Home » » အေရးယူမႈမ်ားအလြန္ အိမ္ျခံေျမ

အေရးယူမႈမ်ားအလြန္ အိမ္ျခံေျမ

Written By Unknown on Wednesday, July 24, 2013 | 2:21 PM

ရွားရွားပါးပါးျပည္တြင္းအခြန္မွ အဆင့္ျမင့္၀န္ထမ္းမ်ားအား အိမ္ၿခံေျမေရာင္း၀ယ္မႈမ်ားတြင္ ပတ္သက္မႈမ်ားရိွေနသျဖင့္ အေရးယူခဲ့ၿပီးေနာက္ အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္တြင္ အထူးကိုယ္စားလွယ္လဲႊစာ (Special Power) ျဖင့္ ေရာင္းခ်မႈမ်ား ပိုမုိမ်ားျပားလာသည္။

“Special Power (အထူးကုိယ္စားလွယ္လဲႊစာ)က သက္တမ္းက တစ္ႏွစ္ရိွတယ္။ ကိုယ္တိုင္ေနမယ့္ လူမဟုတ္ဘဲ ျပန္ေရာင္းမယ့္ လူေတြက်ေတာ့ အမည္မေျပာင္းေတာ့ဘဲ Special Power နဲ႔ပဲ၀ယ္ထားတဲ့ ေျမကြက္ကုိျပန္ေရာင္းလုိ႔ရတယ္။ နာမည္ေျပာင္းဖုိ႔လုပ္ရင္ အခြန္ေဆာင္ရၿပီ” ဟု အိမ္ၿခံေျမေရာင္း၀ယ္ရာတြင္ လုိက္ပါေဆာင္ရြက္ေပးေနေသာ ေရွ႕ေနတစ္ဦးက ေျပာသည္။

အိမ္္ၿခံေျမေရာင္းခ်ရာတြင္ မူလအမည္ေပါက္ပိုင္ရွင္က ၀ယ္ယူသူအတြက္ အမည္ေျပာင္းျခင္းႏွင့္ ေျမပံုကူးယူႏုိင္ရန္အတြက္ ကုိယ္တိုင္လုိက္လံမေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါက အထူးကုိယ္စားလွယ္လဲႊစာေရးေပးၿပီးေရာင္း၀ယ္ေလ့ရိွၾကသည္။

သုိ႔ေသာ္ လက္ရိွတြင္ ရန္ကုန္အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္၌ အထူးကုိယ္စားလွယ္လႊဲစာျဖင့္ ေရာင္းခ်ေသာ ေျမကြက္မ်ားအေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ေနၿပီး ေစ်းပင္တက္သြားေၾကာင္း အက်ိဳးေဆာင္မ်ားကေျပာသည္။

“Special Power ကုိင္ထားတဲ့ ေပ ၄၀ x ၆၀ ေျမကြက္ကုိ ၿပီးခဲ့တဲ့ သံုးရက္ေလာက္က က်ပ္သိန္း ၁၅၀ နဲ႔ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္တယ္။ အခုအဲဒီေျမကြက္ကုိ သိန္း၂၀၀ ေက်ာ္ေခၚေနၿပီ” ဟု Excellence အိမ္ၿခံေျမ အက်ိဳးေဆာင္ကုမၸဏီမွ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ိုက္တာ ကုိေမာင္ေမာင္ႀကီးကေျပာသည္။

သုိ႔ေသာ္ မႏၲေလးအိမ္ၿခံေျမ ေစ်းကြက္မွာ အခြန္၀န္ထမ္းအေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ႏွင့္ ေစ်းႏႈန္းအေပၚ ယခုအခ်ိန္ထိ ႐ိုက္ခတ္မႈမရိွေသးေၾကာင္း မန္းေျမရာဇာ အိမ္ၿခံေျမအက်ိဳးေဆာင္မွ ဦးေက်ာ္၀င္းကေျပာသည္။

