Home » » က်ပ္သိန္း ၂၀၀ တန္ တန္ဖုိးနည္း အိမ္ရာ တစ္ေျပးညီ ေရာင္းေပးမည္

က်ပ္သိန္း ၂၀၀ တန္ တန္ဖုိးနည္း အိမ္ရာ တစ္ေျပးညီ ေရာင္းေပးမည္

Written By Unknown on Friday, November 1, 2013 | 12:53 PM

ရန္ကုန္၊ ေအာက္တုိဘာ ၂၈

ဒဂုံဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ (၆၇) ရပ္ကြက္ရွိ ရတနာႏွင့္ ဧရာ၀ဏ္ တန္ဖုိးနည္းအိမ္ရာ စီမံကိန္း ၿပီးစီးပါက ယင္းရပ္ကြက္ေန ျပည္သူမ်ား အပါအ၀င္ အိမ္ရာ ၀ယ္ယူလုိသည့္ သူမ်ားအား တစ္ေျပးညီ ေရာင္းခ် ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေအာက္တုိဘာ ၂၈ ရက္တြင္ ၿမိဳ႕ရြာႏွင့္ အုိးအိမ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကား ေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးမင္းထိန္က ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သုိ႔ ေျပာသည္။

ယခင္က တန္ဖုိးနည္း အိမ္ရာမ်ား ေဆာက္လုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း အစုိးရ ၀န္ထမ္းမ်ားကုိသာ အဓိကထား ေရာင္းခ်ခဲ့ဲျခင္းျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ခဲ့ေသာ ရတနာႏွင့္ ဧရာ၀ဏ္ တန္ဖုိးနည္း အိမ္ရာ စီမံကိန္း ၿပီးစီးပါက အိမ္ရာ၀ယ္ယူလုိသည့္ ျပည္သူ အားလုံးအတြက္ တစ္ေျပးညီ ေရာင္းခ်ေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။

““ဘယ္သူဘယ္၀ါရယ္ မရိွပါဘူး။ အားလုံးကုိ ေရာင္းေပးသြားမွာပါ။ စီမံကိန္း ၿပီးတဲ့အခါ ၀ယ္ယူ ႏုိင္စြမ္း ရွိတဲ့ လူေတြကုိ စိစစ္ၿပီးေတာ့ တုိင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ညိႇႏႈိင္းၿပီး ေရာင္းေပး သြားမွာေပါ့ေနာ္။ ဒီစီမံကိန္းက အခန္းေတြကုိ က်ပ္သိန္း ၂၀၀ ေတာ့ မွန္းထားတယ္။ အရစ္က်ေတာ့ ေရာင္းေပးမယ္။ ဘယ္ေလာက္ထိ အရစ္က် ေရာင္းေပး ႏုိင္မယ္ ဆုိတာေတာ့ ျပန္တြက္ရဦးမွာ။ ႏုိင္ငံေတာ္ကေတာ့ အတတ္ႏုိင္ဆုံး အနည္းဆုံး ျဖစ္ေအာင္ေတာ့ စီမံ ေဆာင္ရြက္ရတာေပါ့””ဟု ၎က ေျပာသည္။

ဒဂုံဆိပ္ကမ္း ၿမိဳ႕နယ္ ၆၇ ရပ္ကြက္သည္ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္မွစ၍ အစုိးရမွ ကုိယ္ထူကုိယ္ထ စိမ္းလန္းေျမ စုိက္ပ်ဳိးႏုိင္ရန္ ျပည္သူမ်ားအား ေျမေနရာ ေနထုိင္ခြင့္ႏွင့္ စုိက္ပ်ဳိး လုပ္ကုိင္ခြင့္ ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခုႏွစ္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ႏွစ္လယ္ပုိင္းမွ စတင္ကာ ယင္းေျမေပၚတြင္ တန္ဖုိးနည္းအိမ္ရာ စီမံကိန္း စတင္ လုပ္ကုိင္လ်က္ရွိသည္။

အဆုိပါ ရပ္ကြက္တြင္ ရတနာ၊ ဧရာ၀ဏ္ တန္ဖုိးနည္း အိမ္ရာစီမံကိန္း ေဖာ္ေဆာင္ရန္ အတြက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၂ ရက္တြင္ ၿမိဳ႕ရြာႏွင့္ အိုးအိမ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးေဟာင္း ဦးေအာင္ေက်ာ္ဦးက ေနထုိင္သူမ်ားႏွင့္ စီမံကိန္း ေဖာ္ေဆာင္ေနစဥ္ အတြင္း ေဆာက္လုပ္ေရး၌ အလုပ္လုပ္ကုိင္ခြင့္ႏွင့္ စီမံကိန္း ၿပီးစီးပါက အိမ္ခန္းမ်ားအား ဦးစားေပး အရစ္က် ေရာင္းခ်ေပးမည္ဟု ႏႈတ္ကတိေပးကာ လာေရာက္ ညိႇႏႈိင္းမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။

