Home » » တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး မွသည္ ေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္ေသာ ျပည္သူ႔ဘဝမ်ား ဆီသို႔

တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး မွသည္ ေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္ေသာ ျပည္သူ႔ဘဝမ်ား ဆီသို႔

Written By Unknown on Thursday, June 13, 2013 | 5:35 PM

ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးအတြင္း ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလမွ ေမလ ၃၁ ရက္အထိ လူသတ္မႈ ၅၆ မႈ၊ မုဒိမ္းမႈ ၆၁မႈ၊ ခိုးမႈမ်ဳိးစံု ၄၁၀ မႈ ျဖစ္ပြားခဲ႔ေၾကာင္း ၇.၆.၂၀၁၃ ရက္ေန႔ထုတ္ ေၾကးမံုသတင္းစာတြင္ ဖတ္႐ႈ လိုက္ရသျဖင့္ ကြၽန္ေတာ့္အေနႏွင့္ မ်ားစြာ တုန္လႈပ္မိ ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကဲ႔သို႔ ဗုဒၶဘာသာ ထြန္းကားေသာႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံအတြက္ ထိုပမာဏမွာ မ်ားလြန္းသည္ဟု ကြၽန္ေတာ္ယူဆပါသည္။

သတင္းစာတြင္ ဆက္လက္ ေရးသားထားရာ၌ လူသတ္မႈ ျဖစ္ပြားရျခင္းမွာ စိတ္ေရာဂါ ေဝဒနာ ျဖစ္ေနျခင္း၊ အလိုေလာဘကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္မႈ မရိွျခင္း၊ မိန္းမကိစၥေၾကာင့္ က်ဴးလြန္ျခင္း၊ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး သည္းခံစိတ္ မရိွျခင္း၊ ရန္ၿငိဳးရန္စမ်ားကို ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ မေျဖရွင္းျခင္း တို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားခဲ႔ရေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားၿပီး မုဒိမ္းမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း အရက္ေသစာ ေသာက္စားျခင္း၊ ကာမရာဂကို အသားေပးေသာ တရားမဝင္ ဆင္ဆာမဲ႔ ျပည္ပ႐ုပ္ရွင္မ်ား ၾကည့္႐ႈျခင္းျဖင္႔ အလိုရမၼက္ကို မထိန္းသိမ္းႏိုင္ပဲ လူစိတ္ေပ်ာက္ကာ က်ဴးလြန္ျခင္း၊ မူးယစ္ထံုထိုင္းေစသည့္ ေဆးဝါးမ်ား အလြဲသံုးျခင္း တို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ေရးသားထားသည္ကို ဆက္လက္ ဖတ္႐ႈရပါသည္။ ေဖာ္ျပပါ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားမွာ အဆိုပါ မႈခင္းမ်ားသည္ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ကာမရာဂစိတ္ မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေယဘုယ် သံုးသပ္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ကြၽန္ေတာ့္အေနႏွင့္ ဤေဆာင္းပါးတြင္ ျပစ္မႈတစ္ခုကို က်ဴးလြန္ရျခင္းမွာ ေလာဘ၊ ေဒါသစသည့္ စိတ္မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ရေၾကာင္းႏွင့္ ဤသို႔ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အကုသိုလ္စိတ္မ်ား ေလ်ာ့နည္းေစရန္ မည္သို႔ လုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း ဉာဏ္မီသေရြ႕ အႀကံျပဳ သံုးသပ္ေဆြးေႏြး တင္ျပသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ကြၽန္ေတာ္သည္ ဓမၼကထိကတစ္ဦး မဟုတ္သလို ဥပေဒပညာရွင္ တစ္ဦးလည္း မဟုတ္ေၾကာင္း ဦးစြာ တင္ျပလိုပါသည္။

လူမွန္လွ်င္ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ၊ မာန္မာန မည္သူမွ် ကင္းႏိုင္ၾကသည္ မဟုတ္ပါ။ သို႔ရာတြင္ အဆိုပါ ေလာဘ၊ ေဒါသစိတ္မ်ား မျဖစ္ေပၚေစရန္ လည္းေကာင္း၊ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ေလာဘ၊ ေဒါသစိတ္မ်ား ပိုမိုႀကီးထြားလာ ျခင္းအားျဖင့္ မလိုလားအပ္ေသာ၊ မျဖစ္သင့္ေသာ ျပႆနာမ်ား မျဖစ္ေပၚလာေစရန္အတြက္ ၎စိတ္မ်ားကို ခ်ဳိးႏိွမ္ ေလ်ာ့ပါးေစျခင္းျဖင့္ လည္းေကာင္း ျပစ္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားျခင္းကို အထိုက္အေလ်ာက္ ႀကိဳတင္ ကာကြယ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

