ေသာႀကီးၾကပ္
အုပ္ခ်ဳပ္ေနၾကသူမ်ားကို ကြၽန္ေတာ္ မ်ားစြာစိတ္ပါဝင္စားသလို ကညန ႏွင့္ဆိုင္ေသာ သတင္းမ်ားကို လည္းစိတ္ပါဝင္စားစြာ ကြၽန္ေတာ္ ဖတ္႐ႈေလ့လာ ျဖစ္ပါသည္။

ကြၽန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ႏွစ္ ေပါင္း ၂ဝ ေက်ာ္မွ ယခုအထိ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လိုင္းျဖင့္ စီးနင္း သြားလာေနရဆဲ လူတစ္ဦး၏ အေတြ႕အႀကဳံကိုေရးလွ်င္ေရး၍ မဆုံးႏိုင္ပါ။ ေျပာရလွ်င္ ေျပာ၍
မကုန္ႏိုင္ပါ။ သို႔ျဖစ္၍ ယာဥ္ လုပ္သားမ်ားႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ လုပ္ငန္းေပါင္းစုံထိန္းသိမ္းေရး ႀကီးၾကပ္မႈ ဗဟိုမွေအာက္ေျခ အဆင့္ဆင့္ေသာ ႀကီးၾကပ္အုပ္ ခ်ဳပ္ေနၾကသူမ်ားကို တပည့္
သားမ်ား သဖြယ္ျဖစ္ၾကေသာ ယာဥ္ေမာင္းမ်ား၊ ယာဥ္အကူ ေနာက္ လိုက္မ်ား၏ အက်င့္ဆိုး ေကာင္းေစလိုေသာ စိတ္ေစတနာ ေကာင္းျဖင့္ ေရးသားတင္ျပရ ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

အေစာ္ကား ခံရလြန္းသျဖင့္ တိုင္တန္းရန္ အေၾကာင္းအခ်က္ အလက္အစုံ ကို နံပါတ္စဥ္အရ ယေန႔အထိ ေရးမွတ္သားသည္မွာ အမွတ္စဥ္ (၄ဝ)၊အႀကိမ္ေပါင္း ၄ဝ အထိ ေရးမွတ္သားခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔ ေသာ လူမႈဆက္ဆံမႈမေကာင္း ေသာ ယာဥ္လုပ္သားမ်ားကို လူမွန္၊ လူယဥ္ေက်းမ်ားျဖစ္လာ ၾကေစရန္ ဝိုင္းဝန္းေဆာင္ရြက္ ေပးၾကဖို႔ ကြၽန္ေတာ္ေမတၱာရပ္ ခံခ်င္သည္။ ပ်က္ရင္အစဥ္၊ ျပင္ ရင္ခဏမို႔ ျပဳျပင္ၾကေစခ်င္သည့္ ကြၽန္ေတာ္ ေဖာ္ျပမည့္အခ်က္ကို ဒ႐ိုင္ဘာႏွင့္စပယ္ယာတို႔ ေသ ေသခ်ာခ်ာ သိရွိသေဘာေပါက္ ၾကၿပီး၊ ငါတို႔လည္း အိုၾက၊နာၾက၊ ေသၾကရမယ့္လူေတြပဲဟု သတိ သံေဝဂရရွိၾကကာ ျပဳျပင္သြား ၾကလိမ့္မယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္ယုံ ၾကည္ပါသည္။

အႏုပညာရွင္ အေတာ္မ်ားမ်ားကလည္း သူတို႔ ကို အခိ်န္ကုန္
ေငြကုန္ခံၿပီး၊ အားေပးေျမႇာက္စားသူ၊ ပရိသတ္ အား သူတို႔၏ထမင္းရွင္၊ ေက်း ဇူးရွင္မ်ားဟုဖြင့္ဟေျပာဆိုတတ္ ၾကပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ေက်းဇူးရွိ ေၾကာင္းကို ေျပာဆိုေလ့ရွိၾက ေသာ အႏုပညာရွင္မ်ားထဲက အခ်ဳိ႕တို႔သည္ ဘာသာအယူဝါဒ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့ထံုးစံ၊ လူမႈ ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ လူထုအားအက်ဳိးယုတ္ေစသည့္ အျပဳအမူ အေျပာအဆိုတို႔ျဖင့္
နည္းမွား၊လမ္းမွားသို႔ ပို႔ေဆာင္ လ်က္ရွိၾကေသးရာ၊ ယာဥ္လုပ္ သားမ်ားအေနျဖင့္ကား၊ ယာဥ္ စီးခရီးသည္တို႔သည္ ငါတို႔ မိ သားစုမ်ားအတြက္ စားဝတ္ေန ေရးကို ေထာက္ပံ့ကူညီေနၾက
သူမ်ားဟု၊ယာဥ္လုပ္သားအမ်ား စုတို႔က လုံးဝအသိအမွတ္မျပဳ ၾကပါ။

