Home » » ““မိဘျပည္သူမ်ားခင္ဗ်ား . . ..”” သမၼတႀကီးမိန္႔ခြန္းလာပါေတာ့မယ္ ႏွလံုးသားနဲ႔ နားေထာင္ရင္ အသည္းကဲြရပါလိမ့္မယ္ – လင္းထိုက္ (Y.I.T)

““မိဘျပည္သူမ်ားခင္ဗ်ား . . ..”” သမၼတႀကီးမိန္႔ခြန္းလာပါေတာ့မယ္ ႏွလံုးသားနဲ႔ နားေထာင္ရင္ အသည္းကဲြရပါလိမ့္မယ္ – လင္းထိုက္ (Y.I.T)

Written By Unknown on Friday, December 13, 2013 | 4:21 PM

““မိဘျပည္သူမ်ားခင္ဗ်ား . . ..”” သမၼတႀကီးမိန္႔ခြန္းလာပါေတာ့မယ္ ႏွလံုးသားနဲ႔ နားေထာင္ရင္ အသည္းကဲြရပါလိမ့္မယ္ – လင္းထိုက္ (Y.I.T)

    သယံဇာတမ်ားေပါႂကြယ္၀လ်က္  တုိင္းျပည္က ဆင္းရဲတြင္းနက္ေနေသာ  ျမန္မာႏိုင္ငံအား ေရႊခြက္ ႏွင့္ သူေတာင္းစားဟု  တင္စားခုိင္းႏႈိင္း ထားသည္ကို ကမၻာ့သတင္းစာမ်က္ႏွာထက္တြင္  ဖတ္ဖူးခဲ့ လိုက္သည္ ရွက္ဖြယ္လိလိပင္ . . .

 ““မင္းမွာသစၥာ၊ လူမွာကတိ”” ဟူ ေသာျမန္မာ ဆုိ႐ိုးစကား တစ္ရပ္ ရွိပါသည္။ မင္းဟူသည္ “သစၥာ”စကား မပ်က္ေကာင္းဟု ဆိုလုိရင္း ျဖစ္၍ သစၥာထက္ အနက္ အဓိပၸာယ္ နက္႐ိႈင္းမႈတိမ္ေသာ “ကတိ” ဟူ လွ်င္ကား မင္းတုိ႔ မည္သည္ ပို၍ပင္ မပ်က္စေကာင္းဟု ေခတ္အဆက္ဆက္ ျမန္မာတုိ႔ ယံုၾကည္ ခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ေဟာင္းမွ ႐ုန္းထြက္၍ ဒီမိုကေရစီေခတ္သစ္သို႔ ေလွ်ာက္လွမ္း မည္ဟု ၂၀၁၁ခုႏွစ္မွ စ၍ ေရာင္နီပ်ပ် သန္းလာရာ ျမန္မာျပည္သူတုိ႔၏ ထုိေမွ်ာ္လင့္ ခ်က္ေရာင္နီ ပ်ပ်ေလးအား ပိုမိုအလင္း ေရာင္ျဖည့္စြမ္းေပးခဲ့သည့္ မိန္႔ခြန္းတစ္ရပ္ကို အရပ္သားအစိုးရ လက္ထက္ ပထမ ဆံုးမိန္႔ခြန္းအျဖစ္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္က တုိင္းျပည္သို႔ေျပာၾကားခဲ့သည္။ တစ္ႏိုင္ငံလံုး စိတ္ပါ၀င္စားစြာ ထုိမိန္႔ခြန္းအား ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ “နား”မ်ားျဖင့္ နားေထာင္ခဲ့ၾကသည္။ ျပည္သူတို႔အဖုိ႔ အမွန္လည္း အားတက္ဖြယ္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ထုိမိန္႔ခြန္းထဲမွ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အားေဆးပမာျဖစ္ခဲ့ ေသာကတိက၀တ္ စကားလံုးမ်ားမွာ ခ်ဳိျမ အားတက္စရာ ေကာင္းလွေတာ့သည္။ ထုိ မိန္႔ခြန္းထဲမွ အေျခခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ကတိက၀တ္ တခ်ဳိ႕ကို ေကာက္ႏု တ္ ေဖာ္ျပရ လွ်င္ ႏိုင္ငံျပည္သူမ်ား၏ အနာဂတ္ လူမႈစီးပြားဘ၀ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေစရန္ အရွိန္ ျမႇင့္ေဆာင္ရြက္သြားရန္

