Home » » ေမလ(၁)ရက္ေန ့ထုတ္ ျပည္ေထာင္စုေန႕စဥ္ သတင္းစာ

ေမလ(၁)ရက္ေန ့ထုတ္ ျပည္ေထာင္စုေန႕စဥ္ သတင္းစာ

Written By Unknown on Thursday, May 1, 2014 | 2:39 AM

ေမလ(၁)ရက္ေန ့ထုတ္ ျပည္ေထာင္စုေန႕စဥ္ သတင္းစာ

The Union Daily Newspaper(1.5.2014) Vol.2, No.21 by Thit Htoo Lwin