Home » » ဆုိင္းဘုတ္ႏုိင္ငံ

ဆုိင္းဘုတ္ႏုိင္ငံ

Written By Unknown on Monday, January 6, 2014 | 3:43 PM

”အလုပ္မရွိက ဘဝမရွိႏုိင္၊ ဘဝ ကို အလုပ္ျဖင့္တည္ေဆာက္”၊ ”သင့္ အားေနရာတုိင္းတြင္ စစ္ေဆးေနသည္”၊ စည္းကမ္းမွန္သမွ် လုိက္နာၾက”၊ ”သင့္ ေၾကာင့္ သူတစ္ပါး မိသားစု မၿပိဳကြဲပါေစ ႏွင့္”၊ ” စည္းကမ္းလိုက္နာပါ၊ ေနရာ တုိင္းမွာ လွ်ဳိ႕ဝွက္ဖမ္းဆီးေနသည္”၊ ”ဘယ္သူမွားမွား၊ ကိုယ္ကေရွာင္”၊ ”အ ၿပံဳးႏွင့္ေမတၱာ ေပါင္းစပ္ ဝန္ေဆာင္ ပါ”၊ ”အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို ဦးစားေပးပါ၊ ေစာင့္ ေရွာက္ပါ၊ တန္ဖိုးထားပါ”၊ ”ေဆးလိပ္ မေသာက္ရ၊ ကြမ္းမစားရ”၊ ”ေက်နပ္မႈ မရွိက ဖုန္း ….ကိုတိုင္ပါ”၊ ”ၿမိဳ႕တြင္း တစ္နာရီမုိင္ (၂ဝ)ထက္ ပိုမေမာင္းရ”၊ ”သင့္အား အိမ္ျပန္ခ်ိန္တြင္ သင္၏ဇနီး၊ သားသမီး၊ မိဘ၊ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမ မ်ားက ေစာင့္ႀကိဳေနသည္” ဤသည္ တုိ႔မွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တြင္ ေျပး ဆြဲေနေသာ ခရီးသည္တင္ယာဥ္တစ္စီးအတြင္း ခ်ိတ္ ဆြဲထားေသာ ဆိုင္းဘုတ္မ်ားျဖစ္ပါ သည္။

ထုိ႔အတူ ႐ံုးဌာနမ်ား၊ ေက်ာင္း မ်ား၊ မီးရထားသေဘၤာမ်ားတြင္လည္း အလားတူ မိမိတုိ႔ႏွင့္သက္ဆုိင္သည္၊ မသက္ဆုိင္သည္အပထား ဆိုင္းဘုတ္ မ်ားေရးဆြဲထားသည္မွာ မ်က္စိ႐ႈပ္စရာ ပင္ျဖစ္ပါသည္။ အျမင္ေကာင္း႐ံုသာ ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ခုမွ်မလုိက္နာပါ။ တစ္ခုမွ်လည္းမထိေရာက္ပါ။ ဒါက လည္း အားလံုးအသိပင္ျဖစ္ပါ သည္။အစိုး ရေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း ဝင္ သြားလွ်င္ ပထမေတြ႕ရသည္က ”ပညာ ေရးျဖင့္ ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေသာ ႏုိင္ငံေတာ္ႀကီး တည္ေဆာက္အံ့”ဟူ၍ အဂၤလိပ္၊ ျမန္မာႏွစ္ ဘာ သာျဖင့္ ေရး ထုိးကာ ဆုိင္းဘုတ္အႀကီးႀကီးတစ္ခုကို ေက်ာင္းတုိင္းတြင္ ေတြ႕ရသည္မွာ ရာစု ႏွစ္ ႏွစ္ဝက္ခန္႔ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ေခတ္မီ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေ သာ ႏုိင္ငံေ တာ္ႀကီး ျဖစ္ မျဖစ္ေတာ့မသိပါ။ တုိင္းျပည္ကအဆင္း ရဲဆံုးႏုိင္ငံဘဝ ေရာက္ရွိခဲ့ပါသည္။

