Home » » တစ္အိမ္ေထာင္ ကေလးႏွစ္ေယာက္ စည္းမ်ဥ္း လာမည့္ႏွစ္ တ႐ုတ္၌ စတင္က်င့္သံုးဖြယ္ရွိ

တစ္အိမ္ေထာင္ ကေလးႏွစ္ေယာက္ စည္းမ်ဥ္း လာမည့္ႏွစ္ တ႐ုတ္၌ စတင္က်င့္သံုးဖြယ္ရွိ

Written By Unknown on Monday, December 16, 2013 | 4:27 PM

လာမည့္ႏွစ္ အေစာပိုင္းတြင္ တစ္အိမ္ေထာင္ ကေလးတစ္ေယာက္ မိသားစုမွ ေပါက္ဖြားလာသည့္ မိခင္၊ ဖခင္မ်ား အေနျဖင့္ ၄င္းတို႔မိသားစု အတြက္ ဒုတိ ယေျမာက္ ရင္ေသြး ကို ရယူခြင့္ရွိလာႏိုင္ ဖြယ္ရွိေၾကာင္း မိသားစု စီမံကိန္း ဆိုင္ရာ အႀကီးတန္း အရာရွိ တစ္ဦးက စေနေန႔ တြင္ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားလိုက္သည္။

၄င္း အရာရွိသည္ အမ်ိဳးသား က်န္းမာေရးႏွင့္ မိသားစု စီမံကိန္းေကာ္မရွင္မွ မိသားစု စီမံကိန္း ညႊန္ၾကားမႈ ဌာန၏ ဒါ႐ိုက္တာ ရန္ ဝန္ဇူရန္ ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံပိုင္ CCTV သတင္း ဌာနႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမး ျမန္းခန္းတြင္ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံ၏ မိသားစု စီမံကိန္း မူဝါဒေျဖေလွ်ာ့ေပးမႈ ကို လာမည့္ႏွစ္ အေစာပိုင္းတြင္ စတင္ႏိုင္ဖြယ္ ရွိၿပီး သက္ ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္ မ်ား၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ရ လွ်င္ အမိန္႔ ထုတ္ျပန္ႏုိင္ၿပီဟု ထပ္ ေလာင္းေျပာၾကားသည္။

ယခင္က သတ္မွတ္ထားသည့္ စည္းမ်ဥ္း အရ ၿမိဳ႕ျပေဒသမ်ားတြင္ တစ္ေကာင္ၾကြက္ မိခင္ႏွင့္ ဖခင္ တို႔သာလွ်င္ ၄င္းတို႔ႏွစ္ဦး လက္ထပ္ ၿပီးေနာက္ က ေလးႏွစ္ေယာက္ ယူပိုင္ခြင့္ ရွိခဲ့သည္။

ႏိုဝင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔က ၿပီး ဆံုးခဲ့သည့္ ၁၈ ႀကိမ္ေျမာက္ တ႐ုတ္ကြန္ ျမဴနစ္ပါတီ၏ ဗဟိုေကာ္မတီ မ်ား မ်က္ ႏွာစံုညီ စည္းေဝးပြဲတြင္ တစ္အိမ္ေထာင္ ကေလး တစ္ေယာက္ မူဝါဒကို ေျဖေလွ်ာ့ ေပးရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၿပီး မိခင္ျဖစ္ေစ ဖခင္ ျဖစ္ေစ တစ္ေကာင္ၾကြက္ အျဖစ္ ေမြးဖြားလာၿပီး အိမ္ေထာင္က်ထား သူမ်ားကို ကေလး ေနာက္ တစ္ေယာက္ ထပ္မံယူ ခြင့္ျပဳရန္ ဆံုးျဖတ္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဒါရိုက္တာ ရန္ဝန္ဇူရန္က တိုးပြား လာမည့္ ကေလး ေမြးဖြားမႈႏႈန္းႏွင့္ လိုက္ ေလ်ာ ညီေထြျဖစ္မည့္ ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး အဖြဲ႕အစည္း မ်ားကို အသင့္ ျပင္ ထား ရန္ႏွင့္ ထပ္မံ ေမြးဖြားလာမည့္ ကေလးမ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ မိခင္မ်ား အရည္အေသြး ျပည့္မီသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈ ရရွိႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ ေပးႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္ေၾကာင္း တိုက္တြန္း ထား သည္။

