Home » » ေ န ရ ာ မွ ာ း ၍ အ ေ က ာ င္ း လြ န္ ေ န ေ သ ာ မို း ႏွ င္႔ အ တူ အသက္မဲ႔ေနေသာ ထြန္တံုးမ်ားေပၚတြင္ ေပ်ာက္ဆံုးေနေသာဘဝမ်ား ရွိသည္

ေ န ရ ာ မွ ာ း ၍ အ ေ က ာ င္ း လြ န္ ေ န ေ သ ာ မို း ႏွ င္႔ အ တူ အသက္မဲ႔ေနေသာ ထြန္တံုးမ်ားေပၚတြင္ ေပ်ာက္ဆံုးေနေသာဘဝမ်ား ရွိသည္

Written By Unknown on Wednesday, June 12, 2013 | 5:30 PM

ဒီအခ်ိန္ဆို လယ္ေတာထဲတြင္  ႏြားႏွစ္ေကာင္နဲ႔အတူ ႐ုန္းေနက်၊ က်င္႔ သားရေနေသာ ခြန္အားႏွင့္အတူ တစ္ ကိုယ္လံုးမွ တေပါက္ေပါက္က်ေနေ သာ ေခြၽးတို႔က ရႊံ႕ႏြံအတိ လယ္ေျမမ်ားကို ပိုမိုစိုစြတ္္ေအာင္ မိုးႏွင့္အၿပိဳင္ ရြာေနၾက သလိုပင္ဟု ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ မွ ေတာင္သူကို ၾကည္ထြန္းက ယခင္ အတိတ္ကာလႏွင္႔ ပစၥဳပၸန္ကိုယွဥ္ကာ သတိရေနေၾကာင္း ေျပာျပသည္။

 မိုးက်လာၿပီဆို ႏွစ္စဥ္လုပ္ေနက် လယ္ထြန္ခ်င္သည့္ စိတ္ေတြ မ႐ိုးမရြ။ ယခင္မိုးကို ေမွ်ာ္ေနမိေသာ၊ မိုးက်လာၿပီ ဆိုလွ်င္ ေပ်ာ္ရႊင္မိေသာ စိတ္က အခု ေတာ႔—။   ယခင္ကမိုးက်သံကို သံစဥ္ ဂီတတစ္ခုလို မက္ေမာမိခဲ့ေသာ္လည္း  အခုေတာ့ ဤသို႔လုပ္ရလိမ္႔မည္ဟု တစ္ ခါမွမေတြးဖူး သည့္ လယ္သမားႏွင္႔ လား လားမွ်မဆိုင္ေသာ စကားရပ္အတြက္ ရပ္တည္ေနရၿပီ။ ထိုစကားက ‘ထြန္တံုး တိုက္ပြဲ’

 ယခင္က ဤလယ္ေျမမ်ားသည္ သူ႔ဘိုးေဘး၊ သူ႔မိဘ သူတို႔မ်ိဳးဆက္ အဆင့္ဆင့္ လက္ဆင့္ကမ္းလုပ္ကိုင္ခဲ႔ ေသာ ဓားမဦးခ် လယ္ေျမမ်ား။  ဒိုက္ ဖုတ္မ်ား ကိုင္းပင္ရွည္ႀကီးမ်ား ႏွင့္ျပည့္ေနေသာ ကြင္းျပင္တြင္ ရပ္ရင္း ကိုၾကည္ထြန္းက  ”ကြၽန္ေတာ္တို႔ မိသား စုေတာ့ဘဝပ်က္ပါၿပီ။ အခုလည္း ကိုယ့္ လယ္ကိုယ္ ထြန္တယ္ဆိုတာ အျပစ္ ႀကီးျဖစ္ေနတယ္။ မိုးေပၚက က်လာတဲ့ သူေတြလား မသိဘူး။ဒီလယ္ကို သူတို႔ ေတြရွင္းခဲ့တာလား။ ထြင္ခဲ့တာလား” ဟုေျပာလိုက္ကာ မိုးစက္မ်ားၾကားမွ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ဆိပ္ကမ္းရွိ ထြန္တုံးတိုက္ပြဲ ဆင္ႏႊဲေနသည့္ အေျခအေနကို ေျပာျပ သည္။

ထြန္တံုးတိုက္ပြဲသို႔မဟုတ္ ေပ်ာက္ဆံုးေနေသာ ဘဝမ်ားကို ျပန္ရွာေဖြျခင္း

စက္မႈႏိုင္ငံေတာ္အျဖစ္သို႔ ရည္ မွန္းဦးတည္ေနေသာ္လည္း စိုက္ပ်ိဳးေရး ႏိုင္ငံအျဖစ္မွ လံုးလံုးလ်ားလ်ား ေျပာင္း လဲႏုိင္စြမ္းမရွိေသး သည္႔ ျမန္ မာႏိုင္ငံ တြင္ ထြန္တံုးဆိုသည္က ထမင္းရွင္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ ျပယုဂ္။ တကယ္ေတာ့ထြန္တံုးႏွင္႔ တိုက္ပြဲဟူ ေသာစကားတို႔ လိုအပ္ေသာ အခ်ိန္ အေနအရ တြဲစပ္မိေသာအခါ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏အေရးႀကီးေသာ အခန္းက႑ျဖစ္ေသာ လယ္ယာေျမမ်ား သိမ္းဆည္း ခံရျခင္းျပႆနာကား လက္ရွိ အစိုးရ အတြက္ အေလးထားရမည့္အေျခအေန ျဖစ္လာသည္ဟု ေတာင္သူအက်ိဳးေဆာင္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ဆိုၾကျခင္းျဖစ္ သည္။

 ယခုႏွစ္အတြင္း က်ယ္က်ယ္ ေလာင္ေလာင္ၾကားလာရ ျမင္ေတြ႕ေန ၾကရေသာ ထြန္တုံးတိုက္ပြဲမ်ားကို  မည္ သူက ဖန္တီးခဲ႔ပါသနည္း။ ”ထြန္တုံး တိုက္ပြဲ ဆင္ႏႊဲတယ္ဆို တာ ဒီလယ္ဒီေျမကို ကိုယ္က ပိုင္ဆိုင္ ေၾကာင္းကို ေဖာ္ထုတ္တာ ျဖစ္တယ္။လယ္ေျမဆိုတာ သူတို႔အတြက္ ေမွ်ာ္ လင့္ခ်က္ ပဲေလ”ဟု ကိုဖိုးျဖဴက ေျပာ သည္။

    ”အခုလည္း ျပႆနာျဖစ္ေနတဲ့ ကြၽန္ေတာ့ လယ္သမားေတြက လယ္ ထြန္ခ်င္ၿပီလို႔ ေျပာလာၾကတယ္။ လယ္ စိုက္ဖူးတဲ့လူဆိုရင္ သိပါတယ္။ မိုးရြာ တဲ့အခ်ိန္မွာ ထြန္မွ၊ အခ်ိန္မီ စိုက္မွ၊ မဟုတ္ရင္ စိုက္တာေနာက္က်ရင္ ထြက္ တဲ့အခ်ိန္လည္း ေနာက္က်မယ္။ အဲလို ေနာက္က်ရင္ ပိုးေတြက တအားက် တယ္။ လယ္သမားေတြမွာလည္း  သူတို႔ အထာနဲ႔သူတို ့ရွိတယ္။ ေရွ႕ေနမွာလည္း သူအထာနဲ႔သူ ရွိသလိုပဲ။ ေနာက္က်လို႔ မရဘူး”ဟု ၄င္းက ဆိုသည္။

 လယ္ယာေျမျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္း ေပးရန္ အစိုးရတြင္ လံုေလာက္သည့္ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္မ်ား မရွိျခင္းေလာ။  မေျဖရွင္း ေပးခ်င္တာလား။ မေျဖရွင္း တတ္ျခင္းေလာဟု ၄င္းက ေမးခြန္းထုတ္ သည္။ ”စီမံခန္႔ခြဲမႈ အမွားေၾကာင့္လို႔ ေတာ့ ကုန္းၿပီးဟစ္ေအာ္ေနလို႔ေတာ့ အက်ိဳးမရွိပါ ဘူး။   ေသခ်ာတာကေတာ့ ခံရတဲ့သူက လူေမြးပါတံုးၿပီး လံုးပါးပါး ေနၿပီ။ လယ္ယာေျမ ျပႆနာကို ေရတိုလူၿပိန္းနည္းနဲ႔ ကုေတာ့မလား။ ေလ်ာ္ေၾကးေ ပးၿပီးရင္ ဒီျပႆနာက ၿပီး သြားမလား။ ေနာက္ဆက္တြဲ ျပႆနာ ေတြကို မစဥ္းစားထားဘူးလား။ လယ္ပဲ လုပ္တတ္တဲ့သူက ဒီပိုက္ဆံေတြနဲ႔ ဘာ သြားလုပ္ရမလဲ။ လယ္လုပ္ခ်င္တဲ့သူေတြ ကိုလယ္ပဲျပန္ေပးဖို႔လိုပါတယ္”ဟု ကိုဖိုး ျဖဴက ယတိျပတ္ ဆိုခဲ႔သည္။

