Home » » သမၼတဦးသိန္းစိန္၏အခါေတာ္ေပး ႏိုင္ငံေတာ္အႀကံေပး ေဒါက္တာေဖၪဏ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း – ေမာင္ေရစက္

သမၼတဦးသိန္းစိန္၏အခါေတာ္ေပး ႏိုင္ငံေတာ္အႀကံေပး ေဒါက္တာေဖၪဏ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း – ေမာင္ေရစက္

Written By Unknown on Tuesday, December 24, 2013 | 10:38 AM

တို႔တိုင္းျပည္မွာ အဲလိုပဲ ဘုန္းရွင္ကံရွင္ ေတြ အမ်ားႀကီးရွိခဲ့တယ္။ သမၼတႀကီးဦးစိန္ လြင္လည္း အဲလိုပဲ။ ဦးစိန္လြင္ နဲ႔ေတြ႕ေတာ့  ကၽြန္ေတာ္အရင္ဘ၀ေတြတုန္းက ဆုပန္တုန္းက ေမာင္ႏွမ ခုႏွစ္ေယာက္ရွိခဲ့တယ္တဲ့ . . .အဲဒီမွာ ၆ ေယာက္ က ဆုပန္ခဲ့တယ္တဲ့။ ကၽြန္ေတာ္က ေစာင့္ေနတာတဲ့ …
 ယခင္အပတ္မွအဆက္
တရားျပတဲ့အဆင့္မ်ိဳး ေရာက္ေအာင္ က်င့္ႀကံအားထုတ္မႈပိုင္း က်ေတာ့ ဘယ္လို မ်ိဳး က်င့္ႀကံအားထုတ္ရမလဲ ဘုရား။
အဲဒါက ၀ိပႆနာၪာဏ္ဆိုတာ ဘယ္ဟာ႐ႈ၍ ရသနည္းတဲ့။ ဆိုေတာ့ စြဲလမ္းႏိုင္ရာ ငါးခႏၶာမွန္စြာ ႐ႈ၍ရသ တည္းတဲ့။ ႂကြလွမ္းႏိုင္ရာ ငါးခႏၶာမွန္စြာ ႐ႈ၍ရသတည္း ဆိုတာက ခႏၶာငါးပါး႐ႈတာပဲ။ ခႏၶာငါးပါးဆို တာက အားလံုးနဲ႔ ဆိုင္တာေပါ႔။ ဥပမာကမၼ႒ာန္း ၄၀ က်ေတာ့ အသုဘကမၼ႒ာန္းဆိုတာ ကလူေသေကာင္ ေတြ႐ႈရတာ ေပါ႔ေနာ္။ အမ်ိဳးမ်ိဳးေပါ႔။ တခ်ိဳ႕က်ေတာ့  ပုပ္ပြေနတဲ့ဟာေတြ။ တခ်ိဳ႕က်ေတာ့လည္း အ႐ိုးေတြက်န္တဲ့ဟာ ေတြ။ အဲဒါေတြရွိတာေပါ႔ေနာ္။ ေနာက္တစ္ခု က်ေတာ့ ႏုႆတိေတြေပါ႔ ဗုဒၶံနိသတိတို႔၊ ဓမၼံႏုသတိတို႔။ သံဃံႏုႆ တိတို႔၊ စာဂါႏုႆ တိတို႔ — ႏုႆတိတို႔ အဲလို ႏုႆတိ ေတြေပါ႔ေနာ္။ တခ်ိဳ႕က်ေတာ့ ေမတ္ၱကမ္ၼ ႒ာန္းတုိ႔ ေပါ႔ေနာ္။ တခ်ိဳ႕က်ေတာ့ခႏ္ၶာကိုယ္ ၃၂ ပါးေသာ ေကာ႒ာ သကို ျပန္ၿပီးေတာ့ ဆင္ျခင္တဲ့ ကမ္ၼ႒ာန္းရွိတယ္။ တခ်ိဳ႕က်ေတာ့ ပထ၀ီ၊ ေတေဇာ၊ အာေပါ၊ ၀ါေယာရယ္၊ ေနာက္ၿပီးေတာ့ အျဖဴတို႔၊ အနီတုိ႔၊အညိဳတို႔ ရွိတယ္။ ဒါေတြဟာအကုန္လံုးက သမထ ေတြေလ။ သမထဆိုတာက မ်ားမ်ားၾကည့္ ၿပီးေတာ့ စြဲေအာင္မွတ္ရတယ္။ စြဲေအာင္ မွတ္ေတာ့မွ နိမိတ္ေတြ ထင္လာတာေပါ႔။ နိမိတ္ေတြထင္လာမွ အဲဒီနိမိတ္ေတြ စိတ္ပ်က္ ေလာက္ ေအာင္ လုပ္ၿပီးေတာ့မွ သမၼာသတိ ယူၿပီးေတာ့ သြားတာ။ ဒါမ်ိဳးက်ေတာ့ ၾကာတယ္။ တခ်ိဳ႕က်ေတာ့ တစ္လၾကာ ရင္ၾကာတယ္၊ တခ်ိဳ႕က်ေတာ့တစ္ႏွစ္ၾကာ ရင္ၾကာတယ္။ တခ်ိဳ႕ေလးငါးႏွစ္ေလာက္ ၾကာတယ္။ ဒီဟာေတြကေတာ့ ေရွးေရွး တုန္းကျမတ္စြာဘုရားက ဒီလမ္းက သြား တာေနာ္။ ဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီး ကေတာ့ ဒီလမ္းသြားတာ အာနာပါနနဲ႔ သြား တယ္။ အာနာပါနနဲ႔သြားတဲ့အတြက္ ၀ိသုဒ္ၶိမဂ္ထဲမွာ သမထထဲမွာ ထည့္ထားတယ္။ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ သြားတဲ့လမ္းပါပဲ။ အဲဒီ လမ္းကသြားရင္ေတာ့ ဘာျဖစ္လဲဆိုေတာ့ ခုနေျပာတဲ့ စ်ာန္အဘိညာဥ္ေတြ ရႏိုင္တယ္။ ေ၀ဘူဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီးေတြ လိုမ်ိဳးေပါ႔။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ လယ္တီဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီးေတြလိုမ်ိဳး။ မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရား ႀကီးေတြလိုမ်ိဳး။ စ်ာန္အဘိညာဥ္ေတြရ တယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ တကယ့္ကို ဥတၱမပုရိသလို႔ ေခၚတဲ့ ထိပ္တန္းၪာဏ္ႀကီးေတြ အဲလိုမ်ိဳးေတြ အကုန္လံုးျဖစ္တယ္၊ ျဖစ္လည္းျဖစ္ေနတယ္။ …တုိ႔လည္း ဖူးရပါတယ္ ေ၀ဘူဆရာေတာ္ႀကီးလည္း ဖူးရပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဒီနည္းဟာ ဘာျဖစ္လဲဆိုေတာ့ ၾကာတာေပါ႔။ သမထနဲ႔သြားေနရင္ ၾကာ တယ္။ အခုက သက္တမ္းေတြ တိုတယ္၊ အစာအာဟာရကလည္း မေကာင္းဘူး၊ အလုပ္မ်ားတယ္ဆိုေတာ့ ၀ိပႆနာနဲ႔သြား တာေပါ႔ေနာ္။ ၀ိပႆနာက ဘယ္လိုသြားလဲ ဆိုေတာ့ ခႏၶာငါးပါးရွိတယ္ေလ။ ခႏ္ၶာငါး ပါးမွာ ႐ူပက္ၡကေတာ့ ႐ုပ္ေပါ႔။ က်န္တဲ့ခႏၶာ ေလးပါးကေတာ့ နာမ္ခႏၶာေခၚတယ္။ ႐ုပ္ကတစ္ပါး၊ နာမ္ကေလးပါးအဲဒီခႏၶာငါးပါး။ ဒီခႏၶာကိုယ္ ထဲမွာ ႐ႈရတာပဲ။ ၀ိပႆနာဆို သည္မွာ ဘယ္ဟာ႐ႈ၍ ရသနည္း၊ စြဲလမ္း ႏိုင္ရာ ငါးခႏၶာမွန္စြာ႐ႈ၍ ရသတည္း ဆိုတာ။ ဒီခႏၶာကိုယ္ထဲမွာ ႐ႈလို႔ရတဲ့နည္းပဲဗ်။ အာနာပါနနဲ႔ျပတယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ႏွာေခါင္းထဲေလ ၀င္လာတာေပါ႔။ ႏွာသီးဖ်ားရယ္၊ ႏွလံုးရွိတဲ့ ရင္ဘတ္ရယ္၊ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ခ်က္ေပါ႔။ အဲဒီသံုးခုကိုေသ ေသခ်ာခ်ာ မွတ္ရတာ ေပါ႔ေနာ္။ မဟာစည္ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးက ေတာ့ ေဖာင္းတယ္ ပိန္တယ္ဆိုၿပီးေတာ့ ဗိုက္ႀကီးကို စိတ္ထဲမွာ ထားတယ္။ ဗိုက္ႀကီးက ေဖာင္းတက္လာတဲ့ အတြက္ ေဖာင္းလာတယ္။ ဗိုက္ႀကီးက ပိန္က်သြားရင္ ပိ္န္က်သြားတယ္။ အဲဒီဟာေလးပဲ ဆရာေတာ္ႀကီးက မွတ္ခိုင္းတယ္။ တစ္ခုေတာ့ရွိတယ္။ ထင္ ရွားတဲ့ဟာ မွတ္ရတယ္။ အဲဒီ ထင္ရွားတဲ့ဟာ မွတ္ရင္းမွတ္ရင္းနဲ႔ ဘယ္လိုျဖစ္လာလဲ ဆိုေတာ့ ေဖာင္းတက္ လာတာ ႐ုပ္ေပါ႔ေနာ္။ အဲဒါေလး လိုက္ေပးတာက နာမ္ေပါ႔။ ႐ုပ္ရယ္ နာမ္ရယ္ေပါ႔။ ပိန္က်သြားတာလည္း ႐ုပ္ေပါ႔ အဲဒီဟာလိုက္ေပးတာက နာမ္ေပါ႔။ မွတ္ရင္းမွတ္ရင္းနဲ႔ အဲဒါေတြ အလိုလိုနား လည္လာတယ္။ ေဖာင္းလာတာ က႐ုပ္ပဲ။ အဲဒါကိုသိလိုက္တာက စိတ္ေလးပဲ၊ဒါေလး ကနာမ္ေလးပဲ။ ပိန္တာက႐ုပ္ပဲ သိလိုက္တာက နာမ္ပဲ။ စိတ္ေလးပဲ အဲလို မွတ္ရင္းနဲ႔ ဒါေလးႏွစ္ခုတည္းပဲရွိတယ္၊၀ိညာဥ္ေကာင္ တို႔၊ လိပ္ျပာေကာင္တို႔ဆိုတာ မရွိဘူး။ ျမတ္စြာဘုရား လက္ထက္တုန္းကေတာ့ ဟိႏၵဴ၀ါဒ သိပ္ႀကီးက်ယ္တာကိုး။