ဂ႐ုမစိုက္ၾကပါ။ အဘယ္ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္ ေလာကသားဒ႐ိုင္ဘာတို႔၊ စပယ္ ယာတို႔
ယုတ္မာ႐ိုင္းစိုင္းေနၾက သနည္း။ အေၾကာင္းမ်ားစြာ အနက္ အဓိက အေၾကာင္းမွာ ေငြေၾကးရႏိုင္သမွ် မ်ားမ်ား ရရွိဖို႔ရာမတရားေသာ၊ဆိုးယုတ္ လွသည့္ ေလာဘလႊမ္းမိုးေန သည့္ လူက်င့္ဝတ္ကင္းမဲ့ေသာ လူ႔ေအာက္တန္းစားညံ႔ဖ်င္းေသာ စိတ္ထားေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ယာဥ္ေပၚတြင္ စီးနင္းလိုက္ ပါလာၾကသူလူအမ်ဳိးစုံ၊ အသက္ အရြယ္အမ်ဳိးစုံ လူအေပါင္းတို႔ အားလည္းေကာင္း၊ လမ္းႀကီး လမ္းငယ္တို႔တြင္ သြားလာလႈပ္ ရွားေနၾကကုန္ေသာ အလား တူသက္ရွိလူအေပါင္းတို႔ အား လည္းေကာင္း၊ ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေစရန္ ကူညီေစာင့္ေရွာက္ ၾကရမည့္တာဝန္သည္မည္ သည့္ ယာဥ္အမ်ဳိးအစားကိုပင္ ေမာင္း
သူျဖစ္ပါေစယာဥ္ေမာင္း သူတိုင္း တြင္ လုံးဝတာဝန္ရွိပါသည္။

ၿဗိတိသွ်ကုန္သည္ႀကီးမ်ား အသင္းသည္ ဝယ္ယူစားသူံး သူ(ဝါ)ေစ်းဝယ္သူႏွင့္ကုန္ ပစၥည္း မ်ဳိးစုံေရာင္းခ်သူ(ဝါ)ေရာင္းသူ
ေစ်းသည္တို႔ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ဆက္ ဆံေရးအတြက္စည္းကမ္းသတ္ မွတ္ၿပီးအျပတ္ပင္ အဆုံးအျဖတ္ ေပးထားပါသည္။ထိုဆုံးျဖတ္ခ်က္ သည္ ကားဝယ္ယူစားသုံးသူသာ မွန္ကန္သည္"ဟူေသာ အဆုံး အျဖတ္ျဖစ္ပါသည္။

ယာဥ္ေမာင္းအခ်ဳိ႕သည္ လည္း ေကာင္း၊ ယာဥ္စည္းကမ္း၊ လမ္းစည္းကမ္းထိန္းသိမ္း သူ တာဝန္ရွိ ပုဂၢိဳလ္အခ်ဳိ႕တို႔သည္ လည္းေကာင္း၊လူထုကို စည္းကမ္း တက် သြားလာျခင္းမျပဳၾကဟု အျပစ္တင္ၾကသည္။ လူထုဘက္ ကလည္း စည္းပ်က္ကမ္း ပ်က္ လူထုဟု၊ ေျပာရက္ဆိုလြယ္ရွိ ၾကပါသည္။ လူထုအေပၚ အျပစ္ပုံခ်ရက္ေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔ အား ကိုယ္ခ်င္းစာနာသည့္ စိတ္ထား၊ ၾကင္နာ သနားတတ္ သည့္ စိတ္ေကာင္း စိတ္မြန္မ်ား၊ ထားရွိႏုိင္ၾကေစရန္ သခၤါရ တရား၊ နိယာမဓမၼႏွင့္အညီ ဆင္ျခင္ႏုိင္ရန္လုိပါသည္။