 ဤျပႆနာမ်ားက အမွန္ဆိုရပါ လွ်င္ ႏွစ္ေပါင္း ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ၾကာ သက္တမ္းရွည္ခဲ႔သည့္ ယခင္တပ္မေတာ္ အစိုးရလက္ထက္အတြင္း အေ ၾကာက္ တရားသာလႊမ္းမိုးခံခဲ႔ရေသာ ျပည္သူ တို႔အၾကား ထင္ထင္ေပၚေပၚလူမသိ အသံမထြက္ဝံ႔ခဲ႔ေသာ အနာမ်ားထဲမွ တစ္ခု။

 ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ ဦးတည္ေန သည္ဆိုေသာ လက္ရွိအရပ္သားအစိုးရ လက္ထက္တြင္မူ တိုင္တန္းမႈမ်ား၊ အ ေရးယူေဆာင္ရြက္မႈ မ်ား ျပဳလုပ္ လာ ႏိုင္ၿပီျဖစ္ရာ ယခုလိုထြန္တံုးတုိက္ပြဲဟု သံုးစြဲအေရးဆိုလာျခင္းကိုပင္ အ႐ိုးတြန္ ျခင္းဟု ဆိုရမည္ေလာမသိ ။

လႊတ္ေတာ္မွသည္

လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားနစ္ နာမႈမရွိေစေရးအတြက္ စံုစမ္းေရးေကာ္ မရွင္ကို ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္တြင္ ၂ဝ၁၂ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ (၈)ရက္တြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ ယင္းေကာ္မတီက လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းသည္႔ အစီရင္ခံစာ အပိုင္း(၁) တြင္-

လယ္ယာေျမ သိမ္းဆည္းခံရသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားအား ေဖာ္ျပရာတြင္  ၿမိဳ႕ျပတည္ေဆာက္ေရးအတြက္ သိမ္း ဆည္းျခင္း၊ စက္မႈဇုန္ တည္ေ ဆာက္ေရး အတြက္သိမ္းဆည္းျခင္း၊ တပ္မေတာ္ တပ္ရင္း တပ္ဖြဲ႕မ်ား တိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္းရာ တြင္ တပ္ေျမအျဖစ္ သိမ္းဆည္းျခင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္စီမံ ကိန္းျဖစ္သည့္ ရထား လမ္းမ်ား၊ ကားလမ္းမ်ား၊ ေလယာဥ္ ကြင္းမ်ား၊ တိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ သိမ္းဆည္းျခင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ စက္႐ံု မ်ား၊ အလုပ္႐ံုမ်ား တည္ေဆာက္ေရး အတြက္သိမ္းဆည္းျခင္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးစီမံကိန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ားသို႔ ေျမေနရာခ် ထားေပးရာတြင္  ေတာင္သူလယ္သမား မ်ား လက္ရွိလုပ္ကိုင္ေနသည့္ လယ္ယာ ေျမမ်ားပါရွိသြားျခင္းဟူ၍ ေတြ႕ရသည္။

”လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး က႑မွာ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေတြ ဖိတ္ေခၚ ေနတယ္၊ ေျမလြတ္ေျမ႐ိုင္းဧက ၄ သန္း ေက်ာ္ရွိတယ္လို႔ေျပာတယ္။ အခုေတာင္ သူေတြလယ္လက္မဲ့ကိန္းေတြ စိုက္ေန တယ္။ သူတို႔ေတြကို တခ်ိဳ႕ေပးလိုက္ ပါလား၊ ျပႆနာေတြ မျဖစ္ေတာ့ဘူး ေပါ့”ဟု ကိုဖိုးျဖဴက ထပ္ေလာင္းေထာက္ ျပသည္။

    ထို႔ျပင္ ၄င္းက ဆက္၍ ”ဒီလို ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈျဖစ္စဥ္ေတြ အမ်ား ႀကီးရွိတဲ့အထဲကေန လယ္သမားေတြ ဘဝေျပာင္းသြားရတဲ့ ျဖစ္စဥ္ေတြ ဘယ္ ေလာက္ရွိေနၿပီလဲ။ ဘယ္ေျမယာသိမ္း ဆည္းမႈက ေတာင္သူလယ္သမားေတြ ကို ထိခိုက္ႏွစ္နာမႈမရွိေအာင္ ပြင့္လင္း ျမင္သာမႈရွိရွိနဲ႔ လုပ္ေ ဆာင္ခဲ့တဲ့ ေဆာင္ ရြက္ခ်က္ေတြ ဘယ္ေလာက္မ်ား ရွိသလဲ။ဘယ္သူေတြ သိသလဲဲ”ဟု ကိုဖိုး ျဖဴက ရွင္းျပသည္။

ထိုအဖြဲ႕ေပၚေပါက္လာသည္ထက္ ဤကဲ႔သုိ႔ လယ္ယာေျမ သိမ္းဆည္းခံရ မႈအတြက္ ေတာင္သူမ်ား လတ္တေလာ ရင္ဆိုင္ေနရသည္က ေျမ က်ဴးေက်ာ္မႈ၊ ဖ်က္ဆီးမႈမ်ားသာျဖစ္ေၾကာင္း ကိုဖိုးျဖဴ က ဆက္လက္ရွင္းျပသည္။ ”တစ္ကမၻာလံုးမွာရွိတဲ့ ေျမယာ အျငင္းပြားမႈေတြက တရား႐ံုးမွာ တက္ ၿပီးေတာ့ ေျဖရွင္းလို႔ ရတယ္။ ျမန္မာ ႏိုင္ငံမွာ မရွိဘူး။ အခုေျမယာအျငင္းပြား မႈေတြမွာ တရား႐ံုး ေရာက္ၾကတယ္ ဆိုတာ ပိုင္ဆိုင္မႈအ တြက္ျဖစ္ေနၾကတာ မဟုတ္ဘူး။ က်ဴးေက်ာ္မႈ၊ ဖ်က္ဆီးမႈေတြ ျပစ္မႈဆိုင္ရာေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနၾကရတာ ျဖစ္တယ္”ဟု ၄င္းကဆိုသည္။

 ထို႔ျပင္ ေတာင္သူမ်ား အေနျဖင္႔ လည္းအားနည္းခ်က္မ်ားရွိၿပီး လယ္ေျမ ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား စသျဖင့္ သိမ္းဆည္းထားမႈ မရွိျခင္းက နစ္နာမႈျဖစ္ေစေၾကာင္း ၄င္းက သံုးသပ္ သည္။ လယ္ေျမကို အမွန္တကယ္လုပ္ ကိုင္ေနသလို ပုိင္ဆိုင္ေၾကာင္း ရပ္သိ ရြာသိျဖစ္ေသာ္ လည္း ပိုင္ဆိုင္မႈအေထာက္ အထား မျပႏိုင္၍ က်ဴးေက်ာ္မႈ စသည့္ ျပစ္မႈမ်ားႏွင့္ေထာင္က်သြားသည့္ လယ္ သမားေတြကလည္းမနည္း။ တရား႐ံုး တြင္ အမႈရင္ဆိုင္ေနရသူေတြကလည္း မနည္း။ ယခုလယ္ယာေျမထဲတြင္ ထြန္တုန္းတိုက္ပြဲ ဆင္ႏႊဲေနရသည့္စိန္ေခၚမႈ ေတြလည္း မိုးႏွင့္အတူ စီစီညံညံျဖစ္လာ ေနျခင္းပင္။

