Home » » အ၀ါေရာင္မီဒီယာ ဘယ္လိုထိန္းမလဲ

အ၀ါေရာင္မီဒီယာ ဘယ္လိုထိန္းမလဲ

Written By Unknown on Wednesday, November 6, 2013 | 7:33 PM

မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ကုိ ခုတံုးလုပ္ၿပီး ပုဂိၢဳလ္ေရးတုိက္ခုိက္မႈမ်ား မျပဳလုပ္ရန္ သမၼတဦးသိန္းစိန္က သတိေပးေျပာၾကားၿပီးေနာက္ မၾကာမီ သတင္းမီဒီယာက်င့္၀တ္ႏွင့္မညီသည့္ ပုဂၢိဳလ္ေရးတုိက္ခိုက္မႈမ်ား ေရးသားထုတ္ေ၀ေနေသာ ဂ်ာနယ္အခ်ိဳ႕ကုိ အေရးယူေပးရန္ သမၼတထံသို႔ တုိင္တန္းသည့္ အိတ္ဖြင့္ေပးစာတစ္ေစာင္ ေပၚထြက္လာသည္။

က်င့္၀တ္ႏွင့္မညီေသာ သတင္းေရးသားတင္ဆက္သည့္ ဂ်ာနယ္အခ်ိဳ႕ေၾကာင့္ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္အေပၚ ေမးခြန္းထုတ္ခံေနရခ်ိန္ျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္းမီဒီယာအသိုင္းအအ၀ုိင္းက ယင္းဂ်ာနယ္မ်ားကုိ ေ၀ဖန္မႈမ်ားရိွေနခ်ိန္လည္းျဖစ္သည္။

ထိုအခ်ိန္၌ပင္ သမၼတထံ လိပ္မူတုိင္တန္းခံရေသာ ဂ်ာနယ္ေလးေစာင္ခန္႔ကုိ အစုိးရအဖဲြ႕က ဥပေဒေၾကာင္းအရ အေရးယူရန္ နည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန
ဒုတိယ၀န္ႀကီးဦးရဲထြဋ္က ေျပာၾကားသည္။

ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ ေ၀ဖန္တုိက္ခိုက္မႈမ်ားအပါအ၀င္ ခုိင္လံုမႈမရိွသည့္ သတင္း၊ ေဆာင္းပါးအေၾကာင္းအရာမ်ား ပုံႏွိပ္ေဖာ္ျပမႈကုိ အစုိးရအဖဲြ႕က တုိက္႐ိုက္ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းမည္ကုိ မီဒီယာအသုိင္းအ၀ုိင္းက မလိုလားေပ။

ႏုိင္ငံတကာတြင္ သတင္းတစ္ပုဒ္ေၾကာင့္ နစ္နာသည္ဆုိပါက နစ္နာသူကာယကံရွင္က စာနယ္ဇင္းေကာင္စီကဲ့သုိ႔ အဖဲြ႕အစည္းထံ တုိင္ၾကားႏုိင္ၿပီး ယင္းအဖဲြ႕မ်ား၏ေျဖရွင္းမႈကုိ မေက်နပ္ပါက တရားဥပေဒလမ္းေၾကာင္းအရ တရားစဲြဆိုျခင္းမွာ ထံုးစံပင္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္မူ အစိုးရအဖဲြ႕ထံ အထူးသျဖင့္ သမၼထံ တုိက္႐ိုက္တုိင္ၾကားျခင္းကုိ အံ့ၾသရေၾကာင္း သတင္းစာဆရာ ဦးရဲႏုိင္မုိးကေျပာၾကားသည္။