မႏၲေလး၌ အိမ္ၿခံေျမေရာင္း၀ယ္ရာတြင္ အခ်ိဳ႕မွာ လူ ငါးဦး၊ ေျခာက္ဦး လက္လဲႊေရာင္းခ်သည္အထိ အခြန္႐ံုးတြင္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုျခင္းမရိွဘဲ အရပ္ကတိျဖင့္သာ စာခ်ဳပ္ဆုိ ေရာင္းခ်ေနၾကေၾကာင္း ဦးေက်ာ္၀င္းကေျပာသည္။

အစုိးရက ဇူလုိင္လ ဒုတိယပတ္တြင္ အိမ္ျခံေျမေရာင္း၀ယ္ရာ၌ ပါ၀င္ပတ္သက္ခဲ့ေသာ ျပည္တြင္းအခြန္မွ ၀န္ထမ္း ၉ ဦးအား အနားေပးၿပီး ၇ ဦးအား ဌာနေျပာင္းကာ ၁၃ ဦးအား အလုပ္မွထုတ္ပယ္ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ရန္ကုန္အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္တြင္ အခြန္၀န္ထမ္းမ်ား ရာထူးမွ ဖယ္ရွားၿပီးေနာက္ တန္ဖိုးႀကီးသည့္ အိမ္ၿခံေျမအကြက္မ်ား အေရာင္းအ၀ယ္ေအးခဲ့ၿပီး အထူးကိုယ္စားလွယ္လဲႊစာျဖင့္ ေရာင္းခ်ေသာ ေျမကြက္မ်ားႏွင့္ တုိက္ခန္းမ်ားသာ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္လာသည္ဟု အက်ိဳးေဆာင္မ်ားက ဆုိသည္။

ယခုကဲ့သို႔ အထူးကုိယ္စားလွယ္လဲႊစာမ်ားကုိ အသံုးျပဳမ်ားလာျခင္းမွာ အထူးအခြန္သက္သာခြင့္ကုိ ပယ္ဖ်က္ၿပီးေနာက္ အခြန္မေဆာင္လုိသည့္ ၀ယ္ေရာင္းသမားမ်ားက အဓိကျပဳလုပ္လာက်ျခင္းျဖစ္သည္။

အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္၏ အေျပာင္းအလဲကုိ ဖန္တီးေပးခဲ့သည့္ အထူးအခြန္သက္သာခြင့္ကုိ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ၾသဂုတ္လမွစတင္၍ ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။ ေရာင္းသူ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ၀ယ္ယူသူ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ေပးေဆာင္ရသည့္ အထူးအခြန္သက္သာခြင့္စနစ္ကုိ ငါးႏွစ္ၾကာျပ႒ာန္းခဲ့သည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ၾသဂုတ္လ ေနာက္ပိုင္းမွစ၍ အဆုိပါစနစ္ကုိ ဖ်က္သိမ္း၍ မူလစနစ္ကုိ ျပန္လည္က်င့္သံုးခဲ့ၿပီး အိမ္ၿခံေျမ၀ယ္ယူရာတြင္ ၀င္ေငြရလမ္းမေဖာ္ျပႏုိင္ပါက ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ ၇ ရာခုိင္ႏႈန္းေကာက္ခံခဲ့သည္။

အထူးအခြန္သက္သာခြင့္ေပးခဲ့သည့္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းမွစ၍ ရန္ကုန္-မႏၲေလးၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား၏ အိမ္ၿခံေျမေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ တစ္ႏွစ္ကုိ ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္းအနည္းဆံုးျမင့္တက္ခဲ့သည္။ ျပည္တြင္းစီးပြားေရးတြင္ မည္သည့္လုပ္ငန္းမွ် မေကာင္းေသာေၾကာင့္ ကာလတုိ၊ ကာလရွည္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူအားလံုးက အိမ္ၿခံေျမတြင္ အဓိကျမႇဳပ္ႏွံၾကၿပီး ျမႇဳပ္ႏွံသူအားလံုး အက်ိဴးအျမတ္ရိွ၍ အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္ကုိ ယံုၾကည္မႈပိုလာကာ ေစ်းႏႈန္းမ်ား ဆက္တုိက္တက္ေနေတာ့သည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ ႏုိင္ငံေရး၊ အေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ ျပည္ပရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ၀င္လာမည္ဆုိေသာ္အခါ အစိုးရသစ္လက္ထက္ စီမံကိန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ျပင္ေသာအခါ အိမ္ၿခံေျမေစ်းမ်ား မိုးထိေအာင္ေလွကားေထာင္တက္ေတာ့သည္။ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကုိ ေမွ်ာ္ကုိး၍ေငြေၾကးခ်မ္းသာႂကြယ္၀သူမ်ားက စက္မႈဇုန္စီမံကိန္းရွိေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ေျမ၀ယ္ထားၾကသည္။ ယင္းေၾကာင့္ လက္ရိွလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ျပည္ပမွ ထုတ္ကုန္လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္သူမ်ားအတြက္ အခက္အခဲမ်ား ျဖစ္ခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ရန္ကုန္-မႏၲေလးၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ အိမ္ၿခံေျမေစ်းႏႈန္းမွာ ေဒသတြင္းႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အျမင့္ဆံုးအေနအထားသို႔ ေရာက္ရိွလာခဲ့သည္။

အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ ျပည္ပႏုိင္ငံမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား ဖိတ္ေခၚခဲ့ေသာ္လည္း အိမ္ၿခံေျမေစ်းႏႈန္းႀကီးမားမႈ အတားအဆီးတစ္ခုျဖစ္လာခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ အစိုးရကလည္း အိမ္ၿခံေျမေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းေစရန္ နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ႀကိဳးစားခဲ့သည္။ အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ ငါးႏွစ္အထူးအခြန္သက္သာခြင့္ကုိ ဦးစြာဖ်က္သိမ္းၿပီး ေစ်းႏႈန္းမ်ား က်ဆင္းလာျခင္းမရိွသည့္အတြက္ ေစ်းႏႈန္းစံသတ္မွတ္ဖုိ႔ ျပင္ဆင္လာသည္။

“အခြန္ေရွာင္တာေတြမ်ားၿပီး မွန္မွန္ကန္ကန္မလုပ္လို႔ အခုလုိ႔ စံသတ္မွတ္ခ်က္ေတြလုပ္ရတာ” ဟု ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ဒုတိယ၀န္ႀကီးေဒါက္တာေမာင္ေမာင္သိန္းက ေျပာၾကားသည္။

လက္ရိွ အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္တြင္ အဓိကရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေနသူမ်ားမွာ အရင္အစိုးရလက္ထက္က နာမည္ႀကီးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ၾသဇာအာဏာရိွခဲ့သူမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္မႈမ်ားရိွေနသျဖင့္ အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္မွာ ကုိင္တြယ္ရခက္ေနေၾကာင္းလည္း ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက သံုးသပ္ၾကသည္။

ထုိ႔အျပင္ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားမွ အထူးသျဖင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကလည္း တရားဥပေဒစိုးမုိးမႈအားနည္းေနသည္ကုိ အခြင့္ေကာင္းယူကာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအား အမည္ခံခုိင္းၿပီး အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္တြင္ ၀င္ကစားလ်က္ရိွသည္။

“၀ယ္လုိအားက မ်ားေနတယ္။ ေရာင္းလုိအားကနည္းေတာ့ ေစ်းက ျမင့္တာေပါ့။ ဒါကုိႏုိင္ငံေတာ္က ေျမကြက္ေတြ တိုက္ခန္းေတြေဖာ္ထုတ္ေပးရင္ အဆင္ေျပလာမွာပါ” ဟု စီးပြားေရးပညာရွင္ပါေမာကၡ ေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္က ေျပာသည္။

ယခင္အစိုးရလက္ထက္က အစိုးရႏွင့္ အဆင္ေျပခဲ့ေသာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွာ စက္မႈဇုန္မ်ားတြင္ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္းမရိွဘဲ ေနရာဦးထားမႈမ်ားရိွသည္။ ထုိ႔အျပင္ အခ်ိဳ႕ေသာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွာ လယ္သမားမ်ားထံမွာ လယ္ယာေျမမ်ား သိမ္းဆည္းထားသျဖင့္ ထုိျပႆနာမ်ားမွာ အခုထိ ရွင္းမရျဖစ္ေနခဲ့သည္။

ေရးသားသူ- သတင္းအဖဲြ႕ - 7Day News Journal