Home » » ယဥ္ေက်းမႈအေမြကို ကိုယ္ကမထိန္းလွ်င္ ဘယ္သူထိန္းမလဲ

ယဥ္ေက်းမႈအေမြကို ကိုယ္ကမထိန္းလွ်င္ ဘယ္သူထိန္းမလဲ

Written By Unknown on Saturday, October 26, 2013 | 2:33 PM

ၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္ ဗိမာန္မရြာမွ မေနာ ရမၼာေက်ာင္းၾကီး၏ အတြင္းအဆင္ တန္ဆာတို႔က ခမ္းနားထယ္ဝါလွသည္။ အမိုးမ်က္ႏွာၾကက္မွသည္ ေက်ာင္းတိုင္ လံုးမ်ားထိ မည္ သည့္ေနရာမွ အလြတ္ အလပ္မရွိရေအာင္ ေရႊခ်ျခင္း ေရႊဇဝါ ေရးသားျခင္း ပန္းေျပာက္ပန္းခက္ နတ္ သိၾကားျဗဟၼာ႐ုပ္မ်ားျဖင့္ တန္ဆာဆင္ ထားသည္။ ေက်ာင္း အတြင္း သို႔ ဝင္ ေရာက္လာသူကို မဝံ့မရဲ ျဖစ္သြားေအာင္ ထိုခမ္းနားထည္ဝါမႈက ဖမ္းစားထားႏိုင္ သည္။

ေက်ာင္းဒကာတို႔ကမူ သူတို႔ ေက်ာင္းႀကီးကို ”စုလစ္မြမ္းခြၽန္ အစ ရွိေသာ သစ္ေျပာက္တန္ဆာ၊ သေစၥး ဟသၤပဒါး မ်က္ပါးေရႊစင္တန္ဆာ တိုဝ္ျဖင္”့ ေဆာက္လုပ္ လွဴဒါန္း ခဲ့ ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ အတြင္းပိုင္း တြင္ ေနရာမလပ္ေရႊမ်က္ပါးတို႔ျဖင့္ ေရး ျခယ္ထားသည္။ တစ္ခ်ိန္က ထိုေက်ာင္း ၾကီးသည္ ေရႊေရာင္ တေျပာင္ေျပာင္ႏွင့္ ညီးညီးေ တာက္ေနခဲ့ေပမည္။မေနာရမၼာေရႊေက်ာင္းႀကီးတြင္ ပန္းဆယ္ပန္းအတတ္မ်ားျဖင့္ တန္ဆာ ဆင္ထားသည္။ ေရႊဇဝါေရး ပန္းခ်ီမ်ား ကို ေက်ာင္းၾကီး၏အမိုး မ်က္ႏွာၾကက္ မွ သည္ အတြင္းနံရံမ်ား ေက်ာင္းတိုင္ မ်ား၊ စာတိုက္ေသတၱာမ်ား၊ ေပစာထုပ္ က်မ္းဖံုးပ်ဥ္ခ်ပ္မ်ားအထိ ေတြ႕ႏိုင္သည္။ ေခတ္ပ်က္စျပဳေနခ်ိန္တြင္ သံသရာ ပါ ႏိုင္ေ အာင္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း ျဖစ္ သည္။

ပန္းပုလက္ရာတို႔ကို နံရံမာရဘင္ ႏွင့္ ဝင္ထြက္ေပါက္ေဘာင္မ်ား တံခါး ရြက္မ်ားေပၚတြင္ေတြ႔ရွိရသည္။ ထုဆစ္ ထားသည္တို႔မွာ ပန္းလိပ္ ပန္းေခြမ်ား၊ နတ္ျဗဟၼာ႐ုပ္မ်ား၊ ကိႏၷရာ႐ုပ္၊ ဂဠဳန္ ႐ုပ္မ်ား၊၊ ေက်းငွက္သတၱဝါ႐ုပ္မ်ား ပါ ရွိသည္။ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ ထာဝရ တည္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ ေက်ာင္းေတာ္ ႀကီးကို ထိုေရႊဇဝါေရး၊ ပန္းခ်ီပန္းပု အ ဆင္ တန္ဆာတို႔ျဖင့္လူအေပါင္းတို႔အား”လာ လွည့္၊ဖူးေျမာ္လွည့္ၾကကုန္”ဟု ဖိတ္ေခၚ ေနသေယာင္ ရွိၿပီး ျမင္ေတြ႕ရသူတို႔ စိတ္တြင္ အံ့ဘနန္းျဖစ္ေစ႐ံုမွ်မက သာ သနာေ တာ္၏ ျဖဴစင္ေကာင္းျမတ္ သႏိၲ သုခ အေအးဓာတ္ကိုပါ ခံစားႏိုင္ေစ ေအာင္ ဆင္ယင္ထားျခင္းျဖစ္ပါမည္။

