Home » » အက်ဥ္းစခန္းမွ ဦးစီးအရာရွိ လုပ္အား အဓမၼေစခိုင္း

အက်ဥ္းစခန္းမွ ဦးစီးအရာရွိ လုပ္အား အဓမၼေစခိုင္း

Written By Unknown on Saturday, October 12, 2013 | 9:17 AM

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းေနာင္ခ်ိဳၿမိဳ႕နယ္ဂယ္ေလာင္းစိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးအက်ဥ္းစခန္းမွဦးစီးအရာရွိသည္ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားရွာေဖြမွု၌ ျပစ္ဒဏ္္က်အက်ဥ္းသားမ်ား၏လုပ္အားမ်ားကို  အဓမၼေစခိုင္းအျမတ္ထုတ္မွဳမ်ားရွိေန ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ ဂယ္ေလာင္းအက်ဥ္းစခန္း၌ အက်ဥ္းသား ၁၈၃ ေယာက္ရွိၿပီး ႀကံ ၊ ေျပာင္းစိုက္ဧက ၁၅၀ခန္႕အားလုပ္ကိုင္ရန္ျပစ္ဒဏ္ခ်ထားျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း ဦးစီးအရာရွိ သည္နယ္ေျမလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ၏လုပ္ကြက္မ်ား၌ အငွားခ်ေစခိုင္း၍ လုပ္အားအျမတ္ထုတ္မွဳမ်ားရွိေနေၾကာင္း၊မိမိ၏ ကိုယ္ပိုင္အက်ိဳးစီးပြား အတြက္ သစ္မ်ားကို ဥပေဒမဲ့ခုတ္ျဖတ္၍ ထင္းအျဖစ္ေရာင္းခ်ျခင္း၊မီးေသးြဖုတ္ျခင္းျဖင့္အက်ိဳးစီးပြားျဖစ္ထြန္းေန ေၾကာင္း၊ျပစ္ဒဏ္က်အက်ဥ္းသားမ်ား အေနျဖင့္အဓမၼေစခိုင္း၍လုပ္အားအျမတ္ထုတ္ယူျခင္းခံေနရေသာ္လည္း အက်ိဳးခံစားခြင့္ လံုးဝမရွိသည့္အျပင္ လုပ္ငန္းမေအာင္ျမင္ပါက ထပ္တိုးျပစ္ဒဏ္မ်ားပါ ခံစားၾကရေၾကာင္း ၊ျပန္လည္ေအာင္ျမင္မွဴရရွိမွသာ ျပစ္ဒဏ္ ျပန္ျဖဳတ္ေပးေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

အက်ဥ္းသားမ်ားအေနျဖင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မွဳ မရရွိသည့္ျပင္ေန႕စဥ္လုပ္ငန္းလုပ္္ကိုင္ေနရျခင္း ေၾကာင့္ က်န္းမာေရးခ်ိဳ႕တဲ့လာပါကလည္း နားေနခြင့္မရွိဘဲ ရိုက္ႏွက္ေစခိုင္းမွုမ်ားပင္ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ”အက်ဥ္းစခန္းမွာ အက်ဥ္းသား ၁၈၃ ေယာက္ရွိပါတယ္။ ႀကံနဲ႕ေျပာင္းစိုက္ဧက ၁၅၀ အတြက္ လံုေလာက္တဲ့ အင္အားျဖစ္ေအာင္ ခ်ေပးထားတာပါ။ ဒါေပမယ့္ နယ္ခံေတြရဲ႕လုပ္ကြက္ေတြမွာထမင္းေကၽြး ၂၅၀၀ိ/။ ထမင္းမေကၽြးရရင္ ၃၀၀၀ိ/ က်ပ္ဆိုၿပီးလုပ္အားေတြကိုအငွားေစခိုင္းေနပါတယ္။တစ္ေန႕ ၃၀ ဦးပ်မ္းမွ်နဲ႕ ဆို တစ္လ သိန္း၂၀ ေက်ာ္ အစိတ္ေလာက္ရေနတယ္။ ဒါေပမယ့္ အက်ဥ္းသားေတြအတြက္ကေတာ့ ဘာခံစားခြင့္မွမရရွိတဲ့အျပင္ အစားအေသာက္ေတာင္မွ ရပိုင္ခြင့္အျပည့္မေပးထားပါဘူး “ဟု(အ.က.စ)ဝန္ထမ္း တစ္ဦးမွေျပာျပပါသည္။