ေရနစ္သူကို ဝါးကူထိုးျခင္းေလာ

ယခင္အစိုးရလက္ထက္တြင္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံအႏွံ႔ အက်ိဳးတူလယ္ယာစိုက္ပ်ိဳး ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးလာသည္ႏွင့္အညီ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား အေၾကြးႏြံနစ္ ေနစဥ္ သြင္းအားစုမ်ား စိုက္ထုတ္ေပး မည့္ ကယ္တင္ရွင္မ်ားေပၚလာၿပီဟု ေတာင္သူမ်ားယံုၾကည္ကိုးစားခဲ႔ၾက သည္။ သို႔ေသာ္
”ဒီအက်ိဳးတူ Contract Farming  ကို သယ္ေဆာင္လာတဲ့သူေတြက ပညာ တတ္ခ႐ိုနီေတြျဖစ္တယ္။ သူတို႔က အစိုးရ ကို လယ္ယာလုပ္ငန္းေတြ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ေအာင္ လုပ္ရမယ္ ဆိုၿပီးေတာ့ အၾကံေတြေပးလို႔ပဲ ျဖစ္တယ္။ အစက တည္းကိုကအက်ိဳးတူဆိုတဲ့အဓိပၸာယ္ အတိုင္းလုပ္တာမွ မဟုတ္တာ။အက်ိဳး အျမတ္ေတြကို အခ်ိဳးက်ခြဲေဝတာ မဟုတ္ ဘဲ အစကတည္းက လယ္သမားေတြကို အလုပ္သမားလိုပဲ ခိုင္းတာ။ လယ္ အေၾကာင္းမသိတဲ့သူက လယ္လာလုပ္ တယ္ဆိုတာ လယ္သိမ္းခ်င္လို႔ပဲ ျဖစ္ တယ္”ဟု ကိုဖိုးျဖဴက သူ႔အျမင္အရ ေဝဖန္လိုက္သည္။

 အမွန္တရားအရမူ ကုမၸဏီမ်ား ကအဆိုပါ လယ္ကြက္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ ခဲ့ျခင္းမဟုတ္ဘဲ   လယ္သမားမ်ား ေဖာ္ ထုတ္ထားသည့္ လယ္ယာေျမမ်ား ဘိုး စဥ္ေဘာင္ဆက္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ၾကသည့္ လယ္ယာေျမမ်ားျဖစ္ေနသည္ဟု ၄င္း က ရွင္းျပသည္။ ”ေနာက္ဆံုးက်ေတာ့ လယ္သမား ကို ေမာင္းထု တ္လိုက္ၾကတယ္။  ေနာက္ ဆံုးၾကေတာ့ လယ္သမားက လယ္ပိုင္ ကေန လယ္ယာလက္မဲ့ ျဖစ္ရတာပဲ၊ ဒီလိုအလြဲသံုးမႈေတြကို ဒီအတိုင္း လႊတ္ ေပး လိုက္လို႔ မရဘူးေလ၊ နစ္နာေၾကး ႏွစ္ပဲတစ္ျပားနဲ႔ လူလူခ်င္း အညႊန္႔ ခူးစားတာပဲ”ဟု ကိုဖိုးျဖဴေျပာလုိက္ပံုကမခံမရပ္ျဖစ္ေနသည့္အသြင္။

 လယ္ယာေျမ စံုစမ္းေရးေကာ္မ ရွင္ လာေရာက္ေျဖရွင္းျခင္း မရွိေသး၍ တပ္မေတာ္မွ သိမ္းထားေသာ ေျမမ်ား တြင္ ယခုႏွစ္အတြင္း ထြန္ယက္ စိုက္ပ်ိဳး ႏိုင္ျခင္းမရွိေတာ့ေၾကာင္း သိႏၷီၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ စိုင္း ဝင္းခိုင္ကလည္း ေျပာသည္။  ”စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္က မေျဖရွင္း ေပးတဲ့အတြက္ ေတာင္သူေတြ ဒုကၡ ေရာက္တာေပါ့။ အခုမိုးက်ေနၿပီး စိုက္ ပ်ိဳးထြန္ယက္ရမယ့္အခ်ိန္ေရာက္ေနၿပီ။ ဒီႏွစ္လည္း မစိုက္ရေ တာ့ဘူးေပါ့” ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

   ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ေတာင္ ေပၚၿမိဳ႕ျဖစ္သည့္အတြက္ လယ္ေျမမွာ အနည္းငယ္သာရွိၿပီး ေက်းလက္ေနျပည္ သူမ်ားမွာ လယ္ယာပိုင္ဆိုင္ သည့္ ေျမ ရွင္မွာ အနည္းစုျဖစ္ေၾကာင္း၊ လယ္ေျမ လက္မဲ့မ်ားမွာ အမ်ားစုျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ ေျမယာလက္မဲ့ ေတာင္သူမ်ား သည္ စားဝတ္ေနေ ရးအတြက္ ေတာင္ ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးကိုသာ မွီခိုေနရေၾကာင္း ၄င္းက ေျပာသည္။

 ”အခုျပည္သူေတြက လာပို႔ထား တဲ့ ေျမယာအမႈ ဧက ၈ဝဝ ေက်ာ္ ရွိ တယ္။ ဒီကိစၥေတြကုိ လႊတ္ေတာ္ လယ္ ယာေျမစံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္ ကေျဖရွင္း   ေပးမယ္လို႔ေတာင္သူေတြကို ေျပာျပ ထားမိတယ္” ”အခု စိုက္ပ်ိဳးရမယ့္ရာသီ ေရာက္ ေနၿပီးဘာမွ မလုပ္ေပးႏိုင္ေတာ့ လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ကလည္း သိကၡာက် တာေပါ့။ ၾကားထဲကေန ျပည္သူေတြက အယံုအၾကည္မဲ့ၿပီေလ။ၿပီးေတာ့ ျပည္သူ ေတြလည္း ဒုကၡေရာက္ၿပီး တစ္ႏွစ္လံုး ဘာနဲ႔သြားစားၾကမလဲ။ ကေလးေတြကို ေက်ာင္းထားႏိုင္ဖို႔ဆိုတာလည္း ဘယ္ လိုမွ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး” ဟု ၄င္းက ေျပာ သည္။

 အဆိုပါ သိႏၷီၿမိဳ႕နယ္သည္ ရွမ္း ျပည္နယ္အတြင္း ျမန္မာတပ္စခန္း အမ်ားဆံုးရွိေသာ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုတြင္ ပါ ဝင္ၿပီး လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးကို အဓိက လုပ္ကိုင္ရေသာ ေတာင္ေပၚၿမိဳ႕ တစ္ၿမိဳ႕ ျဖစ္သည့္အတြက္ ေျမယာ ရွားပါးမႈျပ ႆနာအမ်ားဆံုးႀကံဳေတြ႔ရသည့္ ၿမိဳ႕ နယ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ေၾကာင္း ၄င္းက ေျပာသည္။

 ”အခ်ိဳ႕တပ္ေတြက သီးစားခ်ေပးပါ တယ္။ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရတဲ့ ေတာင္သူေတြ ကေတာ့ အဆင္ေျပတာေပါ့။ အခ်ဳိ႕ တပ္ေတြက်ေတာ့လည္း တိုင္းရင္း သား မဟုတ္တဲ့လူမ်ိဳးေတြကို လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပး တယ္ေလ။ ၿပီးေတာ့ စစ္မႈထမ္းေဟာင္း ျပည္ သူ႔စစ္ေတြကလည္း ေျမေတြ ယူထား တာရွိတယ္။ တကယ္ေကာင္းတဲ့ ေနရာ ေတြဆို သူတို႔ေတြပဲ ယူထားတယ္။ အခုျပႆနာျဖစ္ေနတာက ဧက ၈ဝဝ ေလာက္ ဒီႏွစ္မွာေပးမစိုက္ဘူးျဖစ္ေန တယ္”ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

