Home » » ဘာသာေရး လူမ်ဳိးေရးခုတံုးနွင့္ ပဋိပကၡ ဖန္တီးသူမ်ားေပးသည့္ ဆိုးေမြမ်ား

ဘာသာေရး လူမ်ဳိးေရးခုတံုးနွင့္ ပဋိပကၡ ဖန္တီးသူမ်ားေပးသည့္ ဆိုးေမြမ်ား

Written By Unknown on Sunday, July 7, 2013 | 8:20 PM


ျမန္မာနုိင္ငံ လြတ္လပ္ေရး မဆံုးရႈံးမီ ေနာက္ဆံုးအုပ္ခ်ဳပ္ မင္းလုပ္ခဲ့သည့္ ဘုရင္သံုးပါးကား ပုဂံမင္း၊ မင္းတုန္းမင္းနွင့္ သီေပါမင္းတို႔ျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆံုး မင္းသံုးဆက္တြင္ မင္းတုန္းမင္း တစ္ပါးသာ ဥာဏ္အေျမာ္အျမင္နွင့္ အၾကင္နာတရားရွိၿပီး တိုင္းျပည္ကို ေမတၱာျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။ တစ္ဘက္တြင္လည္း ျမန္မာနုိင္ငံ၏ နယ္နိမိတ္ဧရိယာမ်ား အဂၤလိပ္လက္သို႔ ဆက္မပါေစရန္ နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းသည္။

မင္းတုန္းမင္း၏ ေရွ႕က မင္းလုပ္သူ ပုဂံမင္းကား ေပ်ာ္ပါးမႈတြင္ နစ္ျမွဳပ္ေနသူျဖစ္သည္။ တိုင္းေရးျပည္ရာကိုလည္း စိတ္မ၀င္စား။ နုိင္ငံတကာေရးရာ ဗဟုသုတကလည္း ေခါင္းပါးသူ ပုဂံမင္းသည္ တလြဲရာဇမာန္ေတာ့ရွိ၏။ အဂၤလိပ္က ရန္စလာသည့္အခါ အေျခအေနအရပ္ရပ္ကို ျခံဳငံုမသံုးသပ္နုိင္ဘဲ မခံခ်င္စိတ္တစ္ခုတည္းျဖင့္ အဂၤလိပ္နွင့္ ဒုတိယစစ္ပြဲ ဆင္ႏႊဲလိုက္ရာ၊ ရက္ပိုင္းအတြင္းျမန္မာက စစ္ရႈံးသည္။ ရလဒ္အျဖစ္ ရန္ကုန္။ မုတၱမနွင့္ ပဲခူး အဂၤလိပ္ လက္ေအာက္သို႔ ေရာက္သြားသည္။ အဂၤလိပ္သည္ ပထမ ျမန္မာ-အဂၤလိပ္ စစ္ပြဲအၿပီးတြင္အိႏၵိယဘုရင္ခံ မွတဆင့္ ရခိုင္နွင့္ တနသၤာရီကို အုပ္ခ်ဳပ္ေနျခင္းျဖစ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘဂၤါလီမ်ား၊ အိႏၵိယ နုိင္ငံသားမ်ား အလံုးအရင္းနွင့္ ပထမဆံုး၀င္လာေနေသာေနရာသည္ ရခိုင္နွင့္ တနသၤာရီျဖစ္ပါသည္။ ရခိုင္က ဘဂၤါလားနယ္နွင့္ နယ္ျခင္းစပ္ေနသျဖင့္ ဘဂၤါလီမ်ားသည္ တနသၤာရီဘက္ထက္ ရခိုင္တြင္ ပိုမိုမ်ားျပားစြာေရာက္ရွိျခင္းက သဘာ၀က်ပါသည္။

