Home » » ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က လႊတ္ေတာ္၀န္ထမ္း ၁၉၀ အား ရာထူးတုိးေပးမႈအေပၚ ေ၀ဖန္အႀကံျပဳစာကုိ အစိုးရကေပးပုိ႔ထားဟုဆုိ

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က လႊတ္ေတာ္၀န္ထမ္း ၁၉၀ အား ရာထူးတုိးေပးမႈအေပၚ ေ၀ဖန္အႀကံျပဳစာကုိ အစိုးရကေပးပုိ႔ထားဟုဆုိ

Written By Unknown on Wednesday, November 13, 2013 | 3:11 PM

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ရိွ ၀န္ထမ္း ၁၉၀  ဦးအား ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းက ရာထူးတစ္ဆင့္ တုိးေပးလိုက္သည့္အေပၚ အစုိးရအဖဲြ႕က ယင္းသို႔မလုပ္သင့္ေၾကာင္း ေ၀ဖန္အႀကံျပဳစာကုိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ထံ အေၾကာင္းၾကားစာ ေပးပုိ႔ထားသည္ဟု သတင္းရရိွသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းသည္ ေအာက္တုိဘာလကုန္ပုိင္းက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၏ ဖဲြ႕စည္းပံုကုိ တုိးခ်ဲ႕ရန္အတြက္ လက္ရိွတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနဆဲ အရာထမ္းမွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး အဆင့္ထိ ၀န္ထမ္း ၁၉၀ ကုိ ရာထူးတစ္ဆင့္စီ တုိးျမႇင့္ေပးလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ယင္းတုိ႔ေနရာတြင္ ၀န္ထမ္းအသစ္မ်ားေရြးခ်ယ္ေခၚယူရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း အစုိးရအဖဲြ႕ တာ၀န္ရိွသူတစ္ဦးကေျပာၾကားသည္။
““ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာရိွတဲ့ ၀န္ထမ္း ၁၉၀ ကုိ ရာထူးတစ္ဆင့္စီ တုိးျမႇင့္ေပးလိုက္တယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကုိ အေၾကာင္းၾကားတယ္။ ၀န္ထမ္းေလာကမွာ ဒီလိုအရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပဲြမေျဖဘဲ၊ လုပ္သက္ေတြကုိမၾကည့္ဘဲနဲ႔ တုိးေပးတာ ထံုးစံမရိွပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ထံကို ကၽြန္ေတာ္တို႔အစိုးရအဖဲြ႕က ဒီလိုလုပ္ဖုိ႔မသင့္ေတာ္ဘူးလို႔ စာျပန္ပို႔ထားပါတယ္””ဟု အစိုးရအဖဲြ႕မွ တာ၀န္ရိွသူတစ္ဦးကေျပာၾကားသည္။
ထို႔အျပင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ရိွ ၀န္ထမ္းမ်ားအားလံုး စာေမးပြဲေျဖဆုိရန္ မလုိဘဲ ရာထူးတစ္ဆင့္တက္သြားခ်ိန္တြင္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၀န္ထမ္းမ်ားမွာမူ ရာထူးတုိးရန္အတြက္ အရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပဲြ ေျဖဆုိရျခင္းေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၀န္ထမ္းမ်ားက  မေက်နပ္ဟု ေျပာၾကားလာေၾကာင္း အဆိုပါတာ၀န္ရိွသူက ထပ္မံေျပာၾကားသည္။
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ေအာက္တုိဘာ ၁ ရက္ ရက္စဲြျဖင့္ အစိုးရအဖဲြ႕၏ ခြင့္ျပဳခ်က္အရ ေန႔စား၀န္ထမ္းမ်ားကုိ အၿမဲတမ္း၀န္ထမ္းအျဖစ္ ခန္႔အပ္လုိက္ၿပီး က်န္အရာထမ္းမ်ားမွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးအဆင့္ကုိ အဆင့္အလိုက္ ရာထူးတစ္ဆင့္စီ တုိးျမႇင့္ေပးလိုက္ျခင္းမွာ မွန္ကန္သည္ဟု ေျပာၾကားသည္။