 ေခတ္အဆက္ဆက္ ရွမ္းျပည္ နယ္တြင္ေတာင္သူမ်ားသည္ ပိုင္ဆိုင္ မႈျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းကို မသိၾက ေၾကာင္း၊ ေခတ္အဆက္ဆက္လည္း ပိုင္ ဆိုင္မႈျပဳလုပ္ေပးမည့္သူလည္း မရွိခဲ့ ေၾကာင္း၊ မိရိုးဖလာ ဓါးမဦးခ်လုပ္ကိုင္ လာသည့္အတြက္ လုိအပ္သည္ကိုလည္း မသိခဲ႔ၾကျခင္းက အျပစ္ဟု မဆိုသာ ေသာ္လည္း မည္သည့္ ပိုင္ဆိုင္မႈ အေထာက္အထားမွ မရွိသည့္အတြက္ ေတာင္ယာလုပ္ကိုင္သူ ေတာင္သူမ်ား သည္ ျပႆနာ အမ်ားဆံုး ႀကံဳေတြ႕ရၿပီး အဆိုပါ လူတန္းစားမွာ အဖိႏွိပ္ခံေနရ ေၾကာင္းႏွင့္ လူေနမႈအဆင့္အတန္းမွာ လည္း အနိမ့္ဆံုး အေျခအေနတြင္ရွိ ေၾကာင္း ၄င္းက ေျပာသည္။

ယခင္ေခတ္ အဆက္ဆက္ တပ္မ ေတာ္ကသိမ္းဆည္းထားသည္႔ ေျမမ်ား တြင္ပါဝင္သည္ဟုဆိုေသာ္လည္း ေတာင္ သူမ်ားသည္ မိမိတို႔ မူရင္းလုပ္ ကိုင္ သည့္ေနရာတြင္ သီးစားခေပး၍ ဆက္ လက္ လုပ္ကိုင္လာၾကသည္မွာလည္း ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္အထိဘာျပႆနာမွမရွိခဲ႔။ သီးစားခအနည္း အမ်ား အေပၚတြင္ ညႇိ လိုက္လွ်င္ အဆင္ေျပသည္ကမ်ားသည္။ ယခု လယ္ယာေျမမ်ားကို တပ္မေတာ္ တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ အမ်ိဳးအစားအ လိုက္ ေျမလို အပ္သည္ထက္ ပိုသိမ္းထား ေသာေျမမ်ားကို မူရင္းပိုင္ရွင္ထံ ျပန္ ေပးမည္ဟု တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္ လိႈင္အပါအဝင္ တပ္မေတာ္ေခါင္း ေဆာင္မ်ား ျပည္သူ႔ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစဥ္ ေျပာ ၾကားခဲ့သည္မွာလည္း အားလံုး အသိပင္ ျဖစ္၏။ သို႔ရာတြင္–

 ယခု ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ စိုက္ပ်ိဳးေရး ရာသီေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္ တပ္မေတာ္က သိမ္းထားေသာ ေျမမ်ားတြင္ ထြန္တုံး တိုက္ပြဲေခၚသံမ်ားက ခပ္စိပ္စိပ္ျဖစ္ လာခဲ႔သည္။ ”စစ္တပ္က တကယ္လိုရင္ ကြၽန္ ေတာ္တို႔ေျမေတြကို ေပးဖို႔ ဝန္မေလး ပါဘူး။ ေပးလည္း ေပးခဲ့တာပဲ။၊ ဒါေပ မယ့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေျမကို သိမ္းၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကိုပဲ သီးစား ျပန္ခ်ထား တယ္။ ပိုတဲ့ေျမေတြကို ျပန္ေပးပါ။ ဒီႏွစ္ မိုးက်တဲ႔အခ်ိန္ေရာက္မွ ကြၽန္ေတာ္တို႔ စိုက္ထားတဲ့ႏွ မ္းေတြ အပင္ေပါက္ေတာ့ မွ လယ္ထြန္စက္နဲ႔ လာထြန္ပစ္လိုက္ တယ္” ဟု မေကြးတိုင္း ဆင္ေပါင္ဝဲ ၿမိဳ႕နယ္ မက်ည္းပင္ပုရြာသား ကိုေက်ာ္ က  ကပစ(၈)မွ မိုးက်သည့္ အခ်ိန္ ေရာက္မွ စိုက္ပ်ိဳးခြင့္မေပး၍ ယခု ရက္ ပိုင္းအတြင္း ထြန္တုန္းတိုက္ပြဲ ဆင္ႏႊဲ ရသည့္အေျခအေနကို ရွင္းျပသည္။

 ”အေၾကြးတင္ေနသလား ဆိုတာ လာၿပီးေတာ့ေမးတဲ့သူပဲ အျပစ္ျဖစ္လိမ့္ မယ္။ ရြာထဲမွာ ေၾကြးမတင္တဲ့ အိမ္က မရွိဘူး။  သူ႔အတိုင္းအတာနဲ႔ အန ည္း အမ်ား ရွိၾကတာပဲ။ တစ္ရာသီစာစိုက္ ထားတဲ့ ေျမပဲေတြႏွမ္းေတြကို ထိုင္စား ၾကရတာ။ မိုးရြာေတာ့မွပဲ ျပန္စိုက္ၾကရ တာ။ အခုေတာ့ မရွိတဲ့ ၾကားထဲက ေန ျပည္ေတာ္ကို ယာေတြျပန္လုပ္လို႔ရ ေအာင္ဘုန္းႀကီးနဲ႔ရြာကသူေတြ သြားေန ၾကတယ္”ဟု ၄င္းက အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း နည္းပါးလြန္းသည့္ အေျခ အေနကို ရွင္းျပသည္။

 သိမ္းထားေသာ ေျမက ဧက ၁ ေသာင္းေက်ာ္တြင္ ရြာေပါင္း (၁၃) ရြာမွ  စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ား ပါဝင္ေနမႈ၊ ယခုႏွစ္ မိုးက်သည့္ အခ်ိန္ေရာက္ေတာ့မွ စိုက္ ပ်ိဳးခြင့္ မေပးျခင္းတို႔အတြက္ မိသားစု ေတြ၏အနာဂတ္က ေတြးစရာ မလို။သားသမီးေတြေက်ာင္းပို႔ဖို႔မစဥ္းစားႏိုင္။ စားစရာမရွိ။ က်န္းမာေရး မေကာင္း လွ်င္ ဒီအတိုင္း အိပ္ရာထဲမွာပဲ အဆံုး သတ္ရေတာ႔မည့္ ဘဝမ်ားဟု သူက စကားႏွင္႔ သ႐ုပ္ေဖာ္ျပသည္။

 ”ကြၽန္ေတာ္တို႔က မိုးကိုလည္း ေၾကာက္ရပါတယ္။ စစ္တပ္ကိုလည္း  ေၾကာက္ရပါတယ္ ။ ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္ စိုက္ပ်ိဳးလာတဲ့ ဒီေနရာမွာ မစိုက္လို႔ ေ တာ့ မရဘူး ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔မွာ ဘာမွ မရွိေတာ့ပါဘူး။ ကိုယ့္မိသားစုကို မ်က္ စိေရွ႔မွာ ငတ္ၿပီးေတာ့ေသရမယ့္အျဖစ္ မ်ိဳး မျမင္လိုပါဘူး”ဟု ၄င္းက စိတ္ထိ ခိုက္ေနေသာမ်က္ႏွာျဖင္႔ ေျပာသည္။

 ျမန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ျမင့္ က ”တပ္ကသိမ္းထားတဲ့ေျမေတြ ျပန္ ေပးမယ္လို႔ ေျပာေနတယ္။ ဥပမာ ေမာ္ လၿမိဳင္ကတပ္က ရန္ကုန္မွာ လာသိမ္း တာေတြ အဲဒီလိုေျမေတြဆို မျဖစ္မေန ျပန္ေပးရေတာ့မွာ။ ျပန္မရတဲ့အျပင္ အခုႏွစ္မွာ ေတာင္သူေတြ ကို ေပးမစိုက္ တဲ့ျပႆနာနဲ႔ပါ ႀကံဳေနရတယ္။ လူႀကီး ေတြ ကတိေပးတယ္။ ေအာက္ေျခက တစ္မ်ိဳးလုပ္ေနတယ္”ဟု လက္ရွိ လယ္ ယာေျမစံုစမ္းေ ရးေကာ္မရွင္မ်ားက ၾကံဳ ေတြ႕ေနရသည့္ အေျခအေနကို ရွင္းျပ သည္။

   မိုးက်လာသည့္အတြက္ ေတာင္သူ မ်ားက ထြန္ယက္စိုက္ပ်ိဳးလို၍ မၾကာ ခဏလာေရာက္ တိုင္ၾကားေနေၾကာင္း၊ ျပႆနာ မျဖစ္ပြားေအာင္ ေတြ႔စံု ညွိ ႏႈိင္း၍ ေျဖရွင္းရန္ ႀကိဳးစားေနေသာ္ လည္း အာဏာပိုင္မ်ားမွာ လာေရာက္ ေျဖရွင္းေပးျခင္းမရွိသည့္အတြက္အေျခ အေနဆိုးကို ဖန္တးီ သလိုျဖစ္ေနေၾကာင္း ၄င္းက ေျပာသည္။

