Home » » အမ်ဳိးသား ရင္ၾကာေစ့ေရးကို မေမ့ဖို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တိုက္တြန္း (ရုပ္/သံ)

အမ်ဳိးသား ရင္ၾကာေစ့ေရးကို မေမ့ဖို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တိုက္တြန္း (ရုပ္/သံ)

Written By Unknown on Friday, September 19, 2014 | 2:55 AM

အမ်ဳိးသား ရင္ၾကာေစ့ေရးကို မေမ့ဖို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တိုက္တြန္း (ရုပ္/သံ)