မိ္မိနိုင္ငံ၏ နယ္ေျမတခ်ိဳ႕ ဖဲ့ေပးရၿပီး ကုလားမ်ား ျမန္မာ့ေျမေပၚ ေရာက္လာသည္ကို မနာက်ည္းဘဲ သဘာ၀က်သည္ဟု ေျပာရက္ေလဟုမဆိုပါနွင့္။ သမိုင္းျဖစ္စဥ္ကို မွန္မွန္ကန္ကန္ေျပာေနျခင္းျဖစ္၍၊ သမိုင္းကုိေျပာရာတြင္ စိတ္ခံစားမႈနွင့္ ေျပာ၍မရပါ။ ေရွးျမန္မာမင္းမ်ား မဏိပူရျပည္နယ္ကို က်ဴးေက်ာ္သိမ္းပိုက္စဥ္ကလည္း ကသည္းလူမ်ိဳးမ်ားကို သံု႔ပန္းအျဖစ္ေခၚလာခဲ့သည္။ ထိုကလည္းမ်ားသည္ ယေန႔ဗုဒၶဘာသာျဖစ္သူကျဖစ္၊ ဟိႏၵဴဆက္ကိုးကြယ္သူက ကိုးကြယ္လ်က္ ယေန႔ထိျမန္မာနုိင္ငံတြင္ ရွိေနၾကပါသည္။ စစ္၏သဘာ၀ကို ေျပာလိုရင္းျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ခရစ္ယာန္၊ ဟိႏၵဴနွင့္ မူဆလင္ဘာသာမ်ားသည္ ဆရာေတာ္ဦး၀ီရသူ ေဟာေျပာသကဲ့သို႔ အဂၤလိပ္တို႔က ျမန္မာနုိင္ငံကို သိမ္းပိုက္ၿပီးမွ ေရာက္လာၾကျခင္းမဟုတ္ပါ။ သည္မတိုင္မိကပင္ ေရာက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း မျပန္႔ပြားေသးျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။
မင္းတုန္းမင္း၏ ဥာဏ္ပညာေၾကာင့္ အဂၤလိပ္တို႔က ျမန္မာနုိင္ငံကို လြယ္လင့္တကူ ဆက္မသိမ္းပိုက္နုိင္ေသာ္လည္း၊ အဂၤလိပ္ကို ေအာက္က်ခံေခ်ာ့ေပါင္းခဲ့ရ၏။ ျမန္မာနွင့္ အဂၤလိပ္ၾကားအဓိကကြားျခားခ်က္ ကလက္နက္နွင့္ နည္းပညာျဖစ္ပါသည္။
အေနာက္နိုင္ငံမ်ားက ေခတ္မီေသနတ္ လက္နက္မ်ား သံုးလာခ်ိန္၊ အရင္းရွင္ပါလီမန္စနစ္ကို စက်င့္သံုးလာခ်ိန္တြင္ ျမန္မာအပါအ၀င္ အေရွ႕တိိုင္းနိုင္ငံမ်ား၌ ေခတ္မီလက္နက္မ်ား ၊ တပ္ဖြဲ႔မ်ား မရွိရံဳသာမက သက္ဦးဆံပိုင္ ဘုရင္စနစ္ျဖင့္ ဆက္လက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေနျခင္းေၾကာင့္ မိမိနိုင္ငံနွင့္ လူမ်ိဳးကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္နုိင္စြမ္းမရွိ ဘဲ ၊ လြတ္လပ္ေရးဆံုးရႈံးရျခင္းျဖစ္သည္။
မင္းတုန္းမင္းအလြန္ နန္းတက္လာသူ သီေပါဘုရင္သည္ နုငယ္လွသည့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ရြယ္ လူငယ္ေလးသာျဖစ္ပါသည္။ ဆင္ျဖဴမရွင္ မိဖုရားႀကီးနွင့္ ကင္း၀န္မင္းႀကီးတို႔က ရုပ္ေသးဘုရင္အျဖစ္ ပလႅင္ထက္ တင္ေပးထားျခင္းျဖစ္သည္။သီေပါဘုရင္ကိုယ္တိုင္က ငယ္စဥ္က ဘုန္းႀကီး၀တ္ရန္ ရည္ရြယ္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ အခ်ဳပ္ဆိုေသာ္ ကမၻာ့အေရးကို မ်က္ျခည္ပ်က္ေနေသာ ေခတ္မီလက္နက္နွင့္တပ္ဖြဲ႕မရွိေသာ ေခတ္မီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မဟုတ္ဘဲ သက္ဦးဆံပိုင္စနစ္ကို ဆက္က်င့္သံုးေနေသာ ျမန္မာနုိင္ငံသည္ သီေပါမင္းလက္ထက္တြင္ လြတ္လပ္ေရးအၿပီး ဆံဳးရႈံးခဲ့ေတာ့သည္။