ထုိသုိ႔ ညိႇႏႈိင္းမႈမ်ား ရွိခဲ့ေသာ္လည္း စီမံကိန္း စတင္ေဖာ္ေဆာင္ခ်ိန္တြင္ ေနထုိင္သူမ်ားအား ေျပာင္းေရႊ႕ေပးရန္ သတိေပးစာ ငါးႀကိမ္ေပးပုိ႔ခဲ့ၿပီး ဒဂုံအေရွ႕ပုိင္း ၁၃၈၊ ၁၅၅ ရပ္ကြက္တြင္ တစ္အိမ္ေထာင္လွ်င္ ၁၀ ေပ ၆၀ ေပ ေျမကြက္မ်ားႏွင့္ ေျပာင္းေရႊ႕စရိတ္ က်ပ္ႏွစ္သိန္း ေပးကာ ေျပာင္းေရႊ႕ ေစခဲ့သည္။

မူလေနထုိင္သူ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၃၀၀ ေက်ာ္ ရွိသည့္အနက္ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္မွာ ထုိသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ ခုိင္းျခင္းအေပၚ သေဘာတူညီမႈ မရွိဘဲ ဦးေအာင္ေက်ာ္ဦး၏ မူလေပးခဲ့သည့္ ကတိအတုိင္းသာ ျပဳလုပ္ ေပးေစခ်င္ေၾကာင္းႏွင့္ ကတိမတည္ျခင္းအတြက္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈမ်ား (၄)ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ ခဲ့ရျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စီမံကိန္း ဧရိယာတြင္ ပါ၀င္ေသာ ၆၇ ရပ္ကြက္ေန ဦးတင္ႀကိဳင္က ““ဦးတုိ႔ကို အခုေျပာင္းေပး တဲ့ ေနရာက ေနဖုိ ႔ေကာ၊ ေက်ာင္းတက္ဖုိ႔ေကာ အဆင္မေျပတဲ့ ေနရာျဖစ္ေနတယ္။ ဦးတုိ႔ကေတာ့ ဒီတုိက္ခန္းေတြၿပီးရင္ ဦးေအာင္ေက်ာ္ဦး ေပးထားခဲ့တဲ့ ကတိအတုိင္း ေရာင္းေပးေ စခ်င္တာ။ အလကား မယူပါဘူး။ အရစ္က် သြင္းေပးမယ္။ ေငြပမာဏ ကေတာ့ ဦးတုိ႔က ပုံေသ လုပ္ငန္းေတြ လုပ္တာ မဟုတ္ဘူးေလ။ ဒီေတာ့ ဦးတုိ႔ လုပ္ငန္းခြင္ကုိ ၾကည့္ၿပီး လုပ္ေစခ်င္တာေပါ့။ တစ္လကုိ ေသာင္းဂဏန္းေလာက္ ေပါ့။ မရွိလုိ႔ လုပ္စားတဲ့ လူေတြေလ””ဟု ေျပာသည္။

အဆုိပါကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရ႐ုံးမွ ဒုတိယ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအာင္ေက်ာ္စိုးက ““အခုဆုိရင္ ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီးမွာ ေလွ်ာက္လႊာေတြ လာတင္ထားၾကတာ ေအာတုိက္ပဲ။ ၀ယ္တဲ့ သူကေတာ့ သူ႔ဟာသူ စဥ္းစားရမွာေပါ့။ အရစ္က်လား၊ တကယ္လား ဘာမွမဆုံးျဖတ္ ရေသးဘူးေလ။ တရား၀င္လည္း မေျပာေသးဘူး။ အခုမွစၿပီး တည္ေဆာက္တုန္း မုိ႔လုိ႔ပါ။ ၿပီးရင္ေတာ့ ဘယ္ေလာက္နဲ႔ သတ္မွတ္မယ္။ ဘယ္လုိ အရည္အခ်င္းနဲ႔ ကုိက္ညီရင္ ဘယ္လုိ ေရာင္းမယ္ဆုိတာ ထြက္ဦးမယ္။ လာတင္ ထားတဲ့ သူေတြကုိ ဒီမွာ စာရင္း လုပ္ထားတယ္။ စီမံကိန္းေတြ ၿပီးရင္ေတာ့ ဒီစာရင္းအတုိင္း သြားမွာေပါ့”” ဟု ေျပာသည္။

ဒဂုံဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ (၆၇) ရပ္ကြက္ရွိ ရတနာ၊ ဧရာ၀ဏ္ တန္ဖုိးနည္း အိမ္ရာမ်ား၏ ခန္႔မွန္းေစ်းႏႈန္းမွာ က်ပ္သိန္း ၂၀၀ ခန္႔ ရွိႏုိင္ၿပီး အခ်ဳိ႕ေသာ ၀ယ္ယူခ်င္သူမ်ားသည္ ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး အစုိးရ႐ုံးသုိ႔ ေလွ်ာက္လႊာမ်ား လာေရာက္ ေလွ်ာက္ထားလ်က္ ရွိသည္။

ဇင္မာ

ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္