Home » » ရွင္သန္ေနဆဲ လာဘ္လာဘယဥ္ေက်းမႈ

ရွင္သန္ေနဆဲ လာဘ္လာဘယဥ္ေက်းမႈ

Written By Unknown on Thursday, October 24, 2013 | 3:43 AM

ကုိလိုနီလက္က်န္အေဆာက္အအံုထဲမွ အထင္ကရအေဆာက္အအံုတစ္လံုးအျဖစ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္က ထင္ရွားသည့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမအေဆာက္အအံုနံေဘးရွိ ၁၀ ထပ္ အေဆာက္အအုံအနီး၌ အေရာင္အေသြးစံု စာရြက္စာတမ္းဖုိင္ႀကီးမ်ား ကိုင္ေဆာင္ထားသူမ်ားျဖင့္ အၿမဲလိုလို႐ႈပ္ယွက္ခတ္ေနတတ္သည္။

ထိုေနရာမွာ ျပည္တြင္းေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား မလာမျဖစ္လာေရာက္ရသည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ အင္ဂ်င္နီယာဌာန (အေဆာက္အအံု)ပင္ျဖစ္သည္။

ေျမေစ်းႏွင့္တိုက္ခန္း၊ ကြန္ဒိုေစ်းႏႈန္းမ်ား ႀကီးျမင့္လာေနသည့္ စီးပြားေရးၿမိဳ႕ေတာ္ရန္ကုန္တြင္ အေဆာက္အအံုမ်ားတည္ေဆာက္လိုသူ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလုိသူမ်ားက ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် သူ႔ထက္ငါ အလုအယက္ႀကိဳးစားေနၾကသည္။

အထပ္ျမင့္တုိက္ခန္းမ်ား၊ ကြန္ဒိုမ်ား၊ လူေနအေဆာက္အအံု႐ံုးခန္းမ်ား တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ အျမန္ဆံုးတည္ေဆာက္ခြင့္က်ရန္ တစ္ဆင့္ခံပြဲစား (သို႔မဟုတ္) ႐ုံး၀န္ထမ္းအဆင့္ဆင့္မွ ထို႐ံုးခန္းတံခါးေပါက္မ်ားဆီသို႔ ေငြထုပ္ျဖင့္ခ်ဥ္းကပ္ရသည္။ မဟုတ္လွ်င္ အခ်ိန္ၾကန္႔ၾကာမႈမ်ား ႀကံဳေတြ႕ၾကရေတာ့သည္ဟု ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကဆုိသည္။

ေအာက္ေျခမွသည္ အဆင့္ဆင့္လုပ္ပိုင္ခြင့္အလုိက္ စာအိတ္အထူအပါးကလည္း ကြာျခားသြားသည္။ ယင္းကဲ့သုိ႔ လာဘ္လာဘယဥ္ေက်းမႈသည္ ထုိဌာနတစ္ခုတည္းတြင္သာမဟုတ္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိသည့္ အစိုးရဌာနတုိင္းတြင္ ပုံစံမ်ဳိးစုံႏွင့္ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။

“ပြဲစားနဲ႔လုပ္ရင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ျမန္ျမန္က်တယ္။ ဌာနတြင္းမွာလည္းရွိသလို ျပင္ပကေနလုပ္ေပးတဲ့ပြဲစားေတြလည္းရွိတယ္”ဟု ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီတစ္ခုမွ အမည္မေဖာ္လိုသူ မန္ေနဂ်ာတစ္ဦးကေျပာသည္။

ၿမိဳ႕ေတာ္ရန္ကုန္တြင္ ေန႔ခ်င္းညခ်င္း လူေနတုိက္ခန္းမ်ား အေဆာက္အအံုအမ်ားစု တျဖည္းျဖည္းမ်ားျပားလာေနၿပီး အေဆာက္အအံုတည္ေဆာက္ခြင့္အတြက္ ၾကန္႔ၾကာမႈမ်ားအေပၚ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္အမ်ားစုက ေမးခြန္းထုတ္ၾကသည္။

