Home » » လူမွဳဝန္ထမ္း ၾကက္ေျခနီတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ အနာဂတ္

လူမွဳဝန္ထမ္း ၾကက္ေျခနီတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ အနာဂတ္

Written By Unknown on Tuesday, December 17, 2013 | 12:33 PM

ၾကက္ေျခနီဆိုသည့္ ေဝါဟာရကို လူတိုင္းသိၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။ စာရွည္မည္စိုး၍ သမိုင္းေၾကာင္းမ်ားကို ျပန္ လည္၍ မေဖာ္ျပလိုေတာ့ပါ။ စာေရးသူေဖာ္ျပလိုသည္မွာ ယေန႔မ်က္ေမွာက္ကာလတြင္ ေစတနာ့ ဝန္ထမ္းတာဝန္ထမ္း ေဆာင္ေနၾကေသာ တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား ၾကံဳေတြ႔ေနရေသာ အခက္အခဲမ်ား၊ အရပ္ဖက္ဌာနမ်ားမွ အႏဳိင္အထက္ေဆာင္ရြက္မွဳ မ်ား၊ မသမာျပဳမွဳမ်ား၊ ဗ်ဳရုိကရက္ဆန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား၊ အခြင့္အေရးကိုေမ်ွာ္ကိုးသူမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းကို ခုတံုးလုပ္၍ မိမိအက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ေဆာင္ရြက္သူမ်ား၊ သာရာကူးမ်ား၊ ခြတုတ္မ်ား အေၾကာင္းကို တင္ျပပါမည္။

ေစတနာ့ဝန္ထမ္း ၾကက္ေျခနီတပ္ဖြဲ႔ကို စတင္ဝင္ေရာက္၍ လူမွဳေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ေတာ့ မည္ဆိုပါက ပထမဦးဆံုး စတင္ရင္းႏွီးရမည္က တူညီဝတ္စံုကိစၥျဖစ္သည္။ အက်ိဳးအျမတ္ကို မေမ်ွာ္ကိုးပဲေဆာင္ရြက္ သည့္အဖြဲ႔အစည္းဆိုေသာ ဝိေသသေၾကာင့္ မည္သူကမွ် ေထာက္ပ့ံေပးျခင္းမရွိပဲ မိမိအိတ္စိုက္၍ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုအ တြက္ စတင္ရင္းႏွီးကုန္က်ရပါျပီ။ ေစ်းႏွဳန္းအနည္းဆံုး ပံုမက်ပန္းမက် Uniform တစ္စံုအတြက္ ကုန္က်စရိတ္မွာ (7000) က်ပ္ အနည္းဆံုး ကုန္က်ပါသည္။ ဒါေတာင္ မဂၤလာဒံုေစ်းမွာ နယ္ခံပါမွ အာေပါက္ေအာင္ ေစ်းစစ္မွရေသာေစ်း ႏွဳန္းပါ။ ၾကက္ေျခနီ ေစတနာရွင္လုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္မည့္သူမ်ားျဖစ္၍ ေစ်းမွန္ပစၥည္းမွန္ ေရာင္းခ်မည့္ဆိုင္မရွိပါ။ မအူမလည္သြားဝယ္ပါက အေပါစား Uniform တစ္စံုေသာင္းဂဏန္း ေပးဝယ္ရႏုိင္ပါသည္။ ခ်ဳပ္ျပီးသား မဝယ္လို၍လူေတာ သူေတာ အျမင္တင့္တယ္ေစရန္ကိုယ္တိုင္း ျဖင့္ ပံုစံက်ပိတ္သားေကာင္းျဖင့္ ခ်ဳပ္ပါက (၂၀၀၀၀)က်ပ္ အထက္ကုန္က်ပါ သည္။ Combat သားေရလည္ရွည္ဖိနပ္တစ္စံု (၁၀၀၀၀) က်ပ္ဝန္းက်င္၊ခါးပတ္ခါးပတ္ေခါင္း၊ လက္ေမာင္းတံဆိပ္၊ ဦးထုပ္ဦးထုပ္တံဆိပ္ဖိုးျဖင့္စုစုေပါင္းကုန္က်စားရိတ္ ေစ်းအေပါဆံုး (၃၀၀၀၀)က်ပ္၊ ေစ်းအျမင့္ဆံုး (၅၀၀၀၀) က်ပ္ ဝန္းက်င္ကုန္က်ပါသည္။ အဖြဲ႔အစည္းမွ လက္ေမာင္း တံဆိပ္ပင္မေထာက္ပံ့ပါ။ အရာရွိအဆင့္ျဖစ္ပါက ရာထူး တံဆိပ္ တစ္ခုလွ်င္ (၁၀၀၀) က်ပ္ျဖစ္၍တပ္ခြဲမွဳးအဆင့္ျဖစ္ပါကရာထူးတံဆိပ္ ၆ ခုစာ (၆၀၀၀) က်ပ္က် သင့္မည္ ျဖစ္ရာ ရန္ကုန္ကမ္းနားလမ္း ၾကက္ေျခနီရုံးမွာ ပင္ယခုကဲ့သို ႔ေရာင္းခ်ေနသည္မွာ နားလည္ရ အလြန္ ခက္ခဲလွပါသည္။  အထက္ ေဖာ္ျပပါေစ်း ႏွဳန္းမ်ားျဖင့္ယေန႔ သာမာန္ဝန္ထမ္း တစ္ဦးလခ (၇၀၀၀၀)က်ပ္ဝန္း က်င္ ျဖစ္၍ လဝက္စာေငြ အဘယ္သူက သံုးစြဲဝံ့ပါသ နည္း။ ေက်ာင္းသားလူငယ္ေလးမ်ားတစ္ ေန႔ရမည့္မုန္႔ဖိုးမွ စုေဆာင္း မည္ဆိုပါက မလြယ္ပါ။ မည္သည့္လစာ၊ ေထာက္ပံ့ မွဳကိုမွမယူေသာ အဖြဲ႔အစည္း ျဖစ္ေသာ္လည္းဤ မ်ွေလာက္ေသာ ေငြေၾကးအတိုင္းအတာေတာ့ မိမိတို႔အိတ္ထဲမွမပါ သင့္ပါ။ မပါေအာင္လည္းသက္ဆိုင္ရာလူၾကီးမင္းမ်ား ကစဥ္းစား ခ်င့္ခ်ိန္သင့္ပါသည္။ ဆံထံုးလည္းထံုးရဆီလည္းစိုက္ရ သည္မွာမျဖစ္သင့္ပါ။ မည္သည့္ႏုိင္ငံတြင္မွ လူမွဳဝန္ထမ္း ၾကက္ေျခနီမွ စစ္တပ္ဖြဲ႔စည္းပံု Uniform မ်ားဝတ္ဆင္ျခင္းကို မေတြ႔ဖူးပါ။ ျမန္မာႏူိင္ငံတြင္မွ စစ္တပ္ဖြဲ႔စည္းပံု Uniform ပံုစံ ဝတ္ဆင္ ေဆာင္ရြက္ေစျခင္းမွာ မည္သည့္အစီအစဥ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေစသည္မွာ ေဆာင္ရြက္ေစ သူပုဂိၢဳလ္ မ်ား သာသိပါမည္။ ေဘးဒုကၡေရာက္ေနသူအားစစ္ေရးျပအတတ္ ပညာျဖင့္သြားေရာက္ ျပဳစုရန္ ရည္ရြယ္ခဲ့ပံုရပါသည္။  အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ စစ္ဝတ္စံုဝတ္၍စစ္ပညာ သင္ၾကားေရးကိုသာ ဦးစားေပးသင္ၾကား ေစခဲ့ပါသည္။

၁၉၉၉-၂၀၀၀ ခုႏွစ္မ်ားကဆိုလွ်င္ၾကက္ေျခနီအဖြဲ႔ အစည္းႏွင့္လားလားမွ်မအပ္စက္ ေသာလက္နက္ ငယ္သင္ၾကားျခင္း၊လိုအပ္ပါက ၾကက္ေျခနီအမွတ္အသားအားလံုး ျဖဳတ္၍လိုအပ္ေသာေနရာတြင္ ဝင္ေရာက္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ရန္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ညႊန္ၾကား ခ်က္မ်ိဳးရွိခဲ့ျပီးႏူိင္ငံေရးအျမတ္ ထုတ္ရန္ၾကိဳးပမ္းမွဳအၾကား ေျမစာပင္ျဖင္ခဲ့ရဖူးပါသည္။ မသိနားမ လည္သူေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားမွာဘုမသိဘမသိပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါ သည္။လက္နက္ကိုဆန္႔က်င္ေသာ ၾကက္ ေျခနီမူဝါဒ သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ၾကက္ေျခနီတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား၏ေခါင္းကိုင္ ျမိဳ႔နယ္ တပ္ ရင္းမွဴး၊ တပ္ဖြဲ႔မွဳးခ်ဳပ္ မ်ားမွာ လက္နက္ကိုင္ေဆာင္ၾကေသာ ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ ရဲခ်ဳပ္ႏွင့္ ျမိဳ႕နယ္ရဲမွဳးမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ျဖစ္သင့္သည္ မျဖစ္သင့္သည္ကိုစာဖတ္သူမ်ားသာစဥ္းစားၾကည့္ၾကပါ။ Safety, PPE, Stretcher ဆိုတာပင္ဘာမွန္းမသိခဲ့ပါ။ သံုးေထာင့္ပတ္တီးျဖင့္သာ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးစည္းတတ္ေစရန္ႏွင့္ လူနာတစ္ဦးအား ျပဳစုရန္မည္ကာမတခပ္ပါးပါးသာ သင္၍ အျဖဴေရာင္အဖြဲ႔အစည္းအားႏူိင္ငံေရးအျမတ္ထုတ္ရန္ရည္ရြယ္၍ဖြဲ႔စည္းျပီး ႏုိင္ငံေရးလက္ကိုင္တုတ္ တစ္ခု အျဖစ္ဖြဲ႕စည္းသိမ္းသြင္းရန္ၾကံစည္ခဲ့ေၾကာင္း ထင္ရွားပါသည္။သိနားလည္ သူတပ္ဖြဲ႔ဝင္ပညာတတ္မ်ားမွ ၾကက္ေျခနီ ၏ အဓိကမူဝါဒ မ်ားျဖင့္ေထာက္ျပခဲ့ရာမွစတင္၍ၾကက္ေျခနီတပ္ဖြဲ႔အား စည္ပင္မွ ရွင္းမႏုိင္ေသာ အမွိဳက္ပံုမ်ား ေရေျမာင္းမ်ား(ရွင္းလင္းရန္တာဝန္ရွိေသာ္လည္းေအာက္ေျခမွျခစား၍အမွိဳက္ ကားဆီထုတ္ေရာင္းျခင္း၊ မမွန္လုပ္ သား အင္အားတင္ျပ၍ေငြပိုထုတ္ျခင္းေၾကာင့္အလုပ္ မျပီးေျမာက္ပဲအလုပ္ အေၾကြး က်န္ျခင္း) ရွင္းလင္းျခင္း ၌ လုပ္သား အင္အားအခမဲ့ရရွိျခင္း ေၾကာင့္၄င္းကိစၥမ်ား၌အသံုးခ်ရန္ သာတာဝန္ ေပးပါ ေတာ့သည္။ထိုအထဲတြင္မွ ကိုယ္ က်ိဳး ရွာလိုေသာသူမ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္ေနရာအတင္းဝင္ေရာက္ယူငင္ျပီး အရုိး အရင္းမွ် ပမာဏကို မက္ေမာ ၍လက္ညွဳိးေထာင္ေခါင္းညိတ္ၾကပါေတာ့သည္။မတရားလုပ္အားေပးကိစၥ ရပ္ မ်ား က်ယ္ေလာင္စြာၾကားလာရခ်ိန္၌ ျပည္သူမ်ားအေပၚ၌ လုပ္အားေပးေခၚယူျခင္းေဆာင္ရြက္မရခ်ိန္၌ ၾကက္ ေျခနီ  အရံမီးသတ္ မ်ားကိုေတာ့ေခၚယူၾကပါသည္။ေခါင္းစဥ္တပ္ေတာ့ ၾကံ့ဖြံ႔မွဦးေဆာင္၍ ျပည္သူအက်ိဳး ျပဳလုပ္ ငန္း လုပ္အားေပးေဆာင္ရြက္သည္ ဟုတပ္ၾက၏ ဒီေတာ့ဒီအဖြဲ႔အစည္းေတြက ၾကံ့ဖြံ႔လက္ေအာက္ခံ အဖြဲ႔မ်ား လား ဟု ျပည္သူမ်ား အေတြးေပါက္ႏုိင္ၾကပါသည္။

ၾကက္ေျခနီႏွင့္မဆိုင္ေသာ ကိစၥမ်ားတြင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔မွ တာဝန္ေပးေစခိုင္းေသာ္လည္း အမွန္တစ္ကယ္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ ကိစၥျဖစ္ေသာ မီးေလာင္မွဳတြင္ေရာက္ကူညီေဆာင္ရြက္ရန္သြားေရာက္ေသာ သဘာဝေဘးအႏၷ ရာယ္အေရးေပၚတုန္႔ျပန္ေရးအဖြဲ႔ဝင္ မိမိတို႔ျမိဳ႕နယ္မွ ဒုတိယတပ္ရင္းမွဳးကိုယ္တိုင္အေရးေပၚ အကူအညီေပးရန္ ညအခ်ိန္မေတာ္သြားေရာက္ရာ မီးေလာင္မွဳျဖစ္ပြားရာေနရာအေရာက္တြင္၄င္းလမ္းထိပ္၌လံုျခံဳ ေရးေဆာင္ရြက္ ေနေသာ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္ တပ္ၾကပ္တစ္ဦး ႏွင့္အရံမီးသတ္တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားမွ အဆိုပါၾကက္ေျခနီတပ္ရင္း မွဳးအား မီးေလာင္ မွဳျဖစ္ပြားရာေနရာသို႔ဝင္ေရာက္ျခင္းမျပဳရန္တားျမစ္ခဲ့ပါသည္။အဆိုပါတပ္ရင္းမွဳးတြင္ သဘာဝ ေဘးအႏၷရာယ္ အေရး ေပၚတုန္႔ျပန္ေရး အဖြဲ႔မွထုတ္ေပးထားေသာ အေရးေပၚအက်ီၤ (Emergency Coat) ဝတ္ဆင္ ထားပါသည္။ ည ဘက္ေမွာင္ေန၍ မသဲကြဲပါဟုဆင္ေျခေပးရန္ရွိပါသည္။ အေရးေပၚအက်ီၤ (Emergency Coat) တိုင္း တြင္ အျဖဴ ေရာင္ခံၾကက္ေျခနီတံဆိပ္ႏွင့္ ညဘက္ျမင္ႏုိင္ေသာ ေရာင္ျပန္ၾကိဳးမ်ားတပ္ဆင္ထားပါသည္။ အဆိုပါ မီး ေလာင္ မွဳမွာ ေျမာက္ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္ (စ်) ရပ္ကြက္မွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေႏွာင္းပိုင္းကေလာင္ကၽြမ္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါ သည္။

မီးေလာင္ မွဳျဖစ္ပြားရာေနရာသို႔ဝင္ေရာက္ျခင္းမျပဳရန္တားျမစ္ေသာရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္ မွာ ေျမာက္ ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္မွ တပ္ဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္ျပီးအရက္မူးေနေၾကာင္းသိရပါသည္။ အလြန္အံ့ၾသစရာေကာင္းလွပါသည္။ၾကက္ေျခနီသည္မည္သည့္ အဖြဲ႔အစည္း မွန္းရည္မွန္းခ်က္ေပ်ာက္ေနပါသည္။ သဘာဝေဘးအႏၷရာယ္ႏွင့္မေတာ္တဆျဖစ္မွဳမ်ားတြင္ၾကက္ေျခနီ သည္မည္သည့္အမိန္႔ကိုမွ်ေစာင့္ဆိုင္းရန္မလိုပဲမိမိအသိစိတ္ဓာတ္ျဖင့္ သြားေရာက္ကူညီေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိထား ပါသည္။ဘယ္ၾကက္ေျခနီမွမီးေလာင္ျပင္မွ ပစၥည္းကိုမက္ေမာေမွ်ာ္လင့္ျခင္းမရွိပါ အကူအညီေပးရန္သာရည္ပါသည္။