 ”ႏိုင္ငံေတာ္စီမံကိန္းေတြ မျဖစ္ ေတာ့ဘူးဆိုရင္ မူလပိုင္ရွင္ေတြကို ေျမ ယာေတြ ျပန္ေပးရမယ္လို ့ဥပေဒထဲမွာ အသိအလင္းျပ႒ာန္းထားတယ္။  ၾကက္ ဆူစီမံကိန္းေတြမျဖစ္ေတာ့ဘူး။ သိ္မ္း ထားတဲ့ေျမေတြ မူလပိုင္ရွင္ကို ျပန္ေပးရ ေတာ့မယ္။ အခုက မေပးဘူး။  ဒီ ခ႐ိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဆိုတဲ့သူေတြက အကြက္ ႐ိုက္ၿပီး ေရာင္းစားေနတဲ့အျဖစ္အပ်က္ ေတြ မ်ားေနတယ္”ဟု ဦးေက်ာ္ျမင့္က ေျပာသည္။

လယ္ယာေျမ သိမ္းဆည္းခံရမႈကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ လယ္ယာ ေျမ အသိမ္းဆည္းခံရမႈ စံုစမ္းေရး ေကာ္မတီကအပိုင္း(၁) အျဖစ္တပ္မ   ေတာ္ ေျမယာအသိမ္းဆည္းခံရမႈႏွင့္ အပိုင္း(၂)အျဖစ္ ၿမိဳ႕ျပ တိုးခ်ဲ႕တည္ ေဆာက္ေရးအတြက္ သိမ္းဆည္းျခင္း၊ စက္မႈဇုန္မ်ား တည္ေဆာက္ေ ရးအတြက္ သိမ္းဆည္းျခင္းတို႔အတြက္ တင္သြင္းခဲ့ ေသာ္လည္း ေျဖရွင္းမႈ အားနည္းျခင္း၊ သတင္းထုတ္ျပန္မႈ အားနည္းျခင္းေၾကာင့္ ထြန္တုန္းတိုက္ ပြဲမ်ား ဆက္တိုက္ျဖစ္ ေပၚေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေက်ာ္ျမင့္က သံုးသပ္သည္။

တပ္တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ သက္ ဆိုင္ျခင္းမရွိသည့္ ေျမမ်ား မႈလပိုင္ရွင္ ထံသို႔ ျပန္ေပးရန္ လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရ မႈမ်ား   ေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားႏွစ္နာမႈမရွိေစေရး အတြက္ စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္၏အစီရင္ ခံစာတြင္ အၾကံျပဳထားသည္။ စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္၏ အစီရင္ခံ စာအပိုင္း(၁) တပ္မေတာ္မွ ေျမသိမ္းမႈ ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို လည္း ေဖေဖာ္ဝါရီလ ေနာက္ဆံုး ပတ္ တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေ တာ္တြင္ တင္ သြင္းခဲ့သည္။

   ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအ တာျဖင့္ စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္ထံသို. တပ္မေတာ္မွ ေျမယာသိမ္းဆည္းခံရမႈ တိုင္ၾကားစာ (၅၆၇)ေစာင္ ဧကေပါင္း (၂၄၇,ဝ၇၇ဒသမဝ၆) ေရာက္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ နယ္ေျမမေအးခ်မ္း၍  တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္မွ တပ္ေျမသိမ္း ဆည္းမႈတိုင္းၾကားစာ တစ္ ေစာင္ဧကေပါင္း (၁၂ဝဒသမ၆)ေရာက္ ရွိၿပီး ကယားျပည္နယ္မွ တိုင္ၾကားစာ တစ္ေစာင္ ဧကေပါင္း(၁၂၁၂)ႏွင့္ ခ်င္း ျပည္နယ္အတြက္မွာမႈ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖၚျပထားျခင္း မရွိေပ။

   စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္၏အစီရင္ခံ စာ  အၾကံျပဳခ်က္တြင္ တပ္တည္ေဆာက္ ေရးအတြက္ တပ္အမ်ိဳးအစား ေပၚမူ တည္၍ စံသတ္မွတ္ၿပီး မူတစ္ရပ္ ခ် မွတ္ကာ လိုအပ္ေသာ အနည္းဆံုးေျမကို သာ သိမ္းဆည္သင့္ေၾကာင္း၊ ေျမယာ ေလ်ာ္ေၾကးမ်ားကိုလည္း  ကာလေပါက္ ေစ်းအတိုင္းေပး သင့္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပ ထားသည္။

    ၾကက္ဆူစိုက္ပ်ိဳးေရးကဲ့သို႔ စီမံ ကိန္းတစ္ရပ္ရပ္အတြက္ သိမ္းဆည္းၿပီး  စီမံကိန္း ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း  မရွိေတာသည့္ေျမမ်ား ျပန္ လည္္ေပး အပ္သင့္ေၾကာင္း၊ တပ္ဝန္းအျပင္ဘက္ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးအတြက္ စိုက္ပ်ိဳး ေမြးျမဴေရး အလို႔ငွာ သိမ္းဆည္းထား ေသာေျမမ်ားကို မူလပိုင္ရွင္ထံ ျပန္ေပး ရန္ကိုလည္း အႀကံျပဳထားသည္။

 ထို႔ျပင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအပိုင္းႏွင့္ မသက္ဆိုင္သူမ်ားက ေျမယာ သိမ္း ဆည္းခံရျခင္း အေပၚ ကိုယ္က်ိဳးရွာ အျမတ္မထုတ္ႏိုင္ရန္ နစ္နာေၾကးေပး   ေလ်ာ္မႈကို အမ်ားျပည္သူသိရွိေအာင္ ထုတ္ျပန္ေပးသင့္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထား သည္။  ေျမယာစံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္၏အ ေထြေထြ တင္ျပခ်က္ အျဖစ္ ေျမယာသိမ္း ဆည္းခံရမႈေၾကာင့္ တင္ျပစာ၊ အသနား ခံစာမ်ားအေပၚ ေလ့လာသံုးသပ္ပါက ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း အမိန္ ႔ၫႊန္ၾကားမႈအေပၚ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရဌာနအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက  တိက် စြာလိုက္နာေဆာင္ရြက္မႈတြင္ အားနည္း ခ်က္ခ်ိဳ႔ယြင္းခ်က္ရွိသည့္အ တြက္ ေတာင္ သူလယ္သမားမ်ား အျငင္းပြားမႈမ်ား ႀကီးစြာ ေပၚေပါက္လာေၾကာင္း ေဖာ္ျပ ထားသည္။

တပ္က ေျမယာေလ်ာ္ေၾကးေတြ ေပးတယ္ဆိုရင္ ဘယ္သူ႔ကိုဘယ္ေလာက္ ေပးသလဲဆိုတာ စားရင္းဇယားနဲ႔ ထုတ္ ျပန္ေပးသင့္တယ္။ တပ္က ကိုယ္တိုင္ မေလ်ာ္ဘဲနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးေတြကေန တစ္ဆင့္ေပးတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ေအာက္ ေျခမွာ ေတာင္သူေတြ ေျမအသိမ္းခံရတဲ့ သူေတြ ဘယ္ေလာက္ရသလဲဆိုတာ မသိႏိုင္ဘူး။  မဟုတ္ရင္ မဆိုင္တဲ့သူေတြ  ေျမယာအသိမ္းမခံရဘဲ ေလ်ာ္ေၾကး ရတာ ေတြ႔ရတယ္” ဟု လယ္ယာေျမ စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးတင္ထြတ္ က တပ္မေတာ္ေျမယာသိမ္းဆည္းခံရမႈ ညႇိႏိႈင္းအစည္းအေဝးတြင္ ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

