Home » » ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးဖခင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ပံုတူေၾကး႐ုပ္ႀကီး ဘယ္ေရာက္ေန ပါသလဲ

ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးဖခင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ပံုတူေၾကး႐ုပ္ႀကီး ဘယ္ေရာက္ေန ပါသလဲ

Written By Unknown on Wednesday, July 17, 2013 | 6:34 PM

မူလအစကတည္းက ယဥ္ယဥ္ ကေလးပါ။ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂ ရက္ ေန႔ တပ္မေတာ္က တုိင္းျပည္အာဏာ သိမ္းစကပင္ တပ္မွဴးညီလာခံမ်ား အ ႀကိမ္ႀကိမ္ လွ်ဳိ႕ဝွက္လုပ္ကိုင္ၿပီး ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား သမဂၢကို ၿဖိဳ ခြင္းရန္ဆုိသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ခ်မွတ္ ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ထုိစဥ္က အာဏာ သိမ္း ေတာ္ လွန္ ေရးေကာင္စီဥကၠ႒ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္း ကိုယ္တုိင္က ေနာက္တြင္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေျမေအာက္နဲ႔ ဆက္သြယ္ေနၾကတယ္။

ရန္ကုန္ တကၠ သိုလ္ သမဂၢအေဆာက္အအံု ဟာလည္း ေျမေအာက္ေသြးထိုးလႈံ႕ေဆာ္မႈေၾကာင့္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းအာဏာပိုင္မ်ား ႏွင့္ အစိုးရကိုပုန္ကန္ရန္ လႈံ႕ေဆာ္ရာ အ ေဆာက္ အအံုျဖစ္တယ္။ ၾကာရွည္ခြင့္ မျပဳႏုိင္လို႔ ၿဖိဳခြဲလုိက္ရေၾကာင္း၊”ဓားဓား ခ်င္း လွံလွံခ်င္း”လုိ႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ဘယ္လုိစကားမ်ားပါလိမ့္၊ အာ ဏာသိမ္းတပ္မေတာ္ႀကီး က ေမာင္းျပန္ ေသနတ္မ်ဳိးစံုနဲ႔ ခ်ိန္တြယ္ပစ္ခတ္ၿပီး တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ား ကေလာင္ တံနဲ႔လက္ သီးဆုပ္ ေအာ္ဟစ္ေန႐ံုမွ်ႏွင့္ ဓားဓားခ်င္းလွံလွံခ်င္းလို႔ ႀကိမ္းဝါးခဲ့ပံုမွာ အံ့ၾသကုန္ႏုိင္ဖြယ္ရာပင္။အာဏာသိမ္းၿပီး တုိင္းသူျပည္ သားမ်ားကို လွည့္စားလိုသည့္ အစီအ စဥ္တစ္ရပ္အေနႏွင့္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္၊ဇူလိုင္ လ ၁၉ ရက္ေန႔ ၁၅ ႏွစ္ေျမာက္ အာ ဇာနည္ေန႔ အႀကီးအက်ယ္အထိမ္းအ မွတ္ ျပပြဲႀကီးကိုရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ဦးဝိစာရ လမ္း၊ အင္ဗြိဳင္းခန္းမ(ယခုတပ္မေတာ္ ခန္းမ)တြင္ က်င္းပ၍ ျပည္သူလူထုအား လွည့္စားအယံုသြင္းခဲ့ပါသည္။

အဲဒီလုိက်င္းပရာမွာေတာ့ ကြၽန္ ေတာ္တုိ႔ရဲ႕မ်ဳိးခ်စ္ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗ မာ့လြတ္လပ္ေရးဖခင္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း၏ ေၾကး႐ုပ္ပံုတူႀကီးကို တ ခမ္းတနား ဝင္ဝင္ခ်င္းေတြ႕ႏုိင္ေအာင္ ျပသထားခဲ့သည့္အတြက္ ျပည္သူျပည္ သား ရဟန္းရွင္လူအမ်ားက ျပပြဲဝင္ဝင္ ခ်င္း ဦးၫႊတ္အေလးျပဳခဲ့ၾကရသည္။

”ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးဖခင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း ပံုတူေၾကး႐ုပ္ႀကီး ခုဘယ္ ေခ်ာင္ထုိးထားပါသလဲ”ပံုတူေၾကး႐ုပ္ႀကီးသတင္းကို ၁၉၆၂ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၂၇ ရက္ေန႔ ထုတ္ ‘အေထာက္ေတာ္’၊ ‘ယုဝတီ’ စ သည့္သတင္းစာမ်ားတြင္ ဓာတ္ပံုႏွင့္ တကြ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ သည္ကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။

”ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းပံုတူ ေၾကး ႐ုပ္သစ္ႀကီးတစ္ခုကို တပ္မေတာ္ေမာ္ ကြန္းတုိက္မွ တာဝန္ယူ၍ ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ယခုအခါ လံုးဝၿပီးၿပီျဖစ္၍ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၂၉ ရက္ တနဂၤေႏြေန႔မွစတင္ လ်က္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ဦးဝိစာရလမ္း အာဇာ နည္ႀကီးမ်ား အတၴဳပၸတၱိျပခန္း (အင္ဗိြဳင္း ခန္းမေဆာင္) တြင္ ျပည္သူလူထုအား ျပသမည္ျဖစ္သည္။ ေၾကး႐ုပ္ႀကီးမွာ အျမင့္ ၈ ေပ ၂ လက္မရွိၿပီး အေလးခ်ိန္ ၁ တန္ခန္႔ရွိသည္။

ႀကိဳးပမ္းသြန္းလုပ္

ေၾကး႐ုပ္ႀကီးကို ေၾကးမသြန္း ေလာင္းမီ၌ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ ဥကၠ႒ဗုိလ္မွဴး ခ်ဳပ္ေအာင္ႀကီးႏွင့္ အိႏၵိယျပည္ရွိ ျမန္မာသံအမတ္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ကေတာ္ ေဒၚခင္ၾကည္တို႔ကိုယ္တုိင္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးၿပီးမွ အတည္ျပဳခဲ့ ေၾကာင္း၊ ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ေအာင္ႀကီးႏွင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ကေတာ္ေဒၚ ခင္ၾကည္ တို႔၏ ၫႊန္ၾကားအႀကံေပးခ်က္မ်ားအတုိင္း ရာဇဝင္အေထာက္အထား မွန္ကန္မႈ အခ်ဳိးအစားက်နမႈမ်ား ရွိေစရန္အ တြက္ တပ္မေတာ္ေမာ္ကြန္းတိုက္မွဴး ဒုဗုိလ္ မွဴးႀကီးေမာင္ဘိုႏွင့္ တပ္မေတာ္ ေမာ္ကြန္းတုိက္ သုေတသနအရာရွိခ်ဳပ္ ဗုိလ္ႀကီးသန္းၾကြယ္တို႔ အႀကိမ္ေပါင္း ေျမာက္ျမားစြာ ႀကိဳးပမ္းျပဳျပင္သြန္း လုပ္ေစခဲ့ပါသည္။

ပန္းပုဆရာႀကီးဦးဟန္တင္

ဤဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေၾကး႐ုပ္ ႀကီးသြန္းလုပ္သူမွာ နာမည္ေက်ာ္ပန္းပု ဆရာႀကီး ဦးဟန္တင္ျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္ တစ္ဖက္ကမ္း ဒလၿမိဳ႕ရွိ ဧရာဝတီ သေဘၤာက်င္း၌ သြန္းလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ဤေၾကး႐ုပ္ႀကီးမွာ ေနာင္အခါတြင္ တုိး ခ်ဲ႕ေဆာက္လုပ္မည့္တပ္မေတာ္ ေမာ္ ကြန္းတုိက္တြင္ထားရွိရန္ ရည္ရြယ္ခဲ့ ေသာ္လည္း လူထုဖခင္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ၏ေၾကး ႐ုပ္ျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ ျပည္သူလူထုမ်ားျမင္ေတြ႕ႏုိင္မည့္ ေနရာ၌ထားရွိ မည္ဟု သိရွိရပါသည္။