အကယ္၍ ထိုေခတ္က အေျခအေနကို ေလ့လာပါက အဂၤလိပ္က ျမန္မာကို မသိမ္းေစကာမူ၊ ျပင္သစ္၊ ဒတ္ခ်္၊ စပိန္စသည့္ တျခားနုိင္ငံက သိမ္းပိုက္မည္သာ ျဖစ္၏။ ကြာဟေနေသာ အသိဥာဏ္၊ လက္နက္နွင့္ အင္အားေၾကာင့္ ျမန္မာသည္ အေနာက္နုိင္ငံတစ္နုိင္ငံ၏ ကိုလိုနီျဖစ္မည္သာတည္း။

ထို႔ေၾကာင့္ ထစ္ခနဲရွိ အဂၤလိပ္ကို ပုတ္ခတ္ေျပာဆိုေနမည့္အစား၊ ယေန႔ကမၻာနွင့္ ျမန္မာသည္ မည္မွ်ဆက္လက္ကြာဟေနသနည္း။ မည္သို႔ အမီွလိုက္ၾကမည္နည္းကိုသာအေျဖရွာသင့္ပါသည္။

ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ ဗုဒၶဘာသာ ဆုတ္ယုတ္လာျခင္းကို ဆရာႀကီးဦးေရႊေအာင္က ဗုဒၶဘာသာျပန္႔ပြားလာျခင္းစာအုပ္တြင္ သံုးသပ္ေရးသားထားပါသည္။ ေရွးျမန္မာမင္းတို႔၏ အုပ္ခ်ဳပ္ပံုစနစ္သည္ ဗုဒၶဘာသာေပၚတြင္ အေျချပဳထား၏။ ေရွးျမန္မာတို႔၏ ပညာေရးကလည္း ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးျဖစ္၏။ ေရွးျမန္မာတို႔ ကိုးကြယ္သည္ကလည္း ဗုဒၶဘာသာျဖစ္၏။ ေရွးျမန္မာမ်ား၏(နတ္ကိုးကြယ္သည့္ တိုင္းရင္သားမ်ားမပါ) လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အေရးအားလံုးသည္ ဗုဒၶဘာသာေပၚတြင္ အေျခခံထားသည္။

လြတ္လပ္ေရး ဆံုးရႈံးၿပီးေနာက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကလည္း အဂၤလိပ္၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပံုစံသို႔ ေျပာင္းသြားသည္။ ပညာေရးကလည္း အေနာက္တိုင္းပံုစံ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားျဖစ္လာသည္။ နုိင္ငံေရးတြင္ ဆို၇ွယ္လစ္၊ ကြန္ျမဴနစ္စေသာ ၀ါဒမ်ား ၀င္လာသည္။ ပထမကမၻာစစ္ႀကီးအၿပီးတြင္ လက္၀ဲဒါဒ ကမၻာ့ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ားသို႔ ပ်ံ႕နွံ႔ လႊမ္းမိုးခဲ့ရာ ထိုေခတ္က ကမၻာ့လူငယ္မ်ားကို လက္၀ဲဒါဒက လႊမ္းမိုးခဲ့သည္။ လက္၀ဲ၀ါဒသည္ ဘာသာေရးကို အားမေပး။ လက္၀ဲ၀ါဒက မည္သည့္ဘာသာေရးကိုျဖစ္ေစ ပစ္ပယ္ေလသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ နဂါးနီစာအုပ္အသင္းကဲ့သို႔ လက္၀ဲ၀ါဒကို လက္ခံသည့္ အသင္းပင္ ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။

လက္၀ဲ၀ါဒက ျမန္မာလူထုအေပၚ၌သာမက ကမၻာတစ္၀ွမ္းက လူငယ္မ်ားအေပၚ လႊမ္းမ္ိုးျခင္းျဖစ္၏။ ေခတ္စနစ္၊ အခ်ိန္အခါအရ အမ်ားလက္ခံခဲ့သည့္ ၀ါဒတစ္ရပ္ျဖစ္ခဲ့သည္။

အထက္ပါ အေၾကာင္းခ်င္းရာမ်ားေၾကာင့္ အရာရာတြင္ ဗုဒၶယဥ္ေက်းမႈေပၚ အေျခခံသည့္ ျမန္မာ့လူေနမႈစနစ္ ပ်က္ယြင္းခဲ့သည္။ အဂၤလိပ္တို႔ ျမန္မာနုိင္ငံသို႔ ၀င္ေရာက္လာၿပီးေနာက္ပိုင္း မဖြံ႕ေသးေသာ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးခက္ခဲေသာ ေတာင္တန္းေဒသမ်ားသို႔ ခရစ္ယာန္ သာသနာျပဳအသင္းမ်ား သြားေရာက္သာသနာျပဳခဲ့ၾကသည္။

