Home » » ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတျဖစ္လာရင္ ဦးေရႊမန္း လက္တြဲလုပ္ေဆာင္မယ္လို႔ေျပာ

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတျဖစ္လာရင္ ဦးေရႊမန္း လက္တြဲလုပ္ေဆာင္မယ္လို႔ေျပာ

Written By Unknown on Friday, January 24, 2014 | 3:26 AM

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတျဖစ္လာရင္ ဦးေရႊမန္း လက္တြဲလုပ္ေဆာင္မယ္လို႔ေျပာ