သို႔ေသာ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္႐ုံးမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးကမူ ““ဖဲြ႕စည္းပံုခ်ဲ႕ဖုိ႔ အစုိးရဆီက ခြင့္ျပဳခ်က္ရလုိ႔ရယ္၊ ေကာ္မတီအသီးသီးခြင့္ျပဳခ်က္ရလုိ႔ရယ္ ဌာနတြင္းမွာ  ဒီလို တစ္ဆင့္ျမႇင့္ေပးတာျဖစ္ပါတယ္။ တရား၀င္ ေအာ္ဒါလည္းထြက္ၿပီးပါၿပီ။ အစုိးရအဖဲြ႕ရဲ႕ ဘတ္ဂ်က္ခြင့္ျပဳခ်က္မရိွဘဲ ဒီလူေတြကုိခန္႔ရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က လခစိုက္ေပးရမွာေလ။ ဒါကုိ အစုိးရအဖဲြ႕က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိ စာပုိ႔တာကုိ ယေန႔အထိ လက္ခံရရိွျခင္း မရိွေသးပါဘူး။ ၿပီးေတာ့ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဘက္က  မေက်နပ္တဲ့အသံေတြကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ မၾကားမိပါဘူး””ဟု ေျပာသည္။
လက္ရိွ ျပည္သူ႔လႊြတ္ေတာ္တြင္ ေန႔စား၀န္ထမ္း ၁၇၀ ဦးကုိ အၿမဲတမ္း၀န္ထမ္းအျဖစ္ ေအာက္တုိဘာ ၁ ရက္က စတင္ခန႔္အပ္လိုက္ၿပီးေနာက္ စုစုေပါင္း၀န္ထမ္း ၄၀၁ ဦး ရိွၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ရာထူးတုိးျမႇင့္ေရးအတြက္ စာေမးပဲြေျဖဆိုရျခင္း၊ လုပ္သက္အေတြ႕အႀကံဳကုိ ယူရျခင္းတုိ႔မွာ ၀န္ထမ္းစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအရ ျပည္ေထာင္စုရာထူး၀န္အဖဲြ႕က ကုိင္တြယ္ရေသာ္လည္း အခြင့္အာဏာရိွသူတစ္ဦး၏ ေထာက္ခံမႈျဖင့္ ယင္းသို႔ ရာထူးတုိးေပးႏုိင္ေၾကာင္း တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးကုိနီကေျပာၾကားသည္။
““သူတုိ႔လည္း လုပ္သက္က ၂ ႏွစ္ ေက်ာ္လာၿပီဆုိေတာ့ တုိးေပးသင့္တာေပါ့။ ၀န္ထမ္းစည္းကမ္းအရ ပံုမွန္အားျဖင့္ စာေမးပဲြေျဖရမယ္။ လုပ္သက္ၾကည့္ရတယ္ဆုိတာမွန္ေပမယ့္ တရား၀င္အခြင့္အာဏာရိွသူရဲ႕ ေထာက္ခံမႈနဲ႔ ရာထူးတုိးေပးလို႔ရပါတယ္။ တစ္ခုရိွတာကေတာ့ တရား၀င္စာထြက္ဖုိ႔လုိတယ္။ ရာထူးတုိးရင္ လစာတုိးေတာ့ ဘတ္ဂ်က္ဆဲြဖို႔ ဘ႑ာေရးတုိ႔၊ ရာထူး၀န္အဖဲြ႕တုိ႔ကုိေတာ့ ေအာ္ဒါထြက္ေပးရမွာေပါ့။ အခုဟာက လူအမ်ားႀကီးရာထူးတုိးတယ္ဆုိေတာ့ ၀န္ထမ္းေရးရာနဲ႔ ျပႆနာကေတာ့တက္မွာပဲ””ဟု ၎ကေျပာၾကားသည္။
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္တြင္ ၀န္ထမ္းစုစုေပါင္း ေလးရာနီးပါးရိွသည္ဟု သတင္းရရိွသည္။ လႊတ္ေတာ္၀န္ထမ္းမ်ားမွာလည္း အစိုးရ၀န္ထမ္းျဖစ္သည့္အတြက္ အစုိးရအဖဲြ႕၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ရိွၿပီး ၀န္ထမ္းစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအရသာ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ဦးကုိနီကေျပာၾကားသည္။

““အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ကုိလည္း တုိက္တြန္းလိုက္ေပါ့ဗ်ာ။  သူ႔၀န္ထမ္းေတြကုိ  သူ႔ေထာက္ခံမႈနဲ႔ တုိးေပးရင္ ရတာပဲ။ ဒီေတာ့ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ၀န္ထမ္းေတြလည္း အဆင္ေျပသြားတာေပါ့””ဟု ဦးကုိနီက ေျပာၾကားသည္။

7DAY DAILY