အေဆာက္အအံုတည္ေဆာက္မႈဆုိင္ရာ ဒီဇိုင္းကို ျပင္ပပညာရွင္ႏွင့္ေရးဆြဲပါက ခြင့္ျပဳခ်က္ရရန္ ၾကန္႔ၾကာႏိုင္ၿပီး ဌာနတြင္းအင္ဂ်င္နီယာတစ္ဦးျဖင့္ ေရးဆြဲပါက တည္ေဆာက္ရန္ခြင့္ျပဳခ်က္ ပို၍ျမန္ေၾကာင္း အဆိုပါမန္ေနဂ်ာကေျပာသည္။

ႏုိင္ငံတြင္းျပည္သူမ်ားႏွင့္ အနီးစပ္ဆုံးတည္ရွိေနသည့္ အစိုးရဌာနမ်ားတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီဌာန အမ်ားစု၏ ၀န္ေဆာင္မႈအားနည္းျခင္းေၾကာင့္ တုိင္ၾကားေလ့ရွိေသာ တိုင္ၾကားစာမ်ား လစဥ္ပါ၀င္ေနၿပီး စည္ပင္ဌာနလက္ေအာက္မွ ဌာနငယ္အမ်ားစု အၿမဲပါ၀င္ေနေၾကာင္း ျပည္သူ႔၀န္ေဆာင္မႈ စြမ္းေဆာင္ရည္အကဲျဖတ္အဖဲြ႕မွ ဦးတင္ေမာင္သန္းကေျပာသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ အေဆာက္အအုံမ်ား တည္ေဆာက္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တံစိုးလက္ေဆာင္မ်ားယူေဆာင္၍ ၿပီးစလြယ္ခြင့္ျပဳေနျခင္းမ်ား ရွိေနသည့္အျပင္ ေအာက္ေျခအထိ တာ၀န္ရွိသူမ်ားကဆင္း၍ မစစ္ေဆးသျဖင့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္တြင္ အႀကိမ္ႀကိမ္တင္ျပမႈမ်ားရွိခဲ့ေသာ္လည္း အာဏာရပါတီ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ပယ္ခ်မႈမ်ားေၾကာင့္ အဆုိတင္သြင္းႏုိင္မႈမရွိခဲ့ရေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးေက်ာ္ကေျပာသည္။

“ရပ္ကြက္ေတြထဲက တုိက္ေတြမွာ လူေနထုိင္ခြင့္မရေသးဘဲ ေနထုိင္ေနၾကတာေတြ စည္ပင္ကအင္ဂ်င္နီယာက လက္မွတ္ထုိးၿပီး ေအာက္ေျခအထိဆင္းမစစ္တာေတြ အမ်ားႀကီးပဲ”ဟု လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ကပင္ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ မၾကာခဏဆုိသလို တင္ျပေလ့ရွိသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီအေနျဖင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို အျမန္ဆုံးျပဳျပင္ေပးႏုိင္ရန္အတြက္ အားလုံးက ၀ိုင္း၀န္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာညိဳညိဳသင္းကေျပာၾကားသည္။

“ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ႀကီးကလည္း လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ခဏခဏေျပာပါတယ္။ စည္ပင္ဌာနတစ္ခုလုံးကို သန္႔ရွင္းေအာင္လုပ္ရဦးမယ္လို႔ မၾကာခဏ၀န္ခံတယ္”ဟု အထက္ပါ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္က
ေျပာသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက ၎၏မိန္႔ခြန္းမ်ားတြင္ အစိုးရ၀န္ႀကီးဌာနအမ်ားစု၌ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈမ်ား ကင္းရွင္းေစရမည္ဟု ေျပာဆိုထားေသာ္လည္း အထက္ပါဌာန၏ ေအာက္ေျခ၀န္ထမ္းမ်ားမွစ၍ ျပင္ပမွပြဲစားမ်ားအပါအ၀င္ အဆင့္ဆင့္ေငြေတာင္းခံမႈမ်ားေၾကာင့္ ေပးေနရဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္အခ်ဳိ႕က စြပ္စြဲေျပာၾကားသည္။