စာေရးသူေလ့လာမိသေလာက္ မည္သည့္ႏုိင္ငံတြင္မဆိုေစတနာ့ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ား လွဳပ္ရွားမွဳ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အဖြဲ႔အစည္း ရံပံုေငြမွ ခရီးစရိတ္ (Travelling Allowance), စားစရိတ္ (Meal Allowance), မ်ား ထုတ္ေပးၾကေၾကာင္းေတြ႔ရွိရပါသည္။ေစတနာဝန္ထမ္းမ်ားဘက္မွလည္း အဆိုပါစရိတ္မ်ားကိုအနည္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ေခ်ြတာ၍ ရံပံုေငြ အလဟသမျဖစ္ေအာင္ထိန္းသိမ္းသံုးစြဲ၍လူမွဳေရးလုပ္ငန္းမ်ာေဆာင္ရြက္ၾကပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ၾကက္ေျခနီ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွာေတာ့ျဖင့္ လွဳပ္ရွားမွဳသြားတိုင္း Bus ကားျဖင့္ကိုယ့္ကားချဖင့္ကိုယ္သြားၾကရပါသည္။ ၾကက္ေျခနီ Uniform ျဖင့္လိုင္းကားတက္စီးပါက ကားခမယူေသာလိုင္းကားကိုစာေရးသူၾကက္ေျခနီလုပ္သက္ ၁၅ ႏွစ္နီးပါးအတြင္းလံုးဝမေတြ႔ခဲ့ဖူးပါ။ယခုေဆာင္းပါးသာ  လႊတ္ေတာ္အထိျပန္႔ႏွံ႔သြားပါက တာဝန္ရွိသူမ်ားမွာ စာရြက္ တစ္ ထပ္ကိုင္၍ ဂဏန္း ၉ လံုးထက္မနည္းေသာပမာဏကို ၾကက္ေျခနီတပ္ဖြဲ႔သို႔ ႏွစ္စဥ္ ေထာက္ပံ့ပါ ေၾကာင္းစာ ရြက္ ေပၚမွစာရင္းမ်ားကို မ်က္မွန္တဝင္းဝင္းျဖင့္လာေရာက္ ေျဖရွင္းမည္ကိုျမင္ေယာင္မိပါသည္။ တကယ္တန္း လံုးဝမေပး ဟု စာေရးသူမစြပ္စြဲပါ ေပးပါမည္။ ကမၻာအရပ္ရပ္မွလည္းႏွစ္စဥ္ၾကက္ေျခနီ ရံပံုေငြေထာက္ပံ့ပါသည္။ သု႔ိ ေသာ္လည္း  ျခ စား မွဳမ်ားလြန္း၍တစ္ကယ္ေဆာင္ရြက္သူထံမေရာက္ရွိျခင္းျဖစ္ပါသည္။တိုင္း၊ခရုိင္၊ျမိဳ႕နယ္အဆင့္ ဆင့္၊လာေရာက္ေသာေထာက္ပံ့ေငြ အသံုးစရိတ္မ်ားသည္တစ္ကယ္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားထံ ေရာက္ရွိပါကစာကေလးအေမြးႏွဴတ္သကဲ့သို႔ဘာမွလုပ္မရေသာအေနအထားမ်ိဳးျဖစ္ျပီး ေနာက္ဆံုးျမိဳ႕နယ္ၾကက္ေျခနီတာဝန္ရွိသူထံမွာ ၄င္းစာ ကေလးအေမြးႏွဳတ္မ်ား အိတ္ကပ္ထဲ ေရာက္ၾက၍ တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား American System က်င့္သံုးကုန္ၾကပါသည္။

၂၀၀၃ ခုႏွစ္ပတ္ဝန္းက်င္ေလာက္က ရန္ကုန္ျမိဳ႕ဆင္ေျခဖုန္းေနရာတစ္ခုကဘုရားပြဲတစ္ခုမွာ တာဝန္က် ေသာၾကက္ေျခနီတပ္ဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးေသလုေမ်ာပါး အရုိက္အႏွက္ခံရျပီးကံေကာင္းေထာက္မစြာေသရြာျပန္ခဲ့ရတဲ့ အျဖစ္မ်ိဳးလည္းရွိခဲ့ဖူးပါတယ္မိတ္ေဆြတို႔ၾကားဖူးပါသလား။ အက်ဥ္းခ်ဳပ္တင္ျပပါမည္။တပ္ဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးဘုရားပြဲေစ်းမွာ အရုိက္ခံရတယ္ဆိုတာရန္ျဖစ္လို႔ပဲလို႔ထင္ၾကမွာပါပဲ။လံုးဝမဟုတ္ပါ။ အေၾကာ္ဆိုင္တစ္ခုမွာမူးရူးေနတဲ့လူငယ္တစ္စုက မည္းမည္းျမင္ရာဘီလူးသရဲစီးသလိုေယာကၤ်ား၊မိန္းမမခ်န္အကုန္သိမ္းက်ံဳးရုိက္ႏွက္မွဳျဖစ္ပြားျပီး ထိခိုက္ဒဏ္ရာရလာ သူေတြဟာၾကက္ေျခနီတပ္ဖြဲ႔ရွိရာေနရာကို ေရာက္ရွိလာျပီးေရွးဦးျပဳစုမွဳခံယူေနတုန္း အေစာကမူးရူးေနတဲ့လူငယ္တစ္စုက ၾကက္ေျခနီ စခန္းအထဲ ထိလိုက္လံျပီး ထိခိုက္ဒဏ္ရာရသူေတြကိုဆက္လက္ရုိက္ႏွက္ဖို႔ၾကိဳးစားလာတဲ့အတြက္ ၾကက္ေျခနီတပ္ဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးကကတားျမစ္ေမတၱာရပ္ခံျခင္းကိုအဆိုပါလူငယ္တစ္စုမွအသင့္ပါလာတဲ့ ၂/၁ လက္မ တုတ္မ်ားကို အျပားလိုက္၂ လက္မျပားဘက္မဟုတ္ပဲ ၁လက္မ ဘက္အျခမ္းမွ ေဇာင္းအေနအထား ျဖင့္ရုိက္ ႏွက္ၾကရာ ရုိက္ႏွက္ ေနစဥ္တာဝန္က်ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားေရာက္ရွိလာရာ၄င္းလူငယ္အဖြဲ႔ျပန္လည္ထြက္ခြာသြားျပီး အဆိုပါ ၾကက္ေျခနီ တပ္ဖြဲ႔ ဝင္မွာဒဏ္ရာျပင္းထန္သျဖင့္အင္းစိန္ေဆးရုံသို႕ခ်က္ျခင္းတင္ပို႔ခဲ့ရပါသည္။ လူငယ္အုပ္စု ထြက္ခြာသြားရာသို႔ေနာက္ ေယာင္ခံလိုက္ရာ၄င္းလူငယ္အဖြဲ႕မွာ တပ္မေတာ္ေန႔စစ္ေရးျပအတြက္ ေရာက္ရွိ စခန္းဝင္ ေလ့က်င့္ ေနၾကေသာ ေထာက္ပို႕ (ေမာ္ေတာ္ယာဥ္)တပ္ Camp မွ ရဲေဘာ္မ်ားျဖစ္ေနေၾကာင္း ေတြ႔ရွိခဲ့ရ ပါသည္။

ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ စစ္ေၾကာင္းတာဝန္ ရွိသူ ဗိုလ္မွဳး (ယခင္ ဗန္းေမာ္ ဝန္တင္တပ္စြယ္၊ ေထာက္ပို႔ လက္ ေအာက္ခံတပ္ဖြဲ႔) မွ လာေရာက္၍ စခန္းဝင္  ခ်ိန္ျဖစ္၍ ယခုျပႆနာအားအထက္မွသိရွိပါက ၄င္းဗိုလ္မွဳး၏ အနာ ဂတ္ မလွပမည္စိုး၍အရုိက္အႏွက္ခံရသူတပ္ဖြဲ႔ဝင္ ၏တပ္ခြဲမွဳးျဖစ္သူထံေတြ႔ဆံု၍ေလွ်ာ္ေၾကးႏွဳတ္ ပိတ္ခ ႏွင့္ အမွဳ အခင္း မဖြင့္ လွစ္ရန္ ေငြ (၇၀၀၀၀၀) က်ပ္ေပး၍ ေျဖရွင္းညွိႏွဳိင္းခဲ့ပါသည္။ၾကက္ေျခနီတပ္ခဲြမွဳးမွ အရုိက္ ခံ ရသူ တပ္ဖြဲ႔ဝင္ အားေဆးကုသစရိတ္ေဆးရုံစားရိတ္ က်ခံျပီး ေငြ (၃၀၀၀၀) က်ပ္ေပး၍ အမွဳမဖြင့္ ရန္ႏွင့္တပ္ဖြဲ႔ ဝင္ ၏မိခင္မုဆိုးမျဖစ္ သူအားစည္းရုံးေျပာဆိုခဲ့ရာတပ္ဖြဲ႔ဝင္မွလည္း အထက္အရာရွိလည္းျဖစ္ဆရာရင္း လည္းျဖစ္ ေန၍ မေျပာသာ ေတာ့ ေသာ္လည္း အျခားတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားမွာ အဆိုပါတပ္ခြဲ မွဳး၏လုပ္ရပ္ကိုလံုးဝမေက်နပ္ေသာ္ လည္း ေခတ္ ကာလအေျခအ ေနအရထုတ္ေဖာ္ျပျခင္းငွာမစြမ္းႏုိင္ခဲ့ၾကပါ။အဆိုပါတပ္ဖြဲ႔ဝင္ (သို႕)တပ္ဖြဲ႔ဝင္၏မိဘေနရာတြင္ မိတ္ ေဆြတို႔ဆိုလွ်င္ ေရာဘယ္ကဲ႔သို႔ေဆာင္ရြက္ၾကပါမည္နည္း။အဆိုပါတပ္ဖြဲ႔ဝင္မွာ အတြင္းအျပင္ ၂၇ ခ်က္ ခ်ဳပ္ ရျပီးေဆးရုံ ၄ ရက္ တက္ေရာက္ခဲ႔ရပါသည္။
ၾကက္ေျခနီလုပ္ငန္းသည္မည္သည့္လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစား ျဖစ္ေၾကာင္းကို စာဖတ္သူုအားလံုးသိရွိျပီး ျဖစ္ပါသည္သို႔ေသာ ္ၾကက္ေျခနီမ်ားမွာၾကက္ေျခနီလုပ္ငန္းကို ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳရပဲလုပ္အားေပး လုပ္ငန္းမ်ား(ရွင္းလင္းစြာဆိုရ ေသာ္)ၾကက္ေျခနီႏွင့္မဆိုင္ေသာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္သာ ၇၀% ေဆာင္ရြက္ရျပီး လူမွဳဝန္ထမ္းေစတနာရွင္ဆိုသည့္ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ေရကိုပင္မိမိစားရိတ္ျဖင့္ မိမိေသာက္ေနၾကရပါသည္။Medical Cover ေခၚ Public Safety လုပ္ငန္းမ်ား တြင္လည္း ေဆးေသတၱာမပါပဲေဆာင္ရြက္ေနရသည့္တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားအမ်ားအျပားရွိေနျပီး လက္ဗလာျဖင့္ Medical Cover လာေရာက္ေသာၾကက္ေျခနီကိုမည္သည့္ ျပည္သူမ်ားမွယံုၾကည္အားကိုးမွဳရွိပါမည္နည္း။ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိ ပါက နီးစပ္ရာေဆးရုံေဆးခန္းပို႔ေဆာင္ျခင္းကိစၥကိုလူမွဳေရး မေခါင္းပါးေသာျမန္မာလူမ်ိဳးတိုင္းေဆာင္ရြက္ေပး ႏုိင္ ေသာကိစၥ ျဖစ္၍ၾကက္ေျခနီလိုအပ္ပါမည္လား။
ၾကက္ေျခနီဆိုရင္ရွဳေဆးပဲရွိတယ္လို႔ေျပာၾကတဲ့သူေတြကိုစိတ္မဆိုးပါဘူး ၾကက္ ေျခနီမ်ားက လည္းကိုယ့္ ရဲ႕စားဝတ္ ေနေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုဖ်က္၍ လူမွဳဝန္ထမ္းစိတ္ဓာတ္အျပည့္ျဖင့္တက္ၾကြစြာ အခမဲ့လာေရာက္ ေဆာင္ ရြက္ေပးႏုိင္ၾကေသာ္လည္း ကာလတန္ဖိုး အနည္းဆံုး (၃၀၀၀၀) က်ပ္မွ သိန္းဂဏန္းအထိ ေပးရေသာ Standard First Aid Kit တစ္ခု ကို ၈၀% ေသာၾကက္ေျခနီမ်ားမဝယ္ႏုိင္ၾကပါ။အထက္မွေထာက္ပံ့မ ေပးဘူး လား?လို႔ေမးရန္ ရွိႏုိင္ပါသည္။ေထာက္ပံ့ပါသည္။ျပည္ပအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွလည္းေထာက္ပံ့ေပးၾကပါသည္။ အမွန္တစ္ကယ္ ေဆာင္ ရြက္ ေနၾကေသာ Front Line တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားထံ မေရာက္ရွိသည္မွာကိုယ္ေတြ႔ျဖစ္ပါသည္။ရရွိေသာအဖြဲ႔မ်ားအတြက္ လည္းအလွၾကည့္ေန၍မရသျဖင့္လိုအပ္သည့္ေနရာသံုးစြဲျပီးေနာက္ ကုန္ဆံုးသြားသည္မ်ားကိုျပန္လည္ျဖည့္တင္းရန္ အေထာက္အပံ့မရွိ၍ ၾကာေသာ္ရွဳေဆးပဲရွိေသာအေျခအေနသို႔ဆိုက္ေရာက္သြားၾကရပါသည္။တစ္ခါတရံလုပ္အားခ လိုလို၊ေစတနာေၾကးလိုလို၊ထမင္းဖိုးလိုလို၊ လက္ဖက္ရည္ဖိုးလိုလိုေခါင္းစဥ္တပ္ရခက္ေသာ ေငြအနည္းငယ္ေပးတတ္ ၾကပါသည္။၂၀၁၃ ခုႏွစ္အထိ ၁၅ ႏွစ္နီးပါး ၾကက္ေျခနီတာဝန္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိေသာမိမိပင္ (၁၀၀၀/) ထက္ ပိုမ ရခ့ဲဖူးသလို ၆ ၾကိမ္သာရရွိခဲ့ဖူးပါသည္။၄ ၾကိမ္မွာ ၅၀၀/က်ပ္ ျဖစ္ပါသည္။ HIV/ AIDS တိုက္ဖ်က္ေရး လွဳပ္ ရွား ေဆာင္ရြက္မွဳအတြက္ ေအာင္မဂၤလာအေဝးေျပးဂိတ္မွအေဝးေျပးယာဥ္ေမာင္းမ်ားကို ပညာေပးျခင္းလုပ္ငန္း ေဆာင္ ရြက္ျခင္းကိစၥအတြက္ မိမိအပါအဝင္ ၾကက္ေျခနီမ်ား တက္ၾကြစြာလုပ္အားေပးခဲ့ၾကပါသည္။ ႏုိင္ငံျခားအဖြဲ႔ အစည္း မ်ားမွလည္း လာေရာက္စစ္ေဆးၾကည့္ရွဳၾကပါသည္။ လုပ္အားခအတြက္ခ်ီးျမွင့္ေငြ (၅၀၀၀/) က်ပ္ အထက္မွ ခ် ထား ေပးေၾကာင္းသိရွိခဲ့ရေသာ္လည္း ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား (၁၅၀၀/) က်ပ္သာ ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သို႔ေသာ္ မုန္႔ ႏွင့္အေအးတိုက္ေကၽြး ရသည္ ဆိုေသာေၾကာင့္ ၄င္း (၁၅၀၀/) က်ပ္ပင္ရရွိျခင္းမရွိခဲ့ပါ။