ဒါ႐ုိက္ဘာ၊ စပယ္ယာအမ်ားစုႏွင့္ ယာဥ္စည္းကမ္းႀကီးၾကပ္ဖုိ႔ တာ ဝန္ယူထားသူအခ်ိဳ႕တုိ႔၏ လူထု အေပၚသဘာဝနိ ယာမတရား ျဖင့္ ေလးေလးနက္နက္ ေတြး ေတာႀကံဆျခင္းမျပဳၾကဘဲ အျပစ္
ဖုိ႔ေနၾကသည္။ ထုိလူတုိ႔သည္ သူတုိ႔ဘက္က ျပဳျပင္ေပးရမည့္ တာဝန္မ်ားကုိ မစဥ္းစားၾကပါ။ သူတုိ႔၌ အၾကင္နာ စိတ္ထား ကင္းမဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ တစ္ ဖက္လူထုမွာ ကုိယ္အဂၤါပ်က္စီး ၍ နာၾကရပါသည္။ ေသၾကရပါ သည္။

ယာဥ္ေမာင္းေနဆဲ အရွိန္ ေလွ်ာ့ရပ္တန္႔မေပးဘဲ ယာဥ္ ေပၚသုိ႔ဆြဲတင္ျခင္း၊ အလားတူ ပင္ယာဥ္ေပၚမွ ဆင္းရန္ တြန္း ထုတ္ျခင္း၊ ယာဥ္ေပၚသုိ႔ ေရာက္ ေရာက္ျခင္းပင္ ယာဥ္ ေနာက္ ပုိင္းသုိ႔မဟုတ္ေရွ႕ပုိင္းသုိ႔ တုိး ေဝွ႕ဝင္သြားရန္ ႏႈတ္မွလည္း ႐ုိင္း စုိင္းစြာေျပာဆုိသည့္အျပင္ လက္ျဖင့္လည္း တြန္းတြန္းထုိး ထုိးေစာ္ကားေလ့ ရွိၾကသည္။

မိမိတုိ႔လူမ်ိဳး၏ ဘာသာတရား ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈထုံးတမ္းအစဥ္ အလာမ်ား အရလည္း ေကာင္း၊ တရားႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈထုံးတမ္း အစဥ္အလာမ်ား အရလည္း ေကာင္း၊သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ား က်န္းမာေရးမေကာင္းသူမ်ား၊
ကုိယ္ေလးလက္ဝန္မ်ား၊ သား သမီးငယ္ႏွင့္ မိသားစုမ်ားပါဝင္ ၾက၍ေသာ္လည္းေကာင္း ႐ုိင္း စုိင္းေသာ စပယ္ယာတုိ႔၏ မ်က္ ႏွာေပးႏွင့္ ႐ုိင္းျပေသာ ႏႈတ္ ထြက္စကားမ်ားကုိ ရြံရွာလြန္း ၾကသျဖင့္ စပယ္ယာႀကီးမ်ားကုိ မ်က္ႏွာခ်ိဳေသြး၊ ေအာက္က်ေပး ၾကရကာ အနႏၲဂုိဏ္းဝင္မိဘ တုိ႔၏ ဘဝကုိျမင္ေတြ႕ရေသာ ကြၽန္ေတာ္မွာလြန္စြာ စိတ္ထိ ခုိက္မိပါသည္။

လမ္းမႀကီးႏွင့္ လမ္းေဘးဝဲ ယာတြင္ ေယာက္ယက္ခတ္လႈပ္ ရွားသြားလာေနၾကေသာ လူထု ႀကီးႏွင့္လမ္းျဖတ္ကူးေနၾက ေသာ လူထုႀကီးကုိစက္ဘီးမွအစ ယာဥ္ ေမာင္းသူတုိင္းကို လူထုႀကီး ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းဖုိ႔ ဆင္ဆင္ ျခင္ျခင္ ေမာင္းႏွင္းၾကရန္လည္း သက္ဆုိင္ရာကပညာ ေပးၫႊန္ ၾကားျခင္းျဖင့္ေဆာင္ရြက္သင့္သည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆမိပါသည္။

လွၿမိဳင္(ေမာင္တကၠသုိလ္)

Popular Journal