ႏုိင္ငံတစ္၀န္း ၀န္ႀကီးဌာနအမ်ားစုတြင္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ ကင္းရွင္းေရးအတြက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၈ ရက္က လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီကို ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၏အမိန္႔ျဖင့္ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားအတြင္း အေရးယူမႈမ်ား စတင္လုပ္ေဆာင္ရန္ စစ္ေဆးလ်က္ရွိေၾကာင္း ယင္းေကာ္မတီတြင္ပါ၀င္သည့္ အဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးက ေျပာသည္။

အဆုိပါစစ္ေဆးမႈမ်ားတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ ဌာနအခ်ဳိ႕ပါ၀င္ေသာ္လည္း အေသးစိတ္ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုသြားျခင္း မရွိေပ။

ထုိ႔ေၾကာင့္ စစ္အစိုးရလက္ထက္က ႂကြင္းက်န္ရစ္ေနသည့္ အ႐ိုးစြဲေနေသာ အဂတိလိုက္စားမႈရပိုင္ခြင့္ႏွင့္ လုပ္ကိုင္ခြင့္မ်ားအေပၚ အသံုးခ်၍ လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားႏွင့္သာ ဆက္စပ္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ေနရၿမဲျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကဆုိသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ဌာနတြင္းေအာက္ေျခတြင္ ပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း၏အျဖစ္မွန္ကို သိရွိေစရန္အတြက္ အင္ဂ်င္နီယာဌာန(အေဆာက္အအံု)သို႔ သံုးရက္တိတိ သြားေရာက္ေမးျမန္းေသာ္လည္း ဌာနမွဴးမရွိသျဖင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခြင့္မရခဲ့ေပ။

ထို႔ေၾကာင့္ ေအာက္တိုဘာ ၂၁ ရက္ ေန႔လယ္ ၃ နာရီ၀န္းက်င္တြင္ တယ္လီဖုန္းျဖင့္ ေမးျမန္းခဲ့ရာ၌ “အဲဒီလိုစြပ္စြဲေျပာတဲ့ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္ကို ဌာနကိုလႊတ္လိုက္ပါ။ ဘယ္သူလဲဆိုတာ သိခ်င္ပါတယ္။ ဌာနတြင္းမွာ ေငြယူၿပီးလုပ္တဲ့၀န္ထမ္းရွိရင္ လာေျပာပါ။ ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ အေရးယူပါ့မယ္။ ျပင္ပကပြဲစားနဲ႔ လုပ္တယ္ဆုိတာက သူတုိ႔ကိစၥပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔နဲ႔ မဆုိင္ပါဘူး”ဟု ဌာနမွဴးဦးေမာင္ေမာင္ေဇာ္ကေျပာသည္။

ဆက္လက္၍ ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တစ္စံုတစ္ရာ မွတ္ခ်က္ေပးေျပာၾကားလုိျခင္းမရွိေၾကာင္း ၎ကဆုိသည္။ အေဆာက္အအံုတည္ေဆာက္ရာတြင္ ဌာနကသတ္မွတ္ထားသည့္ အခ်က္အလက္ျပည့္စံုပါက အေဆာက္အအံုေဆာက္လုပ္ခြင့္မွာ ၄၅ ရက္ထက္ပင္ ပိုၿပီးမၾကာျမင့္ႏိုင္ေၾကာင္း ဌာနမွဴးဦးေမာင္ေမာင္ေဇာ္၏ ေျပာၾကားခ်က္ကို စက္တင္ဘာ ၂၇ ရက္ထုတ္ တပ္မေတာ္ပိုင္ျမ၀တီသတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