- ဆင္းရဲ၊ ခ်မ္းသာကြာဟမႈ ေလွ်ာ့ခ် သြားရန္

- ၿမိဳ႕ျပ၊ ေက်းလက္လူေနမႈ အဆင့္ ကြာဟမႈမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ရန္

- အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ရွင္သန္ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ေဆာင္သြားရန္

- ေတာင္သူ လယ္သမား၊ အလုပ္ သမားမ်ား၏ လူမႈစီးပြားဘ၀မ်ား ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိး တက္ေအာင္ အားေပးေဆာင္ရြက္သြားရန္

- အလုပ္သမားမ်ား၏ အနိမ့္ဆံုး လစာ သတ္မွတ္ခ်က္ကို လက္ရွိျဖစ္ေပၚေန ေသာ လူေနမႈစရိတ္ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီ ေထြျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပး သြားရန္ …

စသည္ျဖင့္ ၂၀၁၁ မတ္လ အရပ္သား အစိုးရတက္ခါစတြင္ပင္ ျပည္သူမ်ား ႏွလံုးရႊင္လန္းရန္ သမ္ၼတႀကီးက သားေခ်ာ့ ေတးတစ္ပုဒ္ပမာ သီေႂကြးခဲ့၍ ျပည္သူအေပါင္း၏ ပါးစပ္ဖ်ားတြင္ “သမၼတႀကီး” “သမၼတႀကီး” ဟူ၍ျဖစ္ကာ သမၼတႀကီး၏ ပထမဆံုး မိန္႔ခြန္းအား နားေထာင္မ၀ျဖစ္ခဲ့ ၾကသည္။ ““မိဘျပည္သူမ်ားခင္ဗ်ား””ဟူ၍ ျပည္သူကို ဦးထိပ္မွာထားေသာ ႏိုင္ငံ့အႀကီးအကဲ တစ္ေယာက္၏ ထုိသို႔ ခ်ဳိဆိမ့္ေနေသာ မိန္႔ခြန္းမ်ဳိးအား ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ မၾကားရသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ေက်ာ္ ရွိခဲ့၍လည္း ႏွစ္ေထာင္း အားရျဖစ္ခဲ့ၾကျခင္း လည္း ျဖစ္သည္။

ထို႔ေနာက္ပိုင္း အစိုးရသက္တမ္း ၂ ႏွစ္ခဲြေက်ာ္ကာလအတြင္း ေနာက္ဆံုးေျပာ ၾကားခဲ့ေသာ ၂၀၁၃ ဒီဇင္ဘာ မိန္႔ခြန္းပါဆုိလွ်င္ သမၼတႀကီးသည္ မိန္႔ခြန္းေပါင္း ၆၈ ႀကိမ္ေျပာၾကားခဲ့၍ ႏိုင္ငံအ၀န္းသို႔ ထုတ္ လႊင့္ေသာ ေရဒီယိုမိန္႔ခြန္းမွာ ၁၁ ႀကိမ္ ရွိခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အျမစ္တြယ္ေနေသာတုိင္းေရးျပည္ရာ ျပ ႆနာမ်ားအား ေခတၱခဏ ခ်န္ကာ““အေျခခံ ျပည္သူတုိ႔၏ ဘ၀သည္ အစိုးရသက္တမ္း ၀က္ေက်ာ္ ကာလအတြင္း မည္မွ် တုိး တက္ခဲ့သနည္း””ဟုေသာ႐ႈေထာင့္ တစ္ခုမွ သာခ်ဥ္းကပ္လွ်င္ပင္ အေျခခံျပည္သူတုိ႔၏ ဘ၀မွာ ဒံုရင္းဒံုရင္းသာဟု ဆုိရမည္။