တရုတ္ျပည္မွစြယ္ေတာ္ျမတ္ဒုတိယအၾကိမ္ေျမာက္လာေရာက္အၾကည္ညိဳခံ ခဲ့စဥ္အခါက ဗံုးေပါက္ကြဲမွဳ ျဖစ္ ပြားခဲ့သည္ကိုအားလံုးအမွတ္ရရွိ ၾကမွာပါ။အဲဒီတုန္းက ၾကက္ေျခနီတပ္ဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦး (မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္မွ) တစ္ဦး ၊ ၾကံ့ဖြံ႔ အသင္းဝင္တစ္ဦးႏွင့္ ရဟန္းရွင္လူမ်ားထိခိုက္ေသဆံုးခဲ့ၾကပါသည္။ ၄င္းျဖစ္စဥ္တြင္ ၾကံ့ဖြံ႔ အသင္းဝင္ သာႏုိင္ငံ့ သူရဲ ေကာင္းတစ္ဦးသဖြယ္ ႏူိင္ငံပိုင္မီဒီယာမ်ားမွၾကိမ္ဖန္မ်ားစြာေဖာ္ျပခဲ့ျပီး လူမွဳထူးခၽြန္ အျမင့္ဆံုးအဆင့္ ေပးအပ္ ခဲ့ျပီး ၾကက္ေျခနီတပ္ဖြဲ႔ဝင္မွာ တပ္ဖြဲ႔ဝင္စီစစ္ေရးကဒ္မရွိသျဖင့္ တရားမဝင္ၾကက္ ေျခနီ အျဖစ္ေကာက္ရုိးျဖင့္ ေခါင္း ေလာင္း ထိုးရမည့္အေျခအေနသို႔ေရာက္ရွိေတာ့မည္ျဖစ္ရာေသသည့္သူမွာေသျပီျဖစ္၍္ ညတြင္းျခင္း    တရားဝင္ တပ္ဖြဲ႔ ဝင္ျဖစ္ေစရန္ၾကက္ေျခနီဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္သက္ဆိုင္ရာ ျမိဳ႕နယ္ၾကက္ေျခနီတာဝန္ရွိသူမ်ားမွ လိုက္လံ ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ၾကရပါသည္။သို႔ေသာ္လည္းတိုင္ျပည္အ တြက္ အ သက္ ေပးခဲ့ရသူ ျခင္းအတူတူ ၾကံ့ဖြံ႔ အသင္းဝင္ ကိုသာႏုိင္ငံ့ သူရဲေကာင္းသဖြယ္အၾကိမ္ၾကိမ္ ေဖာ္ျပခဲ့ျပီး လူမွဳ ထူးခၽြန္ ဆုမွာ လည္း ၾကံ့ဖြံ႔ အသင္းဝင္ ေအာက္ တစ္ဆင့္ ႏွိမ့္၍ သာေပးအပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ၾကက္ေျခနီ တပ္ဖြဲ႔ဝင္ တရားဝင္စီ စစ္ ေရး ကဒ္ မွာမည္ သည့္ပံုစံရွိ မွန္းၾကက္ေျခနီ သက္ တမ္း ၁၅ ႏွစ္နီးပါးရွိ မိမိပင္မသိရွိ မ ရရွိခဲ့ပါ။ ျမိဳ႕နယ္ တပ္ရင္းမွဳး (ျမိဳ႕နယ္ရဲမွဳး) ၏လက္မွတ္ဟုဆိုေသာ အမည္မပါ ရာထူးမပါ လက္မွတ္တစ္ခုသာပါရွိ ေသာကဒ္သာထုတ္ေပးၾကပါ သည္။၄င္းကဒ္ျပားျဖင့္တာဝန္ခ်ိန္ အတြင္း တစ္စံု တစ္ရာထိခိုက္မွဳ၊ ေသဆံုးမွဳရွိပါကမည္ကဲ့သို႔အသိအမွတ္ျပဳပါ မည္နည္း။ အရံမီး သတ္တပ္ဖြဲ႔ ဝင္မ်ားမွာ ျမိဳ႕နယ္ မီး သတ္ ဦးစီးဌာနတြင္ မွတ္ပံုတင္၍တရားဝင္စီစစ္ေရးကဒ္ ထုတ္ေပး ျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံမီးသတ္တပ္ဖြဲ႔ရုံးခ်ဳပ္မွ အသိ အမွတ္ ျပဳ ၍ လိုအပ္ပါက ၄င္းမွတ္တမ္း ကိုထုတ္ယူၾကည့္ရွဳ ႏုိင္ျပီး တာ ဝန္ ခ်ိန္အတြင္း ထိခိုက္ ေသဆံုးပါက ထိုက္ထိုက္တန္တန္အသိအမွတ္ျပဳျခင္း ကိုခံၾကရပါသည္။ လူမွဳေရးလုပ္ငန္း မ်ား ကိုေဆာင္ရြက္ၾကသူ မ်ားထိခိုက္ေသဆံုးပါက မည္သည့္ႏုိင္ငံတြင္မဆိုအသိအမွတ္ျပဳဂုဏ္ျပဳၾကပါသည္။ ျမန္မာ လူမ်ိဳးမ်ား၏ ျမန္မာႏုိင္ ငံတြင္ပို၍ပင္ေဆာင္ရြက္ၾကသင့္ပါသည္။ စီစစ္ေရးကဒ္ျပားမလုပ္ေပးဘူးလားေမးစရာရွိပါ သည္။ လုပ္ေပးၾကပါ၏။ ဘာလိုေသးသည္ညာလိုေသးသည္ဆို၍ေနျပည္ေတာ္ဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္တိုင္းရံုးကိုအေခါက္ေပါင္းမ်ားစြာအ သြားအျပန္ လုပ္ေနသည္မွာ အခ်ိန္ကာလတစ္ႏွစ္ခြဲေက်ာ္၍ ႏွစ္ႏွစ္နီးပါးရွိေနျပီး စာရင္းပါသူအခ်ိဳ႕ပင္ၾကက္ေျခနီ လုပ္ငန္း တြင္ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းပင္မရွိေတာ့ပါ။ ၾကက္ေျခနီမွာလူအင္အားတည္ျငိမ္ျခင္းလံုးဝမရွိပါ။ထို႔ေၾကာင့္စီ စစ္ေရး ကဒ္လုပ္ေပးရန္ခက္ခဲျခင္းဟုအေၾကာင္းျပရန္ရွိပါသည္။တရားဝင္စီစစ္ေရးကဒ္မရွိလို႔လူမျမဲတာလား၊လူမျမဲ လို႔ ကဒ္မလုပ္ေပးတာလားဆိုတာမုန္႔လံုးစကၠဴကပ္ေနၾကပါသည္။
 ၾကက္ေျခနီအတြက္ရရွိေသာအခြင့္အေရးကို လုယူစားသံုးသူမ်ားမွာ ထိုကဲ့ သို႔ေသာကိစၥမ်ားတြင္ မသိက်ိဳး ကၽြန္ျပဳၾကပါသည္။လုပ္အားေပးခိုင္းစရာရွိက စီစစ္ေရးကဒ္မလို Uniform ပါလွ်င္ျပီးေရာ ေခၚယူအသံုးျပဳ၍ ထိခိုက္ ေသဆံုးပါက စီစစ္ေရးကဒ္ျပားကိုသာတြင္တြင္ေမးၾကပါေတာ့သည္။ယခုကိစၥမ်ားကိုသက္ဆိုင္ ရာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႔ အစည္းမ်ားမွ အသိဆံုးျဖစ္ပါသည္။အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနမွ ေစတနာအေလ်ွာက္အလုပ္အပ်က္ခံ၊ကိုယ့္စားရိတ္ကိုယ္စား   ကိုယ့္လမ္းစရိတ္ႏွင့္ကိုယ္လာေရာက္ေသာၾကက္ေျခနီမ်ားအား လူထူထူေနရာေရာက္ပါက ေဟာက္ျခင္း၊လက္ညွိဳး ထိုးအမိန္႔ေပးျခင္း၊ၾကက္ေျခနီမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ကိစၥမဟုတ္ေသာႏုိင္ငံေရးကိစၥ (ဥပမာ။ ၊လူအုပ္မ်ားတားဆီး ေစျခင္း) မ်ားကိုလက္ညွိးထိုးေစခိုင္းၾကပါေတာ့သည္။ ၾကက္ေျခနီရပိုင္ခြင့္ကိုလက္ဝါးၾကီးအုပ္ထားသူမ်ားမွ မလွန္ ရဲ ေအာင္ မေဖာ္ထုတ္မေျပာဆိုရဲေအာင္အာဏာအလြဲသံုးစားျပဳလုပ္၍ အႏုိင္က်င့္ၾကပါေတာ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူၾကီး မိဘမ်ားမွ မိမိတို႔၏သားသမီးမ်ားအား ၾကက္ေျခနီတပ္ဖြဲ႔သို႔ဝင္ေရာက္ျခင္းကို အျပင္းအထန္ကန္႔ကြက္ၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