ဒါကလည္း ယင္းေခတ္၏ စနစ္ အေျခအေနအရဟု ကြၽန္ေတာ္သေဘာ ေပါက္ပါသည္။ ကြန္ျမဴနစ္ႏုိင္ငံ၊ စစ္ အာဏာရွင္ႏုိင္ငံတုိ႔သည္ သူတို႔၏စည္း ႐ံုးလႈံ႕ေဆာ္ေရးမွာ ဆုိင္းဘုတ္ႀကီးႀကီး ေဆာင္ပုဒ္မ်ားမ်ား စိုက္ထူဖို႔ပင္ ျဖစ္ပါ သည္။ လမ္းတစ္လမ္းေဖာက္မည္၊ လမ္း အေခ်ာခင္းမည္ဆုိလွ်င္ ကနဦးဆိုင္း ဘုတ္က ”ႏုိင္ငံေတာ္အႀကီး အကဲ၏ လမ္းၫႊန္မႈျဖင့္ ဤလမ္းကိုေဖာက္လုပ္ သည္”ဟု ပထမဆိုင္းဘုတ္တင္လုိက္ သည္။ ဤသို႔တင္လုိက္လွ်င္ မည္သူမွ် လည္း မေႏွာင့္ယွက္ေတာ့၊ မလြတ္မ က င္းျဖစ္တာမ်ားကိုလည္း အလြယ္တ ကူဖယ္ရွားႏုိင္ပါသည္။ ဒါက စစ္အစိုးရ လက္ထက္က ျဖစ္ပါသည္။

သို႔ေသာ္ ယခုတုိင္ ဆုိင္းဘုတ္က မၿငိမ္ေသးပါ။ ယခင္က ႏုိင္ငံေတာ္ အႀကီးအကဲ၊ ယခုေတာ့ သမၼတႀကီး၏ လမ္းၫႊန္မႈျဖင့္ဟု လြယ္လြယ္သံုးကာ လုပ္ကိုင္ေနၾကျပန္ ပါ သည္။ သမၼတ ႀကီးက လမ္းၫႊန္မႈျပဳ၊ မျပဳေတာ့မသိပါ။ ကာယကံရွင္မ်ားသာ သိပါမည္။ အခ်ဳိ႕ ကိစၥမ်ားတြင္ သမၼတႀကီးကို လုိတာထက္ ပိုၿပီး အမႊန္းတင္ရာေရာက္ေ နပါ သည္။ ဟိုတစ္ေလာက သမၼတႀကီး ႏုိင္ငံျခားက ျပန္လာေတာ့ ျပည္သူပိုင္သတင္းစာ မ်ားတြင္ ဒီမုိကေရစီသူရဲေကာင္းပံုစံေရး သားသျဖင့္ အခ်ဳိ႕ေသာ မီဒီယာမ်ား ၏ ေထာက္ျပေဝဖန္ျခင္းကို ဖတ္႐ႈလုိက္ရ ပါသည္။

”လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမျပဳရ”ဆိုင္း ဘုတ္ေအာက္တြင္ လာဘ္ယူေနသည္။ ”ေစ်းမေရာင္းရ၊ ေတြ႕ရွိက ဒဏ္ေငြ ၁ဝဝဝဝ”ဆုိင္းဘုတ္ေအာက္တြင္ ေစ်း ေရာင္းေနသည္။ ”အမႈိက္မပံုရ ေတြ႕ရွိ က ဒဏ္ေငြ ၁ဝဝဝဝ” ေအာက္တြင္ အမႈိက္ပံုႀကီး ဟီးထေနသည္။ ”အေဝး ေျပးကားလမ္းေပၚ ဆုိင္ကယ္မစီးရ၊ ေတြ႕ရွိက ဥပေဒအရအေရးယူမည္” ဆိုင္းဘုတ္ေအာက္တြင္ ဆုိင္ကယ္စီးေန သည္။ အျခားေရးလွ်င္ ကုန္ဖြယ္ရာမရွိပါ။ ကြၽန္ေတာ့္ဆုိလုိရင္းက ကြၽန္ေတာ္တို႔ တုိင္းျပည္သည္ ဆုိင္းဘုတ္ကိုေနရာ တကာသံုး သည္။ ေပၚလစီကိစၥသံုး သည္။ အႀကီးအကဲလမ္းၫႊန္မႈ သံုး သည္။ ဒို႔တာဝန္အေရး (၃)ပါးသံုးသည္။ ဌာနဆိုင္ရာအမိန္႔ေၾကာ္ျငာသံုးသည္။ အဖြဲ႕အစည္း၏ေ ဆာင္ပုဒ္ သံုးသည္။ ရန္ ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္တကြ နယ္ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ပါ ေတြ႕ရသည္။ သို႔ေသာ္ တစ္ခုမွ် မထိ ေရာက္ပါ။