အခုမိုးေပၚမွာ စက္၀ိုင္းလို႔ ထင္ေနတာ ရွိတယ္ေလ။ အမွန္က အေၾကာင္းရယ္ အက်ိဳးရယ္သိတဲ့ ၪာဏ္ေခၚတာ ေပါ႔ေနာ္။ အေၾကာင္းအက်ိဳးသိတဲ့ ၪာဏ္က ပစၥယ ပဋိပကၡၪာဏ္လို႔ သံုးတယ္။ အမွန္ေတာ့ ၪာဏ္စဥ္ ၁၆ပါးမွာ က်ေတာ့ အေျခခံၪာဏ္ ေလးေတြေပါ႔။ အတန္းအေနနဲ႔ေျပာရမယ္ ဆိုရင္၁၆တန္းမွ ဘြဲ႕ရမယ္ဆိုရင္တစ္တန္း ႏွစ္တန္းပဲရွိေသးတယ္။ တို႔တုိင္းျပည္မွာ တရားရွာေနတာ အဲဒီအထဲမွာပဲ လည္ေနၾကတယ္။ ၁၄-၁၅ ရက္သြား ၾကတယ္ ဒါပဲေျပာတယ္၊ ေနာက္တစ္ခါ ၁၄-၁၅ ရက္သြားၾကတယ္။ ဒါပဲေျပာေတာ့ ပရိ သတ္အတြက္ က်ေတာ့ အရမ္းနစ္နာတယ္။ မခြဲႏိုင္ဘူးေပါ႔ေနာ္ ၪာဏ္ကို။ အမွန္ကေတာ့ အေျခခံၪာဏ္ေတြေပါ႔ ဒါေတြက။ လူတိုင္းကို ေျပာတာ မဟုတ္ဘူးေနာ္ ““ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီးေတြ ကေတာ့ သူ႔ေခတ္နဲ႔ သူေဟာသြားတာခ်ည္းပဲ။ ဒါေပမဲ့ ေနာက္ ပုဂိ္ၢဳလ္ေတြက်ေတာ့ ဒါေတြကို အက်ယ္ခ်ဲ႕ ေနၾကတာေပါ႔ေနာ္။
 ဆရာေတာ္ႀကီးေတြ ေဟာခဲ့တာေလ။ အရင္တုန္းက ျဖစ္ပ်က္၊ ျဖစ္ပ်က္ဆိုၿပီး ေတာ့ ပုတီးစိပ္ရတယ္၊ တရားအား ထုတ္ရတယ္။ ျဖစ္တယ္ပ်က္တယ္ဆိုတာ ဥတၱရ ၀ရေျပာတာေနာ္။ ျဖစ္လာတယ္၊ ပ်က္စီး သြားတယ္၊ ျဖစ္လာတယ္၊ ပ်က္စီးသြား တယ္ ဥတ္ၱရ၀ရၪာဏ္ထဲကို ေရာက္လာတဲ့ အခ်ိိန္က်ေတာ့ ဘယ္လိုျဖစ္ သြားလဲဆို ေတာ့ခႏၶာကိုယ္ထဲမွာ အကုန္လံုးက ပ်က္ ေနတာေလးေတြ ေတြ႕လာတယ္။ ဒါနည္း နည္းျမင္လာမွ။ ၀င္စားေတြမွာက အဲလိုမဟုတ္ဘူး။ ၀င္စားတာက အေရာင္ေတြနဲ႔ လာတယ္။ ေတာင္တန္းဆရာေတာ္ ဦး ဥတၱမသာရ လံုပီးမွာေနတုန္းက တစ္မိုင္ ႏွစ္မိုင္ေလာက္ အလင္းေရာင္ ေလးထြက္ တယ္ဆိုတာ အဲဒါ ဥတၱရ၀ရ အစေလးမွာ ၀င္လာတာ။ ေနာက္ ၀ါဆိုေတာင္ဆရာ ေတာ္ႀကီး၊ ဆရာေတာ္ႀကီးက ဘယ္လိုေျပာ လဲဆိုေတာ့ သူ႔ေက်ာင္းထဲမွာ ဘုရားရွင္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီးကညႀကီးေပါ႔ မီးပူေဇာ္ရင္ ေတာင္ဘုရားေပၚသြားက်တယ္တဲ့။ အလင္းေရာင္ေတြထြက္ေနတဲ့အေၾကာင္း ေျပာတာ။ ဒါကဥတ္ၱရ၀ရ အစေလးမွာျဖစ္ တာ။ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီး ဆိုရင္ဥတၱရ၀ရၪာဏ္ ကမၻာေလာကတစ္ ၀န္းလံုးကို လင္းသြားတာ။ ေလာကဓာတ္ တစ္ခြင္လံုးကိုလင္းၿပီးေတာ့သူ႔ရဲ႕ပါရမီေတာ္ အရျဖစ္သြားတာ။ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ဥတၱရ၀ရ ၪာဏ္မွာ အေရာင္ေလး ေတြထြက္လာၾကတယ္။ တခ်ိဳ႕က်ေတာ့ ဟင္းလင္း ျပင္ႀကီးျဖစ္သြားသလိုပဲ ထင္ရတယ္။ အေရာင္လင္းေတြ ထြက္လာတာေပါ႔ေနာ္။ တခ်ိဳ႕က်ေတာ့လည္း လွ်ပ္စစ္လက္ရင္ အလင္းတန္းႀကီး အဲလို ထြက္သြားတာ ရွိတယ္။ အစက ငါတရားေတြ ရေနၿပီ ဆိုၿပီးေတာ့ အမွန္ကေတာ့ စတုတၳတန္း ပဲရွိေသးတယ္။ အဲလို ျဖစ္လာတဲ့ အခ်ိန္မွာ ဒါေတြက မဟုတ္ေသးဘူးလို႔ ဆရာသမား ေတြကေျပာတယ္ငါထပ္႐ႈမယ္ဆိုၿပီး ႐ႈရင္း ႐ႈရင္းနဲ႔ သိပ္ေနလို႔ထိုင္လို႔ ေကာင္းတာ။ ေနာက္တခ်ိဳ႕က်ေတာ့ ကိုယ္ခႏၶာေတြ ေျမာက္တက္သြား တတ္တယ္။ ေျမာက္တက္သြားတာတို႔၊ ေနလို႔ထိုင္လို႔ ေကာင္းတာတို႔၊ ခ်မ္းသာၿပီးေတာ့ စည္းစိမ္နဲ႔ေနတာ တို႔ အဲဒါမ်ိဳးေတြ ရွိတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ —— ျဖစ္တတ္တယ္။ မသိတဲ့သူက မဂ္တရားပဲ၊ ဖိုလ္တရားပဲဆို ၿပီးေတာ့ မဂ္ဖိုလ္နဲ႔ အထင္မွားသြားတတ္တယ္။ မဂ္ဖိုလ္နိဗၺာန္ မ်က္ေမွာက္ျပဳတယ္ ထင္ တတ္တယ္။ အဲဒီမွာေယာဂီေတြ ေတာ္ ေတာ္မ်ားမ်ား ဒုကၡေရာက္တယ္။ အဲဒါ ဥတၱရ၀ရၪာဏ္မွာ ျဖစ္တာေနာ္။ ဥတၱရ ၀ရၪာဏ္ ကေနၿပီးေတာ့ နည္းနည္း ရင့္သန္ လာတဲ့ အခ်ိန္က်ေတာ့ တစ္ကိုယ္လံုးမွာ ေဆာင္းကာလ ႏွင္းမႈန္ေလးေတြ ဖ်ပ္ဖ်ပ္ ဖ်ပ္ဖ်ပ္နဲ႔က်သလို ခႏ္ၶာတစ္ကိုယ္လံုး က် ေနတယ္။ အဲဒါေလးေတြ ထင္ထင္ရွားရွား ႀကီး ေပၚလာတယ္။ ဦးဇင္း ၁၄ႏွစ္ ၁၅ ႏွစ္ေလာက္က အေမ့ရဲ႕ တစ္၀မ္းကြဲအစ္ကို ေတာ္တာေပါ႔ေနာ္ —- ဆရာေတာ္ ဆိုတာရွိတယ္။ ထား၀ယ္၊ သရက္ေခ်ာင္း နားမွာ ေရွးရြာႀကီးေပါ႔။ — ဆရာေတာ္ ဆိုတာ တစ္ပါးတည္း ေတာင္ေပၚမွာေန တယ္။ အဲဒီဆရာေတာ္ႀကီးက ေျပာတယ္ ငါကြာတဲ့ လက္ေလးေတြ ဒီလိုဆန္႔လိုက္ရင္ ဖ်ပ္ဖ်ပ္ဖ်ပ္ဖ်ပ္နဲ႔ေနတယ္တဲ့။ ဒီလိုျပန္ေကြး ရင္လည္း ဖ်ပ္ဖ်ပ္ဖ်ပ္ဖ်ပ္နဲ႔ ေနတယ္တဲ့။ ၾကည္ေတာ့ ၾကည္ညိဳတာေပါ႔ေနာ္။သူ ေျပာတာ နားမလည္ ေသးဘူးေပါ႔။ကိုယ္အား ထုတ္လာတဲ့အခ်ိန္က်ေတာ့ ကိုယ္ကလည္း အဲလိုမ်ိဳးျဖစ္လာေတာ့ သြား ေလွ်ာက္တယ္။ ဆရာေတာ္ႀကီးက ရယ္ေနတယ္။ ေအးဟုတ္တယ္ ငါလည္းစိတ္ ထင္လိုက္ တိုင္း ျဖတ္ျဖတ္ ျဖတ္ျဖတ္နဲ႔ျဖစ္ ေနတယ္ အဲလိုေျပာဖူးတယ္။
ေနာက္တစ္ ခုက ေထာက္လွမ္းေရးဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္တင္ဦး၊ ေထာင္က်သြားတယ္ ေထာင္ကျပန္ထြက္ လာေတာ့ ကိစ္ၥတစ္ခုနဲ႔ သူနဲ႔ ရင္းႏွီးသြားတယ္။ သူေသကာနီးမွာ ေျပာတယ္ ဆရာကိုေဖၪာဏ္တဲ့ ကၽြန္ေတာ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္းကို သိပ္ေက်းဇူး တင္တာပဲတဲ့။ ဘာျဖစ္လို႔ေက်းဇူးတင္တာလဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လို႔ တစ္ခ်ိန္တုန္းက ႏိုင္ငံေတာ္မွာ အေရးပါတဲ့ ပုဂိ္ၢဳလ္ျဖစ္ခဲ့လို႔လား ဆိုေတာ့ အဲဒါေၾကာင့္ မဟုတ္ဘူးတဲ့ ကၽြန္ေတာ္ ေက်းဇူးတင္တာ ကၽြန္ေတာ့္ကို ေထာင္ခ် လိုက္လို႔တဲ့။ ေထာင္ခ်လိုက္ေတာ့ မဟာစည္ ဆရာေတာ္ႀကီးရဲ႕ တရားစာအုပ္ေတြ ကၽြန္ေတာ္မွာ ဖတ္တယ္တဲ့။ မွာဖတ္ၿပီးေတာ့ တရားအား ထုတ္တယ္တဲ့ ကၽြန္ေတာ္က်က် နနတရား အားထုတ္လို႔ တရားရသြားတယ္တဲ့။ ဘယ္ေလာက္ထိ ကၽြန္ေတာ္ တရားရလဲ ဆုိရင္ကၽြန္ေတာ္အခု လက္ေလးေျခေလးေတြ လႈပ္ရွားလိုက္ရင္ ဖ်ပ္ဖ်ပ္ဖ်ပ္ဖ်ပ္နဲ႔ အကုန္လံုးျမင္ေနတယ္တဲ့။ ကၽြန္ေတာ္   ( ေထာက္လွမ္းေရး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ တင္ဦး) မၾကာခင္ ေသမယ္တဲ့ ေသရင္ကၽြန္ေတာ္ ျဗဟၼာဘံုကို ကၽြန္ေတာ္ သြားမယ္တဲ့။ သူတစ္ေယာက္ပဲ ေျပာခဲ့တယ္လို႔ ထင္တယ္။ တျခားသူေတြလည္း ေျပာရင္ေျပာမွာေပါ႔ ေလ။ အဲလိုေျပာၿပီးေတာ့ သူ ၁၀ ရက္ ေလာက္မွာ ေသသြားတယ္။ တိုင္းျပည္က ၾကားရင္ ဒီေလာက္ ရက္စက္ ၾကမ္းၾကဳတ္တဲ့ သူႀကီးကို ဒီဦးဇင္းႀကီးက ဘာျဖစ္လို႔ ေျပာသလဲဆိုၿပီးေတာ့ ထင္ဦးမယ္။ ဒါေပမဲ့ ကိုယ္ေျပာတဲ့ စကားက အမွန္ျဖစ္တယ္။ တို႔တိုင္းျပည္မွာ အဲလိုပဲ ဘုန္းရွင္ကံရွင္ေတြ အမ်ားႀကီးရွိ ခဲ့တယ္။ သမၼတႀကီး ဦးစိန္လြင္လည္း အဲလိုပဲ။ ဦးစိန္လြင္နဲ႔ ေတြ႕ေတာ့ဘာ ေျပာလဲဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္အရင္  ဘ၀ေတြ တုန္းက ဆုပန္တုန္းက ေမာင္ႏွမခုႏွစ္ ေယာက္ရွိခဲ့တယ္တဲ့။ အဲဒီမွာ၆ ေယာက္က ဆုပန္ခဲ့တယ္တဲ့။ ကၽြန္ေတာ္ ကေစာင့္ေန တာတဲ့။ အဲဒီမွာဘယ္သူေတြ ပါလဲဆိုေတာ့ မဟာစည္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ပရိနိဗၺာန္ ျပဳၿပီး ေနာက္ပိုင္းမွာ ေရႊေတာင္ကုန္း။ ေရႊေတာင္ကုန္းႏွင့္ ဦးပြင့္ေကာင္းတို႔နဲ႔ ျပႆနာတက္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းမွာ ပုသိမ္မွာ သဒၶမၼသီတဂူ ဆရာေတာ္ႀကီးဆိုတာ ေရာက္လာၿပီး ထိန္းေပးတယ္။ သဒၶမၼသီတဂူဆရာ ေတာ္ႀကီးက ေရႊေတာင္ ဘုန္းႀကီးထက္ ပိုၿပီးေတာ့၀ါႀကီးတယ္။ သဒၶမၼသီတဂူ ဆရာ ေတာ္ႀကီးကေနေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ဆရာေတာ္ ဦးပ႑ိတက ထြက္သြားၿပီးေတာ့ မဟာစည္ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးက ပ်ံလြန္ေတာ္မူၿပီး ေတာ့၁၂ႏွစ္ အၾကာမွာ ဦးထြန္းသာဆိုတဲ့ ပုဂိ္ၢဳလ္ႀကီးက ကန္႔ဘလူမွာရွိတယ္။၁၃၀၇ ခုႏွစ္က ဆရာေတာ္ႀကီး တရားျပ တုန္းက ေျမတိုင္း အင္စပတ္တာ ဦးထြန္းသာ တရားလာ အားထုတ္တယ္။ ကန္႔ဘလူးမွာေတာ့ ဆရာေတာ္ႀကီး ပ်ံလြန္ေတာ္ မူၿပီးေတာ့ အ႐ိုးေတာ္ေတြစု ပုလင္းေလးနဲ႔ သိမ္းထားတယ္။ စေနေန႔က်ေတာ့ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ တာေပ့ါ။ ၀ါဆိုလျပည့္ေန႔ ထင္တယ္။ သူက၀မ္းသာ အားရ ရန္ကုန္ကဆင္းလာတာ။ ဆရာေတာ္က အိပ္ရာထဲ လဲေနၿပီ။ သာသနာေရးဦးစိန္လြင္ ရဟန္း၀တ္ၿပီး တရားအားထုတ္တယ္။ မဟာစည္ဆရာေတာ္ ႀကီး ဓာတ္ေတာ္ မက်ဘူးလုိ႔ ေျပာလာ ႏုိင္တယ္။ ရွင္းလုိ႔ရေအာင္ အဲလိုမ်ဳိးဓာတ္ပံု ႐ိုက္ခုိင္းထားတာ။
အဲဒီအခ်ိန္မွာ မဟာစည္မွာရွိတဲ့ တခ်ဳိ႕ ဘုန္းႀကီးေတြေတာင္မွ သိပ္လက္မခံခ်င္ဘူး။ သဒၶမၼသီတဂူ ဆရာေတာ္ႀကီး ကိုယ္တိုင္ကေျပာတယ္။ သူကရယ္ေနတယ္။
မင္းတို႔ အကုသုိလ္ျဖစ္မွာစိုးလို႔ ငါ မေျပာတာတဲ့။ ေသးေသးေလးအလံုးေတြ အမ်ားႀကီးပဲတဲ့။ ငါဘုရာ းဌာပနာထဲ ထည့္ထားတယ္တဲ့။ သူရယ္ၿပီးေျပာတာ။ ဗိုလ္ ခ်ဳပ္စန္းၾကည္ဆိုတာ ဦးၾကည္လြင္ဒုတိုင္း မွဴးဘ၀တုန္းက ဗုိလ္ခ်ဳပ္ခင္ၫြန္႔ရဲ႕ ဆရာေပ့ါ။
ကၽြန္ေတာ္  (ေထာက္လွမ္းေရး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ တင္ဦး)မၾကာခင္ေသမယ္တဲ့ ေသရင္ကၽြန္ေတာ္ ျဗဟၼာ့ဘံုကို ကၽြန္ေတာ္ သြားမယ္တဲ့။ သူ တစ္ေယာက္ပဲ ေျပာခဲ့တယ္လို႔ ထင္တယ္။ တျခားသူေတြလည္း ေျပာရင္ ေျပာမွာ ေပါ႔ေလ။
အဲလိုေျပာၿပီးေတာ့ သူ ၁၀ ရက္ ေလာက္မွာ ေသသြားတယ္ . . .
