Home » » စစ္ပြဲသီခ်င္းဆိုသြားတဲ့ Lလြန္းဝါနဲ႔ ျဖဴျဖဴေက်ာ္သိန္းရဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သတင္းစကား (ရုပ္/သံ)

စစ္ပြဲသီခ်င္းဆိုသြားတဲ့ Lလြန္းဝါနဲ႔ ျဖဴျဖဴေက်ာ္သိန္းရဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သတင္းစကား (ရုပ္/သံ)

Written By Unknown on Tuesday, September 23, 2014 | 5:13 AM

စစ္ပြဲသီခ်င္းဆိုသြားတဲ့ Lလြန္းဝါနဲ႔ ျဖဴျဖဴေက်ာ္သိန္းရဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သတင္းစကား (ရုပ္/သံ)