လူတစ္ေယာက္သည္ သာမန္ ရိွသင့္သည္ထက္ ပိုမို၍ ေလာဘႀကီးျခင္း၊ ေဒါသႀကီးျခင္း တို႔သည္ ‘ပညာမဲ့မႈ’ တြင္ အေျခခံသည္ဟု ကြၽန္ေတာ္ ယံုၾကည္လက္ခံပါသည္။ ပစၥည္းဥစၥာကို ရယူလိုသည့္ အတြက္ လူသတ္ျခင္း၊ မခံခ်င္စိတ္၊ လက္စားေခ်လို စိတ္ေၾကာင့္ လူသတ္ျခင္း၊ အလိုမတူဘဲ ကာမကို အဓမၼရယူျခင္း၊ သူတစ္ပါးပိုင္ ပစၥည္းကို ပိုင္ရွင္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရိွဘဲ မ႐ိုးေျဖာင့္ ေသာသေဘာျဖင့္ မတရား ရယူျခင္းတို႔သည္ သာမန္ အသိဉာဏ္ ပညာရိွသည့္ လူတစ္ဦးအဖို႔ က်ဴးလြန္ရန္ ခက္ခဲမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ‘ပညာမဲ့မႈ’ ဟု ဆိုရာတြင္ အတတ္ပညာ မဲ့မႈထက္ ‘အသိပညာမဲ့မႈ’ ကို ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

အတန္းပညာ မရိွလွ်င္ အသိပညာ မရိွႏိုင္ဟု မဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း အတန္းပညာသည္ အသိပညာအတြက္ မ်ားစြာ အေထာက္အကူျပဳသည္ဟု ဆိုလွ်င္ ျငင္းဖြယ္ရာ မရိွပါ။ အတန္းပညာ ျမင့္မားမႈသည္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈ အတြက္ ပိုမိုအဓိက က်သကဲ႔သို႔ သင္ၾကားရသည့္ ဘာသာရပ္သည္လည္း အမွားအမွန္ကို ဆံုးျဖတ္ႏိုင္စြမ္းရိွမႈ၊ အျပန္အလွန္ နားလည္မႈ၊ သည္းခံ ႏိုင္စြမ္းရိွမႈ၊ ကိုယ္ခ်င္းစာတရား ရိွမႈတို႔ကို ေလ႔က်င့္ သင္ၾကားေပးပါသည္။

ကြၽန္ေတာ္တို႔ ငယ္စဥ္က ပထဝီ၊ သမိုင္း၊ သိပၸံ ႏွင့္ သခ်ၤာ ပညာရပ္မ်ားကို သင္ၾကားၾကရသျဖင့္ အေတြးအေခၚ၊ အတြက္အခ်က္္ႏွင့္ ဗဟုသုတတို႔ ရရိွခဲ့သလို ျပည္သူ႔နီတိႏွင့္ အေျခခံ ဗုဒၶဘာသာ ယဥ္ေက်းမႈ စသည္တို႔ကို သင္ၾကား ခဲ႔ၾကရသျဖင့္လည္း သူတစ္ပါး၏ ပစၥည္းကို မတရား ရယူလိုျခင္း၊ လိမ္လည္ေျပာဆိုျခင္း၊ အရက္ေသစာ ေသာက္စား မူးယစ္ျခင္း၊ သူတစ္ပါး အသက္ သတ္ျခင္းႏွင့္ သူတစ္ပါး သားမယားကို ျပစ္မွားျခင္းစသည့္ မေကာင္းမႈ တို႔ကို ေဝးစြာ ေရွာင္ၾကဥ္သည့္ အေလ႔အထကို ကိုယ္က်င့္တရားအျဖစ္ ေစာင့္ထိန္းခဲ႔ၾကသည့္အျပင္ မိဘဆရာသမားတို႔အေပၚ ႐ိုေသေလးစားျခင္း၊ သူတစ္ပါးအေပၚ စာနာစိတ္ႏွင့္ ကိုယ္ခ်င္းစာတရား ထားရွိျခင္းတို႔ကိုလည္း ယဥ္ေက်းမႈ တစ္ခုသဖြယ္ လိုက္နာခဲ့ၾကပါသည္။

"ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးအတြင္း ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလမွ ေမလ ၃၁ ရက္အထိ လူသတ္မႈ ၅၆ မႈ၊ မုဒိမ္းမႈ ၆၁မႈ၊ ခိုးမႈမ်ဳိးစံု ၄၁၀ မႈ ျဖစ္ပြားခဲ႔ေၾကာင္း ၇.၆.၂၀၁၃ ရက္ေန႔ထုတ္ ေၾကးမံု သတင္းစာတြင္..."