ဗုိလ္မွဴးစန္းၾကည္ရဲ႕ အမတစ္ဦး။ သဒၶမၼ သီတဂူဆရာေတာ္ႀကီးက ရဟႏၲာျဖစ္ သြားၿပီေလ။ သဒၶမၼသီတဂူ၊ ဗုိလ္မွဴးႀကီးစန္း ၾကည္အစ္မ၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကည္လြင္ရဲ႕ အမိ က်န္တာ ေလးဦးကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္မသိ ဘူး။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကည္လြင္ ၂၀၀၄မွာဆံုးသြား တဲ့အခ်ိန္မွာ ေရေ၀းကိုပါသြားတယ္။ သူ႔ သြားကိုင္တယ္။ေပ်ာ့ေပ်ာ့ေလး။ ထုိင္လုိ႔ထ လုိ႔ရတယ္။ ဆိုလိုတာက ရဟႏၲာျဖစ္သြား တယ္လို႔ ယူဆလို႔ရတယ္။ ဦးစိန္လြင္က လူ႔ဘ၀နဲ႔ ဆံုးသြားတာ။ ၅လ၊ ၆လေလာက္ ရဟန္း၀တ္ သြားတယ္။ က်န္းမာေရးအတြက္ စင္ကာပူတို႔ကို ေဆးသြား ကုလိုက္ေသးတယ္။ အိမ္မွာဆံုးတယ္။ ျမန္မာျပည္ဆုိတာ ဗုဒၶသာသနာေနာက္ဆံုးက်န္တဲ့တုိင္းျပည္။တိုင္း ျပည္မွာ လာျဖစ္တဲ့ အႀကီးအကဲေတြက ဘုန္းရွင္၊ ကံရွင္ေတြျဖစ္ၾကတာ။ မုန္းတဲ့ လူလည္းရွိမွာပဲေလ။ ဘယ္သူမဆို ေက်နပ္ ေအာင္လုပ္ေပးဖုိ႔ဆိုတာ မလြယ္ဘူးေလ။ တန္းခိုးႀကီးတဲ့ ဘုရားေတြတို႔တိုင္းျပည္မွာ အမ်ားႀကီးေလ။ ဓာတ္ေတာ္၊ ေမြေတာ္ေတြလည္း အမ်ားႀကီးေလ။ ဗုဒၶဘာသာအေနနဲ႔ ႀကီးက်ယ္စရာ၊ ဂုဏ္ယူစရာ မရွိဘူးေလ။ ဘုန္းႀကီးတဲ့ ပုဂိ္ၢဳလ္ေတြ အေၾကာင္း ေျပာျပ တာ။ ဥဒယၪာဏ္၊ ဘဂၤၪာဏ္၊ အဘိ န၀ၪာဏ္၊—သခၤ႐ုပကၡၪာဏ္၊ သူတို႔က အႏုေရာပၪာတ္ တုိင္ေအာင္ အကုန္ျပန္ ေလ့လာရတယ္။ ကမၻာႀကီးမွာ လည္း ေပၚလာၿပီး ေပ်ာက္ေပ်ာက္သြားတယ္။ ေပၚလာ လိုက္၊ ေပ်ာက္သြားလုိက္။၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏု ကစြန္းလြန္း ဆရာေတာ္ကို ေမးတယ္။ အရွင္ ဘုရား နိဗၺာန္ေရာက္ ေၾကာင္းဘယ္လုိလုပ္ ရလဲ။ မင္းဘဂၤၪာဏ္လွဴပါတဲ့။
နိဗၺာန္ဆိုတာ ဘံုဗိမာန္ႀကီးေတြနဲ႔ ခ်မ္းခ်မ္းသာသာ ေနရမယ္လုိ႔ ထင္တာေပ့ါ။ နိဗၺာန္ဆုိတာ အဲဒီလိုမ်ဳိး မဟုတ္ ဘူး ေပါ့ေနာ္။ အခု ဒုကၡခပ္သိမ္းေတြ ၿငိမ္းသြားတာကို နိဗၺာန္လို႔ေခၚတယ္။ ေအးတယ္လို႔ သံုးလို႔မရဘူး။ သု႔ိေသာ္ ၿငိမ္းေအးတယ္လို႔ ေတာ့သံုးတယ္။  တခ်ဳိ႕ ဆရာေတာ္ႀကီးေတြ ေျပာတယ္။ ေယာဂီေတြဆိုရင္ မသာ ခဏခဏ ေပၚတယ္တဲ့။ ကိုက္တယ္၊ နာတယ္၊ က်ဥ္တယ္။ အဲဒီၪာဏ္ေတြ ေပ်ာက္သြားရင္ ေနရတာ သိပ္ကိုေကာင္း သြားတယ္။ ေတာ္႐ံုတန္႐ံု ႏွလံုးေရာဂါလည္း ေပ်ာက္တယ္။ အကုန္ ေပ်ာက္တယ္။ အဲဒါ သခၤ႐ုပကၡ ၪာဏ္တဲ့။ အဲဒီၪာဏ္က နိဗၺာန္ကို တံခါးေပါက္သြားတာ။ အဲဒါကုိ မဟာစည္ဆရာေတာ္က စာေလးစီ ထားတယ္။ ေက်ာင္းကန္ — ကင္းရွင္ေလသည္။ ခ်မ္းသာ၊ ဆင္းရဲထင္ၿမဲ တူညီ။ ေၾကာင့္ၾကမျပဳ မွန္း႐ႈ ေလသည္။ — ေၾကာက္တဲ့ စိတ္လည္း မရွိေတာ့ဘူး။ ေသာကလည္း မရွိေတာ့ဘူး။ ႏွစ္သက္ျခင္း လည္းမရွိ ေတာ့ဘူး။ ခ်မ္းသာသည္ ျဖစ္ေစ၊ ဆင္းရဲသည္ ျဖစ္ေစ၊ ေလာကဓံဒဏ္ကို ခံႏုိင္သြားတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ တမင္႐ႈ စရာမလုိေတာ့ဘူး။ ေနျပည္ေတာ္ကို ကားေကာင္းေကာင္းေလး၊ လမ္းေကာင္း ေကာင္းေလးနဲ႔ သြားသလိုေပ့ါ။ ဇိမ္နဲ႔သြားသလိုပဲ။ ၿငိမ္ၿပီးသြား ေနတယ္။ ၾကာၾကာ ေနလည္းခိုင္ၿမဲတယ္။ တျခားစိတ္လည္း မေရာက္ေတာ့ဘူး။ ဆားေတာင္ဆရာ ေတာ္ဘုရားႀကီးကိုလည္း ဖူးဖူးတယ္။ျပင္း ျပင္း ႐ႈလုိက္တယ္။ ၿပီးရင္ သိမ္သိမ္ ေမြ႕ေမြ႕ေလးျဖစ္ေအာင္ ျပန္႐ႈရတယ္။ ႐ႈတာ ေလာက္နဲ႔ နိဗၺာန္ေရာက္မယ္ထင္တယ္။ မဟုတ္ဘူး။ ၀င္စားသြားတယ္။ အသက္ ႐ွဴမွန္းေတာင္မသိေတာ့ဘူး။ သိမ္ေမြ႕ေလ သည္ဆိုတာ အရမ္းအေရး ႀကီးတယ္။ျပင္းျပင္း႐ႈလုိ႔မရဘူး။ ျပင္းျပင္း႐ႈ ရင္မွားေနၿပီလို႔ သိရမယ္။ သိမ္ေမြ႕ေအာင္ကို ေနရတာ။ အဲဒါ သခၤ႐ုပက္ၡၪာဏ္။ အဲဒီ ၾကားထဲမွာ ႏွစ္ၪာဏ္ရွိေသးတယ္ေနာ္။အဲဒါ အႏုေလာ မၪာဏ္၊ ေဘာတ— ၪာဏ္ရယ္ရွိ တယ္။ အႏုေလာမၪာဏ္ကို ဘယ္လိုအဓိပၸာယ္ဖြင့္ လဲဆိုေတာ့ က်ီးေလးတစ္ေကာင္ ကမ္းမျမင္၊ လမ္းမျမင္ ပင္လယ္မွာ နားေရာက္လုိ႔ ေရာက္မွန္းမသိ ပ်ံသြားတယ္။ ကမ္းမ ေရာက္ရင္ ျပန္လာတယ္။ တက္လုိက္က် လိုက္သြားေနတယ္။ ႐ိုး႐ိုးသြားတာမဟုတ္ ဘူး။အရွိန္ေလးနဲ႔ သြားေနတာ။ကေလးေတြ ကုိ ပြဲခင္းနားေခၚသြား သလုိ ေျပးသြားသလုိ အရွိန္ေလးနဲ႔ေျပး၀င္မွရတယ္။ တရားထုိင္ ရင္ အခ်ိန္ေတြၾကာသြားတယ္။ ဘာမွမ သိဘူးဆိုရင္ မဟုတ္ဘူး။ သိကုိသိရမယ္။ အရွိန္နဲ႔ေျပး၀င္ရတယ္။ အဲဒါကို အႏုေလာ မဂ္ၪာဏ္လို႔ေခၚတယ္။ မဂ္ၪာဏ္က်ၿပီးေတာ့ တစ္ခါ ဖိုလ္ၪာဏ္ျဖစ္တယ္။ အဲဒီေတာ့မွ နိဗ္ၺာန္ျဖစ္သြားတယ္။ ပစၥ၀ကၲဳဏၪာဏ္ဆို တာ ျပန္ၿပီးေတာ့ ျပင္ဆင္တယ္။
အႏုေလာမၪာဏ္၊ — မဂ္ၪာဏ္၊ ဖိုဂ္ၪာဏ္၊ — တစ္စက္ၠန္႔အတြင္းမွာျဖစ္တာ တဲ့။ စိတ္စြမ္းအားအရမ္းျမန္တယ္။ အဲဒီ အခ်ိန္မွာ သမာဓိအားေကာင္းတဲ့လူက် ေတာ့ ၁၀မိနစ္၊ ၂၀မိနစ္၊ ေနာက္မိနစ္ ၃၀ေပ့ါ။ တစ္နာရီ၊ ႏွစ္နာရီ အဲလိုမ်ဳိးရ လာတာ။ သမာဓိႀကီးက်ယ္လာတဲ့အခါက် ေတာ့ သမ္ၼထနဲ႔သြားတဲ့ပုဂိ္ၢဳလ္ေတြရွိတယ္။ အဲဒါက်ေတာ့ ရဟႏဩ္ၲာပဲရတယ္။ ေနာက္ အဘိၪာဏ္ရတဲ့ပုဂိ္ၢဳလ္ေတြပဲရတယ္။ ႐ိုး႐ိုး ပုဂိ္ၢဳလ္ေတြက အဲဒီလိုမ်ဳိးမက်ဘူး။ အဲဒီ ဆိုရင္ မဂ္ၪာဏ္၊ ဖိုလ္ၪာဏ္ နိဗ္ၺာန္ၪာဏ္ကို သြားတာေလ။ လက္ေတြ႕မွာ ခုႏွစ္ရက္နဲ႔ ရတဲ့ပုဂိ္ၢဳလ္ေတြ လည္းရွိ တယ္။