အေျခခံလူတန္းစား ျပည္သူဘ၀မ်ား ပို၍ပင္ဆုိး၀ါးသြားပါသည္ဟုဆုိေသာ ျပည္ သူ႕အသံႏွင့္ ပညာရွင္တုိ႔၏ အသံကား အစိုးရ သက္တမ္း၀က္လြန္ ကာလတြင္ ပိုမိုက်ယ္ ေလာင္လာေတာ့သည္။ ““မိန္႔ခြန္းမ်ားႏွင့္ အေျခခံျပည္သူ႕ ဘ၀””ဟူေသာ ႐ႈေထာင့္ တစ္ခုတည္းမွ ၾကည့္လွ်င္ပင္ အရပ္သား အစိုးရ၏ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ ေကာင္းမြန္ေသာ စီးပြားေရးရာ စီမံခန္႔ခဲြမႈတုိ႔မွာ ေမးခြန္းထုတ္ဖြယ္ ျဖစ္ေနပါသည္။ ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၉၊ ပုဒ္မခဲြ(ဃ) တြင္ သမၼတႏွင့္ ဒုသမၼတတို႔၏ အရည္အခ်င္းမ်ားကို ေဖာ္ျပထားရာ ““ႏိုင္ငံေတာ္အေရး အရာမ်ားျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ စစ္ေရးအျမင္မ်ားရွိရမည္””ဟူ၍ ပါရွိသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း တစ္ျဖစ္လဲ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အေနျဖင့္ စစ္ေရး အျမင္ရွိရမည္ ဟူေသာအခ်က္၌ အထူးဆုိဖြယ္ရာ မရွိေသာ္လည္း အေျခခံ လူထုႀကီးအား ဆင္းရဲတြင္းထဲမွ မကယ္ထုတ္ႏိုင္ေသးသည့္ အျပင္ ဆင္းရဲႏံြထဲပို၍ နစ္သထက္နစ္လာၿပီး ၁ေဒၚလာေအာက္ (ျမန္မာ ေငြတစ္ ေထာင္ေအာက္)ျဖင့္ ရွင္သန္ ေနရေသာ ၁၅ သန္း (၂၆ ရာခိုင္ႏႈန္း)ေသာ ဆင္းရဲ သားထုႀကီးအား ေလ်ာ့ပါးသြားေအာင္ စြမ္းေဆာင္ ေပးႏိုင္ျခင္း မရွိျခင္း အတြက္ သမတႀကီးတြင္ သမၼတအရည္အခ်င္း တစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ စီးပြားေရးအျမင္ ရွိ မရွိမွာ ေမးခြန္းထုတ္ဖြယ္ရာ ေကာင္းေနပါေတာ့သည္။

၂၀၁၃ ဒီဇင္ဘာ ၇ ရက္ေန႔၌ ျမန္မာ ႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ခဲ့ေသာ အျပည္ျပည္ ဆုိင္ရာ ေငြေၾကးရန္ပံုေငြအဖဲြ႕ IMF ဥကၠ႒ ခရစၥတင္း လာဂါဒီက ခရီးစဥ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဆင္းရဲမဲြေတမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ဦးစားေပးအျဖစ္ အေရးတႀကီး ေဆာင္ရြက္ရန္ တုိက္တြန္းေျပာ ၾကားသြားခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူဦးေရ ေလးပံုသံုးပံုမွာ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိျခင္း မရွိ ေၾကာင္းႏွင့္ လူဦးေရ ၂၆ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ဆင္းရဲမဲြေတမႈ  ၫႊန္းကိန္းမ်ား ထဲတြင္ အက်ဳံး ၀င္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း သူမမွ ထပ္ေလာင္း ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ သက္တမ္း၀က္ ကာလအတြင္း ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး ဟူေသာ စကားလံုးအား မိန္႔ခြန္းမ်ားတြင္ အႀကိမ္အဖန္ဖန္ ထည့္သြင္းေျပာၾကား ကတိက၀တ္မ်ား ျပဳခဲ့ေသာ္လည္း ဆင္းရဲသား လူထုႀကီးမွာ ေလ်ာ့က်သြားျခင္း မရွိဘဲ ကုန္ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္မႈ၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး စရိတ္မ်ားျမင့္မားလာမႈ၊ အဓမၼေျမသိမ္းခံရမႈမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာမႈတုိ႔ေၾကာင့္ ဆင္းရဲ သားထုႀကီးမွာ အရပ္သား အစိုးရလက္ထက္တြင္ ဆင္းရဲတြင္းထဲတြင္ ပို၍နစ္သ ထက္နစ္လာသည္ဟုပင္ ဆုိရေပမည္။