ကြၽန္ေတာ္သည္ ငယ္စဥ္မွစ၍ ယေန႔အထိ မိမိထက္ အသက္ႀကီးသူမ်ား ေရွ႕တြင္ ေခါင္းငံု႔၍ သြားခဲ့သလို၊ အသက္ႀကီးသူမ်ား၏ အထက္ ျမင့္ေသာေနရာတြင္လည္း မထိုင္ခဲ့ပါ။ ဘတ္စ္ကား စီးရာတြင္လည္း ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ မ်ား၊ ကေလးအေမမ်ားႏွင့္ အသက္ႀကီးသူမ်ားကို ေနရာဖယ္ေပးခဲ့သည္ တို႔မွာ ငယ္စဥ္က သင္ၾကားခဲ႔ရေသာ ယဥ္ေက်းလိမၼာ သင္ခန္းစာမ်ားေၾကာင့္ ပင္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ကြၽန္ေတာ္ ယေန႔ဘတ္စ္ကားမ်ား စီးသြားရာတြင္ လူငယ္မ်ားက ေနရာဖယ္ေပးဖို႔ ေဝးစြ၊ ကားေပၚတြင္ ထိုင္ခံုေနရာ လြတ္သြား၍ထိုင္ဖို႔ ဟန္ျပင္လိုက္လွ်င္ပင္ ေနရာလုထိုင္ျခင္းကို ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ႀကံဳေတြ႕ရပါသည္။ ဘတ္စ္ကားေပၚ တက္ရာတြင္လည္း လူငယ္လူရြယ္မ်ားက အလုအယက္ အရင္တက္ၾကၿပီးမွ အသက္ႀကီးသူက ေနာက္မွ တက္ရပါသည္။ဤသို႔ေသာ စိတ္အေျခအေနမ်ဳိးႏွင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔၏ လူ႕အသိုင္းအဝိုင္းကို ယဥ္ေက်း သိမ္ေမြ႕ေသာ၊ ကိုယ္ခ်င္းစာတရား ထားရိွေသာ၊ တစ္ဦးကိုတစ္ဦး အျပန္အလွန္ ေလးစားေသာ၊ ျပစ္မႈ ေလ်ာ့ပါးေသာ ျမန္မာ့ လူ႕ေဘာင္အျဖစ္ မည္သို႔ တည္ေဆာက္ၾကပါမည္နည္း။

ကြၽန္ေတာ္တို႔ ငယ္စဥ္က မူလတန္းမွစ၍ အလယ္တန္းအဆင့္ ၿပီးဆံုးသည္အထိ အေျခခံ ဗုဒၶဘာသာ သင္ခန္းစာမ်ားကို သင္ၾကားခဲ့ၾကရပါသည္။ အေျခခံသင္ခန္းစာ ဆိုသည့္အတိုင္း ဗုဒၶတရားေတာ္၏ အေျခခံ အက်ဆံုးေသာ၊ လူတိုင္း လိုက္နာက်င့္သံုးႏိုင္သည့္ လူမႈေရးတရားမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ သူတစ္ပါးပစၥည္းကို ခိုးယူျခင္း မျပဳရန္၊ သူတစ္ပါးကို လိမ္လည္လွည့္ျဖားျခင္း မျပဳရန္၊ မူးယစ္ထံုထိုင္း၊ အသိတရား လစ္ဟင္းေစေသာ အရက္ေသစာ ေသာက္စားျခင္း မျပဳရန္ ကာမဂုဏ္တို႔၌ မွားယြင္းစြာက်င့္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ရန္ႏွင့္ သူ႕အသက္သတ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ရန္ စေသာ အခ်က္မ်ားသည္ လူသားမွန္လွ်င္ မည္သည့္ဘာသာ၊ မည္သည့္ လူမ်ဳိးမဆို လိုက္နာက်င့္ႀကံ ႏိုင္ေသာ၊ လိုက္နာက်င့္ႀကံအပ္ေသာ ကိုယ္က်င့္သိကၡာဆိုင္ရာ အေလ့အက်င့္မ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။ မည္သည့္ ဘာသာတရားမဆို ေကာင္းေသာ အဆံုးအမမ်ားကိုသာ လူသားတို႔ကို လိုက္နာ က်င့္ႀကံေစၾကသည္ ျဖစ္ပါသည္။ မေကာင္းေသာ ဆိုဆံုးမမႈ၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ လူ႕ေဘာင္ေလာက၊ လူသားတို႔၏ အက်ဳိးစီးပြားကို ထိခိုက္ပ်က္စီးေစမည့္ ျပဳလုပ္မႈမ်ဳိးကိုမူ မည္သည့္ ဘာသာတရားကမွ် သြန္သင္ညႊန္ၾကား ျပသခဲ့မည္ မဟုတ္ပါ။

