Home » » မလက္တိုလယ္သမားမ်ား ႏွင့္ ကုမၸဏီပိုင္ရွင္တို႕ရဲ႕ အမုန္းတရားဇာတ္သိမ္းပြဲ

မလက္တိုလယ္သမားမ်ား ႏွင့္ ကုမၸဏီပိုင္ရွင္တို႕ရဲ႕ အမုန္းတရားဇာတ္သိမ္းပြဲ

Written By Unknown on Wednesday, November 27, 2013 | 5:33 AM

မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္၊ မလက္တို ေက်းရြာတြင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ပဋိ ပကၡႏွင့္ပတ္သက္၍ေအာ့ခ်တ္(ဒ္) ကုမၸဏီလီမိတက္ပိုင္ရွင္ ေဒါက္ တာျမင့္စိန္ကိုယ္တုိင္ရွင္းလင္းပဲြ ႏွင့္ ေတာင္သူမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးပဲြကို ႏုိ၀င္ဘာ ၂၃ ရက္၊ ေန႔လယ္ ၁ နာရီက ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕၊ ေရႊည၀ါေတာရ သာသနာျပဳ  ေက်ာင္းတုိက္တြင္က်င္းပခဲ့သည္။

ေအာ့ခ်တ္(ဒ္) ကုမၸဏီလီမိ တက္ပိုင္ရွင္ ေဒါက္တာျမင့္စိန္က မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္၊ မလက္တုိေက်း ရြာတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ပဋိပကၡ မ်ိဳး ထပ္မံျဖစ္ပြားကာ ေသြးေျမ မက်ေစခ်င္ေသာေၾကာင့္ရွင္းလင္း ပြဲကိုက်င္းပရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ စာ ခ်ဳပ္စာတမ္းအျပည့္အစံုရွိ၍လုိက္ လံရွင္းလင္းေနရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပဋိပကၡျဖစ္ေအာင္ ေခါင္းေဆာင္ ခဲ့သူ ၄ ဦးရွိေၾကာင္း ၎တို႔၏ လယ္မ်ားကို ၎တုိ႔သေဘာဆႏၵ အရ မိမိထံလာေရာက္ေရာင္းခ် သျဖင့္၀ယ္ယူထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

မလက္တိုပဋိပကၡျဖစ္စဥ္က ၎သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မရွိ ေၾကာင္း၊ ဇနီးသည္မက်န္းမမာ ျဖစ္ေန၍ စင္ကာပူသို႔ ေဆးကုသ ရန္ သြားရာတြင္ လုိက္ပါသြားခဲ့ ေၾကာင္း၊ ပဋိပကၡျဖစ္သည္တြင္ ဇနီးသည္ ေသဆံုးသြားသည့္ အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ျပန္မလာ ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၎သည္မည္သည့္ လယ္သမား၏ လယ္ယာေျမ ၁ လက္မကိုပင္ မသိမ္းခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာျပည္သို႔ ျပန္လာသည့္အခါ ၎၏ငါးေမြးျမဴေရးကန္မ်ား၏ ငါးကန္ေဘာင္မ်ားကို ၿဖိဳခ်ဖ်က္ ဆီးကာ ငါးမ်ားကိုခုိးယူၾကျခင္း မ်ားကို ေတြ႕ရေၾကာင္း၊ဧက ၅၅၀ အတြက္ အေရာင္းအ၀ယ္စာခ်ဳပ္ မ်ား၊ သက္ေသမ်ားအျပည့္အစံု ရွိပါေၾကာင္း၊ လယ္သမားမ်ားက ေရာင္းတာမဟုတ္၊ မတရားသိမ္း သည္ဟု စြပ္စဲြၿပီး တုိင္ၾကားဆူပူ မႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ လူႀကီးမ်ားက ႏွစ္ဦး ႏွစ္ဖက္ေျပလည္မႈရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးေစလုိပါေၾကာင္း ၎ကထပ္မံေျပာၾကားခဲ့သည္။

မအူပင္ခ႐ိုင္လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခဲြေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးေအးေသာင္းက ပိုင္ရွင္ေဒါက္ တာျမင့္စိန္ႏွင့္ လယ္သမားမ်ား ကို ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေစလို ေၾကာင္း၊ ဆူပူအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ကို ဥပေဒအရ ေဆာင္ရြက္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တာ၀န္ရွိသူ မ်ားက ဧက ၄၅၀ ကို စိုက္ပ်ိဳးသူ တို႔ထံသို႔ ျပန္ေပးရန္၊ လယ္သမား ၂၁ ဦးႏွင့္ ပိုင္ရွင္တုိ႔ ညိႇႏႈိင္းေဆြး ေႏြးၾကရန္၊ လယ္သမား ၂၁ ဦး ကို လယ္ျပန္စိုက္ခုိင္းရန္၊ ဆူပူ လႈံ႕ေဆာ္မႈမျဖစ္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ ရန္တို႔ကို မွာၾကားထားေၾကာင္း ေျပာသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ခ႐ိုင္လယ္ယာ ေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးေအးေသာင္းက ညိႇႏႈိင္းအစည္း အေ၀းသို႔ လယ္သမား ၂၁ ဦး တက္ေရာက္ရန္ရွိေသာ္လည္း ၁၄ ဦးသာ တက္ေရာက္သျဖင့္ လယ္ သမားမ်ား၏ဆႏၵကို ေမးျမန္းရာ လယ္သမားတစ္ဦးက လယ္ေပး လွ်င္ေပး၊ လယ္မေပးလွ်င္ ေငြ ေပးပါဟု ေတာင္းဆုိသျဖင့္ ပိုင္ ရွင္ေဒါက္တာ ျမင့္စိန္၏ သေဘာ ထားကို ေမးျမန္းခဲ့သည္။

ေဒါက္တာျမင့္စိန္က လယ္ ေတြကို သိမ္းထားျခင္းမဟုတ္ သည့္အတြက္ ျပန္ေပးရန္မလို ေၾကာင္း၊ လယ္ေလ်ာ္ေၾကးဟု မသံုးႏႈန္းေစလိုေၾကာင္း၊ မိမိအေန ျဖင့္ လယ္သမားမ်ားကို က႐ုဏာ ေၾကး သိန္း ၂၅၀ ေပးပါမည္ဟု လူႀကီးမ်ားထံတြင္ ကတိေပးထား ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

လယ္သမားမ်ားက လယ္ ဧက ၁၃၁ ေက်ာ္အတြက္ ၂၆၃ သိန္းေပးရန္ ေတာင္းဆိုရာ ပိုင္ ရွင္ ေဒါက္တာျမင့္စိန္က ေပးမည္ ဟု ဆုိခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ က႐ု ဏာေၾကးလက္ခံမည့္လယ္သမား မ်ားႏွင့္ က႐ုဏာေၾကးေပးမည့္ ေဒါက္တာ ျမင့္စိန္တို႔သည္ ႏွစ္ဦး သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထုိးၾက သည္။

ထို႔ေနာက္ ေရႊည၀ါဆရာ ေတာ္ႀကီးႏွင့္ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသ ႀကီးစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရး  ၀န္ႀကီးတုိ႔က လယ္သမားမ်ားႏွင့္ ေဒါက္တာျမင့္စိန္တို႔ကို ခင္မင္ ရင္းႏွီးစြာျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ၾသ၀ါဒေပးၾကၿပီး အခမ္းအနားကို ညေန ၅ နာရီခဲြတြင္ ႐ုတ္သိမ္းခဲ့ ၾကသည္။     

၀င္းေဇာ္(သံုးဆယ္)

Hot News Journal