သို႔ေသာ္ သမၼတႀကီးသည္ မိန္႔ခြန္းမ်ားထဲတြင္ အေျခခံဆင္းရဲသား လူတန္းစား အတြက္ အားႀကိဳးမာန္တက္ ေလလံုးပစ္ လ်က္ပင္ရွိ ေနေသးသည္။

ဂ(- ဆင္းရဲ၊ ခ်မ္းသာကြာဟမႈေလွ်ာ့ခ် ေရးအား ကတိျပဳေျပာၾကားထားသည္ႏွင့္ အညီ အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း

- ေက်းလက္ေဒသဖံြ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ကို လက္ေတြ႕က်က်အေကာင္အထည္ ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း

- ၂၀၁၅ တြင္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏႈန္း အား ၁၆ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ရည္မွန္းထားေၾကာင္း)

(၂၀၁၁၊ ၾသဂုတ္ ၈ ရက္)

ဂ(ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ အဆင္းရဲဆံုးစာရင္း၀င္ႏိုင္ငံ (LDC) ဘ၀မွ ႐ုန္းထြက္ရန္ႀကိဳးပမ္းေနေၾကာင္း) (၂၀၁၂ မတ္လ ၁ ရက္)

““ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အစိုးရဟာ ျပည္သူ ေတြျဖစ္ေနတာေတြ၊ ျပည္သူေတြျဖစ္ခ်င္ တာေတြကို သိပါတယ္။ အျပည့္အ၀ ျဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေအာင္လည္း ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္””ဟုလည္း ေကာင္း၊

ဂ(ျပည္သူမ်ား၏ အလုပ္အကိုင္အခြင့္ အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးရာ၌ အလုပ္ရ႐ံု သက္သက္မဟုတ္ဘဲ ထိုက္သင့္ေသာ အေျခခံ လုပ္ခမ်ား ျပည့္ျပည့္၀၀ရရွိေရး အတြက္ အေလးထားေဆာင္ရြက္ေပးမည္ ဟု ကတိျပဳေၾကာင္း) (၂၀၁၂၊ ဇြန္ ၁၉)

ဂ(အစိုးရ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ျဖစ္စဥ္၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ေနေၾကာင္း၊ လိုအပ္ခ်က္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ တည္ၿငိမ္ေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးရွိလွ်င္ ႏိုင္ငံသားတုိ႔၏လူမႈစီးပြားဖံြ႕ၿဖိဳးမွာမူ အာမခံ ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ား၏ ၀င္ေငြႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ပိုမိုရရွိမွ စိုက္ပ်ဳိး ေရးက႑ဖံြ႕ၿဖိဳးမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူသား အရင္းအျမစ္ ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈအေရးႀကီးေၾကာင္း)

(၂၀၁၃ ဒီဇင္ဘာ ၁)

ဂ(အစိုးရ၏ က်န္ရွိေသာ ၂၉ လ အတြင္း ႏိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ ျပည္သူမ်ား ၏ လူမႈစီးပြား လိုအပ္ခ်က္မ်ားအျဖစ္ စား၀တ္ေနေရး အေျခခံလုိအပ္ခ်က္ မ်ားအား ပံ့ပိုးျဖည့္ဆည္းေပးရန္

လွ်ပ္စစ္မီး၊ ေသာက္သံုးေရ၊ စိုက္ပ်ဳိး ေရးက႑၊ အလုပ္အကိုင္ရရွိေရး … နယ္ပယ္မ်ားတြင္ အစြမ္းကုန္ႀကိဳးပမ္း ျဖည့္ဆည္းေပးရန္)

(၂၀၁၃၊ စက္တင္ဘာ ၃၀)

