Home » » ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းညီဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းႏိုင္ေရး မျပည့္စံုမႈမ်ားစြာ ႀကံဳေတြ႕ေနရဟုဆို

ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းညီဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းႏိုင္ေရး မျပည့္စံုမႈမ်ားစြာ ႀကံဳေတြ႕ေနရဟုဆို

Written By Unknown on Monday, December 16, 2013 | 11:26 AM

တနလၤာေန႔၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၆ ရက္၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္

ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတြင္ လိုအပ္သည့္ ဥပေဒမ်ားကို လႊတ္ေတာ္ဘက္မွ ထိေရာက္စြာ ျပ႒ာန္းႏိုင္ေရးတြင္ အခက္အခဲရိွေနသည္ဟူသည့္ ႏုိင္ငံတကာပဋိပကၡေလ့လာေရးအဖြဲ႕ ICG ၏ အစီရင္ ခံစာႏွင့္ပတ္သက္၍ ထိုသို႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ လက္ေတြ႕လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ မျပည့္စံုမႈမ်ားစြာျဖင့္ ႀကံဳေတြ႕ေနရျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အခ်ဳိ႕က ဒီဇင္ဘာ ၁၅ ရက္တြင္ မဇၩိမ ကို သံုးသပ္ ေျပာဆိုသည္။

မလိႈင္မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအးေမာက္က “လႊတ္ေတာ္ေပၚတာ ႏွစ္ ၅၀ ေက်ာ္မွ ေပၚလာတာ၊ သက္တမ္းအရဆိုရင္ အရမ္းႏုေသးတာေပါ့။ လႊတ္ေတာ္မွာ ဥပေဒျပဳဖို႔ဆိုတာ ဥပ ေဒျပဳႏိုင္တဲ့ အေထာက္အကူျပဳေတြ အားလုံး ရွိရမယ္”ဟု ေျပာသည္။

ျမန္မာလႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္ ဒီမိုကေရစီစံခ်ိန္စံၫႊန္းႏွင့္ညီေသာ ဥပေဒမ်ားျပဳႏုိင္ရန္ ႏိုင္ငံတကာက လႊတ္ေတာ္အသီးသီးမွာကဲ့သို႔ ဥပေဒျပဳႏိုင္သည့္ facility မ်ား လိုေနေသးသည္ဟု ဦးေအးေမာက္က အစီရင္ခံ စာပါ အခ်က္တစ္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေထာက္ျပေျပာဆိုသည္။

“ပညာရွင္ေတြလိုတယ္။ ႏိုင္ငံတကာမွာဆိုရင္ ဥပမာ ေကာ္မတီေတြအေနနဲ႔ ဥပေဒပညာရွင္ေတြကို ေခါင္းစဥ္ေလး ေပးလိုက္တာနဲ႔ ပညာရွင္ေတြက ရွာေပးတာ၊ အေၾကာင္းအရာေတြ စုေပးတာေတြအေပၚ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ဥပေဒၾကမ္းျပန္ေရးရတာ။ ဒီက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြမွာက အဲဒီအဆင့္မရွိေတာ့ ကိုယ့္ဟာကိုယ္ေရး၊ ကိုယ့္ဟာကိုယ္လုပ္ရတာေတြ ရွိတယ္။ Facility က ဘာမွမရွိ တဲ့သေဘာျဖစ္ေနတယ္”ဟု ဆုိသည္။

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကာလ ျမန္မာ့လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္အေပၚ အေပၚယံ ေလ့လာသံုးသပ္ၿပီး ဥပေဒမ်ား ျပ ႒ာန္းရန္ မဟုတ္ဆိုေသာ ေခါင္းစဥ္ေပးထားသည့္ ႏုိင္ငံတကာ ပဋိပကၡေလ့လာေရးအဖြဲ႕ ICG ကေနာက္ ဆံုးထုတ္ျပန္လိုက္သည့္ အစီရင္ခံစာမွာ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ အတြင္း ပထမဆံုး သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ အဖြဲ႕ အစည္းတစ္ခုအျဖစ္ ထြက္ေပၚလာခဲ့သည့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ဖြဲ႕စည္းလိုက္ေသာ ျမန္မာ့လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေလ့လာသံုးသပ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ အစီရင္ခံစာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေျခတည္စ လႊတ္ေတာ္မွာ အမ်ားေမွ်ာ္လင့္ထားသည္ထက္ ပိုမိုအသက္၀င္ၿပီး ၾသဇာသက္ေရာက္မႈရွိသည္ဟု သက္ ေသျပေနေသာ္လည္း တိုင္းျပည္၏ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား အျပည့္အ၀ျဖစ္ထြန္းလာရန္ လုိအပ္ ေသာဥပေဒမ်ား ထိထိေရာက္ေရာက္ ျပ႒ာန္းႏိုင္ရန္မွာမူ အဖြဲ႕အစည္း လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ လုပ္ႏိုင္ စြမ္းရည္ အကန္႔အသတ္မ်ား ႀကီးႀကီးမားမား ရွိေနဆဲျဖစ္သည္ဟု ေထာက္ျပထားသည္။