လုပ္ခေငြ ၂၅ဝဝဝိ/- က်ပ္

ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ေၾကး႐ုပ္မွာ ဗမာ့ကာ ကြယ္ေရးတပ္မေတာ္ စစ္ေသနာပတိ ဗုိလ္မွဴးႀကီးရာထူးျဖင့္ တာဝန္ထမ္း ေဆာင္ေနခ်ိန္က စစ္ဝတ္စံုႏွင့္အဆင့္အ တန္းမ်ား တပ္ဆင္ေဖာ္ျပကာ ျပဳလုပ္ ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ေၾကး႐ုပ္ႀကီး သြန္း လုပ္ခေငြက်ပ္ ၂၅ဝဝဝ ကုန္က်သည္ဟု သိရွိရပါသည္ ဟူ၍ သတင္းစာမ်ားတြင္ ပါရွိသည္ကို မွတ္ယူသိမ္းဆည္းထားခဲ့ ပါသည္။အဆိုပါ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးဖခင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေၾကး႐ုပ္ႀကီး ထု လုပ္သည့္အခါ အနီးကပ္ႀကီးၾကပ္ ေပးသည့္ တပ္မေတာ္ေမာ္ ကြန္းတိုက္မွဴး ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီး ေမာင္ဘို၊ တပ္မေတာ္ ေမာ္ကြန္းတိုက္သုေတသနအရာရွိခ်ဳပ္ ဗုိလ္ႀကီးသန္းၾကြယ္၊ အနီးကပ္လာ ေရာက္ၾကည့္႐ႈ အတည္ျပဳေပးခဲ့ေသာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ကေတာ္ အေမေဒၚခင္ၾကည္ လည္းမရွိေတာ့ပါ။

၁။ ဒီေတာ့ ”ယခု ဖခင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ ဆန္း ေၾကး႐ုပ္ႀကီးဘယ္မွာလဲ”။ ဂ်ပန္ ေတာ္လွန္ေရးအစ စစ္ထြက္ခဲ့ေသာ ေတာ္လွန္ေရးပန္းၿခံရဲ႕ ခ်ဳံပုတ္တစ္ေနရာ မွာ ေနပူမုိးရြာမေရွာင္ ေနေနရရွာပါ သည္ဟုထင္ပါသည္။

၂။ ဘာျဖစ္လုိ႔ စတုတၴျမန္မာႏုိင္ငံ ထူေထာင္သူႀကီး၏ ႐ုပ္တုကို ေနျပည္ေတာ္ စစ္ေရးျပကြင္းမွ ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိ ယ ျမန္မာႏုိင္ငံထူေထာင္သူမ်ားႏွင့္ ဘာလုိ႔မ ထားႏုိင္ရတာလဲ။

၃။ ဒီလုိဆို အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ”ရက္ ရွေမာ” (MT RUSHMORE) မွာရွိတဲ့ အေမရိကန္သမၼတ ၄ ဦး႐ုပ္တုလိုမ်ဳိး

(က) လြတ္လပ္ေရးကိုအရယူေပးခဲ့သူ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း

(ခ) ဒီမုိကေရစီ စတင္ေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့သူ ဦးႏု

(ဂ) ဆုိရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ ခ်မွတ္ေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့သူ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္း

(ဃ) ျမန္မာ့လူ႔ေဘာင္ကို ကေျပာင္းက ျပန္ျဖစ္ေစခဲ့သူ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးတို႔ရဲ႕
႐ုပ္တုႀကီးမ်ားကိုလည္းတြဲလ်က္ ျမန္မာျပည္၏ ေတာင္ျမင့္တစ္ခုခုမွာ
ေနာင္ လာေနာက္သားမ်ားအတြက္ သမုိင္း မွတ္တမ္းတြင္ရစ္ေစရန္ ထုလုပ္ထားေစ ခ်င္ပါသည္။

ခင္ေမာင္သိန္း - Popular Myanmar News Journal