ဂ(ႏိုင္ငံတကာေခ်းေငြ အကူအညီမ်ားကို ျပည္သူ႕အက်ဳိး စီးပြားအတြက္ ပြင့္လင္း ျမင္သာမႈရွိရွိ အသံုးျပဳ သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး အစိုးရအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး ေခတ္သစ္တစ္ခုကို ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ရန္ ေဆာင္ ရြက္သြားမည္)

(၂၀၁၃၊  ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁)

ဂ(စီးပြားေရးဖံြ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေရး၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ လူေနမႈအဆင့္ အတန္းျမင့္မားေရးအတြက္ မူ၀ါဒမ်ား၊ ဦးတည္ခ်က္မ်ား၊ စီမံကိန္းမ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ ရြက္ေနေၾကာင္း)

(၂၀၁၃၊ ေမလ ၂)

အထက္ပါ နားေထာင္၍ ေကာင္းေသာ မိန္႔ခြန္းမ်ားႏွင့္ လက္ေတြ႕အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ ႏိုင္မႈမွာမူ အဆမတန္ ကြာဟလ်က္ရွိသည္။ တုိင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ မင္းလုပ္သူ၏ ကတိက၀တ္မ်ားသည္ အေျခခံ ျပည္သူအေပၚ မည္မွ်ျဖည့္စြမ္းေပးႏိုင္ခဲ့ သနည္းဟု ဆုိေသာ္လက္ရွိ စား၀တ္ေနေရး ပိုမိုက်ပ္တည္းလာေနေသာ ျမန္မာ့ဆင္းရဲ သားထုႀကီး၏ အသံမ်ားက အခိုင္အမာ သက္ေသျပလ်က္ရွိေပသည္။ အဓိကအား ျဖင့္ ျပည္သူမ်ား၏ အလုပ္အကိုင္အခြင့္ အလမ္းဖန္တီးေပးႏိုင္စြမ္းႏွင့္ လူတစ္ဦး ခ်င္း၀င္ေငြျမင့္မားေအာင္ ဖန္တီးေပးႏိုင္ စြမ္းဟူေသာ အေျခခံျပည္သူမ်ား၏ လုိအင္မွာမူ အေျပာတျခားလက္ေတြ႕ တျခားဆုိသကဲ့သို႔ ေလထဲတြင္ လြင့္ျပယ္ေနသည့္ စကားလံုးမ်ား သက္သက္ျဖစ္ေနသည္။

သမၼတ၏ ကတိက ၀တ္စကားလံုးမ်ားႏွင့္ ဖီလာဆန္႔က်င္ပင္ ျဖစ္ေစခဲ့သည့္ ျဖစ္ရပ္ကား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းမွ ျပည္သူ၏ သေဘာဆႏၵကို ေတာင္းယူျခင္း မရွိဘဲ လွ်ပ္စစ္မီတာခ တုိးျမႇင့္ျခင္း ကိစၥကိုေဆာင္ ရြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ လႊတ္ေတာ္သို႔ သ၀ဏ္လႊာပို႔၍ မီတာခမ်ားအား ေနာင္ႏွစ္ ဘ႑ာေရးႏွစ္ တြင္မွ တုိးျမႇင့္ေကာက္ခံရန္ ဆုိခဲ့ေသာ္ လည္း ၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္ကား လာ မည့္လအနည္းငယ္အတြင္း က်ေရာက္ ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ လွ်ပ္စစ္မီတာခတုိး လာျခင္းႏွင့္အတူ ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား ထပ္မံ ႀကီးျမင့္လာ ဦးမည္ျဖစ္ၿပီး သမၼတမိန္႔ခြန္း မ်ားထဲမွ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးဟူ ေသာ မူ၀ါဒအားမ်ားစြာ ထိခိုက္မည္ျဖစ္ သည့္အတြက္ သမၼတမိန္႔ခြန္းမ်ား၏ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္စြမ္းရည္မွာ ပို၍ပင္ အလွမ္းေ၀း သြားမည့္ အေျခအေနဟု ႀကိဳတင္မွန္းဆႏိုင္သည္။

