Home » » တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈမရွိျခင္း၏ အစ

တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈမရွိျခင္း၏ အစ

Written By Unknown on Friday, October 4, 2013 | 4:13 PM

”ေရယာဥ္ေပၚတြင္ ေစ်းမေရာင္းရ၊ ေတြ႕ရွိ ပါက ဒဏ္ေငြ ၅ဝဝဝ ေဆာင္ရမည္”ဟူေသာ ဆိုင္းဘုတ္မွာ ပန္းဆိုးတန္း ဒလသြား ကူးတို႔ေရ ယာဥ္ေပၚတြင္ ေရးသားထားေသာ ဌာနဆိုင္ရာ အမိန္႔တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။

သို႔ေသာ္ ကူးတို႔ေရယာဥ္စီးဖူးသူတိုင္း ႀကံဳ ေတြ႕ရသည္ကား ယင္းသေဘၤာေပၚတြင္ ေစ်းေရာင္း ခ်သူ၊ ေစ်းသည္မ်ား၏ဒုကၡျဖစ္ပါသည္။ သေဘၤာ ေပၚတြင္ လြတ္လပ္ နယ္ေျမလို၊ မိမိအိမ္လို၊ ဆိုင္ လို၊ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ေနာက္ၾက၊ ေျပာင္ၾက၊ေဆာ့ ကစားၾက၊ အသံမ်ိဳးစံုျဖင့္ ေၾကာ္ျငာမ်ိဳးစံုဟစ္ေအာ္ ေရာင္းခ်ေနသည္မွာလည္း နားကြဲမတ တ္ပင္၊ မည္သူမွ် မပိတ္ပင္၊ မည္သူမွ် မတားဆီးပါ။ ၫႊန္ ၾကားခ်က္ကိုလည္း မည္သူမွ် ဂ႐ုမစိုက္ပါ။ ဌာန ဆိုင္ရာတစ္ခု၏အမိန္႔၊ ၫႊန္ၾကားခ်က္ကို မလိုက္ နာမွန္းသိ လ်က္ႏွင့္ ဘာေၾကာင့္ ေရးထားသလဲ၊ ကြၽန္ေတာ္ လံုးဝစဥ္းစားမရပါ။ တရားဥပေဒစိုးမိုး ျခင္းမရွိသည္မွာ ဒီကစတာပဲျဖစ္ပါသည္။ အေရး  မယူရင္ မေရးဘဲထားသည္က ပိုေကာင္းပါ သည္။ ဒါက ဥပမာတစ္ခုပင္။ ”ဤေနရာတြင္ အမိႈက္မပံု ရ၊ေတြ႕ရွိက ဒဏ္ေငြ ၁ဝဝဝဝ” ဟူ၍ ရဝတ၊ ယခု အေခၚ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ စည္ပင္က ကပ္ထားသည္။ ယင္းဆိုင္းဘုတ္ ေအာက္တြင္ အမိႈက္က ေတာင္လိုပံုေနသည္ကို လူတိုင္း မိမိ ရပ္ကြက္၊ မိမိပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ေတြ႕ရမည္ျဖစ္ပါ သည္။ ဒါက ေဒသႏၲရ အမိန္႔ပဲျဖစ္ပါသည္။ ဤ ေနရာတြင္ ”ေစ်းမေရာင္းရ”ဟု စည္ပင္က တား ျမစ္ထားသည့္ ဆိုင္းဘုတ္ေအာက္မွာ ေစ်းသည္ အျပည့္ျဖစ္ေနပါသည္။ ဌာနဆိုင္ရာ အမိန္႔လည္း မလုိက္နာ၊ ေဒသႏၲရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအမိန္႔လည္း မလိုက္နာ၊ အေရးယူမည့္အဖြဲ႕အစည္း၊ လူပုဂၢိဳလ္ လည္း မရွိတာက ယခုရာဇဝတ္မႈေပါမ်ားေရးကို တြန္းပို႔ေနျခင္း၊ တရားဥပေ ဒစိုးမိုးမႈ မရွိျခင္း၏ အစျဖစ္ပါသည္။

ယခုတေလာ ဂ်ာနယ္၊ သတင္းစာမ်ားတြင္ ဖတ္႐ႈရသည္က စီးပြားေရးၿမိဳ႕ေတာ္ ရန္ကုန္တြင္ ရာဇဝတ္မႈမ်ား ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း က်ဴးလြန္ ျခင္း၊ ဥပေဒဘက္ေ တာ္သား ျပည္သူ႔ရဲမ်ားကို ရန္ျပဳတိုက္ခိုက္ျခင္း၊ တာဝန္ရွိအဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္ သည့္ စည္ပင္သာယာဝန္ထမ္းမ်ားကို တိုက္ခိုက္ ျခင္းမ်ား လက္ရဲဇက္ရဲ က်ဴးလြန္လာ သည္ ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။