ေျဖေလွ်ာ့ေပး လိုက္မည့္ စည္းမ်ဥ္း အသက္ဝင္မႈသည္ သက္ဆိုင္ရာ ေဒသ၏ လတ္တေလာ အေျခအေနေပၚ မူတည္ ၿပီး အခ်ိန္ ကြာျခားမႈ ရွိႏိုင္ေသာ္လည္း မ်ားစြာ ကြာျခားမႈ မရွိသင့္ေၾကာင္း၊ ေရရွည္ တည္တံ့မည့္ စည္းမ်ဥ္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မိဘမ်ား အေနျဖင့္ လည္း မူဝါဒ ထြက္လာၿပီးေနာက္ ကေလး ထပ္ယူမည့္ အစီ စဥ္ ကိုအေလာတႀကီး လုပ္ေဆာင္ရန္ မလိုအပ္ေၾကာင္း ရန္ ဝန္ဇူရန္က ေျပာသည္။

အမ်ိဳးသား က်န္းမာေရးႏွင့္ မိသားစု စီမံကိန္းေကာ္မရွင္ ၏ ၿပီးခဲ့သည့္ စစ္တမ္းေကာက္ယူ ထားမႈမ်ားအရ ရင္ေသြး ရယူမႈ ဥပေဒ ေျဖေလွ်ာ့မႈေၾကာင့္ ဒုတိယေျမာက္ ရင္ေသြး ရယူႏိုင္သည့္ မိသားစု ၁၅ သန္းမွ သန္း ၂ဝ အထိရွိႏိုင္ ၿပီး ၄င္းတို႔ထဲမွ ၅ဝ (သို႔) ၆ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း ခန္႔က ဒုတိယေျမာက္ ရင္ေသြးကို ရယူ လိုသည့္ဆႏၵ ရွိေန သည္ဟု သိရသည္။

ရန္ဝန္ဇူရန္ က ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ကေလး ၂ သန္းဝန္းက်င္ ထပ္မံေမြးဖြား လာႏိုင္ေသာ္လည္း ၄င္းပမာဏသည္ ႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး ဝန္ေဆာင္မႈ က႑ မ်ားကို ျပႆနာႀကီး ႀကီးမားမား မသက္ေရာက္ ေစႏိုင္ ေၾကာင္း ေျပာသည္။

ကြၽမ္းက်င္ သူမ်ားက ယခုလိုျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈသည္ အခ်ိန္ကိုက္ လုပ္ေဆာင္ ႏိုင္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံ အတြင္း က်ား/မ အခ်ိဳးအစား မညီမွ်မႈကို ဟန္ခ်က္ညီ သြားေစႏိုင္ သည္ ဟု သံုးသပ္ၾကသည္။

၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းက ေကာက္ယူ ထားသည့္ စာရင္းဇယား အရ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ အသက္ ၆ဝ ႏွင့္ အထက္ လူဦးေရ ၁၉၄ သန္းျဖင့္ ကမၻာေပၚတြင္ သက္ႀကီး ႐ြယ္အို အမ်ားဆံုး ႏိုင္ငံအျဖစ္ ရပ္တည္ေနၿပီး ယခုလို ေျပာင္းလဲမည့္ အစီအစဥ္သည္ ျပည္သူ မ်ား၏ လိုလားခ်က္ႏွင့္ ႏိုင္ငံ အတြက္ ေျပာင္းလဲ ရေတာ့မည့္ အခ်ိန္တြင္ လုပ္ ေဆာင္သည့္ ေျပာင္းလဲမႈ တစ္ခုျဖစ္ သည္ဟု ရန္ဝန္ဇူရန္ က ထပ္ေလာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Ref : Xinhua

Popular Myanmar News Journal