“သမၼတထံ တုိင္တယ္ဆုိတာဟာ သတင္းမီဒီယာေတြရဲ႕ အခန္းက႑ကုိ ေသးသိမ္ေအာင္ ျပဳလုပ္တာျဖစ္ပါတယ္။ စတုတၳမ႑ိဳင္ျဖစ္တဲ့ သတင္းမီဒီယာေတြကုိဆံုးမဖုိ႔၊ အေရးယူဖုိ႔ သမၼတမွာ
တာ၀န္လည္းမရိွဘူး။ လုပ္ပိုင္ခြင့္လည္းမရိွဘူး။ ဒါကတရား႐ံုးရဲ႕ကိစၥျဖစ္ပါတယ္”ဟု ဦးရဲႏုိင္မိုးကေျပာၾကားသည္။

ယခုတုိင္ၾကားခံရသည္ဆုိေသာ ဂ်ာနယ္မ်ား၏ေနာက္ကြယ္တြင္ မည္သူေတြရိွေနသည္ဆိုျခင္းကုိ မေျပာတတ္ေသာ္လည္း အေျပာင္းအလဲကာလကုိ ေက်ာ္ျဖတ္ရသည့္ ႏုိင္ငံတုိင္းတြင္ တန္ခုိးအာဏာႀကီးထြားလာသည့္ မီဒီယာေလာကထဲသုိ႔ ၀င္ေရာက္အသံုးခ်လုိသူမ်ားရိွစၿမဲျဖစ္သည္။

သတင္းမီဒီယာေလာကထဲသုိ႔ နာမည္ႀကီးခ်င္သူ၊ ပုိက္ဆံလုိခ်င္သူ၊ ၾသဇာအာဏာထူေထာင္ခ်င္သူမ်ားက မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ကုိ အသံုးခ်လာၾကမည္သာျဖစ္ၿပီး အစုိးရက ၀င္ေရာက္ေျဖရွင္းေပးရန္ သီးသန္႔တာ၀န္မရိွေၾကာင္း ဦးရဲႏုိင္မိုးကေျပာၾကားသည္။

လက္ရိွဂ်ာနယ္ေစ်းကြက္အတြင္း ယခင္စစ္အစုိးရေဟာင္းအႀကီးအကဲမ်ား၊ ၎တုိ႔၏ မိသားစု၀င္မ်ား၊ အစုိးရႏွင့္နီးစပ္သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ား၏ ေနာက္ကြယ္က အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ လက္ရိွအစိုးရအဖဲြ႕၀င္မ်ားကို ေ၀ဖန္ေရးသားသည္ဆုိေသာ ဂ်ာနယ္အခ်ိဳ႕ အေရာင္းသြက္ေနသည္။

ယင္းဂ်ာနယ္မ်ား၏ ေရးသားခ်က္မ်ားမွာ သတင္းမီဒီယာက်င့္၀တ္ႏွင့္မညီေၾကာင္း အစိုးရအဖဲြ႕က ေထာက္ျပေျပာၾကားလာသကဲ့သို႔ စာနယ္ဇင္းအသုိင္းအ၀ုိင္းႏွင့္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားကလည္း
ေ၀ဖန္ေထာက္ျပလာၾကၿပီျဖစ္သည္။ မၾကာေသးမီက သူရိယအလင္းအပတ္စဥ္ထုတ္ဂ်ာနယ္၏ ပုဂိၢဳလ္ေရးဆန္ဆန္ အလြန္အကၽြံ ေရးသားေဖာ္ျပမႈမ်ားသည္ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီက ထုတ္ျပန္ထားေသာ က်င့္၀တ္ႏွင့္ ကုိက္ညီျခင္းမရိွဘဲ ျမန္မာ့သတင္းမီဒီယာေလာက၏ ဂုဏ္သတင္းကုိ ထိခုိက္ေစႏုိင္သည့္ ေဖာ္ျပမႈမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာဂ်ာနယ္လစ္ကြန္ရက္က ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္လာခဲ့သည္။