စည္ပင္သာယာဝန္ထမ္းကို က်ဴးေက်ာ္ေစ်း သည္က ဓားျဖင့္ခုတ္၊ တုတ္ျဖင့္႐ိုက္ျခင္း၊ တာဝန္ အရ ဖမ္းဆီးျခင္း၊ အေရးယူျခင္းျပဳသည့္ ျပည္သူ႔ ရဲ၊ ယာဥ္ထိန္းရဲမ်ားကို ခ်ဲလင့္ေခၚၿပီး ေျဗာင္က် က် ဓားျဖင့္ထိုးျခင္း၊ အသက္အႏၲရာယ္ျပဳျခင္းမ်ား သည္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို စိန္ေခၚေနေသာ လုပ္ရပ္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္တြင္ ျပည္ထဲေရးဝန္ ႀကီးဌာနသည္လည္းေကာင္း၊ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရႏွင့္ အဆင့္ဆင့္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕အ စည္းမ်ားသည္ ယင္းကိစၥမ်ားကို အခ်ိန္မီဟန္႔ တားရန္ လိုအပ္ေနၿပီျဖစ္ပါသည္။ သို႔မဟုတ္ပါက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကင္းမဲ့ေသာ ႏိုင္ငံျခားတိုင္းျပည္အ ခ်ိဳ႕လို ေန႔ခင္းေၾကာင္ေတာင္ လူသတ္မႈ၊ လုယက္ မႈ မ်ား ေပၚေပါက္လာၿပီး ျပည္သူ႔ဘဝ လံုၿခံဳမႈရွိ ေတာ့မည္ မဟုတ္ပါ။ ယာကူဆာဂိုဏ္းလိုမ်ိဳး မူးယစ္ေဆးဂိုဏ္းလိုမ်ိဳးျဖင့္ လူမိုက္လမ္းသရဲဂိုဏ္း အဖြဲ႕အစည္း မ်ား ေပၚေ ပါက္ လာႏိုင္ပါသည္။

ဌာနဆိုင္ရာ အမိန္႔၊ ေဒသႏၲရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အမိန္႔မ်ားကို အမွန္တကယ္ မလိုက္နာဘဲ ဟန္ျပ တာဝန္ေက်ေရးထားၿပီး၊ အေရးယူမႈ မျပဳျခင္း သည္ ဥပေဒကို စိန္ေခၚ သူမ်ား အဖို႔ ေသြးတိုးစမ္း ရာေနရာမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ေပါ့ေပါ့တန္တန္ထား ၍မရပါ။ ရာဇဝတ္မႈမ်ား အျပင္ ဥပေဒအမိန္႔ကို စိန္ေခၚေနေသာ လုပ္ရပ္မ်ားကိုၾကည့္လွ်င္ ရန္ ကုန္ၿမိဳ႕ေ တာ္၌ ေျမာက္ျမားစြာရွိတာကို ေတြ႕ရ မည္ျဖစ္ပါသည္။ ရန္ကုန္စည္ပင္နယ္နိမိတ္အ တြင္း ဆိုင္ကယ္မစီးရဆိုသည္ကို စီးေနၾကျခင္း၊ ၿမိဳ႕တြ င္းေျပး ဆြဲေနေ သာ ေမာ္ေ တာ္ ယာဥ္မ်ား လမ္းစည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္မႈ က်ဴးလြန္ေနျခင္း၊ ညဘက္ၿပိဳင္ကားမ်ား ဥပေဒကို မ်က္ကြယ္ျပဳ ေမာင္းႏွင္ေနျခင္း၊ စည္ပင္ မွ ေစ်းမေ ရာင္းရနယ္ ေျမတြင္ က်ဴးေ က်ာ္ေစ်းေရာင္းခ်ေနျခင္း၊ ကန္ထ ႐ိုက္တိုက္မ်ား ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ ေဆာက္လုပ္ေန ျခင္း၊ ဒါေတြအားလံုးသည္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈကို စိန္ေခၚေနေသာ လုပ္ရပ္မ်ားျ ဖစ္ပါ သည္။ ဒါက ဥပမာတခ်ိဳ႕ျဖစ္ပါသည္။ အျခား ေျမာက္ျမားစြာရွိ ေနသည္ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေန ျပည္သူအားလံုး အသိ ျဖစ္ပါသည္။