မသိမႈ၊ အေၾကာက္တရားႏွင့္ အဓြန္႔ရွည္ေနဆဲ အဂတိတရားမ်ား

မိတၳီလာ၊ ဝမ္းတြင္း၊ မလိႈင္၊ သာစည္ ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ၿပီးခဲ့သည္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ မိုး ရာသီ၌ ထြန္တုံးတိုက္ပြဲအဦးဆံုး ဆင္ႏြႊဲ ခဲ႔ၿပီး မိတၳီလာမွလြဲ၍ အျခားၿမိဳ႕ နယ္မ်ား တြင္ စိုက္ပ်ိဳးခြင့္အေတာ္မ်ားမ်ား ျပန္ရ ေနၿပီး၊ ေတာင္သူအမ်ားစု၏ အသိဗဟု သုတနည္းမႈေၾကာင့္ ေျမပြဲစားမ်ား၏ ထင္တိုင္းက်ဲ ဗုိလ္ က်မႈကိုခံခဲ႔ရေၾကာင္း ထြန္တုံးတိုက္ပြဲ ဝင္ခဲ့သည့္ မိတၳီလာ ကံ ေကာင္းရြာသား ၂၁ ဦး တရားစြဲခံရသည့္ အမႈတြင္ အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ေပးေန သည့္ ေဒၚဟန္စုရင္က ေျပာသည္။

 အခု ကံေကာင္းရြာမွာ ထြန္တုံး တိုက္ပြဲ ဆင္ႏႊဲခဲ့တဲ့သူေတြ တရားအစြဲ ခံေနရတယ္။ က်ဴးေက်ာ္မႈအက်ိဳးဖ်က္ဆီး မႈဆိုၿပီးေတာ့။ သိမ္းထားတဲ့သူက ဘာ မွမစိုက္တဲ့အတြက္ အက်ိဳးဖ်က္ဆီးမႈ ေတာ႔ မေျမာက္ပါဘူး။ က်ဴးေက်ာ္မႈနဲ႔ပဲ တရား႐ံုးမွာ ရင္ဆိုင္ေနရတယ္” ဟု  ၄င္းက ေျပာသည္။  ထို႔ျပင္ ရန္ကုန္မႏၲေလး အျမန္ လမ္းမႀကီးေဖာက္လုပ္စဥ္ တပ္မေတာ္ ေဆာက္လုပ္ေရးအင္ဂ်င္နီယာ တပ္က လုပ္ငန္းခြင္ေဆာင္ရြက္ရန္ေျမ(၁ဝ)ဧက ကို အသံုးျပဳခဲ့ၿပီးေနာက္ စီမံကိန္း ၿပီး ဆီးသည့္အခ်ိန္တြင္သိမ္းထားသည့္ ေျမ ေပၚတြင္ ေတာင္သူမ်ား ျပန္လည္လုပ္ ကိုင္ႏိုင္ၿပီဟု ေျပာခဲ့သည့္ အတြက္ ေတာင္ သူမ်ားကလည္း ထြန္ယက္မႈျပဳလုပ္ခဲ့ ေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ အဆိုပါေျမကို ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနသုိ႔ လႊဲ ေျပာင္းေပးခဲ့သည္ ကို ေတာင္သူမ်ား မသိသည့္အတြက္ တရားစြဲဆိုျခင္း ခံရ ေၾကာင္းေဒၚဟန္စုရင္က ရွင္းျပသည္။        အခုျဖစ္ေနတဲ့ လယ္ယာေျမျပႆ နာေတြ အားလံုးကို ျပန္ၾကည့္လိုက္ပါ။ လယ္သမားက ျပႆနာရွာတာလား။ သူတို႔ရွိတဲ့ေနရာကို ျပႆနာက ေရာက္ လာတာ။

လယ္ေတြေျမေတြ သိမ္းေနတဲ့ လယ္/ဆည္ဝန္ႀကီးဌာနက လယ္ေျမျပ ႆနာေတြ ေျဖရွင္းေပးမယ့္အဖြဲ႕ ျဖစ္ ေနတာဟာ ေတာင္သူေတြအတြက္ တရားမွ်တတဲ့ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြ ရႏိုင္ ပါ့မလား။ သူတို႔က သိမ္းေပးထားတာ ေလ”ဟု ေရွ႕ေနကိုဖိုးျဖဴကလည္း ေဝဖန္ လိုက္သည္။

လက္ရွိလယ္သမားမ်ားကို လံု လံုေလာက္ေလာက္ ကာကြယ္ေပးသည့္ ဥပေဒ မရွိျခင္း၊ လယ္ယာေျမမ်ားကို ျပႆနာျဖစ္ပါက ေျဖရွင္းေပး သည့္ ဌာန မွာ လယ္ေျမသိမ္းသည့္ဌာနျဖစ္ေနျခင္း ေၾကာင္႔၊ အာဏာပိုင္မ်ား ကိုယ္တိုင္က ယခင္တရားလက္မဲ့သိမ္းထားသည့္ ေျမ မ်ားကို တရားနည္း လမ္းက် ျပန္မေျဖ ရွင္းႏိုင္ျခင္းဟု ကိုဖိုးျဖဴက ေျပာသည္။

 လယ္ယာေျမျပႆနာမ်ားက အမ်ိဳး အစားစံုလင္လွသလို နယ္ပယ္လည္းစုံပါ သည္။ လက္ရွိသိျမင္ၾကံဳေတြ႔ေနရသည္႔ အေျခအေနမ်ားအရပင္ အစိုးရအေန ျဖင္႔ မည္သို႔ကို္င္တြယ္ေျဖရွင္းမည္ဆို ျခင္းက စိတ္ဝင္စားစရာျဖစ္သည္။ ထို႔ ျပင္ မသိနုိင္ေသးေသာ အသံမထြက္ ေသးေသာျပႆနာ မ်ားက မည္မွ်ရွိေန ေသးမွန္းလည္း မည္သူမွ် ယတိျပတ္ မေျပာႏိုင္ေသးသည့္ အေျခအေန။

 လယ္ယာေျမဥပေဒကို ေဖာက္ ဖ်က္၍ ကုမၸဏီကကြန္ကရစ္လမ္းမ်ားကို ေဖာက္လုပ္ေနျခင္း၊ လယ္ယာေျမမ်ားကိုၿခံခတ္ေနျခင္းမ်ားကိုဥပေဒအရ အ ေရးယူေဆာင္္႐ြက္ရန္ လိုအပ္ေႀကင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦး ေအာင္သိန္းလင္း (ေတာင္ဥကၠလာပ မဲဆႏၵနယ္)ကလည္း ေျပာ သည္။

အဆိုပါ ဥပေဒႏွင့္မညီညႊတ္ဘဲ ေဆာင္ရြက္ေနသည္ကို ျပည္ေထာင္ စုအစိုးရအေနျဖင့္ သိပါသလား။ ဥပေဒ ႏွင့္ညီၫြတ္ေစရန္မည္ကဲ့သို႔ အေရး ယူေဆာင္႐ြက္ေပးမည္ႏွင့္ဌာနဆိုင္ရာ အ ခ်ိဳ႕မွာ လယ္သမားမ်ား ဓားမဦးခ်လုပ္ကိုင္ ေနသည့္ ပိုင္ရွင္အမည္ မေပါက္ေသး ေသာ လယ္ေျမအခ်ိဳ႕ ကို ပိုင္ရွင္အမည္ ေဖာက္၍ စာ႐ြက္ေပၚတြင္ သိမ္းဆည္း လိုက္ၿပီးအမွန္တကယ္ဓားမဦးခ် စိုက္ပ်ိဳး လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားထံမွ ဥပေဒကိုမ်က္ ကြယ္ျပဳ၍ သီးစားခမ်ား ေတာင္းခံေန ျခင္း၊ မူလလုပ္ကိုင္ ေနသူမ်ားအား ဖယ္ရွား၍ အျခားသူမ်ားအားလုပ္ကိုင္ ေစၿပီး သီးစားခရယူေနျခင္းမ်ားလည္း ရွိေနသည္ကို လယ္ယာေျမဥပေဒႏွင့္ အညီျဖစ္ေစရန္အတြက္ မည္ကဲ့သို႔ ေဆာင္႐ြက္ေပးမည္ကို ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဆဌမပံုမွန္ အစည္း အေဝးတြင္ ၄င္းက ေမးျမန္းခဲ့သည္။

လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဆည္ ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး၊ ဦးခင္ ေဇာ္က-    ”လယ္ယာေျမမ်ားအား ၿခံစည္း႐ိုး ကာရံျခင္းျပဳလုပ္လိုလွ်င္ အဆိုပါ လယ္ ယာေျမအား ယခင္က လယ္ယာေျမ ႏိုင္ငံပိုင္ျပဳလုပ္ေရး အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၃၉ ေလွ်ာက္ထားၿပီး ခြင့္ျပဳမိန္႔ ရရွိမွသာ ကြန္ကရစ္ လမ္းေဖာက္ျခင္း၊ ၿခံစည္း႐ိုးကာရံျခင္းအားေဆာင္႐ြက္ရန္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ မရရွိပါက ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ မရွိပါေၾကာင္း ေဆာင္႐ြက္မည္ ဆိုပါက လယ္ယာေျ မ ဥပေဒအရ အေရးယူျခင္းခံရမည္ ျဖစ္ပါ ေၾကာင္းကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕မွ ကုမၸဏီ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားသို႔အေၾကာင္းၾကား ထားၿပီး ျဖစ္ပါ တယ္”ဟု ေျပာခဲ႔သည္။

 အသံက်ယ္ေလာင္စြာ ထြက္ခဲ့ သည့္ ေရႊလင္ဗန္းစက္မႈဇုန္၊ ဝါးတရာ စက္မႈဇုန္၊ ပန္းလိႈင္ ေဂါက္ကြင္းႏွင့္ အိမ္ရာစီမံကိန္း ေဆာက္လုပ္မႈမ်ားမွာ ဥပေဒေၾကာင္းအရတရားမဝင္ဟု လယ္ ယာေျမစံုစမ္းေရး အစီရင္ခံစာတြင္ ပါရွိ သည္ဟုလည္း သိရသည္။   ၿမိဳ႕ျပ တိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္ေရးအ တြက္ သိမ္းဆည္းခဲ့ေသာေျမ (၁ဝ၉၆၃၄ ဒႆမ၁၅ဧက) တြင္ အမ်ားစုမွာ ဥပေဒ ႏွင့္အညီ ၿပီးျပတ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ ျခင္း မရွိျခင္းေ ၾကာင့္   ေျမယာသိမ္းဆည္း မႈ တရားဝင္မျဖစ္ေသးေၾကာင္း လယ္ယာေျမႏွင့္အျခားေျမမ်ားသိမ္းဆည္းခံရမႈေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားႏွစ္နာမႈ မရွိေစ ေရးအ တြက္စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္၏အစီ ရင္ခံစာအပိုင္း(၂)တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

 လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ ေရႊလင္ဗန္း စက္မႈဇုန္၊ ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္ ဝါးတရာ စက္မႈဇုန္၊ ပန္းလိႈင္ေဂါက္ကြင္းႏွင့္ အိမ္ ရာစီမံကိန္းတို႔သည္ လန-၃၉မ က်မီ အိမ္ရာႏွင့္ စက္မႈဇုန္မ်ားတည္ေဆာက္ ျခင္းသည္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ တရား ဝင္မျဖစ္ေသးေၾကာင္း၊ လယ္ယာေျမ ေပၚတြင္ အေဆာက္အအံု မ်ား ေဆာက္ လုပ္ျခင္း၊ လမ္းေဖာက္ျခင္း၊ တံတိုင္းမ်ား ကာရံျခင္းသည္ ဥပေဒကို ေဖာက္ဖ်က္ ျခင္းျဖစ္၍တားဆီးရန္လိုအပ္ၿပီး မလိုက္ နာပါက ဥပေဒေၾကာင္းအရ အေရးယူ ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ယင္းေကာ္မတီ၏ အႀကံျပဳခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

 ထုိ႔ျပင္ ရန္ကုန္စက္မႈဇုန္အပိုင္း၄အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ေလွ်ာက္ ထားဆဲျဖစ္သည့္အျပင္ လယ္သမားမ်ား ႏွင့္ အျငင္းပြားမႈျဖစ္ေနသည့္ အတြ က္ ရန္ကုန္တိုင္း အစိုးရအဖြဲ႕မွ ေဇကမၻာ ကုမၸဏီကို သီးစားစိုက္ပ်ိဳးခြင့္ရရန္ ညႊန္ ၾကားထားသည့္အတိုင္း လိုက္နာေရး အစိုးရမွ ထိန္းေက်ာင္းေပး ရန္လည္း ေကာ္မတီက အႀကံျပဳထားသည္။

 ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(အေရွ႕/ေတာင္/ေျမာက္ /ဆိပ္ကမ္း) ၿမိဳ႕နယ္ ၄ ခု တြင္ၿမိဳ႕ ျပတိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္ရန္ သိမ္းဆည္း ထားသည့္ လန-၃၉ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရရွိ ထားၿပီး ဧက(၆၉,ဝဝဝ)အနက္ အသံုး ျပဳုျခင္းမရွိေသာ ေျမဧရိယာ(၂၆,၂ဝဝ)ဧကကို ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရကို ျပန္လည္ အပ္ႏွံရန္ႏွင့္ ေျမအသံုး ခ်ျခင္းကို ႏိုင္ငံ ေတာ္အစိုးရမွသာ စီမံခန္႔ခြဲသင့္ေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ ေျမာင္းျမစက္မႈဇုန္အေကာင္ အထည္ေဖာ္သည္မွာ ၄ ႏွစ္ ရွိၿပီးျဖစ္ ေသာ္ လည္းေ အာင္ျမင္မႈ မရွိ၍ေဆာင္ ရြက္ရန္ မသင့္ေလ်ာ္ပါက ေျမသိမ္းယူ မႈဥပေဒကို ျပန္လည္ပယ္ဖ်က္ၿပီး မူလ လယ္သမားမ်ားကိုသာ ျပန္လည္ေပး အပ္သင့္ေၾကာင္းအစီရင္ခံစာတြင္ ျပည္႔ စံုစြာေဖာ္ျပထားသည္။

   တာခ်ီလိတ္ စက္မႈဇုန္ကိုမူ ဖြံ႕ျဖိဳး တိုးတက္ေအာင္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ မည္ဆိုပါက နစ္နာေသာ မူလေတာင္ သူလယ္သမားမ်ားႏွ င့္ ျပန္လည္ ညွိႏိႈင္း ၿပီး ေဒသေပါက္ေစ်းျဖင့္ ေလ်ာ္ေၾကးႏွင့္ အျခားအခြင့္အေရးမ်ားေပးရန္၊ ဆက္ လက္ေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိပါက သိမ္း ဆည္းထား သည့္   ေျမဧကအတိုင္း မူလ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားကို ျပန္ေပး ရန္ အၾကံျပဳထားသည္။

ထြန္တံုးတိုက္ပြဲဟူသည္ ျပည္သူ႔အသံ

သိႏၷီၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ စိုင္းဝင္းခိုင္ကလည္း ”စစ္တပ္က စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးမလုပ္သင္႔ ေတာ႔ပါဘူး။ လစာေတြလည္း တိုးေပး ထားတာပဲ။ လယ္သမားေတြနဲ႔ ဖက္ၿပီး ျပႆနာျဖစ္ေနတာ မေကာင္းပါဘူး။ ျပည္သူေတြက ဆင္းရဲတြင္းနက္ေနတာ အခု အရပ္သား အစိုးရ လက္ထက္ ေရာက္ေတာ႔မွ လယ္ေတြယာေတြ စိုက္ ပ်ိဳးလို႔မရဘူးဆိုေတာ႔ အားလံုးအတြက္ မေကာငး္ဘူးေလ”ဟု ေဝဖန္လိုက္သည္။
ထြန္တံုးတိုက္ပြဲဟူသည္ ေတာင္သူ မ်ားမွ မိမိတို႔ဘိုးဘြားစဥ္ဆက္ ဓားမဦးခ် လုပ္ငုတ္လက္ရင္းျဖစ္ေသာ လယ္ေျမ မ်ားတြင္ လြတ္လပ္စြာထြက္ ယက္စိုက္ပ်ိဳး ခြင္႔ရေရးအတြက္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ႏွင္႔အညီဆႏၵထုတ္ေဖာ္ျခင္းပင္ျဖစ္ၿပီး မွ်တမႈ မရွိသည္႔စနစ္တစ္ခုကို ရင္ဆိုင္ရျခင္း ျဖစ္၍ တိုက္ပြဲ ဟုတြဲစပ္သံုးႏႈန္းၾကျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