“အဓိကကေတာ့ ေျမပိုင္ဆုိင္မႈပါပဲ။ ေျမပိုင္ဆုိင္အမည္ေပါက္မွန္ရင္၊ သတင္းအခ်က္အလက္ျပည့္စံုရင္ အလြန္ဆံုး ၄၅ ရက္ပဲၾကာမယ္”ဟု ဦးေမာင္ေမာင္ေဇာ္က ေျပာၾကားထားေၾကာင္း အထက္ပါသတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ေဆာက္လုပ္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး တန္းတူညီမွ်မႈမရွိဘဲ ေဆာက္လုပ္ခြင့္ခ်ထားေပးေနေၾကာင္း ေတာ္၀င္ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီအႀကီးအကဲ ဦးကိုကိုေထြးကေျပာသည္။

“အေဆာက္အအံုကို လူႀကီးမႀကိဳက္လုိ႔ မလုပ္ရဘူးဆိုၿပီး ကန္႔သတ္တာေတြလည္းရွိတယ္။ ခြင့္ျပဳမိန္႔ကို ေပးခ်င္တဲ့သူကိုေပးၿပီး မေပးခ်င္တဲ့သူကိုလည္း မေပးဘူး။ အရင္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္လက္ထက္က သိပ္မၾကာဘူး။ အခုၿမိဳ႕ေတာ္၀န္လက္ထက္မွာ ပိုၾကာေနတယ္”ဟု ဦးကိုကိုေထြးကပင္ေျပာသည္။

အေဆာက္အအံုတစ္ခု တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ပံုစံစစ္ေဆးခအေနျဖင့္ တစ္ေပပတ္လည္လွ်င္ ေငြက်ပ္ ၃၆ က်ပ္ႏႈန္းယူထားၿပီး ပွ်မ္မွ်အားျဖင့္ အေဆာက္အအံုတည္ေဆာက္ခြင့္ရရွိရန္အတြက္ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေျမအက်ယ္အ၀န္းေပၚမူတည္ကာ ေငြက်ပ္ ၁၀ သိန္းေက်ာ္အထိ ကုန္က်ေၾကာင္း စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္မွ လုိင္စင္ရ ကန္ထ႐ိုက္တာတစ္ဦးကေျပာသည္။

ယင္းကဲ့သုိ႔ ၀န္ေဆာင္ခယူၿပီး လုပ္ေဆာင္ေပးေနသည္မွာ လံုးခ်င္းအိမ္မ်ားထက္ အထပ္ျမင့္တုိက္မ်ားတြင္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ႏုိင္ၿပီး ေငြေၾကးကိုအသံုးျပဳကာ အလုပ္႐ႈပ္မခံခ်င္သူမ်ားက ယင္းကဲ့သို႔ ဌာနတြင္းမွ၀န္ထမ္းမ်ားအား ၀န္ေဆာင္ခေပး၍ လုပ္ေဆာင္ေစျခင္းလည္းျဖစ္ေၾကာင္း Three Friends ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီမွ မန္ေနဂ်ာကေျပာသည္။

ယိုယြင္းမႈအခ်ဳိ႕ျဖင့္ ျပင္ဆင္ရန္ လိုအပ္ေနေသးသည့္ အေဆာက္အအံုေဆာက္လုပ္ခြင့္ကို ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားဘက္က မခ်ိတင္ကဲေျပာဆိုေနၾကေသာ္လည္း ဌာနအေနျဖင့္ လိုအပ္သည့္ အေဆာက္အအံုမ်ားအေပၚ ေခၚယူသတိေပးျခင္း၊ လိုအပ္သည့္အခ်က္အလက္မ်ားျပင္ဆင္ရန္ ေျပာၾကားမႈမ်ားကို လစဥ္ေတြ႕ဆံုပြဲမ်ားျပဳလုပ္၍ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ အထပ္ျမင့္အေဆာက္အအံုမ်ား စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕မွ ဦးဆန္းရီကေျပာသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ဌာန၏အားၿပိဳင္မႈမ်ားအလြန္ အက်င့္ပ်က္ခ်စားမႈမကင္းသည့္ ဌာနတြင္းမွ ၀န္ထမ္းမ်ားအၾကား ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ယခုကဲ့သို႔ ဆက္လက္လည္ပတ္ေနဦးမည္သာျဖစ္သည္။

ေရးသားသူ- မုိးညိဳ
7Day News Journal