စာဖတ္သူတို႔၏သားသမီးမ်ားဆိုရင္ေကာ ကိုယ့္ထမင္းကိုယ္စား၊သူမ်ားအလုပ္အလကားလုပ္ရင္း၊          အ ေဟာက္ ခံ အႏုိင္က်င့္ခံေနရေသာအဖြဲ႔အစည္းကို ဝင္ေရာက္ေစမည္လား?ရန္ကုန္တိုင္းမွၾကက္ေျခနီဦးစီးမွဳး(၁) တာ ဝန္ယူထားသူသည္လည္းထို႔နည္းလည္းေကာင္းလူထူေနရာေရာက္ပါက မိမိလက္ေအာက္အသက္ၾကီးသူေရာ ငယ္ သူကိုပါ လီးခ်င္း မိုးမႊန္ ေအာင္ဆဲပါေတာ့သည္။ ၾကက္ေျခနီလူၾကီးတစ္ဦး ကလက္ေအာက္ခံတပ္ ဖြဲ႔ဝင္မ်ားကို ယခုကဲ့ သို႔ဆဲဆို ေဟာက္ ဟမ္းေနျခင္းအတြက္အျခားလုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိ ေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ အႏုိင္က်င့္ခံ ရျခင္းမွာ မဆန္း ေသာကိစၥျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းအရာရွိမ်ား ကိုယ္တိုင္ၾကက္ေျခနီ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမူဝါဒ ကိုေၾကညက္စြာ သိ ထား ေသာ္လည္းေဘာင္ေက်ာ္၍ ကမာၻ႔ႏုိင္ငံမ်ားမွ လက္ညွိးထိုးေစနုိင္ ေသာကိစၥမ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔ အစည္း မွ ညႊန္ၾကား လာပါကမလြန္ဆန္ရဲပဲ အရုိး ကိုက္ေနရေသာေနရာေလးေပ်ာက္သြားမည္ဆိုး၍ လက္ ညွိဳး ေထာင္ ေခါင္းညိတ္ၾကပါေတာ့သည္။

တစ္ေလာကသစ္ထူးလြင္ Web Side မွာ ဖတ္လိုက္ရတဲ့ “ ဘာလဲဟဲ့စြမ္းအားရွင္” ဆိုတဲ့ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ ဖတ္ခဲ့ရပါတယ္၊ဒီအထဲမွာၾကက္ေျခနီတပ္ဖြဲ႔ပါဝင္ပါတယ္၊မွန္ပါတယ္။ ၾကက္ေျခနီကဘုမသိဘမသိကို ပါေနတာပါ။ ၾကက္ေျခနီ တပ္ ရင္းမွဳးတာဝန္ကို Policy အရ တာဝန္ ယူထားရတဲ့ သူက ျမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဳးျဖစ္ေနေတာ့ ဖြဲ႔စည္းပံု အရ အုပ္ခ်ဳပ္မွဳအရ ခိုင္းသမွ်လြန္ဆန္၍မရပါ။ မသြားပဲေနရင္မရဘူးလားေမးစရာရွိပါသည္။ ပရိယာယ္ျဖင့္ စုဖြဲ႔၍ စြမ္းအားရွင္ေခါင္းစဥ္တပ္ပါသည္။စုဖြဲ႔ပံုမွာ တိုင္းမွဳးမွ ရပ္ကြက္အတြင္းရွိ လူမွဳေရးအသင္းအဖြဲ႔မ်ားအားလာေရာက္ စစ္ေဆးရန္ရွိ၍ သက္ဆိုင္ရာရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရုံး (ယခင္ ရယက) သို႔ ညေန ၁၇း၀၀ အေရာက္လာေရာက္စု ရုံးၾကရန္ဆင့္ေခၚခဲ့ပါသည္။သာေရးနာေရးအဖြဲ႔ ႏွင့္ မိခင္ကေလးအဖြဲ႔ပါမက်န္ဘာကိုလာစစ္ေဆးမည္မွန္းမသိဘုမသိ ဘမသိ ျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရုံး (ယခင္ ရယက) သို႔ေရာက္ရွိသတင္းပို႔လာၾကရာ အမည္၊အဖြဲ႔ အစည္းအမည္၊ရာထူး၊ေနရပ္လိပ္စာမ်ားမွတ္သား၍စစ္ေဆးမည့္တိုင္းမွဳးကိုဘာမွန္းမသိေစာင့္ဆိုင္းၾကရာ ၉း၀၀ နာရီ အထိေရာက္မလာ၍ျပန္သည့္သူျပန္ၾကျပီး ရယက ဥကၠဌမွေခ်ာ့ေမာ့၍လာေရာက္ၾကသူအားလံုးအား Mobile Phone တစ္လံုးစီ ခ်ထားေပးမည့္ပံုစံေျပာဆိုစည္းရုံးခဲ့ပါသည္။ထိုအခိ်န္က Mobile Phone တစ္လံုး ၁၅၀၀၀၀၀/ က်ပ္ ေပါက္ေစ်းရွိ၍ လာေရာက္ေသာသူမ်ားမွဟုတ္မွန္းမသိမဟုတ္မွန္းမသိမက္ေမာ၍ေပေတ၍ေစာင့္ ဆိုင္း ၾကရာ ၁၀း၀၀ နာရီေက်ာ္မွ ေရာက္ရွိလာ ရာတိုင္းမွဳးမဟုတ္ပဲ ဗ်ဴဟာမွဳးအဆင့္အရာရွိၾကီးတစ္ဦးသာျဖစ္၍ ရယက ဥကၠဌ၊အတြင္းေရးမွဳးမ်ားႏွင့္ တီးတိုးေျပာ ဆို၍ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကိုေတြ႔ရသည္မွာမ်ားစြာအား ရွိေၾကာင္းအစခ်ီ ၍ ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ဟုအဆံုးသတ္ေသာ ၂ မိနစ္ ခန္႔ စကားေျပာ၍အျခားရပ္ကြက္ မ်ားသို႔ဆက္လက္ ထြက္ခြာ သြား ပါသည္။ဘုမသိဘမသိလာ၊ဘာမွန္းမသိေသာ စကားနားေထာင္၍ျခင္ ကိုက္ခံ၊ညစာေနာက္ က်ခံ၍တက္ၾကြစြာ သြား ေရာက္မိခဲ့ပါသည္။

ေနာင္မ်ားမွ စြမ္းအားရွင္ဖြဲ႔စည္း ေၾကာင္းသိရွိ ခဲ့ရပါသည္။အဆိုပါေန႔ကတုိက္ဆိုင္ျခင္း လားမသိ တစ္ရပ္ ကြက္ လံုးမီးပ်က္ပါ၏။ ေရႊဝါေရာင္အေရးအခင္းတြင္ စြမ္းအားရွင္အဖြဲ႔မွ ပါဝင္ပက္သက္ျပီး ၾကံ့ဖြံ႔၊အရံမီးသတ္ ႏွင့္ အလုပ္မရွိအကိုင္မရွိ ရဲသတင္းေပးမ်ား ေဖာ္လံဖားဆိုကၠားဆရာမ်ား အရက္ေသာက္ရျပီးေရာ အေပါစားလူမိုက္မ်ား ေခၚယူစုေဆာင္း၍ ေန႔ေၾကးေပး၊ထမင္းေကၽြး၊အရက္တိုက္၍ေခၚယူစုေဆာင္းျပီး သံဃာႏွင့္ျပည္သူေသြးေျမက်ေစ ေသာလုပ္ရပ္မ်ားကိုေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါသည္။ၾကံ့ဖြ႔ံမွဦးေဆာင္ေစခဲ့ပါသည္။ ၾကံ့ဖြံ႔အဖြဲ႔ကိုမည္သူညြန္ၾကားေစခိုင္းသ နည္းဆိုသည္ကို စာဖတ္သူအားလံုးသိရွိျပီးျဖစ္မည္ထင္ပါသည္။ မိမိျမိဳ႕နယ္မွ ၾကက္ေျခနီတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားလံုးဝပါဝင္ျခင္း မရွိခဲ့ပါ။ အသင့္စုဖြဲ႔ထားရန္ညႊန္ၾကားခ်က္ေတာ့ ရရွိခဲ့ဖူးပါသည္။ ၾကံ့ဖြံ႔ဆို၍ လူမွဳေရးအဖြဲ႔အစည္းအမည္ခံ၍ ႏုိင္ငံေရးပါ တီသို႔ေန႔ခ်င္းညခ်င္း ကူးေျပာင္းေသာအဖြဲ႔အစည္းကိုမည္သူမွခြင့္ျပဳခဲ့ပါသနည္း။ တူညီဝတ္စံုကို အျဖဴအစိမ္းသတ္ မွတ္ျခင္းကိုစတင္ဖြဲ႔စည္းစဥ္ကပင္ၾကက္ေျခနီတစ္ဦးအျမင္ျဖင့္အလြန္အံ့ၾသ၍ စိုးရိမ္မိပါသည္။