ေရွးျမန္မာမ်ားနည္းတူ ေခတ္အျမင္နည္းေသာ ျမန္မာဘုန္းႀကီးမ်ားသည္ ေတာင္တန္းေဒသမ်ားသို႔ သာသနာျပဳသြားရန္ အားထုတ္မႈနည္းပါးခဲ့သည္။ ဦးဥတၱမသာရသည္ အဂၤလိပ္အစိုးရထံမွ ခက္ခက္ခဲခဲ ခြင့္ျပဳခ်က္ကို ရယူၿပီး ခ်င္းေတာင္တန္းေဒသမ်ားသို႔ သြားေရာက္သာသနာျပဳခဲ့သည့္
ျမန္မာဘုန္းေတာ္ၾကီးျဖစ္သည္။ ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမသာရကဲ့သို ့ေတာင္တန္းေဒသမ်ားသို ့သြားေရာက္သာသတာျပဳသူ ဗုဒၶဘာသာဘုန္းႀကီးနည္းပါးလွပါသည္။ အလံုးအရင္းနွင့္ သြားေရာက္ေသာ သာသနာျပဳမ်ားက မစ္ရွင္ေခၚခရစ္ယာန္သာသနာျပဳအဖြဲ႔မ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဦး၀ီရသူ မိန္႔ၾကားသကဲ့သို႔ အဂၤလိပ္ေရာက္လာ၍ အလိုအေလ်ာက္ ခရစ္ယာန္ ဘာသာ၀င္၊ မူဆလင္ဘာသာ၀င္၊ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္မ်ား ျဖစ္ကုန္ျခင္းမဟုတ္ပါ။ ေရွးျမန္မာမင္းမ်ားက အစ ရဟန္းသံဃာမ်ားအဆံုး ျပည္တြင္းအျမင္သာရွိၾကၿပီး ျမန္မာကိုေက်ာ္လွ်က္ ကမၻာကို မၾကည့္နုိင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာဘုန္းႀကီးမ်ား အေရာက္အေပါက္နည္းေသာ ေဒသမ်ားကို မစ္ရွင္က သိမ္းပိုက္ျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။

“ကမၻာေက်ာ္ တိုင္းမ္မဂၢဇင္း၏ မ်က္ႏွာဖံုးတြင္ ဆရာေတာ္၀ီရသူကို အႀကမ္းဖက္သူဟု စြပ္စြဲေဖာ္ျပျခင္းကို ျပည္တြင္းရွိဆရာေတာ္အခ်ိဳ႕နွင့္ မီဒီယာအခ်ိဳ႕က ကန္႔ကြက္ဆန္႔က်င္ခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ သမၼတရံုးကလည္း ကန္႔ကြက္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုသို႔ကန္႔ကြက္ျခင္းကို နုိင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပျခင္းမရွိခဲ့ေပ။ ”

“အခ်ိဳ႕ကမူ ဆရာေတာ္ဦး၀ီရသူ၏ အစြန္းေရာက္ေသာ ေဟာေျပာမႈမ်ားေၾကာင့္ တိုင္းမ္မဂၢဇင္းက အၾကမ္းဖက္သူဟု ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္သည္ဟုဆိုၾကသည္။ ”(Media One ၂.၇.၂၀၁၃)

၉၆၉ ဟုေရးထိုးလ်က္လိုက္ေ၀သည့္တရားေခြပါ ဦး၀ီရသူ၏ တရားကား အစြန္းေရာက္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ မျပည့္စံုျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။ ထိုတရားေဟာေျပာမႈတြင္ ရခိုင္တြင္ကုလားမ်ား ၀င္ခ်င္သလို၀င္၊ ရခိုင္တို႔ကို အနုိင္က်င့္ခ်င္သလိုက်င့္ေနသည္ဟု သေဘာသက္ေရာက္ေသာ ေဟာေျပာမႈကို ေဟာေျပာထားသည္။

ဘဂၤါလီမ်ား တရားမ၀င္ခိုး၀င္ရန္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္နွင့္ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဌာနကို ျဖတ္ေက်ာ္ရသည္။ ထိုဌာနႏွစ္ခုကို မျဖတ္ေက်ာ္ဘဲ ဘဂၤါလီမ်ား၊ ကုလားမ်ား ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းသို႔ မေရာက္နုိင္ပါ။ တရားမ၀င္ခိုး၀င္လာၿပီးေနာက္ မိသားစုတစ္စုတြင္ လူဦးေရ (၈၀) ျဖစ္လာသည ္ထိတိုင္ မည္သည့္အာဏာပိုင္မ်ား၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေနထိုင္ခဲ့ပါသနည္း။ ေနထိုင္ခြင့္ရေနျခင္းျဖစ္ပါသနည္း။