၎ျပစ္ဒဏ္က် အက်ဥ္းသားမ်ားအား ျမန္မာႏိုင္ငံအက်ဥ္းဦစီးဌာနမွ လုပ္အားရွင္(Labour)ဟုသတ္ မွတ္၍ ႏိုင္ငံေတာ္လုပ္အားရွင္ႏွဳန္းထား တစ္ေန႕ ၂၀၀ိ/ က်ပ္ႏွင့္ေန႕စဥ္ရိကၡာစို ေထာက္ပံေၾကး ၂၀၀ိ/ က်ပ္ ေပးထားေသာ္လည္း အက်ဥ္းသားမ်ား အေနျဖင့္ နံနက္စာ ဆန္ျပဳတ္ျဖင့္ပင္လုပ္ငန္းခြင္ဝင္ၾကရၿပီး ေန႕လည္စာ  စားသံုးခ်ိန္၌ပဲဟင္း(ရည္ႀကဲ)တစ္ခြက္၊ငါးပိေၾကာ္(ငါးပိအက်က္)တစ္ဇြန္း၊ညေနဟငး္အျဖစ္ဟင္းရြက္ရည္ႀကဲတစ္ ခြက္ ကိုသာရရွိေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္မွအသားစားရက္ႏွစ္ရက္သတ္မွတ္ေပးထားၿပီး ထိုအသားစာရက္မ်ား အတြက္ ငါးနက္ေက်ာ္ ငါးျဖင့္သာ ပံုစံၾကအျမဲစားေနရေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။

“ငါးနက္ျပာငါးက ေစ်းအခ်ိဳဆံုးပဲေလ။တစ္ပိႆာ ၁၅၀၀ိ/ ႏွံဳးနဲ႕ ျမစ္ဆိပ္က အပါတ္တိုင္းဝယ္ရတယ္။ လူ (၁၈၃)ေယာက္အတြက္(၁၃)ပိႆာေပါ့။ဒါက သူတို႕အတြက္ မေျပာင္းလဲႏိုင္တဲ့ ဟင္းေကာင္းတစ္ခြက္ပါဘဲ” ဟု ၎မွထပ္မံေျပာျပပါသည္။

“ဝက္ဝံထံုးထင္းတစ္ေန႕ႏွစ္ေခါက္ ထုတ္ေရာင္းပါတယ္။ဝက္ဝံထံုးထင္းက တစ္စီးကို၅၀၀၀၀ိ/ဆိုေတာ့ ေလ၊တစ္ေန႕ႏွစ္ေခါက္ကေတာ့ပုံမွန္ဘဲ။ ဒါေတြကိုေတာ့(Welfare) ဝါးဖဲအတြက္လို႕ေျပာပါတယ္။ ဝန္ထမ္းဖူလံု ေရးေပါ့၊ဒါေပမယ့္အရာရွိေတြမွ၃၀၀၀၀ိ/- ၅၀၀၀၀ိ/ ဆိုတာ အမ်ားဆံုးေပးတဲ့လပါ။အျခားအဆင့္ဝန္ထမ္းေတြဆို တစ္ေသာင္းႏွံဳးဘဲ ရပါတယ္”ဟုဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ Clean Government (သန္႕ရွင္းေသာအစိုးရ)ဟု သံုးႏွံဳး၍ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသို႕ ေဖာ္ေဆာင္ေနေသာ္လည္းေနာက္ျပန္ဆြဲလိုေသာမိမိအက်ိဳးစီးပြားတစ္ရပ္တည္းသာေရွးရွဳေနေသာ ဝန္ထမ္းမ်ား အားေဖာ္ထုတ္အေရးယူမွုမ်ားသည္ နည္းပါးေနေသးေသာေၾကာင့္ အေျခခံျပည္သူမ်ားအေနႏွင့္ စစ္မွန္ေသာ ေျပာင္းလဲမွဳမ်ားကို မခံစားၾကရေသးျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

“ၾကင္နာမွဳ ရွိပါ။
ရပ္တည္ခ်က္ခိုင္ျမဲပါ “
ဆိုေသာအက်ဥ္းဦးစီး၏ေဆာင္ပုဒ္ႏွင့္အညီ ယေန႕အက်ဥ္းသားမ်ား၏ဘဝကို ထပ္တူက်ေစခ်င္ပါသည္။

သီဟထြဏ္းဇံ

by Myanmar News Now