Home » » အာဇာနည္ေန႔ အတြက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျပတိုက္ကို ျပင္ဆင္ၿပီးစီး (ရုပ္/သံ)

အာဇာနည္ေန႔ အတြက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျပတိုက္ကို ျပင္ဆင္ၿပီးစီး (ရုပ္/သံ)

Written By Unknown on Saturday, July 19, 2014 | 2:07 AM

အာဇာနည္ေန႔ အတြက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျပတိုက္ကို ျပင္ဆင္ၿပီးစီး (ရုပ္/သံ)