ေမာင္းေတာတြင္ ဘဂၤါလီမ်ား ရခိုင္မ်ား၏ ေနအိ္မ္မ်ားကို မီးရႈိ႕ရန္ျပဳခ်ိန္တြင္ ဗိုလ္မွဴးႀကီးအဆင့္ရွိသူ တစ္ဦးက တပ္ကိုပစ္မိန္႔မေပးဘဲ၊ ဘဂၤါလီမ်ားထံမွ ေဒၚလာေထာင္ခ်ိီလာဘ္ယူခဲ့သည္ဆိုေသာ သတင္းမ်ား အင္တာနက္ေပၚတြင္ ဟိုးေလးတေက်ာ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ နုိင္ငံနွင့္ လူမ်ိဳးကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ တာ၀န္ရွိခဲ့သည့္ အဖြဲ႔အစည္းေခါင္းေဆာင္က ဘဂၤါလီမ်ား မီးရႈိ႕ေနသည္ကို ပစ္မ္ိန္႔မေပးျခင္းမွာ၊ အဆိုပါအရာရွိသည္ ေသြးျမင္လွ်င္ မူးတတ္ေသာေၾကာင့္ဟု ဇနီးျဖစ္သူက လိုက္လံေျဖရွင္းခဲ့ေၾကာင္း အင္တာနက္မ်ားေပၚတြင္ ပ်ံ႕နွံ႕ခဲ့သည္။

ဦး၀ီရသူသည္ ရခိုင္ျပည္၏ လစ္ဟာေနေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ကာကြယ္ေရး တာ၀န္ရွိသူမ်ားအပိုင္းကို ဘာတစ္ခုမွ် ထည့္သြင္းမမိန္႔ၾကားဘဲ ရခိုင္မ်ား ေတာင့္ခံေနေသာ ေက်းဇူးေၾကာင့္ ၊ ျပည္မမွ ျမန္မာမ်ား သက္သာရာရေနသည္ဟု ဆိုလိုက္ျပန္သည္။ ဘုန္းႀကီးတစ္ပါးအေနျဖင့္ ေျပာလိုရာအေၾကာင္းအရာကို စိတ္ခံစားမႈေၾကာင့္ မေဟာေျပာသင့္ပါ။

မသီတာေထြး ကိစၥက စခဲ့သည့္ ျမန္မာ-မူဆလင္အေရးသည္ တိုင္းျပည္နွင့္ လူမ်ိဳးအေရးကို မငဲ့ဘဲ၊ မိမိတို႔လက္၀ယ္ရွိပစၥည္းဥစၥာ၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္တို႔ မဆံုးရႈံးေစရန္၊ ကိုယ္က်ိဳးၾကည့္ လူတစ္စု၏ အကြက္က်က်ဆင္ထားေသာ တိုက္ကြက္မ်ားသာျဖစ္ပါသည္။

ပဋိပကၡ ဖန္တီးသူတို႔၏ အကြက္ထဲသို႔ ဗုဒၶဘာသာဘုန္းေတာ္ႀကီးတခ်ိဳ႕ပါလာျခင္းက သူတို႔အတြက္ ေအာင္ပြဲျဖစ္ပါသည္။ ျပည္သူနွင့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ စိုးရိမ္စရာျဖစ္ပါသည္။

“သိမ္ဇရပ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ျမေစတီေက်ာင္းတိုက္ဆရာေတာ္က မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒနွင့္ ပတ္သက္၍ မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒကို ျပဌာန္းနုိင္ရန္အတြက္ လႊတ္ေတာ္သို႔တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ၿပီး အကယ္၍ ကန္႔ကြက္သည့္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ရွိေနပါက နာမည္နွင့္လိပ္စာသိလိုေၾကာင္း အဆိုပါ ဥပေဒကို ဗုဒၶဘာသာအမ်ားစုျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ လႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္ အတည္ျပဳနုိင္မည္ဟု ထင္ျမင္မိေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ဖိအားအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ကန္႔ကြက္မည္ဆိုပါက ၂၀၁၅ ခုနွစ္တြင္ က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အဆိုပါ ကိုယ္စားလွယ္ကို မဲမေပးရန္အထိ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းဆရာေတာ္ကပင္ မိန္႔ၾကားခဲ့သည္”(The Street View-၁-၇-၂၀၁၃)