ဆိုခဲ့ပါ ဘာသာတရား၏ အဆံုးအမမ်ားကို ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ဆိုဆံုးမ၊သင္ၾကားခံရျခင္း၊ မိမိကိုယ္တိုင္ကလည္း လိုက္နာ က်င့္ႀကံျခင္းျဖင့္ လူသားခ်င္း ကိုယ္ခ်င္းစာနာေသာ၊ လူသားခ်င္း ႏိုင္ထက္စီးနင္း မျပဳလုပ္ေသာ၊ လူသားခ်င္း ႀကီးႏိုင္ငယ္ညႇဥ္း၊ လက္နက္အားကိုး မျပဳေသာ၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ ေလာဘ၊ ေဒါသ သိပ္မႀကီးေသာ လူေကာင္းလူမြန္မ်ား ျဖစ္လာၾကမည္ ျဖစ္ၿပီး ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေမွ်ာ္မွန္းသည့္ ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႕ေသာ၊ ကိုယ္ခ်င္းစာတရား ထားရိွေသာ၊ တစ္ဦးကိုတစ္ဦး အျပန္အလွန္ ေလးစားေသာ၊ ျပစ္မႈ ေလ်ာ့ပါးေသာ ျမန္မာ့ လူ႕ေဘာင္အျဖစ္ ေရာက္ရိွလာမည္ ျဖစ္ပါသည္။

သို႔ေသာ္ ကြၽန္ေတာ္တို႔၏ ပညာေရးစနစ္တြင္ ယခုအခါ ျပည္သူ႔နီတိႏွင့္ အေျခခံ ဗုဒၶဘာသာ သင္ခန္းစာမ်ား သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ အထူးပင္ အားနည္းလ်က္ ရိွေၾကာင္းႏွင့္ အခ်ဳိ႕ေက်ာင္းမ်ားတြင္ လံုးဝပင္ သင္ၾကားမႈ မရိွေၾကာင္း ၾကားသိရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာ့ တကၠသိုလ္မ်ားကို ကမာၻ႔ တကၠသိုလ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္မီေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကေသာ ပညာရွင္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ‘အမ်ဳိးသားပညာေရး ဥပေဒၾကမ္း’ ကို ဦးေဆာင္ေရးဆဲြမည့္ ‘ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပညာေရး ျမႇင့္တင္ေရးေကာ္မတီ’ တို႔ကို ‘ျမန္မာ့ ပညာေရးစနစ္ အေျခခံ အုတ္ျမစ္ ခိုင္မာေရးႏွင့္ ပညာတတ္ လူလိမၼာမ်ား ထြက္ေပၚေရးကိုလည္း လ်စ္လ်ဴ႐ႈ မထားၾကပါရန္’ ေလးစားစြာ ေမတၱာရပ္ခံ အပ္ပါသည္။

အေျခခံပညာ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဗုဒၶဘာသာတရားကို အေျခခံေသာ ျမန္မာ့ ယဥ္ေက်းမႈ အစဥ္အလာမ်ား ျပန္လည္ သင္ၾကားေပးျခင္း အားျဖင့္ ႀကီးသူကို႐ိုေသ၊ ရြယ္တူကို ေလးစား၊ ငယ္သူကို သနားၿပီး မိဘ၊ ဆရာ သမား၏ ဆိုဆံုးမမႈကို ခံယူကာ၊ မေကာင္းမႈ ဒုစ႐ိုက္ ၁၀ ပါးကို ေရွာင္ရွား၍ ေကာင္းမႈသုစ႐ိုက္ ၁၀ ပါး ကို လိုက္နာ က်င့္ႀကံႏိုင္ေသာ၊ ႏိုင္ငံ့သားေကာင္းမ်ား ေပၚထြက္လာမည္ ျဖစ္ပါသည္။