“မီဒီယာသမားအားလံုး ညီလာခံလုပ္ၿပီး အားလံုးသေဘာတူထုတ္ျပန္ထားတဲ့ မီဒီယာဥပေဒမရိွေသးဘူးလုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ နားလည္ထားတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ က်င့္၀တ္ကုိေဘးဖယ္ၿပီး လူထုဘက္ကုိ ရပ္တည္ေရးသားတာျဖစ္ပါတယ္”ဟု MJN ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အေပၚ သူရိယေန၀န္းအမည္ျဖင့္ ေျပာင္းလဲထုတ္ေ၀လုိက္သူ ဦးမိုးဟိန္းက သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြတြင္ ျပတ္သြားစြာတံု႔ျပန္ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာျပည္သူမ်ားသည္ ႏွစ္ေပါင္းငါးဆယ္နီးပါး အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္ က်ေရာက္ခဲ့ရၿပီး ဖိႏွိပ္ခံရသူမ်ားျဖစ္ခဲ့ရျခင္းေၾကာင့္ ယခင္အစုိးရေဟာင္း၏ က်ဆံုးမႈ၊ အပုပ္နံကုိ သိခ်င္ျမင္ခ်င္သည္ကုိ အျပစ္မဆိုသာေသာ္လည္း စာလံုးျပဴးတူးၿပဲတဲႏွင့္ အစိုးရအဖဲြ႕အပါအ၀င္ ထင္ရွားသူတုိင္းကုိ တုိက္ခုိက္ျခင္း၊ ပုဂၢိဳလ္ေရးထိခုိက္ေအာင္ ေရးသားျခင္းတုိ႔ျဖင့္ လူစိတ္၀င္စားေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္းမွာ ႏုိင္ငံတကာတြင္ အ၀ါေရာင္စာနယ္ဇင္းအဆင့္ (Yellow Journalism) အဆင့္သာရိွေၾကာင္း ဦးရဲႏုိင္မုိးကေျပာၾကားသည္။

“အ၀ါေရာင္ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ကုိမွ စဲြလမ္းတယ္ဆိုရင္ေတာ့ စတုတၳတန္းစား လူ႔အဖဲြ႕အစည္းကုိပဲရမယ္။ စာဖတ္သူတု႔ိ ၂၀၀ (သုိ႔မဟုတ္) ၅၀၀ နဲ႔ ၀ယ္လိုက္တဲ့
စာေစာင္ဟာ သူတုိ႔ရဲ႕အနာဂတ္နဲ႔ တုိက္႐ိုက္အခ်ိဳးက်တယ္။ လြယ္လြယ္ကူကူ ျပဴးတူးၿပဲတဲလုပ္ၿပီးေရာင္းတဲ့ ပုဂိၢဳလ္ေတြဟာလည္း ျပည္သူရဲ႕အိတ္ထဲက ပုိက္ဆံကုိ ႏႈိက္ယူ႐ံုတင္မကဘူး။ လူ႔အဖဲြ႕အစည္းရဲ႕အနာဂတ္ကုိပါ ခ်ိဳးေဖာက္ဖုိ႔ႀကိဳးစားတာ။ စာဖတ္သူက အလုိမလိုက္သင့္ဘူး”ဟု ၎ကေျပာၾကားသည္။

လက္ရိွေစ်းကြက္အတြင္း စာဖတ္သူအမ်ားစု၏ ေတာင္းဆုိမႈမွာ ယခင္အစိုးရေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္ေသာ သတင္းမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား၏ ေထာင္တြင္းျဖတ္သန္းမႈ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားပါ၀င္ေသာ ဂ်ာနယ္မ်ားျဖစ္ေနေၾကာင္း ဂ်ာနယ္လက္ေပြ႕ေရာင္းခ်သူမ်ား၊ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ စာဖတ္သူမ်ားကေျပာၾကားသည္။

