Home » » ဇြန္လ ( ၂၈) ရက္ေန ့ထုတ္ ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္ အပတ္စဥ္သတင္းစာ၊ အတြဲ(၃)၊ အမွတ္(၁၆)

ဇြန္လ ( ၂၈) ရက္ေန ့ထုတ္ ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္ အပတ္စဥ္သတင္းစာ၊ အတြဲ(၃)၊ အမွတ္(၁၆)

Written By Unknown on Saturday, June 28, 2014 | 3:04 AM

ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္အပတ္စဥ္သတင္းစာ၊ အတြဲ(၃)၊ အမွတ္(၁၆)၊ by Thit Htoo Lwin

ဇြန္လ ( ၂၈) ရက္ေန ့ထုတ္ ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္ အပတ္စဥ္သတင္းစာ၊ အတြဲ(၃)၊ အမွတ္(၁၆)