Home » » ဥပေဒမ်ားကို လိင္လုပ္သားမ်ား နားလည္ ကြၽမ္းဝင္ရန္လိုဟု လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေျပာဆို

ဥပေဒမ်ားကို လိင္လုပ္သားမ်ား နားလည္ ကြၽမ္းဝင္ရန္လိုဟု လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေျပာဆို

Written By Unknown on Wednesday, July 31, 2013 | 10:42 AM

ရန္ကုန္၊ ဇူလိုင္ ၃၀

အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ လိင္လုပ္ငန္းျဖင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လုပ္ကိုင္ေနသည့္ လိင္လုပ္သားမ်ား (Sex Worker) အေနႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားကို နားလည္ ကြၽမ္းဝင္ရန္ လိုအပ္ ေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚစႏၵာမင္းက ေျပာၾကားသည္။

လိင္လုပ္သား အမ်ားစုသည္ ျပည့္တန္ဆာ တားဆီး ႏွိပ္ကြပ္ေရး ဥပေဒတြင္ ပါဝင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေသခ်ာစြာ မသိရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ မတရား ဖမ္းဆီးခံရမႈမ်ားရွိေၾကာင္း၊ ဥပေဒကို ေက်ာ္လြန္ကာ ဖမ္းဆီးခံ ရလွ်င္ ျပန္လည္ ေခ်ပႏိုင္ရန္အတြက္ ဥပေဒမ်ားကို ေလ့လာထားရန္ လိုအပ္ၿပီး သတၱိရွိစြာ ရင္ဆိုင္ ေျဖရွင္းသင့္ေၾကာင္း ဇူလိုင္လ ၃၀ ရက္ေန႔က Excel Treasure Tower တြင္ က်င္းပသည့္ Sex Worker in Myanmar (SWiM) ကြန္ရက္၏ ႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေဝးတြင္ ၎က ေျပာၾကား ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“မတတ္သာလို႔ ဒီလုပ္ငန္း လုပ္မယ္ဆိုရင္လည္း ကိုယ့္ကို ဘယ္လို ဥပေဒေတြနဲ႔ အေရးယူလို႔ ရတယ္ ဆိုတာကို ေလ့လာထားဖို႔ လိုပါတယ္” ဟု ၎က ေျပာဆိုသည္။

၁၉၄၉ ခုႏွစ္ ျပည့္တန္ဆာ ႏွိပ္ကြပ္ေရး အက္ဥပေဒပါ စာသားမ်ားသည္ ႐ႈပ္ေထြးသျဖင့္ နားလည္ရန္ ခက္ခဲေၾကာင္း၊ တရားဝင္ ျပည့္တန္ဆာ လုပ္ကိုင္ခြင့္ကို စီးပြားျဖစ္ လုပ္ကိုင္ရန္ ေတာင္းဆိုျခင္း မဟုတ္ဘဲ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကို တရားဝင္ ရရွိေစရန္အတြက္ ေတာင္း ဆိုျခင္း၊ ေခတ္ႏွင့္ မေလ်ာ္ညီေတာ့သည့္ ဥပေဒ အေဟာင္းမ်ားကို အသစ္ ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ေပးေစလိုျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေတာင္းဆို ရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း SWiM ကြန္ရက္၏ ဥကၠ႒ ေဒၚႏွင္းႏွင္းယုက ေျပာၾကား သည္။