“ႏုိင္ငံေရးေဆာင္းပါးေတြပါရင္ လူစိတ္၀င္စားတယ္။ စာရြက္ေတြထူၿပီး စာမ်က္ႏွာေတြႀကီးရင္လည္း ၀ယ္ၾကတာမ်ားတယ္။ ရပ္ကြက္ဥကၠ႒ကုိ ေ၀ဖန္တာတုိ႔၊ ေနာက္ျဖစ္ရပ္မွန္ေတြကုိ ေ၀ေ၀ဆာဆာနဲ႔ေရးၿပီး သတင္းစံုစံုလင္လင္ပါရင္ ၀ယ္ၾကတာပဲ။ လုိသေလာက္မရလို႔ မိတၱဴေရာင္းတာေတာင္ တစ္ေစာင္က်ပ္ ၁၂၀၀ ေပး၀ယ္ၾကတဲ့ စာတစ္ေစာင္လည္းရိွတယ္”ဟု သတင္းစာပုိ႔သမား ကုိေက်ာ္နႏၵေအာင္ကေျပာၾကားသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္စက္တင္ဘာလအတြင္းကလည္း ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္ဂ်ာနယ္၏ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးတစ္ဦးအေပၚ ေရးသားခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ယင္းျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမွ တရားစဲြရန္ သမၼတ႐ုံးသို႔ စာတင္သည္အထိျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံျခားဘဏ္မ်ားတြင္ ေငြစာရင္း ၅ ခုဖြင့္လွစ္ထားသည္ဆုိေသာ ၁၁ ဘီလီယံတြင္ သမၼတ႐ုံး၀န္ႀကီးဦးစိုးသိန္း ပိုင္ဆုိင္ေသာ ေငြမ်ားပါ၀င္သည္ဟု သတင္းမ်ားထြက္ေပၚဆုိသည့္ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္ အပတ္စဥ္ထုတ္ဂ်ာနယ္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ယင္းသတင္းေဖာ္ျပခ်က္တြင္ ဦးစိုးသိန္းအား ေမးျမန္းခ်က္မ်ားမပါ၀င္ဘဲ ၾကားသိရသည္ဆုိသည့္ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားကို စုစည္းေဖာ္ျပခဲ့သည့္ပုံစံျဖင့္ ေဖာ္ျပခဲ့သျဖင့္ ဦးစိုးသိန္းက ယင္းသတင္းသည္ ႏုိင္ငံေရးအရလုပ္ႀကံျခင္းျဖစ္ၿပီး မဟုတ္မွန္ေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖရွင္းခဲ့ရသည္။

လက္ရိွလူႀကိဳက္မ်ားေနေသာ အစုိးရေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေရးသားပံုႏွိပ္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ The Voice ေန႔စဥ္သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ဦးေက်ာ္မင္းေဆြက ဗုဒၶေဟာၾကားခဲ့သည့္ အဆံုးအမစကားႀကီးေျခာက္ခြန္းတြင္ ေဆာင္ရမည့္ အဓိကစကားႏွစ္ခြန္းကုိ ဥပမာေပးေျပာၾကားသည္။

“ကုိယ္ေျပာတဲ့စကား၊ ကိုယ္ေရးတဲ့အေၾကာင္းဟာ ေျပာခံရသူအတြက္ နာလည္းနာခံလုိတယ္။ အမ်ားအတြက္လည္း အက်ိဳးရိွတယ္။ ဟုတ္မွန္တယ္ဆုိရင္လုပ္ပါ။ ေနာက္တစ္ခုက ခံရသူအတြက္ အခံရခက္ေပမယ့္ ဟုတ္မွန္တယ္။ အက်ိဳးလည္းရိွတယ္ဆုိရင္ေဖာ္ျပပါ။ အက်ိဳးမရိွတာဆုိ မွ်ေ၀စရာကုိမလုိပါဘူး”ဟု ဦးေက်ာ္မင္းေဆြကေျပာၾကားသည္။

လတ္တေလာတြင္ ယင္းသို႔ေသာ အမ်ိဳးအစားဂ်ာနယ္မ်ားကုိ လူႀကိဳက္မ်ားမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေရရွည္ရပ္တည္ႏုိင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း အၿငိမ္းစားအရာရိွတစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးမ်ိဳးလြင္ကေျပာၾကားသည္။