ဦးသိန္းစိန္ အရပ္သား အစိုးရလက္ ထက္အတြင္း စစ္တပ္ႏွင့္ ခ႐ိုနီတုိ႔၏အဓမၼ ေျမသိမ္းယူမႈမ်ား အစျပန္ ေပၚလာျခင္း၊ ထပ္မံ၍ အဓမၼ သိမ္းယူျခင္းမ်ားကို ထိေရာက္စြာ မကာကြယ္ မတားဆီးႏိုင္ျခင္းကလည္း သမၼတမိန္႔ခြန္းပါ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး ကတိက၀တ္မ်ားအား ေလလံုးသက္ သက္ျဖစ္ေစခဲ့သည့္ အေၾကာင္းတရားမ်ား ပင္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အတြက္ အရပ္သားအစိုးရ လက္ထက္တြင္ တုိးတက္မႈႏွစ္မ်ဳိး ေပၚ ေပါက္လာသည္။ အခြင့္ထူးခံမ်ား၏ ခ်မ္း ာမႈႏႈန္းမွာ အဆမတန္ ပိုမိုတုိးတက္လာ၍ အေျခခံျပည္သူအမ်ားစု၏ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ႏႈန္းသည္လည္း ပို၍သာလြန္ တုိးတက္လာ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သမၼတ၏ ကတိက၀တ္ စကားလံုးမ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ကာ ဆင္းရဲခ်မ္း သာကြာဟမႈမွာ ပိုမိုႀကီးထြားလာသည္။

ေအာက္ေျခဆင္းရဲေသာ နင္းျပားလူထုမွာ အစိုးရသစ္ လက္ထက္တြင္ အခြန္ အေကာက္မ်ား တုိးျမႇင့္ ေကာက္ခံျခင္း ဒဏ္ကို ခါးစည္းခံ ေနရေသာ္လည္း အခြင့္ ထူးခံအခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္ရေန သူတုိ႔၏ ဥပေဒ မဲ့လုပ္ရပ္မ်ားအား ထိေရာက္စြာ မတားဆီး ႏိုင္ျခင္းကလည္း သမၼတမိန္႔ခြန္းပါ အခြန္ မူ၀ါဒအသစ္မ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ ရြက္ေနသည္ဟူေသာ စကားရပ္အား ျပည္သူမ်ား ယံုမွားသံသယျဖစ္ေစခဲ့သည္။

မည္မွ်ပင္ မိန္႔ခြန္းမ်ားထဲ၌ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးဟူေသာ ကတိက၀တ္ မ်ားျပဳထားေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လက္ရွိအခ်ိန္၌ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ တစ္ဦးခ်င္း ၀င္ေငြအနိမ့္ဆံုး ႏိုင္ငံျဖစ္ေနကာ အာရွတြင္လည္း အာဖဂန္နစၥတန္ ႏိုင္ငံၿပီး လွ်င္အဆင္းရဲဆံုး ႏိုင္ငံျဖစ္ေန ေသးသည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ အဖဲြ႕အစည္း (TransparencyInternational) အဖဲြ႕ႀကီး၏ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈစာရင္း ဇယားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၇၇ ႏိုင္ငံ အနက္ အဆင့္ ၁၅၇ ၌ ရပ္တည္ကာ ၂၀၁၂ ထက္ ၁၅ ဆင့္ တုိးတက္လာသည္ ဟုဆိုသည္။ ဆင္းရဲမဲြေတမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ေအာင္ျမင္မႈရွိမရွိဆုိသည့္ အခ်က္အား တုိင္းတာသည့္ တစ္ကမၻာလံုး ဆိုင္ရာ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈအေျချပဇယားတြင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၌ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၁၇၇ ႏိုင္ငံတြင္ အဆင့္ ၁၇၂ ခ်ိတ္ဆဲြကာ မိမိေနာက္တြင္ ငါးႏိုင္ငံသာ ရွိေတာ့သည္ကို ေတြ႕ခဲ့ရသည္။ ယခုတုိးတက္လာသည္ ဆုိေသာ္လည္း တစ္ကမၻာလံုး၌ မိမိေနာက္တြင္ ႏိုင္ငံ ၂၀ သာက်န္ရွိသည္ကို ေထာက္လွ်င္ အစိုးရ၏ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး မူ၀ါဒမွာ မေအာင္ျမင္ေသးဟု သာဆုိရေပမည္။