ဒီလုပ္ရပ္မ်ားကို ျပန္လည္ဆန္း စစ္ၾကည့္ ပါက ယခင္စနစ္ေဟာင္း၏ လုပ္ရပ္မ်ား၊ လာဘ္ ေပးလာဘ္ယူျခင္း၊ ဝန္ထမ္းစာရိတၱေဖာက္ျပန္ ျခင္း၊ ဝန္ထမ္းမ်ားမလုပ္မ႐ႈပ္ မျပဳတ္ေနတတ္သ လိုေနခဲ့ၾကျခင္းက ျဖစ္ဖ်ားခံလာတာကို ေတြ႕ရ မည္ျဖစ္ပါသည္။ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူေသာ ရဲ ဝန္ထမ္း၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူေသာ စည္ပင္ဝန္ ထမ္း သည္ အျပစ္က်ဴးလြန္သူအေပၚ မည္သို႔အ ေရးယူႏုိင္ပါမည္နည္း။ မည္သူက ေလးစားပါမည္ နည္း။ သဃၤန္းကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္သည္ ခြင့္ျပဳခ်က္ မရွိဘဲ ကန္ထ႐ိုက္ တိုက္အမ်ား ဆံုး ေဆာက္သည့္ ၿမိဳ႕နယ္ျဖစ္ေၾကာင္း ဂ်ာနယ္မ်ားတြင္ ဖတ္ခဲ့ရပါ သည္။ ဒီလိုေဆာက္ျခင္းကို ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္႐ံုး မ်ားသည္ အနီးကပ္ေနပါလ်က္ မသိရွိျခင္း မ်ား မျဖစ္ႏိုင္ ပါ။ ကြၽန္ေတာ္သည္ သဃၤန္းကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္ တြင္ ေနထိုင္သျဖင့္ ယင္းစည္းကမ္းပ်က္၊ ကန္ထ ႐ိုက္တိုက္မ်ားရွိရာ ေနရာမ်ား ေရာက္သည့္အခါ ကန္ထ႐ိုက္မ်ားႏွင့္ စည္ပင္ ယူနီေဖာင္း ဝတ္ဝန္ ထမ္းမ်ား ေရာေထြးယွက္တင္အၿမဲတမ္း ေတြ႕ရွိ ေနရပါသည္။ မည္သည့္ တာကထြက္သည္ကို ခန္႔မွန္းႏိုင္ပါသည္။

ကြၽန္ေတာ္အထက္ကေရးသားသလို ဥပေဒ ကို အကာအကြယ္ျပဳသူမ်ားမွာ အဓိက ျပည္သူ႔ရဲ မ်ားျဖစ္ပါသည္။ ျပည္သူ႔ရဲက ဥပေဒအရမေဆာင္ ရြက္ႏိုင္လွ်င္ တရားဥ ပေဒ စိုးမိုးမႈမည္သို႔  သက္ ေရာက္ပါမည္နည္း။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ၏တိုက္႐ိုက္အုပ္ခ်ဳပ္မႈျဖင့္ လက္ေအာက္ခံ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ကြက္မ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ စြမ္း ေ ဆာင္ ရည္ ထက္ျမက္မႈမရွိက ရာဇဝတ္မႈမ်ား ပိုမိုေပါမ်ားလာမည္မွာ ဧကန္ျဖစ္ပါသည္။

လူစည္ကားရာ ေစ်းမ်ား၊ ကားဂိတ္မ်ား တြင္ လူမိုက္၊ လူရမ္းကားမ်ား ေသာင္းက်န္းေန သည္မွာလည္း ေန႔စဥ္ ဖတ္႐ႈေနရပါသည္။ ေနာက္တစ္ခ်က္  ကြၽန္ေတာ္ေ ထာက္ျပ လိုသည္က ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကို တိုင္းျပည္အက်ိဳး ေရွး႐ႈျပန္လည္လႊတ္ေပးခ်ိန္တြင္ ရာဇဝတ္အ က်ဥ္းသားမ်ားလည္း ပါရွိလာရာ ယခုအခါေထာင္ ထြက္ဆိုသူ မ်ားက ေနရာတကာ ေသာင္းက်န္းေန သည္ကို ေတြ႕ရွိရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဒါကိုလည္း တာဝန္ရွိသူမ်ား သိရွိႏိုင္ရန္ တင္ျပေရးသားလိုပါ သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ့္ေဆာင္းပါးကို နိဂံုး ခ်ဳပ္ရလွ်င္ တိုင္းျပည္၏ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို အမွန္တကယ္ ေဆာင္ၾကဥ္းလိုပါက ေဒသႏၲရ အမိန္႔ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ား၊ ဌာန ဆိုင္ရာ အမိန္႔ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ား၊ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္း မ်ားကို ဟန္ျပတာဝန္ေက် ထုတ္ျပန္ျခင္းမျပဳဘဲ ထိထိ ေရာက္ေရာက္ လိုက္နာႏိုင္ေအာင္ အဆင့္ဆင့္ ေသာ တာ ဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေန ျဖင့္ တိက်စြာ အေရးယူေဆာင္ရြက္ဖို႔ လိုအပ္ေန ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း တိုက္တြန္း ရးသားရပါသည္။

ဘိုႀကီး
Popular Myanmar News Journal