“ဒီလုိပုဂၢိဳလ္ေရးဆန္တဲ့ သတင္းမ်ိဳးေတြက လတ္တေလာ လူႀကိဳက္မ်ားမယ္။ ဖတ္ခ်င္သိခ်င္မယ္။ ဒါကတစ္ရက္၊ ႏွစ္ရက္ပဲ။ တုိင္းျပည္ရဲ႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္လည္း ဒါကတုိက္႐ိုက္သက္ေရာက္မႈမရိွဘူးလို႔ ကၽြန္ေတာ္ျမင္တယ္။ လူေတြက ဒီလုိဟာမ်ိဳးကုိ သိပ္ၾကာၾကာ စိတ္၀င္စားမွာမဟုတ္ဘူး။ ေပ်ာက္သြားမွာပါ”ဟု ဦးမ်ိဳးလြင္ကေျပာၾကားသည္။

ယခင္က ျမန္မာမီဒီယာေလာကတြင္ အစုိးရႏွင့္ နီးစပ္ပတ္သက္သူမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ရာပတ္သက္ေၾကာင္းတုိ႔ကုိသာ ဂ်ာနယ္ထုတ္ေ၀ခြင့္ေပးထားခဲ့ေသာ္လည္း အစိုးရသစ္တက္လာၿပီး ၂၀၁၁ ႏွစ္ကုန္ပုိင္းမွစ၍ ဂ်ာနယ္၊ သတင္းစာထုတ္ေ၀လုိသူမွန္သမွ်ကုိ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ျခင္းျဖင့္ ဂ်ာနယ္၊ သတင္းစာအသစ္မ်ား ၀င္ေရာက္လာခဲ့ၾကသည္။

အစိုးရသစ္လက္ထက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ဒီဇင္ဘာမွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာအထိ ပုဂၢလိကသတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္အပါအ၀င္ ထုတ္ေ၀ခြင့္အမ်ိဳးအစားအစံု ၆၄၈ မ်ိဳး ခြင့္ျပဳထားသည္။

ယခုသမၼတထံ အဓိကတုိင္ၾကားခံရသည့္ ဂ်ာနယ္အခ်ိဳ႕ကုိ ထုတ္ေ၀သူမ်ားမွာ ယခင္က စာနယ္ဇင္းလုပ္ငန္းႏွင့္ မည္သုိ႔မွ်မပတ္သက္ဖူးဘဲ ၎တုိ႔၏ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး အက်ိဳးစီးပြား (သို႔မဟုတ္) မေက်နပ္သည့္ပုဂၢိဳလ္၊ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားကုိ တုိက္ခိုက္ဖုိ႔ ဦးတည္လုပ္ေဆာင္လာေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္ဟု ဦးရဲထြဋ္က စြပ္စဲြေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔အျပင္ ယင္းဂ်ာနယ္မ်ားသည္ လက္ရိွတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ဆဲ ၀န္ႀကီးမ်ား၊ အၿငိမ္းစား၀န္ႀကီးမ်ား၊ တပ္မေတာ္အရာရိွႀကီးမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ပတ္သက္ေနေသာ ဂ်ာနယ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ဦးရဲထြဋ္ကဆုိသည္။

“အစိုးရအဖဲြ႕က ဒီဂ်ာနယ္ေတြကုိ ဥပေဒေၾကာင္းအရ အေရးယူဖုိ႔ နည္းလမ္းေတြ ရွာေဖြေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ အဲဒီလိုေဆာင္ရြက္တဲ့အခါ ဒီဂ်ာနယ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္ေနတဲ့ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ဆဲနဲ႔ အၿငိမ္းစားအရာရိွႀကီးမ်ားအေပၚမွာလည္း သက္ေရာက္မႈရိွမွာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ဦးရဲထြဋ္ကေျပာသည္။