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ မေအာင္ျမင္ဟုဆုိလင့္စကား သမၼတႀကီး၏ မိန္႔ခြန္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာ အေပၚတြင္ေတာ့ မ်ားစြာ ႐ိုက္ခတ္အသက္ ၀င္ခဲ့ဟန္တူသည္။ ႏိုင္ငံတကာမွ ယခင္ ေခတ္အဆက္ ဆက္ တင္ရွိေနေသာ ေႂကြးၿမီမ်ားအနက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၆၀၀၀ ေက်ာ္အား ေလွ်ာ္ေပးခဲ့ၿပီး အတုိးႏႈန္းသက္ သာေသာ ေႂကြးၿမီသစ္ မ်ားလည္း ရရွိခဲ့သည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလအထိ ျမန္မာ့ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကိစၥမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံတကာ၏ ကူညီေထာက္ပံ့ေငြႏွင့္ ေခ်းေငြ ကတိျပဳမႈ စုစုေပါင္းမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈ ဘီလီ ယံေက်ာ္ထိရရွိခဲ့သည္။ သမၼတႀကီး၏ မိန္႔ခြန္းမ်ားကား ႏိုင္ငံတကာတြင္ေတာ့ စြမ္းလွေပသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုေထာက္ပံ့ ေငြမ်ား၏ အသီးအပြင့္ကိုကား အေျခခံ ျပည္သူမ်ား မခံစားရေသးေခ်။ သယံဇာတမ်ား ေပါႂကြယ္၀လ်က္ တုိင္းျပည္ကဆင္းရဲ တြင္းနက္ ေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအား ေရႊခြက္ႏွင့္  သူေတာင္းစား (Bagger with golden bowl) ဟု တင္စား ခုိင္းႏႈိင္းထား သည္ကို ကမၻာ့သတင္းစာ မ်က္ႏွာထက္တြင္ ဖတ္ဖူးခဲ့လိုက္သည္။ ရွက္ဖြယ္လိလိပင္။ ဤသို႔ ျပည္သူမ်ား ဆင္းရဲတြင္းနက္၍ တုိင္းျပည္က ဆင္းရဲသည္ ဆုိေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငံရပ္ျခား ဘဏ္မ်ားတြင္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၁ ဘီလီယံ အပ္ႏွံထားသည္ ဟူေသာ သတင္းတစ္ပုဒ္ ေပၚထြက္လာသည္။ ထုိ ၁၁ ဘီလီယံသည္ ႏုိင္ငံျခား အရန္ေငြ(သို႔) ပုဂၢလိက ပိုင္ဆုိင္မႈ ျဖစ္သည္ဆုိေသာ ရွင္းလင္းခ်က္၌လည္း တိက်ေရရာေသာ အေျဖကား ထြက္မလာေပ။ ထုိသို႔ဆုိလွ်င္ ထုိ ၁၁ ဘီလီယံ၌ မည္သည့္ အခြင့္ထူးခံ၊ မည္သည့္ အာဏာရွင္၊ မည္သည့္ ခ႐ိုနီက ဘီလီယံမည္မွ် ပိုင္ဆုိင္ သည္ဟူသည္ လယ္ျပင္တြင္ဆင္သြား သကဲ့သို႔ ရွင္းရွင္းႀကီး ျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုတိုင္ ျပည္သူ႕အျမင္အား ရွင္းလင္းေအာင္ တင္ျပႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေခ်။ ဤသည္မွာ ျပည္ပတြင္ အပ္ႏွံေသာ ေငြပင္ရွိေသးသည္။ ျပည္တြင္း၌ကား ဆိုဖြယ္ရာမရွိေခ်။