ဤကဲ႔သို႔ လယ္ယာေျမျပႆနာႏွင္႔ ပတ္သက္၍ ေဝဖန္သံုးသပ္ေရးသားၾကသည္မ်ားမွာလည္း မနည္းပါ။ ယခင္က မိမိတို႔လယ္ယာေျမႏွင္႔ဇာတိမွ တစ္ဖဝါး မွ မခြာတတ္ၾကေသာ ေတာင္သူမ်ား လည္း အခုေတာ့ ၄င္းတို႔ဝမ္းေရးႏွင္႔ ဘဝအတြက္ မလုပ္ဖူးသည္မ်ားလုပ္ ကုန္ၾကရ။ မေရာက္သင္ ႔ေသာ ႐ံုးျပင္ ကႏၷားမ်ားဆီေရာက္ၾကရ။ အလုပ္ပ်က္ က်န္းမာေရး ထိခိုက္မႈမ်ားသာမက တံဇဥ္ကိုင္ေသာလက္မ်ားသည္ စတီး လက္ထိပ္ႏွင္႔ သံတိုင္မ်ားေနာက္သို႔ လည္း ေရာက္ေနၾကရၿပီ ျဖစ္သည္။

   လက္ရွိဖြဲ႔စည္းထားေသာ စံုစမ္းစစ္ ေဆးေရးအဖြဲ႕၏ အစီရင္ခံစာအရႏွင္႔ မ်က္ျမင္ကိုယ္ေတြ႔အေျခအေနမ်ားအရ ဤလယ္ယာေျမ ျပႆနာ က ႏိုင္ငံအ တြက္ အေရးပါသည္ဆိုသည္ကေတာ႔ ျငင္းမရပါ။  ဇြန္လ ၁ဝရက္ေန႔က နတၱလင္း ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေပါင္းတည္နယ္တို႔မွ ေတာင္ သူတစ္ရာေ က်ာ္ႏွင္႔ ႏြားအရွဥ္းေပါင္း ၂၁ ရွဥ္းတို႔ျဖင္႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕ သိမ္းယူထားေသာလယ္ဧက ၄ဝ အတြက္ ထြန္တံုးတိုက္ပြဲ ဆင္ႏႊဲခဲ႔ၾကသည္။

”ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ပ်ိဳးခင္းခ်ထားတာ ၁၅ရက္ေလာက္ရွိၿပီ။ အခုပ်ိဳးေထာင္ ထားတာေတြလည္း ရလာေတာ႔ လယ္ စိုက္ဖို႔အတြက္ထြန္ၾကမယ္ လို႔ ေၾက ညာ လိုက္တဲ႔အခ်ိန္မွာ ဒီနံနက္မွာပဲ ရဲတပ္ဖြဲ႔ က ထြန္စက္သံုးစီးနဲ႔ လာထြန္တယ္။ ကြၽန္တာ္တို႔ေတြက ခင္ဗ်ားတုိ႔ဒီလို ေတာ႔ မလုုပ္ၾကနဲ႔ဗ်ာ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ငတ္ကုန္မယ္လို႔ ေျပာၿပီး လယ္သမား ၁ဝဝေက်ာ္၊ ႏြားအရွဥ္း ၂၁ ရွဥ္းနဲ႔ ထြန္ ေရးခ်ၾကတာပါ”ဟု ေတာင္သူတစ္ဦး ျဖစ္သည္႔ ကိုယဥ္္ၾကည္က ေျပာသည္။

  ၄င္းတုိ႔ ထြန္ယက္သည္႔ေနရာမ်ား မွာ ေဒသခံေတာင္သူမ်ား ဓားမဦး ခ် လုပ္ကိုင္ခဲ႕ ေဖာ္ခဲ႔ေသာ ေျမေနရာမ်ား ပင္ျဖစ္ၿပီးအဆိုပါေနရာအား တပ္မ ၆၆ လက္ေအာက္ခံ အင္းမတပ္မွ ဧက တစ္ရာသိမ္းယူထားသည္။ နတ္တလင္း ရဲစခန္းမွ ဧက ၄ဝ သိမ္းယူထားေသာ္ လည္း လယ္ယာအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ျခင္း မရွိဘဲ သီးစားသာျပန္ခ်ေပးခဲ႔ေၾကာငး္ ၄င္းက ရွင္းျပသည္။

 ”ကြၽန္တာ္တို႔ ေတာင္သူေတြလည္း ကိုယ္႔လယ္ကိုယ္ ျပန္လုပ္ရတဲ႔အတြက္ သီးစားခေတာ႔ေပးရတာေပါ႔။ ဒါေပမယ္႔ သီးစားခမေပးႏိုင္ရင္ေတာ႔ တျခားတစ္ ေယာက္ကို လႊဲေျပာင္းေပးလိုက္တယ္။ ဒါေၾကာင္႔လယ္မေကာငး္ရင္ေန သီးစား ခကိုေတာ႔ ဘယ္သူမဆို မပ်က္မကြက္ ေပးခဲ႔တာပဲ။ အဲဒါေၾကာင္႔ပဲ ကြၽန္ေတာ္ တို႔မွာ ႏြားလည္းမရွိေတာ႔ဘူး။ လွည္းဆို ရင္လည္းေရာင္းလိုက္ရၿပီ။ သီးစားခေပး ဖို႔အတြက္ေလ”ဟု ကိုယဥ္ၾကည္က ရင္ ဖြင္႔သည္။

 အဆိုပါ ေတာင္သူမ်ားသည္ ရဲ တပ္ဖြဲ႕မွ သိမ္းယူထားေသာ ဧက ၄ဝ ေျမေပၚတြင္ ထြန္ယက္ေနၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ တစ္စံုတစ္ရာ တားျမစ္ျ ခင္း မရွိ၊ ေဘးမွသာ ၾကည့္ေနၾကသည္ဟု သိရသည္။တကယ္ေတာ႔ ဤသည္ကား ဆူပူ အံုၾကြမႈမဟုတ္ပါ။ ဥပေဒေဖာက္ဖ်က္ ျခင္းလည္း မဟုတ္ ။ ေသြးထိုးေျမႇာက္ပင္႔ ခံေနၾကရျခင္းလည္း မဟုတ္၊ ထို႔ျပင္ ႏိုင္ငံေရး အျမတ္ထုတ္မႈလည္း မဟုတ္ ပါ။ ဤသည္တို႔ကို သူတို႔နားမလည္။ သူ တို႔သိ သည္က ဤလယ္သည္ သူတို႔ လယ္၊ ဤေျမတြင္သီးႏွံမ်ား စိုက္ပ်ဳိးရန္ ထြန္ယက္ၾကမည္။ မိသားစုအတြက္၊ ဘဝအတြက္ ထိုမွခ်ဲ႕ေသာ္ တစ္ႏိုင္ငံ လံုးရွိလူမ်ားစြာအတြက္ မရွိမျဖစ္စိုက္ပ်ိဳး ေနၾကျခင္းသက္သက္ မဟုတ္ပါေလာ။

 ကြၽန္ေတာ္တို႔လုပ္ေနတာ ထြန္တံုး တိုက္ပြဲမဟုတ္ပါဘူး။ ဘယ္လိုေျပာရမ လဲဆိုရင္ လယ္ေတြကိုအားလံုးဝိုင္းထြန္ တဲ႔ထြန္ေရးျပပြဲလို႔ေခၚရ မယ္”ဟု   ေမး ျမန္းရာတြင္ ပါသြားခဲ႔သည့္ ထြန္တံုး တိုက္ပြဲဟူသည္႔စကားကိုပင္ ကိုယဥ္ ၾကည္က ထိုကဲ႔သို႔ျငင္းခဲ႔သည္။အဆိုပါ အခ်က္သည္ပင္ ျမန္မာႏိုင္ ငံရွိ ေတာင္ သူအားလံုး၏ စိတ္သေဘာပင္ျဖစ္ႏိုင္ၿပီး ၄င္းတို႔၏႐ိုးေျဖာင္႔ေသာ ေမွ်ာ္လင္႔ခ်က္ မ်ားႏွင္႔ထပ္တူ သူတို႔ကိုယ္ပိုင္ဘဝမ်ား ကိုလည္း အထိအခိုက္မရွိ ျပန္ရႏိုင္ မရ ႏိုင္ဆိုသည္႔အနာဂတ္ကေတာ႔ သူတို႔ လက္တြင္းမရွိတာ ေသခ်ာေနဆဲျဖစ္ သည္။

စိုင္းေနာင္
(ေအာင္ခြန္းဆက္ ကူညီေရးဖြဲ႔သည္)