လက္ရိွဂ်ာနယ္ေစ်းကြက္တြင္ က်င့္၀တ္ႏွင့္မညီသည့္ ပရမ္းပတာေရးသားေဖာ္ျပမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည္ဆုိေသာ သတင္းဂ်ာနယ္မ်ားထဲတြင္ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ ၂၀ မွ ယေန႔အထိ ေတာက္ေလွ်ာက္လုပ္ကုိင္လာေသာ မီဒီယာသမားမ်ားမပါ၀င္ေၾကာင္း The Voice ေန႔စဥ္သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ဦးေက်ာ္မင္းေဆြက ေျပာၾကားသည္။

“အခုေရးေနတဲ့ အဲဒီဂ်ာနယ္ေတြဟာလည္း မီဒီယာကုိ တမင္နာမည္ပ်က္ေအာင္ လုပ္ေနတာပဲ။ သူတုိ႔ခ်င္းခြပ္တဲ့ကိစၥ၊ အာဏာခဲြေ၀မႈကုိမေက်နပ္လို႔၊ ရေနတဲ့အေနအထားကုိ မေရာင့္ရဲလုိ႔၊ ရိွထားတ့ဲဒဏ္ရာေတြ၊ အစဥ္အဆက္ဖိႏွိပ္မႈေတြကုိ ရတဲ့ေနရာက မီဒီယာေထာင္ၿပီး လက္စားေခ်ခ်င္လုိ႔ လုပ္ေနတာ။ ဒါဟာအစိုးရနဲ႔ လက္၀ါးခ်င္း႐ိုက္ၿပီး လုပ္သလားဆုိတာေတာ့ သူတုိ႔ပဲ သိပါလိမ့္မယ္”ဟု ၎ကေျပာၾကားသည္။

သို႔ေသာ္မီဒီယာကုိ ျပန္လည္ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ အစိုးရက ဥပေဒအရ အေရးယူမည္ဆုိျခင္းမွာမူ ေကာင္းသည့္အလားအလာမဟုတ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာၾကားသည္။

စင္ကာပူ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္လီကြမ္းယု၊ အင္ဒုိနီးရွားသမၼတေဟာင္း ဆူဟာတုိ စသည့္ႏုိင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားသည္လည္း ၎တုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္သည့္သတင္းမ်ား ေရးသားေဖာ္ျပမႈတုိ႔ေၾကာင့္ တုိင္းမ္မဂၢဇင္းကုိ တရားစဲြဆုိမႈမ်ားရိွခဲ့ၾကၿပီး က်င့္၀တ္ပုိင္းခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကုိ ဘယ္ႏုိင္ငံအစိုးရကမွ ဒုိင္လူႀကီးလုပ္ ၀င္ေရာက္အေရးယူျခင္းမရိွေၾကာင္း မီဒီယာဖံြ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ေဆာင္ေနသူ ဦးေအာင္ထြန္းဦးကေျပာသည္။

“က်င့္၀တ္ေဖာက္ဖ်က္တဲ့ မီဒီယာေတြရဲ႕ တုိင္တန္းမႈေတြကုိ ေကာင္းေကာင္းကုိင္တြယ္ႏုိင္တဲ့၊ မီဒီယာအားလံုးသေဘာတူတဲ့၊ အားေကာင္းတဲ့အဖဲြ႕အစည္းေတြ ဖဲြ႕စည္းဖုိ႔လုိတယ္”ဟု ၎ကအႀကံျပဳသည္။

မီဒီယာပံုဖ်က္သည္ဟုဆို၍ အစုိးရႏွင့္ စာနယ္ဇင္းသမားမ်ား အျပန္အလွန္သံသယတုိ႔ျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေနခ်ိန္တြင္ ျပည္သူ႔ဘက္က ရပ္တည္မည္ဆုိကာ ျပည္သူဆုိေသာစကားလံုးကုိ ထပ္တလဲလဲ သံုးစဲြေျပာဆုိ၍ ျပည္သူပုိင္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲရပ္တည္မည့္ မီဒီယာအခ်ိဳ႕မွာ ယေန႔မီဒီယာေလာက က်င့္၀တ္ေစာင့္ထိန္းမႈအတြက္ ႀကီးမားေသာ စိန္ေခၚမႈအသစ္တစ္ရပ္ ျဖစ္ေပၚဖြယ္ရိွေနသည္။

