Home » » အေရးႀကီးစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ဆုံးျဖတ္ရာတြင္ သမၼတတစ္ဦးတည္း ဆုံးျဖတ္၍မရေတာ့

အေရးႀကီးစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ဆုံးျဖတ္ရာတြင္ သမၼတတစ္ဦးတည္း ဆုံးျဖတ္၍မရေတာ့

Written By Unknown on Tuesday, November 19, 2013 | 6:55 PM

အတည္ျပဳလုိက္ေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒအရ သမၼတအား လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးထားသည့္ အခ်က္အခ်ဳိ႕ကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုပါ ခဲြေ၀ေပးလုိက္ၿပီး ႏုိင္ငံအတြင္း သယံဇာတတူးေဖာ္သည့္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းကဲ့သို႔ စီမံကိန္းႀကီးမ်ား ျပဳလုပ္လုိပါက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ သေဘာတူညီခ်က္ရရွိမွသာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

မူလက အဆုိပါအခ်က္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ သေဘာတူညီခ်က္ရရွိရန္မလုိဘဲ သမၼတတစ္ဦးတည္း၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ျဖင့္သာ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ေပးထားခဲ့ရာမွ ႏုိင္ငံအတြက္ အေရးႀကီးသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္သျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္လုပ္ပိုင္ခြင့္အတြင္း ေျပာင္းလဲထည့္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ ဥပေဒၾကမ္းကို စတင္ တင္သြင္းခဲ့သည့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္မွ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာျမတ္ဉာဏစိုးက ေျပာသည္။
““အခု ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒထဲကို ထည့္သြင္းလုိက္တဲ့ အခ်က္ေတြဟာ အရင္က သမၼတကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးထားတဲ့ ဥပေဒေတြျဖစ္ပါတယ္။ အခုအခ်ိန္မွာေတာ့ ဒီကိစၥေတြဟာ သမၼတတစ္ဦးတည္းရဲ႕ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မဟုတ္ဘဲ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ရဲ႕ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကိုပါ လုိအပ္လာတဲ့အတြက္ အခုလို ေျပာင္းလဲခဲ့ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္”” ဟု ေဒါက္တာျမတ္ဉာဏစိုးက ဆုိသည္။
ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္လုိက္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအရ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာအဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ ေဒသတြင္း(ဥပမာ-အာဆီယံ)အဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ခ်ဳပ္ဆုိသည့္ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုမွ စီမံေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိသည့္ ဆည္ေျမာင္းတာတမံလုပ္ငန္းမ်ား၊ သဘာ၀စြမ္းအင္၊ သယံဇာတပစၥည္းမ်ား ထုတ္ေဖာ္မႈႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာကိစၥရပ္မ်ား၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္သည့္ စီမံကိန္းမ်ားအား ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္သာ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိမည္ ျဖစ္သည္။
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳလုိက္ေသာ ဥပေဒအရ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတအပါအ၀င္ အစိုးရအဖဲြ႕၀င္မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖဲြ႕အစည္း၀င္မ်ား က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုျခင္း ကိစၥရပ္ကို တစ္ရက္တည္းအၿပီး ျပဳလုပ္ျခင္းမွ ေရွာင္ရွားႏုိင္ေရးကိုလည္း ျပင္ဆင္ထည့္သြင္းထားေၾကာင္း ေဒါက္တာျမတ္ဉာဏစိုးက ေျပာသည္။

အဆုိပါ ဥပေဒအား အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ စတင္ တင္သြင္းခဲ့ၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွ ေဆြးေႏြးသူမရွိဘဲ အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ သတၱမပုံမွန္အစည္းအေ၀း ေနာက္ဆုံးေန႔ျဖစ္သည့္ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၅ ရက္အစည္းအေ၀းတြင္ အေရးႀကီးအဆုိတင္သြင္း အတည္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

7day Daily