အဆိုပါ ေထာက္ျပထားခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး ေကာ္မတီ မွ အတြင္းေရးမွဴး ဦး၀င္းျမင့္က “အေရးေပၚစီမံခန္႔ခြဲမႈဥပေဒ၊ မတရားအသင္း အက္ဥပေဒ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ေဘးအႏၱရာယ္မွ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းဥပေဒပုဒ္မ ၁၀(က) ၁၀(ခ) က လူတစ္ေယာက္ကို၂၄ နာရီ ထက္ ပိုခ်ဳပ္ခြင့္ေပးထားတယ္။ အဲဒီဥပေဒေတြကို အခုထိ မပယ္ဖ်က္ႏိုင္ေသးဘူး။ အာဏာရွင္ေခတ္က ျပ႒ာန္းထားတဲ့ ဥပေဒေတြကို ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲဖို႔လိုတယ္”ဟု ေျပာသည္။

လႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္ ေတာင္သူလယ္သမားအခြင့္အေရး ကာကြယ္သည့္ဥပေဒ၊ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစု အခြင့္အေရးဥပေဒ စသည္ျဖင့္ ဥပေဒမ်ား ေဆာင္ရြက္လာသည္မွာ ယခင္ ဥပေဒေပါင္း ၄၃၀ ေက်ာ္ရွိရာ မွ ယခုဆိုလွ်င္ ၃၈၀ ေက်ာ္၀န္းက်င္သာ က်န္ေတာ့သည္။ သို႔ေသာ္ ဒီမိုကေရစီစံခ်ိန္စံၫႊန္းႏွင့္ညီေသာ ဥပေဒမ်ား ေပၚထြက္လာရန္မွာမူ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒကၽြမ္းက်င္သူမ်ား ငွားေပးသည္မ်ိဳးကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရဘက္မွ အေထာက္အကူျပဳေပးရန္လည္း လိုေနသည္ဟု လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အခ်ဳိ႕က ဆို ၾကသည္။

“အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဘက္က ဘယ္လို ဥပေဒေတြ လိုတယ္ဆိုတာ အကုန္သိတယ္။ ပိုထိေရာက္ေအာင္ လုပ္လို႔ ရတယ္။ ဥပမာ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈဥပေဒကိစၥမွာဆို လက္ေတြ႕ရင္ဆိုင္ေနရတာက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ ေတြ ဘယ္ဟာေတြက အားနည္းခ်က္ရွိလဲဆိုတာ သိတယ္။ ႏွစ္ဖက္ညိႇႏႈိင္းမႈမွာ အားနည္းတဲ့အပိုင္းေတြ ရွိတယ္။ လႊတ္ေတာ္က လက္ရွိအေျခအေနအရ လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္တာေတြကို လုပ္ေနတယ္။ တကယ္ လိုတဲ့ အဓိကအခ်က္အလက္ေတြကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းက စိစစ္ေရြးခ်ယ္ေပးမယ္ဆိုရင္ ပိုျမန္ဆန္လာလိမ့္ မယ္လို႔ ျမင္တယ္”ဟု ဦးေအးေမာက္က ဆုိသည္။

ထို႔ျပင္ လႊတ္ေတာ္တြင္ရွိသည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကလည္း ဒီမိုကေရစီ စံခ်ိန္စံႏႈန္းႏွင့္ညီသည့္ ဥပေဒ မ်ားကို ျပ႒ာန္းတတ္ေအာင္ ဦးတည္ဖို႔လိုေၾကာင္း ေထာက္ျပ ေျပာဆိုၾကသည္။

ဒီမိုကေရစီစံခ်ိန္စံႏႈန္းႏွင့္ညီသည့္ ဥပေဒမ်ား ေပၚထြက္လာရန္မွာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕၏ အေျခခံစိတ္ဓာတ္မ်ားကိုလည္း မေျပာင္းလဲေသးသည္က အခက္အခဲတစ္ခုျဖစ္ေနသည္ဟု ဥပေဒျပဳေရး ဘက္မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက သုံးသပ္ၾကသည္။

စုျမတ္ေ၀
Mizzima - News in Burmese