ဒို႔တာဝန္အေရး(၃)ပါးကို ကြၽန္ ေတာ္႐ုပ္ျမင္သံၾကား၊ သတင္းစာ၊ ေရဒီ ယုိ၊ ဆုိင္းဘုတ္မ်ားတြင္ အစဥ္ေတြ႕သိ ၾကားျမင္ေနရသည္။ ေန႔စဥ္ထုတ္ အစိုးရသတင္းစာမ်ားတြင္ လည္း မ်က္ ႏွာဖံုးထိပ္ဆံုးက ဦးဦးဖ်ားဖ်ားေန႔တုိင္း ဖတ္ရပါသည္။ သို႔ေသာ္ ျပည္တြင္း ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးကို ယခုတိုင္မတည္ေဆာက္ ႏုိင္၊ ဒုတိယအခ်က္ျဖစ္သည့္ ”တိုင္းရင္း သားစည္းလံုးညီညြတ္မႈ မၿပိဳကြဲေရး”ကို ယခုတိုင္ မတည္ေဆာက္ႏုိင္ပါ။ ပါးစပ္ က ေအာ္ေန႐ံုႏွင့္ မၿပီးပါ။ ဆုိင္းဘုတ္ ေထာင္ေန႐ံုျဖင့္ မၿပီးပါ။ အမွန္တကယ္ ညီညြတ္ေရး တည္ေဆာက္ႏုိင္ရပါမည္။ ၾကားေကာင္း႐ံု မျဖစ္သင့္ပါ။ ညႇိႏႈိင္း ေနတာလည္း အစိုးရသက္တမ္း တစ္ ဝက္ေက်ာ္ၿပီ။

ယခုတိုင္မၿပီးျပတ္ေသးပါ။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး (၁၄)ဖြဲ႕ထက္မပို ပါ။ အေကာက္အေကာက္ခ်င္း ခ်ိတ္လို႔ ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အေကာက္ႏွင့္အေျဖာင့္ခ်ိတ္ လုိ႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ ယခုတုိင္ ညႇိႏႈိင္းမရတာက ေတာ့ ”တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္ မႈမၿပိဳကြဲေရး”ေဆာင္ပုဒ္ကို စိန္ေခၚေန တာျဖစ္ပါသည္။ အေျဖာင့္အေျဖာင့္ခ်င္း ညႇိႏႈိင္းလွ်င္ေတာ့ ယခုေလာက္ ဆုိ ေျပ လည္ဖို႔ေကာင္းၿပီျဖစ္ပါသည္။ ဘယ္သူ  မွား၊ဘယ္သူမွန္တာကိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ မေဝဖန္ပါ။ ဒါေပမဲ့ အစိုးရကဦးစားေပး ေရးၿပီး အၿမဲေၾကြးေၾကာ္ေန သည့္ ဒို႔ တာဝန္အေရး(၃)ပါး ေဆာင္ပုဒ္ကိုေတာ့ အားနာဖို႔ေကာင္းၿပီျဖစ္ပါသည္။ ယခု ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ျမန္မာဗီဒီယိုကား မၾကည့္၍ မသိေတာ့ပါ။ ဟိုတုန္းကဆို လွ်င္ ဗီဒီယိုဇာတ္ ကားဖြင့္လွ်င္ ”ဒို႔တာ ဝန္အေရးသံုးပါး” ”ႏိုင္ငံေရးဦးတည္ ခ်က္ (၄) ရပ္”ကို အရင္ၾကားရသည္။ ယခုေတာ့ ”ဒို႔တာဝန္အေရးသံုးပါး”က ေတာ့ပါဦးမည္။ ”ႏုိင္ငံေရးဦးတည္ ခ်က္ (၄)ရပ္”ကေတာ့ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပ ေဒေပၚေပါက္ၿပီးျဖစ္၍ ပါမည္ေတာ့ မဟုတ္ပါ။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ့္ေဆာင္းပါး ကို နိဂံုးခ်ဳပ္ရလွ်င္ လူၾကားေကာင္း႐ံု၊ ႐ုပ္ျပေကာင္း႐ံုသက္သက္ျဖင့္ ”ဆုိင္း ဘုတ္ႏုိင္ငံ”အျဖစ္သာမႀကိဳးပမ္းဘဲ ”အ လုပ္ႏုိင္ငံ”အျဖစ္ ကူးေျပာင္းႀကိဳးပမ္းၾက ဖို႔ တုိက္တြန္းရင္း နိဂံုးခ်ဳပ္အပ္ပါသည္။

ဘုိႀကီး

Popular Myanmar News Journal