မိုးတြင္းတုန္းကအသက္၇၀ရွိတဲ့ ေမာ္ ကၽြန္းကအဘြားႀကီးတစ္ေယာက္ေရာက္ လာတယ္။ အဘြားႀကီးက ငယ္ငယ္တည္း က သိမ္ေမြ႕တဲ့ဟန္ရွိတယ္ ထင္ပါတယ္။ စႀကၤံကိုေတာ့ အဓိကထားတယ္။ ရွင္ မဟာေမာက္က လန္ ခုႏွစ္ရက္နဲ႔ ရဟႏ္ၲာ ျဖစ္တဲ့ သံုးရက္လံုးလုံး စႀကၤံေလွ်ာက္တယ္။ ညီေတာ္အာနႏ္ၵာလည္း စႀကၤံေလွ်ာက္ ၿပီးေတာ့ ပထမေသာတာပန္ေလ။ ျမတ္စြာ ဘုရား ပရိနိဗ္ၺာန္ျပဳရာ သံဃာတင္တာ တစ္ညလံုးဇင္းႀကံ ေလွ်ာက္တာ။ တခ်ဳိ႕က် တစ္နာခြဲ၊ ႏွစ္နာရီခြဲ၊ သံုးနာရီခြဲ။မ်ား မ်ား သြားခုိင္းလိုက္။ စႀကၤံကေတာ္ေတာ္ တန္ ဖိုးရွိတယ္။အဲဒီလိုေျပာရင္းနဲ႔၁၇ရက္အၾကာ မွာမဂ္ဖိုလ္ကိုမ်က္ေမွာက္ျပဳခဲ့တယ္။ သီလ သမာ ပတ္၀င္စားတာ ေပ့ါ။ အဲဒီလိုမ်ဳိးေတြ တျခားလူေတြလည္းရွိပါတယ္။ ၄၄ႏွစ္အား ထုတ္လာတဲ့တရားဆိုတာ နည္းတာမဟုတ္ ဘူးေလ။  ကိုယ့္ စိတ္ထဲမွာ သကၤန္းကုိက ၾကည္ညိဳတယ္။ ႐ုိေသတယ္။
တရားျပမယ္ဆိုရင္ ဘယ္လိုနည္းလမ္း နဲ႔ အဓိက ျပမလဲဘုရား။
ဘယ္လိုနည္းနဲ႔ ျပမလဲဆိုေတာ့ မဟာစည္ဘုရားႀကီးကေတာ့ ဘာေျပာလဲ ဆိုေတာ့ ခုေခတ္မွာ လူေတြဟာ သက္ တမ္းေတြတိုတယ္တဲ့။အာဟာရေတြလည္း ေရွးတုန္းကလို မျပည့္စံုဘူးေပါ႔။ ေရွးတုန္း ကဆိုရင္ သေလးစပါး တစ္ခုတည္းနဲ႔ အားလံုးစားလို႔ရတယ္ေပါ႔။ ေျမဆီေျမၾသ ဇာ ေတြရွိတယ္ေပါ႔ေနာ္။ ခုက်ေတာ့ အာ ဟာရေလးေတြလည္း သိပ္ၿပီးေတာ့မျပည့္ စံုဘူးေပါ႔ေနာ္။ သက္တမ္းေတြလည္း တို တယ္တဲ့။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ခုေခတ္မွာ လူ ေတြအကုန္လံုးကစား၀တ္ေနေရးနဲ႔ လံုး ပန္း ေနၾကတာေလ။ အခ်ိန္ေတြက သိပ္ မေပးႏုိင္ၾက ဘူး။ အဲဒီ အခ်ိန္တိုတိုေလးမွာ တရားရႏိုင္တဲ့နည္းေပါ႔ေနာ္ ဥပမာ ပကိ္ၡယတရားေတာ္မွာေတာ့ ၇ ရက္၊ ၁၅ ရက္၊ တစ္လ၊ ႏွစ္လေပါ႔ေလ အမ်ားဆံုး ၇ လေပါ႔။ အဲလိုမ်ိဳးေတာ့ျပတာေပါ႔ေနာ္။ ျမန္မာျပည္မွာ အားထုတ္တဲ့ ပုဂိ္ၢဳလ္ေတြ ကေတာ့ ႏွစ္လေလာက္ဆိုရင္ ေနရာက် သြားတာမ်ားတယ္။ တခ်ိဳ႕က်ေတာ့ မဂ္ တရား၊ ဖိုလ္တရား မ်က္ေမွာက္ျပဳသြား တာေပါ႔ေနာ္။ ေသာတပန္ျဖစ္သြားတာေပါ႔ ႐ိုး႐ိုးေျပာမယ္ဆုိရင္ေတာ့။ သုဒၶ၀ိပႆနာ ၪာဏ္ဋီကာ လို႔လည္း ၀ိပႆနာ စစ္စစ္နဲ႔ ပဲ ျပဖို႔ စိတ္ကူးမရွိပါဘူး။
ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။

ေမာင္ေရစက္

ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္