အထက္တြင္ အႀကံျပဳ ေရးသား တင္ျပခဲ႔သည္တို႔ကို ပညာေရးဌာနမွ တာဝန္ရိွသူမ်ားႏွင့္ ပညာေရးကို စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ား အပိုင္းမွ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လိုအပ္သကဲ့သို႔ တစ္ဖက္တြင္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးအပိုင္းမွ ျဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရိွ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားက ျဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္ေပးမွသာလွ်င္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေသာ လူ႕အဖဲြ႕အစည္းတစ္ရပ္ ျဖစ္လာပါမည္။ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးက႑ဟု ဆိုရာတြင္ မႈခင္းမ်ား မျဖစ္ပြားရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕က ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး၊ မႈခင္းျဖစ္ပြားပါက ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္သူကို အျမန္ဆံုး ရွာေဖြစံုစမ္း ေဖာ္ထုတ္၍ တရား႐ံုးသို႔ တရားစဲြဆို တင္ပို႔ႏိုင္ေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ တရား႐ံုးမ်ားကလည္း က်ဴးလြန္ေသာ ျပစ္မႈကို ဥပေဒႏွင္႔အညီ ထိုက္သင့္ေသာ ျပစ္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ေရး စသည္တို႔ ျဖစ္ပါသည္။

ယေန႔ ျပည္သူမ်ား ခံစားႀကံဳေတြ႕ ေနၾကရသည္မ်ားမွာ အႏိုင္အထက္ ျပဳခံရသည္ျဖစ္ေစ၊ ဥပေဒမဲ့ က်ဴးလြန္ျခင္း ခံရသည္ျဖစ္ေစ၊ သြားေရာက္ တိုင္ၾကားပါက ထိုသို႔ တိုင္ၾကားသူကိုပင္ တရားခံ တစ္ဦးသဖြယ္ ျပဳမူဆက္ဆံခံရျခင္း၊ မိမိတိုင္ၾကားေသာအမႈကို အားႀကိဳးမာန္တက္ စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ေရး အတြက္ လမ္းစရိတ္မွအစ ပံ့ပိုးကူညီေပးရျခင္း စသည္တို႔ကို ၾကားသိေနရေသာ္လည္း အမႈမွန္ ေပၚေပါက္ျခင္း၊ တရားခံကို ဖမ္းမိျခင္းစေသာ သတင္းမ်ဳိးကား ၾကားရခဲပါသည္။ ေျမာက္ဥကၠလာပရိွ စားေသာက္ဆိုင္ တစ္ဆိုင္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ႔သည့္ အုပ္စုလိုက္ က်ဴးလြန္ေသာ လူသတ္မႈ၊ ကားျဖင့္ဒရြတ္တိုက္ ဆြဲခံရၿပီး ေသဆံုးခဲ႔ရေသာ ႐ုပ္ရွင္ဒါ႐ိုက္တာ တစ္ဦး၏အမႈ အပါအဝင္ ျပည္ၿမိဳ႕ နဝေဒးတံတားေအာက္မွ လူသတ္မႈ စသည္တို႔မွာ ျပည္သူအမ်ား စိတ္ဝင္စားေသာ အမႈမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ္လည္း ၾကန္႔ၾကာေနဆဲပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ထူးျခားခ်က္ တစ္ခုမွာ ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္ခံရသူသည္ ၾသဇာ၊ အာဏာရိွသူ တစ္ဦးဦးျဖစ္လွ်င္ ျဖစ္ေစ၊ ထိုသို႔ အာဏာရိွသူ တစ္ဦးဦးႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ျဖစ္ေစ က်ဴးလြန္သူကို နာရီပိုင္း သို႔မဟုတ္ ရက္ပိုင္းအတြင္း ဖမ္းဆီးရမိ တတ္သည္မွာလည္း စြမ္းေဆာင္ရည္ တစ္ခုပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ဤသို႔ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူကို ဖမ္းဆီး မရမိေသာျဖစ္စဥ္ မ်ားလာျခင္းသည္ ေနာက္ထပ္ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္လိုသူ တို႔အတြက္ အားတက္ဖြယ္ရာပင္ ျဖစ္ပါသည္၊၊ စည္းကမ္းမဲ့စြာ ပရမ္းပတာ ေမာင္းႏွင္မႈမ်ားေၾကာင့္ လူေသဆံုးေသာ ယာဥ္တိုက္မႈမ်ားတြင္ ထြက္ေျပးေသာ ယာဥ္ေမာင္းကို ဖမ္းဆီးရမိေသာ သတင္းမ်ဳိးကား သတင္းေလာကတြင္ ရွားပါးသတင္းအျဖစ္ ရပ္တည္ဆဲ ပင္ျဖစ္ပါသည္။
ရဲတပ္ဖြဲ႕သည္ တရားခံကို ဖမ္းဆီးရမိပါကလည္း တရား႐ံုးသို႔ တရားစြဲဆို တင္ပို႔ႏုိင္ရန္ အတြက္ အမႈကို ခိုင္မာေအာင္ တည္ေဆာက္ရပါသည္။ လိုအပ္ေသာ သက္ေသ အေထာက္အထားမ်ားကို ရွာေဖြရျခင္း၊ ဥပေဒ အႀကံဉာဏ္ ေတာင္းခံရျခင္း မ်ားသည္လည္း အမႈတစ္ခုကို တရားစြဲဆို တင္ပို႔ႏိုင္ရန္အတြက္ ၾကန္႔ၾကာရသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားတြင္ အပါအဝင္ ျဖစ္ပါသည္။

တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးအတြက္ အဓိကက်ေသာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုဟုဆိုရမည့္ တရား႐ံုးမ်ားႏွင့္ တရားသူႀကီးမ်ားကို ျပည္သူမ်ားက အယံုအၾကည္ ကင္းမဲ့ေနသည္မွာ ၾကာၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ တရားစီရင္ေရး က႑ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းမီဒီယာမ်ားတြင္ လည္းေကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္အစည္း အေဝးမ်ားတြင္ လည္းေကာင္း အေတာ္မ်ားမ်ား ေရးသားေျပာဆို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး ျဖစ္၍ ကြၽန္ေတာ့္အေနႏွင့္ ထပ္မံေဆြးေႏြး တင္ျပျခင္း မျပဳလိုေတာ့ပါ။

ကြၽန္ေတာ္တစ္ခု အႀကံျပဳလိုသည္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဥကၠ႒အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သည့္ ‘ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး ေကာ္မတီ’ သည္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းရိွ တရား႐ံုး တစ္႐ံုး ႏွစ္႐ံုး၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းရိွ တရား႐ံုး တစ္႐ံုး ႏွစ္႐ံုးကို သြားေရာက္၍ အေပၚယံ စစ္ေဆး႐ံုမွ်ျဖင့္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေသာ ႏိုင္ငံတစ္ခုအျဖစ္ ေရာက္ရိွလာမည္ မဟုတ္ဘဲ ထိေရာက္ေသာ စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ျပဳျပင္ရန္ လိုအပ္သည့္ အခ်က္မ်ားကို အေလးအနက္ တိုက္တြန္း၍ ျပဳျပင္ေစျခင္း၊ တိုင္ၾကားမႈမ်ားအရ ေပၚလြင္ ထင္ရွားေသာ အဂတိ လိုက္စားမႈမ်ားကို စစ္ေဆး အေရးယူေစျခင္း စသည့္ အခ်က္မ်ားကို ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ ေပးေစလိုပါသည္။

အခ်ဳပ္ဆိုရေသာ္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ ေအာက္တြင္ အက်ဳံးဝင္သမွ်ေသာ လုပ္ေဆာင္ရန္ ရိွသည္မ်ား အားလံုးကို လုပ္ေဆာင္သင့္ေသာ(တာဝန္ရိွ)အဖြဲ႕အစည္း အားလံုးက စုစည္း ညီညြတ္စြာျဖင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ လုပ္ေဆာင္ၾကမွသာလွ်င္ တရားဥပေဒ စိုးမိုး၍ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းေသာ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္တြင္ ျပည္သူမ်ား၏ဘဝ မေၾကာင့္မၾက၊ အပူအပင္ ကင္းစြာျဖင့္ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

Written by  သိန္းထက္ေအာင္
The Voice Weekly