ပြင့္လင္းလာသည့္ ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနမ်ားအရ ႏိုင္ငံတကာမွ ဝင္ေရာက္လာမည့္ လိင္လုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေခါင္းပုံျဖတ္မႈမ်ားကို ခုခံႏိုင္ရန္၊ ျပည့္တန္ဆာမ်ားသည္ ေပ်ာက္ကြယ္ရန္မွာ မျဖစ္ႏိုင္ သျဖင့္ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္ ျပည့္တန္ဆာ တားဆီး ႏွိပ္ကြပ္ေရး အက္ဥပေဒကို ေခါင္းစဥ္ကစၿပီး ေျပာင္းလဲကာ အသစ္ ျပန္လည္ ေရးဆြဲသင့္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ဥပေဒကို ေရးဆြဲႏိုင္ရန္ လိင္လုပ္သားမ်ား၏ အခက္ အခဲကို အေသးစိတ္ သိရွိႏိုင္ရန္ ႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေဝးကို တက္ေရာက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚစႏၵာမင္းက ဆိုသည္။

“သူတို႔လည္း လူသားေတြပဲမို႔လို႔ ဥပေဒအရ အကာအကြယ္ ေပးသင့္ပါ တယ္။ ျပည့္တန္ဆာေတြကို တရားဝင္ ခြင့္ျပဳဖို႔ မဟုတ္ပါဘူး။ ေခတ္နဲ႔ ေလ်ာ္ ညီတဲ့ ဥပေဒကို အသစ္ ျပန္လည္ ေရးဆြဲဖို႔ပါ။ အမ်ဳိးသမီးကိုပဲ အေရးယူတာ မဟုတ္ဘဲ အမ်ဳိးသားေတြကိုပါ အေရးယူႏိုင္ဖို႔ပါ” ဟု ၎က ရွင္းျပသည္။

ျပည့္တန္ဆာ လုပ္ကိုင္သူမ်ားကို ဖမ္းဆီးရာတြင္ အသြင္ယူကာ ဖမ္းဆီးမႈ မ်ားကို ေရွာင္လႊဲဖို႔ မရေၾကာင္း၊ အတူ ဖမ္းဆီးခံရသည့္ သက္ေသကို တရား႐ုံးအထိ ေခၚယူ စစ္ေဆးျခင္းမရွိဘဲ လိင္လုပ္သားမ်ား ေထာင္ခ် ခံေနရေၾကာင္း၊ ယခင္က ျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ခဲ့သူမ်ားက လက္ရွိတြင္ လုပ္ကိုင္ျခင္း မရွိေသာ္လည္း ေက်ာ္ေစာမႈ ပုဒ္မ ၃ (ခ) ျဖင့္ လည္း ဖမ္းဆီးခံေနရေၾကာင္း အဆိုပါ အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္ လာသည့္ လိင္လုပ္သားမ်ားက ေျပာဆိုသည္။

ေန႔စဥ္ စားေသာက္ကုန္ကဲ့သို႔ အမ်ဳိးသားမ်ားအတြက္ လိုအပ္ခ်က္ ျဖစ္ေန ဦးမည္ဆိုပါက လိင္လုပ္ငန္း ဝန္ေဆာင္မႈ ေပ်ာက္ကြယ္ရန္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ လိင္လုပ္ငန္း ေလာကထဲသို႔ ေရာက္ရွိၿပီးေသာ လုပ္သားမ်ားကို အခြင့္အေရးမ်ား နစ္နာမႈမ်ား မရွိေစရန္ လာေရာက္ ကူညီေပးျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ ကြန္ရက္၏ အႀကံေပး အဖြဲ႕ဝင္ အမ်ဳိးသမီး တစ္ဦးက The Voice သို႔ ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လက္ရွိ ျပ႒ာန္းထားသည့္ ျပည့္တန္ဆာ တားဆီး ႏွိပ္ကြပ္ေရး ဥပေဒကို ဖ်က္သိမ္းရန္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိကို ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚစႏၵာမင္းက ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ တြင္ ေမးျမန္းခဲ့ရာ ယင္းဥပေဒကို ဖ်က္သိမ္းရန္ အစီအစဥ္ မရွိေၾကာင္း ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ ဒုတိယ ဝန္ႀကီးက ျပန္လည္ ေျဖၾကား ခဲ့သည္။

ေအာင္မ်ဳိးထက္

The Voice Weekly