အဘယ္ေၾကာင့္စိုးရိမ္ရသည္မွာ အသက္အငယ္ဆံုး (၅) ႏွစ္မွ အၾကီးဆံုး (၁၅) ႏွစ္သာရွိေသာ အေျခခံ ပညာ ေက်ာင္း အဆင့္ေက်ာင္းသားေက်ာင္း သူမ်ား၊ဆရာ၊ဆရာမမ်ား၊သူနာျပဳအုပ္မ်ား ၏တူညီ ဝတ္စံုကို အဖြဲ႔ အစည္း တူညီဝတ္စံု သတ္မွတ္ျခင္းမွာ မည္သည့္အ ၾကံအစည္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ သတ္မွတ္ခဲ့ ေသာရည္ရြယ္ ခ်က္ မွာစဥ္းစားေလက်ယ္ျပန္႔ေလေလျဖစ္ပါသည္။ စာဖတ္သူ မ်ားလည္းေတြးၾကည့္ေစခ်င္ပါသည္။ၾကက္ေျခနီမွာ ၄င္း ကဲ့သို႔ အဖြဲ႔အစည္းမဟုတ္ ၍အထက္ေဖာ္ျပပါကဲ့သို႔ ႏွိပ္စက္ ကလူျပဳၾကေလ သလားဆိုတာ ကိုစာေရးသူ အျမဲ ေတြးၾကည့္ေနမိပါသည္။

တာဝန္ေပးသမွ်တာဝန္ေက်ေလေသာ ေျပာစကားနားေထာင္ၾကေသာ အရံမီးသတ္မ်ားမွာ သူရဲေကာင္း ဘြဲ႔မ်ား လည္းခ်ီးျမွင့္ ခံၾကရသည္။ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတမွခ်ီးျမွင့္ေသာစြမ္းေဆာင္ရည္ဆုလည္းရေလသည္။ႏုိင္ငံျခားမွ ေပးေသာဆုႏွင့္ေတြ႔ဆံုပြဲအတြက္လည္းသြားေရာက္ရန္ေရြးခ်ယ္ျခင္းခံရေလသည္။ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရင္းထိခိုက္ ဒဏ္ရာရပါက အျပင္လူအနားပင္သီ၍မရေသာ တပ္မေတာ္စစ္ေဆးရုံသို႔တင္ပို႔ကုသေစပါသည္။ဘုရားပြဲမွာအရုိက္ ခံရေသာတပ္ဖြဲ႔ဝင္လည္း၄င္းကဲ့သို႔ေဆာင္ရြက္ေပးပါကနတ္လူသာဓုေခၚၾကပါမည္။ ၾကက္ေျခနီလည္း  အရံ မီးသတ္ လိုဆုမ်ား၊ဘြဲ႔မ်ားရခ်င္ပါသည္။သို႔ေသာ္ ၾကက္ေျခနီသာ တုတ္ႏွင့္ေလးခြခါးၾကားထိုးက ကမာၻကမည္သို႔ ေကာင္းခ်ီး ၾသဘာေပးၾကမည္ကိုရွည္ရွည္ေဝးေဝးေျပာေနရန္ပင္မလိုေတာ့ပါ။ ႏုိင္ငံတကာတြင္ ေစတနာ့ ဝန္ထမ္း တပ္ဖြဲ႔မ်ား တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး အတြက္ တုတ္ခါးၾကားထိုး၍ဧည့္စာရင္းစစ္ပါသလားဆိုသည္ကို ေလ့လာ သင့္ပါ သည္။ လူကို နာေအာင္လုပ္မည့္သူႏွင့္နာေနေသာလူကိုျပဳစုမည့္သူရည္ရြယ္ခ်က္ျခင္းမတူ၍ ၾကက္ေျခ နီသည္ ေျပာစကား နား မ ေထာင္ေသာ ျပည္ပမွီခိုအဖြဲ႔အစည္း၊ ျပည္ပမူဝါဒႏွင့္လွဳပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေသာ အဖြဲ႕ အစည္း အျဖစ္ ႏုိင္င့ံတာ ဝန္မ ေက်ျပြန္သကဲ့သို႔ျဖစ္ျပီး သကာလ  အရွင္ ‘မ’  ၾကည္၍ ထီး ႏွင့္စည္ ေဝးေနရပါေတာ့သည္။ လစာေကာင္း၊ အခြင့္ အေရးမ်ားစြာရရွိေသာ ICRC ႏုိင္ငံတကာၾကက္ေျခနီ အဖြဲ႔တြင္ ေဒသအသီးသီးမွအနစ္နာခံ ေဆာင္ရြက္ ေနၾကေသာ တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားမွာ မာလီ၊လံုျခံဳေရး၊သန္႔ရွင္းေရးရာထူးပင္မရၾကရွာပါ။ အဆိုပါရုံးမ်ားတြင္ လက္ ရွိလုပ္ကိုင္ ေနၾကသူ မ်ားမွာ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းၾကက္ေျခနီလုပ္ဖူးပါသလားေမးၾကည့္ပါ ၉၅% ၾကက္ေျခနီမ လုပ္ဖူး ၾကပါ။ ဒီေတာ့ျဖင့္ အမွတ္ အသားတူ လုပ္ငန္းေအာက္တြင္ဦးတည္ခ်က္တူညီစြာေဆာင္ရြက္ေန ၾကေသာ္လည္း ယခုကဲ့သို႔လက္ သင့္ ရာလုပ္ကိုင္မွဳမ်ားေၾကာင့္ အဖြဲ႔အစည္းပ်က္စီးျခင္းလမ္းစေပၚေရာက္ရွိေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ၾကက္ေျခနီအမွတ္အသားတပ္ဆင္ထားေသာလူ၊ယာဥ္၊အေဆာက္အဦအားလံုး၌  ဘက္ မလိုက္သည့္ၾကား ေနအဖြဲ႔ အစည္းပီပီ မည္သည့္အဖြဲ႕အစည္း၏အမွတ္အသားမွ တပ္ဆင္ျခင္း ခ်ိတ္ဆြဲျခင္းျပဳလုပ္၍မရေၾကာင္း၊ စီးပြား ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္း ၾကက္ေျခနီအမွတ္အသားအသံုးျပဳ၍မရေၾကာင္း ဂ်ီနီဗာ မူဝါဒ အရခိုင္မာစြာရွိထားျပီး ေသာ္လည္း ၾကက္ေျခနီ တပ္ဖြဲ႔၏ လူနာတင္ယာဥ္မ်ားတြင္ ၾကံ့ဖြံ႔အသင္းမွလွဴဒါန္းထားေၾကာင္း အသင္းအဖြဲ႔ Logo ႏွင့္စာတန္းအားယာဥ္၏ ဝဲယာ ႏွစ္ဖက္ေနရာျပည့္ လုနီးပါး ကပ္ထားသည္ကိုေတြ႔ၾကရပါမည္။ စာဖတ္သူမ်ားမွမည္ သည့္ေနရာတြင္၄င္းၾကက္ေျခနီလူနာတင္ယာဥ္ကိုေတြ႔ျမင္လိုပါက ေတာင္ဥကၠလာပ ၾကက္ေျခနီ ၊ရန္ကုန္တိုင္း ၾကက္ေျခနီ ႏွင့္မရမ္းကုန္း ၾကက္ေျခနီတပ္ဖြဲ႔မ်ားတြင္ သြားေရာက္ၾကည့္ရွဳႏုိင္ပါသည္။ ဂ်ီနီဗာကြန္ဗန္းရွင္းႏွင့္မညီ၍ ျဖဳတ္ဝ့ံသူၾကက္ေျခနီတပ္ဖြဲ႔ ဝင္မည္သူမွမရွိေသးပါ။ ဘာေၾကာင့္မျဖဳတ္ဝံ့သည္ကို စာဖတ္သူမ်ားသိရွိျပီးျဖစ္ပါမည္။