ျမတ္စြာဘုရား၏ ေျခေတာ္ရာပံုကို ေက်ာင္းမ်က္ႏွာၾကက္တြင္ ေဖာ္ျပသည္ မွာ ထိုေရႊေက်ာင္းၾကီးတြင္ ပထမဆံုး ႏွင့္အေစာဆံုး ေတြ႔ျမင္ရထူးျခင္း ျဖစ္ သည္။ ဗုဒၶရွင္ေ တာ္ျမတ္ သည္ ”ဘုန္း ေတာ္အနႏၲ၊ ကံေတာ္အနႏၲ၊ ဥာဏ္ေတာ္ အနႏၲ အနႏၲ စၾကဝဠာ၊ ကမၻာေျမမိုး၊ ဖ်န္းဖ်န္း က်ိဳးမွ်၊ တန္ခိုးေတာ္ အနႏၲ” တို႔ႏွင့္ျပည့္ စံုေတာ္မူျခင္း ကို ရည္ညႊန္း ေလသေလာဟု ထင္မိသည္။ ထိုေျခ ေတာ္ရာ ေရႊေရးပန္းခ်ီသည္ ကာလ အ ရွည္ၾကာေညာင္းခဲ့ၿပီ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အေသးစိတ္ေလ့လာရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ ေခ်။

ပိဋကတ္သံုးပံုသည္ သာသနာ ေတာ္၏အသက္ျဖစ္သည္။ ေဆာက္လုပ္ ထားေသာေက်ာင္းႀကီးက မည္မွ်ပင္ႀကီး  က်ယ္ခမ္းနားလွပသည္ျဖစ္ေစ၊ အတြင္း တြင္ ပိဋကတ္ သံုးပံုျပည့္စံုစြာ မရွိပါက အသက္ဝိညာဥ္မရွိေသာ ခႏၶာကိုယ္ကဲ့ သို႔ ျဖစ္ေပသည္။ ေက်ာင္းဒါ ယကာႀကီး ဦးဆုသာသည္ ပိဋကတ္သံုးပံုအျပင္ ထို ပိဋကတ္ေတာ္မ်ား ထား သိုရန္ ခမ္းနား ႀကီးက်ယ္လွေသာ စာတိုက္ေသတၱာႀကီး မ်ားကိုပါ ျပဳလုပ္လွဴဒါန္းခဲ့သည္။ ေတြ႕ ရွိရေသာ ေပအက်ိဳးတစ္ရြက္မွ ေအာက္ ပါစာက သက္ေသျပခဲ့သည္။

”သကၠရာဇ္ ၁၁ဝ၃ ခု သတင္း ကြၽတ္လျပဥ့္ေက်ာ္ ေခ်ာက္ရက္ေန႔(၁၉ စက္တင္ဘာ ၁၇၄၁) တြင္ ကာရက ပါဠိေတာ္ ေရး၍ၿပီးသဥ္။ ေက်ာင္းတကာ ဆုသာ သၼီးေမာ င္ႏွံ ေကာင္းမႈ” ဟူ၍ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။ ေပစာတိုက္မ်ားသည္ ေရႊဇဝါ ပန္းခ်ီမ်ား သစ္ေစးသ႐ိုး ပန္းခ်ီမ်ားျဖင့္ တန္ဆာဆင္ထားေသာေၾကာင့္ သမိုင္း တန္ဖိုး လည္း ႀကီးမားပါ သည္။ ထိုေရႊ ေက်ာင္းၾကီးေပၚမွ စာတိုက္မ်ားသည္ ေတြ႕ဖူးသမွ် အေစာဆံုးျဖစ္မည္ဟု ဆို ခ်င္ပါသည္။ ဇလားပံုစာတိုက္ေသတၱာ မ်ားကို လည္း ေတြ႕ရ သည္။ ေအာ က္မွ ေလးေထာင့္ ေသတၱာခံခံု ပါရွိသည္။ ဇလားပံုကို ေရႊပိန္းခ် သို႔မဟုတ္ ေရႊဇဝါ ေရးသားထားသည္။