၂၀၁၁ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔၌ သမၼတႀကီး၏ တုိင္းျပည္သို႔ ေျပာၾကားေသာ ဒုတိယေျမာက္ မိန္႔ခြန္း၌ ““ျပည္သူ ေတြက စနစ္တစ္ခု ေကာင္းမေကာင္းဆံုး ျဖတ္ရာမွာ သူတုိ႔ရဲ႕ ေန႔စဥ္ လူေနမႈဘ၀ အေပၚမွာ ဘယ္လို အက်ဳိးသက္ ေရာက္တယ္ ဆုိတာနဲ႔ပဲ တုိင္းတာမွာျဖစ္ပါတယ္”” ဟု ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

လြန္ခဲ့ေသာ သံုးႏွစ္နီးပါးခန္႔က ေျပာၾကားခဲ့ေသာ ထိုမိန္႔ခြန္းအရ လက္ရွိကာလတြင္ ျပည္သူတုိ႔၏ ေန႔စဥ္လူေနမႈ ဘ၀မ်ား မည္မွ်ဆုိးရြားေနသည္ကို ျပည္သူမ်ား အားလံုး အသိဆံုးပင္ျဖစ္၍ လက္ရွိအစိုးရ ေဖာ္ေဆာင္ေနေသာ စနစ္၏ ေကာင္းျခင္း၊ မေကာင္းျခင္းအား ျပည္သူမ်ား မ်က္၀ါး ထင္ထင္ ေတြ႕ျမင္ခဲ့ၾကၿပီျဖစ္သည္။ ဤ ေဆာင္းပါးတြင္ ““သမၼတမိန္႔ခြန္းမ်ားႏွင့္ အေျခခံျပည္သူ႕ ဘ၀”” ဟူေသာ ႐ႈေထာင့္ တစ္ခုတည္းမွသာ ခ်ဥ္းကပ္ထားျခင္းျဖစ္၍ သမၼတႀကီး၏ ေျပာၾကားခဲ့ေသာ အျခားေသာ ကတိက ၀တ္မ်ားျဖစ္သည့္ ပညာ ေရးက႑၊ က်န္းမာေရးက႑၊ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးက႑၊ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ ခ်ဳပ္မႈစနစ္ႏွင့္ သန္႔ရွင္းေသာ အစိုးရ၊ တရား ဥပေဒစိုးမုိးေရး၊ စတုတၳမ႑ိဳင္က႑၊ ေငြေၾကးမူ၀ါဒ၊ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ ႏွံမႈက႑ စသည္စသည္ စသည္တုိ႔၌ အေျပာႏွင့္ လက္ေတြ႕ညီမညီကို ပညာရွင္ မ်ားဆက္လက္ ေ၀ဖန္ ပိုင္းျခားစိတ္ျဖာဖုိ႔ရန္ အႀကံျပဳအပ္ပါသည္။

ထုိသို႔ေ၀ဖန္ ေထာက္ျပမႈမ်ားအတြက္ အေထာက္အကူျပဳမည့္ သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ မိန္႔ခြန္းေပါင္းခ်ဳပ္ စာအုပ္လည္း ထြက္ရွိလာၿပီျဖစ္သျဖင့္ ေနာက္ဆံုးစာမ်က္ ႏွာအထိမၿငီးမေငြ႕ ဖတ္႐ႈေစခ်င္ေၾကာင္းလည္း ထပ္မံအေလးထား တုိက္တြန္းအပ္ပါသည္။

““မိဘျပည္သူမ်ားခင္ဗ်ား .. . .”” သမၼတႀကီးမိန္႔ခြန္းလာပါေတာ့မည္။ မိဘ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ သမၼတႀကီး မိန္႔ခြန္းမ်ားအား စိတ္၀င္စားမႈ ေလ်ာ့က်ေနၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း တုိင္းေရးျပည္ရာ ႏိုင္ငံ့အေရး၌ ေ၀ဖန္ပိုင္းျခား စိတ္ျဖာႏိုင္ရန္ စိတ္အာ႐ံု ေခတၱစူးစိုက္၍ ဦးေႏွာက္ကို ဖြင့္ကာ လစဥ္ နားေထာင္သင့္ပါေၾကာင္း ျပည္သူ အေပါင္းအား တုိက္တြန္း ႏိႈးေဆာ္လိုက္ရ ပါသည္။

လင္းထိုက္ (Y.I.T)
Myanmartandawsint Newspaper