မည္သည့္ေနရာမွေငြကိုသံုးစြဲ၍ ၄င္းယာဥ္မ်ားကိုဝယ္ယူလွဳဒါန္းပါသနည္း?အလွဳရွင္ (သို႕) Sponsor မွ လွဴဒါန္းပါက အလွဴရွင္အမည္သာေဖာ္ျပသင့္ပါသည္။ၾကံ့ဖြံ႔ရံပံုေငြ ဆိုပါက ၄င္းရန္ပံုေငြဘယ္ေနရာမွလာပါသနည္း? တစ္ကမာၻလံုးမွလက္ခံေသာ ၾကက္ေျခနီမူဝါဒကိုၾကံ့ဖြံ႔ပါတီမွ ေျဗာင္က်က်ခ်ိဳးေဖာက္ထား သည္။ၾကက္ေျခနီတပ္ဖြဲ႔ဝင္ ထဲမွ အထက္ေဖာ္ျပခဲ့ျပီးေသာ အရုိက္အႏွက္ခံခဲ့ရျပီး (၃၀၀၀၀)သာေပး၍ က်န္ေငြမ်ား အလြဲသံုးစားလုပ္ေသာ တပ္ခြဲမွဳးေဟာင္းသည္လည္း ၾကက္ေျခနီဝတ္စံုဝတ္၍ ၾကံ့ဖြံ႔ ရင္ထိုးႏွင့္အလံရင္ထိုး ကုိအျမဲထိုးထားေလ့ရွိပါသည္။ စာ ဖတ္ သူမ်ားမွသူမသိလို႔ေနမွာပါဟုေတြးစရာရွိပါသည္။၄င္းတပ္ခြဲမွဳးသည္ ၾကက္ေျခနီသင္တန္းတိုင္း ပထမဆံုးအ ခ်ိန္ တုိင္း တြင္ ဝင္ေရာက္၍ ဟင္နရီဒူးနန္႔သမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္ၾကက္ေျခနီအေျခခံမူဝါဒမ်ား အေၾကာင္း သင္ၾကား ေလ့ ရွိ သူ တစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။
 ျပင္ပ မွေဆး ရုံ ေဆး ခန္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွလည္း ၾကက္ေျခနီ Logo ျဖင့္လူနာတင္ယာဥ္မ်ား ထားရွိ၍ ေျဗာင္က် က် လုပ္စားေနၾကသည္ကို ေရႊလမင္းေဆးရုံ (ေျမာက္ဥကၠလာပ) မွလူနာတင္ယာဥ္ မ်ားကို နမူ နာ ၾကည့္ ႏိုင္ပါသည္။ ကိုယ့္ထမင္းကိုယ္စားသူမ်ားအလုပ္ကိုကိုယ့္အလုပ္အပ်က္ခံ၍လုပ္ေနရသည့္ၾကား ထဲအမုန္း မပြားလို အခ်ဳပ္ထဲမ ေရာက္လိုၾက၍ ေရငံုႏွဳတ္ပိတ္ေနၾက သည္မွာလည္း အျပစ္မေျပာလိုပါ။ အထက္ေဖာ္ျပပါကိစၥ ရပ္မ်ားေၾကာင့္ျပည္သူမွအားကိုးျခင္း၊အျမင္ၾကည္လင္ျခင္းကုိမရရွိျခင္းျဖစ္ပါႏိုင္ပါသည္။ မိဘမ်ားကလည္းမိမိတို႔၏ သားသမီးမ်ားကို ၾကက္ေျခနီလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္အား မေပးပဲတင္းက်ပ္စြာတားျမစ္ၾကသည္မွာ အထက္ေဖာ္ျပခဲ့ ေသာကိစၥမ်ားေၾကာင့္သာျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖင့္ေစတနာ့ဝန္ထမ္းၾကက္ေျခနီမ်ားကိုျပည္သူမ်ားမွ ၾကီးေပါၾကာေၾကာင္ အဖြဲ႔၊ဘံုကၽြန္၊ရွဳေဆးဗူး၊ကိုယ့္ထမင္းကိုယ္စားၾကီးေတာ္ႏြားေက်ာင္း၊အလုပ္မရွိအကိုင္မရွိ ၁၀၉/၁၁၀၊ေတြလို႔ဂရုဏာ ေဒါေသာနဲ႔ေျပာဆိုေနၾကသည့္ လက္ရွိပစၥဳပန္ႏွင့္အနာဂတ္ကို မည္သည့္ မ်က္ႏွာထားျဖင့္လူၾကားထဲ ၾကက္ေျခနီ Uniform ဝတ္၍သြားရဲေတာ့ပါအံ့။

စာၾကြင္း
စာေရးသူလည္း ေခတ္ အေျခအေနအရ ယခုမွသာ ေရးသားရျခင္းျဖစ္ ပါသည္။ ယခင္က ေတာ့လက္ထိပ္ ေစာ္နံမွာ ကိုေၾကာက္၍ မေရးသား ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရုိးသားစြာဝန္ခံရပါ မည္။ယခုေရးသား ေသာကိစၥရပ္မ်ားမွာ ျဖစ္ရပ္မွန္မ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္။ မိမိေရး သား ေသာကိစၥမ်ားကိုအမွန္တစ္ကယ္သိရွိလိုသူမ်ားရွိပါက စာေရးသူ၏ E Mail ကိုဆက္သြယ္ေမးျမန္း ႏုိင္ပါသည္။ သက္ဆိုင္ရာမွစာေရးသူ တင္ျပေသာအေၾကာင္း အရာမ်ား အေပၚမ ေက် နပ္ ၍ စံုစမ္းလိုျခင္း ရွိပါက အခ်ိန္မေရြးလာ ေရာက္စံုစမ္းႏုိင္ပါသည္။ စစ္ေဆး သည့္ပံုစံျဖင့္ လာေရာက္ ေမး ျမန္း မည္ဆိုပါက ကာယကံရွင္ မ်ားကိုတိက်စြာ ေဖာ္ ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္၍ မည္ကဲ့ သို႔အေရးယူေဆာင္ရြက္ မည္ကိုတိ က် ခိုင္ လံုေသာ အေထာက္အထားျဖင့္ လာေရာက္ စစ္ ေမးႏုိင္ပါသည္။ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေရးယူပါမည္ ဆိုတာေလာက္ ႏွင့္ေတာ့စာေရးသူအခ်ိန္မေပးႏူိင္ပါ။စာေရးသူမွ တစ္ႏုိင္ငံလံုးအတိုင္းအတာ ၾကက္ေျခနီတပ္ဖြဲ႔ဝင္ မ်ား၏ အနာဂတ္ အေရးအတြက္ သိရွိထိုက္သူမ်ား သိရွိေစရန္အျပဳ သေဘာေရးသား ျခင္း ျဖစ္ျပီးမည္ သူကိုမွနစ္နာေစရန္ရည္ရြယ္ ျခင္းပုတ္ခတ္ေစာ္ ကားရန္ရည္ရြယ္ျခင္း လံုး ဝ မ ရည္ရြယ္ပါ။အကယ္၍ တိုက္ ဆိုင္သူကာယ ကံရွင္မ်ားမွ တရားစြဲ ဆိုျခင္း၊အမွဳအခင္း ျပဳလုပ္ခင္းက်င္းပါက အဆိုပါ သူ မ်ား အား စာေရးသူဘက္မွ လည္း ထိုက္တန္စြာ ျပန္လည္ တုန္႔ ျပန္ခ်ီးျမွင့္မည္ျဖစ္ပါသည္။

မိုးစိမ္းစို
၁၇.၁၂.၂၀၁၃ (အဂၤါေန႔) 11:55 AM

BY THIT HTOO LWIN