“ျပည္သူကုိ အသံုးခ်တာကေတာ့ လံုး၀လက္မခံႏုိင္တဲ့ကိစၥပါ။ က်င့္၀တ္ကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ေနၿပီး တရားလက္လြတ္ေရးေနတဲ့ ဂ်ာနယ္တစ္ေစာင္ဟာ ျပည္သူပုိင္လည္းလုပ္လုိက္ရင္ ဒါဟာ ျပည္သူနဲ႔ မီဒီယာသမားေတြကုိ လွည့္တုိက္လုိက္တာပဲ။ မလုပ္သင့္ဘူး”ဟု ႏိုင္ငံေရးေဆာင္းပါးရွင္တစ္ဦးကေျပာၾကားသည္။

က်င့္၀တ္ကုိခ်ိဳးေဖာက္ေသာ သတင္းစာ၏လုပ္ရပ္ကုိ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီလိုအဖဲြ႕မ်ိဳးက ေထာက္ျပရမည္ျဖစ္ၿပီး လုပ္ရပ္မွားယြင္းေၾကာင္း တစ္ႏုိင္ငံလံုးကသိေအာင္ ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာေပးျခင္းျဖင့္ အဆိုပါသတင္းစာရပ္တည္မႈကုိ ေထာက္ျပရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးရဲႏုိင္မုိးကအႀကံျပဳသည္။

အညီႇအေဟာက္ႏွင့္ ေပၚပင္ႀကိဳက္သတင္းမ်ားကုိ ဦးစားေပးေသာ သတင္းစာႏွင့္ ျပည္သူ႔အက်ိဳးေရွး႐ႈရပ္တည္ေသာ သတင္းစာတုိ႔မွာ အခ်ိန္တန္လွ်င္ ျပည္သူကပင္ အဆံုးအျဖတ္ေပးသြားမည္သာျဖစ္ေၾကာင္း ၿဗိတိသွ်စာေရးဆရာ ေအေဂ်က႐ိုနင္ ေရးသားၿပီး သတင္းစာဆရာႀကီး ဟံသာ၀တီဦး၀င္းတင္ ဘာသာျပန္ဆုိထားသည့္ ဥတၱရအလင္းစာအုပ္တြင္ မီးေမာင္းထုိးျပထားသည္။

ယေန႔သတင္းမီဒီယာေလာကအတြင္း ရင္ဆုိင္ေနေသာ က်င့္၀တ္ပုိင္းခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား၊ ပုဂိၢဳလ္ေရးထိပါးေရးသားမႈမ်ားအပါအ၀င္ ျပႆနာအားလံုးအတြက္ အေျခခံအက်ဆံုးမွာ တရားစီရင္ေရးစနစ္ အားနည္းျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး ထက္ျမက္ေသာ တရားစီရင္ေရးစနစ္သာ အမွန္တကယ္ဖံြ႕ၿဖိဳးေနပါက ထိခိုက္နစ္နာသူမ်ားမွာ သမၼတအထိ တုိင္ၾကားရန္မလုိေၾကာင္း ဦးရဲႏုိင္မုိးကေျပာၾကားသည္။

“တရားစီရင္ေရး တကယ္ထက္ျမက္ရင္ ဘယ္ေရးရဲမလဲ။ နစ္နာဆံုး႐ႈံးမႈအတြက္က သိန္းနဲ႔ခ်ီေလ်ာ္ရမွာ”

ေရးသားသူ- ေအးသူစံ
7Day News Journal