ထိုသည္ကား ေနာက္ထပ္အၾကမ္းဖက္စကားမိ္န္႔ၾကားသူ ဗုဒၶဘာသာဘုန္းႀကီးေပၚထြက္လာျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဗုဒၶသည္ ျခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ အဓမၼ ေထာက္ခံခိုင္းျခင္းကို ဆန္႔က်င္သူျဖစ္ပါသည္။ ဗုဒၶသည္ ေလာကဓံရွစ္ပါးရွိေၾကာင္း ညႊန္ျပခဲ့သည္။ ေလာကဓံ အေကာငး္ေလးပါးနွင့္ၾကံဳသည္ျဖစ္ေစ၊ အဆိုးေလးပါးနွင့္ၾကံဳသည္ျဖစ္ေစ မတုန္လႈပ္ရန္ အသင့္အတင့္ ႏွလံုးသြင္းရန္သာ မိ္န္႔ၾကားခဲ့သည္။

အၾကမ္းဖက္သည္ဆိုျခင္းမွာ ကာယအား၊ လက္နက္အားျဖင့္ ဖိနွိပ္ျခင္းကိုသာ ဆိုလိုသည္မဟုတ္၊ မိမိ၀ါဒကို ေထာက္ခံရန္ အက်ပ္ကိုင္ျခင္းကလည္း အၾကမ္းဖက္မႈသာျဖစ္ပါသည္။

ဗုဒၶသာသနာကို ဆက္ထမ္းေနၾကသူ သံဃာအေပါင္း၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးကို နားလည္ပါသည္။ ဦးညႊတ္ပါသည္၊ သို႔ေသာ္ မိမိဘာသာအေပၚ မိမိမႀကိဳက္ေသာ ဘာသာကလႊမ္းမိုးေတာ့မည္ဟူေသာ အေၾကာက္တရား၊ စိုးရိမ္စိတ္(ေဒါသ)ေၾကာင့္ နုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ မဲကိစၥကို သံဃာမ်ား ၾကိဳးပမ္းေနသည့္ မ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒအတည္ျဖစ္ေရးအတြက္ ျခိမ္းေျခာက္စရာ လက္နက္အျဖစ္ အသံုးမျပဳသင့္ပါ။

Terror ဟူေသာ စကားလံုး၏ အဓိပၸါယ္မွာ ႀကီးမားေသာ အေၾကာက္တရား၊ အေၾကာက္တရား ႀကီးမားသည့္ အခ်ိန္ကာလဟူ၍ တိုက္ရိုက္အဓိပၸါယ္ရပါသည္။

မူဆလင္ဘာသာေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာေပ်ာက္ကြယ္ရခ်ည္ရဲ႕ ဟူေသာ အေၾကာက္တရားသည္ မိမိကိုယ္မိမိ မယံုၾကည္မႈျဖစ္ပါသည္။ ဗုဒၶဘာသာ သက္လံုခိုင္ခိုင္ျဖင့္ မိမိယံုၾကည္ရာ ဘာသာတရားသည္ မည္သည့္ဘာသာမ်ား၏ ဖ်ားေယာင္းေသြးေဆာင္မႈကို မဆို ကာကြယ္နုိင္သည္ဟူေသာ ယံုၾကည္မႈမ်ိဳးရွိေနပါက အရာရာကို ဗုဒၶနည္းက် ေခါင္းေအးေအးျဖင့္ စဥ္းစားဆင္ျခင္နုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာ-မူဆလင္ အေရးထက္ နိုင္ငံကို ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားရွာ လူတစ္စုလက္မွ လြတ္ေျမာက္ေရးသို႔ ဦးတည္ၾကည့္ရႈတတ္ေသာ ျမန္မာျပည္သူမ်ား မ်ားျပားလာရန္ အထူးအေရးႀကီးသည့္ အခ်ိန္ကာလျဖစ္ပါသည္။ လူမႈေရး၊ ဘာသာေရး ေထာင္ေခ်ာက္မွ ျမန္မာအမ်ဳိးသားအားလံုး ေက်ာ္လြန္လြတ္ေျမာက္နုိင္ၾကပါေစသတည္း။

ျမနႏၵာဂ်ာနယ္၊ အတြဲ-၂။ အမွတ္-၂၅