Home » » ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားေနေသာ “ရွင္ျပန္” ေရႏုတ္ေျမာင္းအား ဘုံစားအင္းအျဖစ္ေပးရန္ တုိင္းအစုိးရ သေဘာတူ

ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားေနေသာ “ရွင္ျပန္” ေရႏုတ္ေျမာင္းအား ဘုံစားအင္းအျဖစ္ေပးရန္ တုိင္းအစုိးရ သေဘာတူ

Written By Unknown on Friday, October 18, 2013 | 5:29 PM

ဧရာ၀တီတုိင္း ေဒသႀကီး ပုသိမ္ ခ႐ုိင္၊ ေက်ာင္းကုန္း ၿမိဳ႕နယ္၊ ဇီးေခ်ာင္ ေက်းရြာ အုပ္စု အတြင္းရွိ လယ္သမား ေရလုပ္သားမ်ားႏွင့္ အင္းလုပ္ငန္းရွင္တုိ႔ ပဋိပကၡမ်ား ႏွစ္စဥ္ ျဖစ္ပြားေနေသာ “ရွင္ျပန္” ေရႏုတ္ေျမာင္း အား ဧရာ၀တီတုိင္း ေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕၊ လူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္ ကာကြယ္ေရး ကြန္ရက္ HRWDN တုိ႔၏ ညိႇႏႈိင္း ေပးမႈျဖင့္ ေအာက္တုိဘာလ (၁၄) ရက္ေန႔တြင္ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ခုႏွစ္မွ စ၍ အဆုိပါ ေရႏုတ္ေျမာင္းအား ေလလံတင္ ေရာင္းခ်ျခင္း မျပဳလုပ္ ေတာ့ဘဲ ဘုံစားအင္း အျဖစ္ထား ရွိရန္ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ကုိ တုိင္း ေဒသႀကီး ငါးလုပ္ငန္း ဦးစီးဌာနမွဴး ဦးသန္း၀င္းက လက္မွတ္ေရးထုိး ေပးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

အဆုိပါ “ရွင္ျပန္” ေရႏုတ္ ေျမာင္းမွာ ၁၉၈၂-၈၃ခုႏွစ္က ဂုံ မင္း၊ ဗ်ဳိက္ႀကီး၊ ထန္းတစ္ပင္၊ ဇီး ေခ်ာင္၊ လက္ပံေခ်ာင္း၊ ေရတာ ႀကီးစေသာ ေက်းရြာ အုပ္စု (၆) အုပ္စုရွိ ရြာသူရြာသား မ်ားက ေျမာင္း တစ္ေလွ်ာက္ စုိက္ပ်ဳိးေျမမ်ား အတြက္ ေရသြင္း/ ေရထုတ္ျပဳ လုပ္ရန္ ကုိယ္ထူကုိယ္ထ တူးေဖာ္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္ ေျမာင္းအတြင္း စစ္တပ္မွ ငါးဖမ္း အင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး စစ္တပ္မွ တစ္ဆင့္ ဧရာေရႊ၀ါကုမၸဏီ၊ အင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ား လက္သုိ႔ အဆင့္ဆင့္ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ လယ္သမားမ်ား၏ ေရေတာ္ မုိးေတာ္အခ်ိန္တြင္ အဆုိပါ အင္းမ်ား မွ ေလွ်ာခ်ျခင္း မ်ားျပဳလုပ္ ခဲ့သျဖင့္ စပါးမ်ား ပ်က္စီးကာ လယ္သမားမ်ားႏွင့္ အင္းလုပ္ငန္းရွင္တုိ႔ ပဋိပကၡမ်ား ႏွစ္စဥ္ျဖစ္ပြား လ်က္ရွိသည္။ …

အဆုိပါ ျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္းေပးႏုိင္ရန္ ကြန္ရက္မ်ားသုိ႔ ဆက္သြယ္ အကူအညီ ေတာင္းရာမွ ယခုကဲ့သုိ႔ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိ ႏုိင္ခဲ့ၿပီး စာခ်ဳပ္တြင္ ေပ(၄၈၀၀) ရွည္ေသာ “ရွင္ျပန္” ေရႏုတ္ေျမာင္းအား ငါးလုပ္ငန္း ဦးစီးမွ ေလလံတင္ ေရာင္းခ်ျခင္း မျပဳရန္ ၂၀၁၃-၂၀၁၄မွစ၍ အင္းလုပ္ငန္းရွင္ မ်ား၏ က်ားပုိက္ ခ်က္ေနာက္မွ ဒါးကျမစ္၀ အထိအား လုပ္ငန္းရွင္ မ်ားႏွင ့္မသက္ ဆုိင္ဘဲ ေရပုိး ေရမႊား ရွာစားေသာ ေရလုပ္သားမ်ား က်ားပိုက္ေထာင္ ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ လယ္သမားမ်ား အဆင္ေျပေစရန္ ေရ ကုိ (၆လက္မမွ ၈လက္မ အထိ)သာ ထားရွိခ်ိန္ ညိႇေပးရန္ စသည္တုိ႔ ပါ၀င္ခဲ့သည္။

ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္