ေတြ႕ရွိသမွ်စာတိုက္ေသတၱာ အား လံုးသည္ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးႏွင့္အတူ တြဲ ဖက္ပါလာခဲ့သည္မ်ားမဟုတ္ေခ်။ အခ်ိဳ႕ မွာ ေနာက္က်ေသာကာလမ်ားက လက္ ရာ မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ေက်ာင္းႏွင့္အတူပါ လာခဲ့ေသာ စာတိုက္ေသတၱာတို႔မွာ ဇလား ပံုေသတၱာမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ေလးေထာင့္ စာတိုက္ေသတၱာႀကီးမ်ားမွာ ကုန္းေဘာင္ေခတ္ လက္ရာမ်ား ျဖစ္ပါ သည္။အထက္ပါ စာတိုက္ေသတၱာမွာ သစ္ပင္ပန္္းမန္တို႔ခ်ည္း ေဖာ္ထားသည္။  ရာမဇာတ္မွ ေမွာ္႐ံုေတာပံု ျဖစ္သည္။ ထိုပန္းေတာ ထဲတြင္ ေမ်ာက္ႏွစ္ေကာင္ ပံုကိုလည္း ေတြ႔ရွိရသျဖင့္ စိတ္ဝင္ စားစရာ ျဖစ္ပါသည္။ ေဆာ့ေနၾကသည့္ ဟန္ပန္သို႔မဟုတ္တိုက္ခိုက္ေနၾကသည့္ ဟန္ပန္မ်ိဳး ျဖစ္ပါမည္။ မေနာရမၼာ ေရႊေက်ာင္းႀကီးသည္ ယေန ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေတြ႕ရွိရသမွ် ေသာ ကြၽန္းသားျဖင့္ေဆာက္ခဲ့သည့္ အသားေက်ာင္းမ်ားတြင္ သက္တမ္း အ ရွည္ဆံုးေက်ာင္း ျဖစ္ သည္။ အေလာင္း မင္းတရားႀကီး ထူေထာင္ခဲ့ေသာ ကုန္း ေဘာင္မင္း ၁၁ ဆက္ထက္ပင္ သက္ တမ္းရွည္ေပသည္။ယခုအခါထိုေက်ာင္း ႀကီးသည္ သက္တမ္း ၂၇၅ ႏွစ္ပင္ ရွိ ေပၿပီ။ ေညာင္ရမ္းမင္းဆက္၏ ေနာက္ ဆံုးမင္း မဟာ”ဓမၼရာဇာဓိပတိ (၁၇၃၃-၅၂)လက္ထက္ ႏိုင္ငံတြင္ ကသည္းက်ဴး ေက်ာ္မႈမ်ားျဖင့္ ခ်င္းတြင္း ျမစ္႐ိုး တစ္ ေလွ်ာက္၊ ပဲခူးသားတို႔ ပခန္းႀကီးတိုင္ လာေရာက္တိုက္ခိုက္ေနစဥ္ မူး႐ိုးတစ္ ေလွ်ာက္ မၿငိမ္မသက္ျဖစ္ေနခ်ိန္တြင္ တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာေက်ာင္း ျဖစ္ သည္။

ဗိသုကာပညာရွင္၊ ပန္းခ်ီပန္းပု အႏုပညာရွင္ သမိုင္းပညာရွင္တို႔ အ တြက္ မေနာရမၼာေရႊေက်ာင္းေတာ္ႀကီး သည္ ေလ့လာစရာ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းႀကီး သဖြယ္ ျဖစ္ သည္။ ေဒသသမိုင္းကို လည္းေလ့လာ ရရွိႏိုင္ပါသည္။ ေညာင္ ရမ္းေခတ္ ဗိသုကာလက္ရာသည္ ဤ ေရႊေက်ာင္းႀကီးပါတည္းဟု ဂုဏ္ယူဝင့္ ၾကြားႏုိင္ပါသည္။ ထိုအ တူ ေက်ာင္း အတြင္းမွ ေရႊဇဝါပန္းခ်ီမ်ား၊ သ႐ိုး ပန္း ခ်ီမ်ား၊ပန္းပုလက္ရာမ်ားကလည္း ေခတ္ ကိုေဖာ္ျပေနၾကေပသည္။ယခု အခ်ိန္တြင္ ထိုေက်ာင္းႀကီးကို စနစ္တ က်ေစာင့္ေရွာက္သူ မဲ့ေနသျဖင့္ အမ်ိဳးသားယဥ္ေက်းမႈအေမြ ဆိုသည္ကို ျမန္မာတို႔တကယ္မွနားလည္ၾကပါ၏ေလာ ဟု စဥ္းစားစရာ ျဖစ္ပါသည္။ မည္သူမွ် လာေရာက္ စနစ္တက်မထိန္းသိမ္းမီ ရပ္ သူရြာသားတို႔က ဂုဏ္ယူဝင့္ၾကြားစြာျဖင့္ ဆက္လက္ၿပီး ထိန္းသိမ္းေပးၾကရန္ ေဆာ္ၾသလိုက္ရပါသည္။

ဗညား႐ိုး

Popular Myanmar News Journal