Home » » အတင့္ရဲျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္း ႀကီးေလးေသာျပစ္ဒဏ္ခ်၍ ႏွိပ္ကြပ္ရန္ ၫႊန္ၾကားထားဟု ဆုိ

အတင့္ရဲျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္း ႀကီးေလးေသာျပစ္ဒဏ္ခ်၍ ႏွိပ္ကြပ္ရန္ ၫႊန္ၾကားထားဟု ဆုိ

Written By Unknown on Thursday, October 3, 2013 | 5:59 PM

ရန္ကုန္၊ ေအာက္တုိဘာ ၁

အတင့္ရဲလာသည့္ ျပည့္တန္ဆာ လုပ္ငန္းႏွင့္မိန္းကေလးမ်ားအား အ ေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္ျခင္းကို ႏွိပ္ကြပ္ ရန္အတြက္ ႀကီးေလးသည့္ျပစ္ဒဏ္ မ်ားကိုသာ ခ်မွတ္ရန္ တရား႐ံုးအားလံုး သို႔ ၫႊန္ၾကားခ်က္ေပးပို႔ထားေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လံုၿခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး ဗုိလ္မွဴးႀကီး တင္ ဝင္းကေျပာသည္။

အဆုိပါလုပ္ငန္းမ်ားကို ၁၉၄၉ ခုႏွစ္တြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ ျပည့္တန္ဆာ ႏွိပ္ကြပ္ေရးဥပေဒျဖင့္သာ အေရးယူ လ်က္ရိွၿပီး တရား႐ံုးခ်ဳပ္ႏွင့္ တရား လႊတ္ေတာ္တို႔၏ ၫႊန္ ၾကားမႈမ်ားထပ္မံ ထုတ္ျပန္ကာ ထပ္ဆင့္အားျဖည့္၍ ထိ ေရာက္စြာအေရးယူႏုိင္ေရးကို ေဆာင္ ရြက္ေနသည္ဟု ဝန္ႀကီးက ေျပာသည္။

ေခတ္ကာလအေလ်ာက္ ျပည့္ တန္ဆာလုပ္ငန္းမ်ား မ်ားျပားလာသျဖင့္ ယင္းကိုမႏွိမ္နင္းႏုိင္ပါက အက်င့္စာ ရိတၱပ်က္ယြင္းျခင္း၊ လူမ်ဳိးဂုဏ္က်ဆင္း ျခင္းႏွင့္ က်န္းမာေရးထိခိုက္ျခင္းမ်ား ႀကံဳေတြ႕လာႏုိင္သျဖင့္ တင္းက်ပ္စြာ အေရးယူမႈကို ျပဳလုပ္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးက ေျပာသည္။

အစိုးရသစ္လက္ထက္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔မွ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၃ဝ ရက္ေန႔အထိ ျပည့္ တန္ဆာႏွိပ္ကြပ္ေရးဥပေဒအရ အေရး ယူခဲ့ေသာ အမႈ ၄၈၁၆ မႈရွိေၾကာင္း ဝန္ ႀကီးက ေျပာသည္။

ယင္းတြင္ က်ား ၂၂၂ ဦးႏွင့္ မ ၄၉၁၈ ဦးကို အေရးယူႏုိင္ခဲ့သည္ဟု ¤င္း၏ ေျပာျပခ်က္အရ သိရသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ဆ႒မ ပံုမွန္အစည္းအေဝး ေနာက္ဆံုးေန႔တြင္ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ ေဒါက္တာညိဳညိဳသင္းက အစိုးရ သစ္လက္ထက္ ၌ ျပည့္တန္ဆာႏွိပ္ကြပ္ ေရးဥပေဒအရ အေရးယူေဆာင္ရြက္ ေနမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းကို ဝန္ႀကီးကအထက္ ပါအတုိင္း ေျဖၾကားခဲ့သည္။

၁၉၄၉ ခုႏွစ္ ျပည့္တန္ဆာႏွိပ္ကြပ္ ေရး ဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္၍ ဥပေဒပိုင္း ဆိုင္ရာ ေဝဖန္မႈမ်ားရွိေနၿပီး ေရွး႐ိုးအ စဥ္အလာ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္လုိသူ မ်ားက ယင္း ကိုလူ႔ေဘာင္ယဥ္ေက်းမႈ အရထိန္းသိမ္းသင့္ၿပီဟု ဆုိၾကၿပီး အခ်ိဳ႕ မွာ ေခတ္ကာလႏွင့္အညီ ျပင္ဆင္ရန္ သင့္သည္ဟု ေဝဖန္မႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း ေဒါက္တာညိဳညိဳ သင္းက ေျပာသည္။

၁၉၉၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္ ျပည့္တန္ဆာႏွိပ္ကြပ္ေရး ဥပေဒ ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ ထြက္ေပၚခဲ့ၿပီး ယင္းတြင္ ေထာင္ဒဏ္မ်ားကို တုိးျမႇင့္ ခ်ထားေပးရန္ႏွင့္ မက်မေန ေထာင္ ဒဏ္အျပင္ ေငြဒဏ္ကိုလည္း ခ်မွတ္ရန္ ျပင္ဆင္ခဲ့သည္။

တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေနဦးႀကီး ျမင့္က ”ဒီဥပေဒမွာက ေပ်ာ္ပါးတဲ့အမ်ဳိး သားေတြကိုေတာ့အေရးမယူဘူး။ အမ်ဳိး သမီးေတြကိုပဲ အေရးယူတယ္။ ဒါက ေတာ့ တစ္ မ်ဳိးျဖစ္ေနတာေပါ့”ဟု ျပည့္ တန္ဆာႏွိပ္ကြပ္ေရးဥပေဒႏွင့္ ပတ္ သက္၍ ေျပာသည္။

ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏုိင္ငံမ်ား၌ ျပည့္တန္ဆာ လုပ္ငန္းကို လိုင္စင္ျဖင့္ လုပ္ကိုင္ျခင္း မ်ား ရွိရာ ယင္းကဲ့သို႔ စီမံ၍ အမ်ားျပည္ သူမ်ားေရွ႕တြင္ မဖြယ္မရာျပဳလုပ္ျခင္းကို သာ ဥပေဒ အရ တားျမစ္ျခင္းေဆာင္ ရြက္ရန္သင့္သည္ဟု ၄င္းက သံုးသပ္ ေျပာသည္။

၁၉၄၉ ခုႏွစ္၊ ျပည့္တန္ဆာ ႏွိပ္ ကြပ္ေရးဥပေဒကို ၁၉၉၈ ခုႏွစ္တြင္ ျပင္ဆင္လိုက္ျခင္းမွာ ပုဒ္မ ၅ ၊ ပုဒ္မခြဲ ၁ တြင္ တစ္ႏွစ္ေအာက္မနည္း သံုးႏွစ္ ထက္မပိုသည့္ ေထာင္ ဒဏ္က်ခံရ မည္ ကို တစ္ႏွစ္ထက္မနည္း ငါးႏွစ္ထက္ မပိုသည့္ ေထာင္ဒဏ္ႏွင့္ေငြဒဏ္ ခ် မွတ္ႏုိင္သည္ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ ပုဒ္မ ၈ တြင္ သံုးႏွစ္အထိ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေ စ၊ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ စီရင္ရမည္ကို တစ္ႏွစ္ ထက္မနည္း ငါးႏွစ္ထက္မပိုသည့္ ေထာင္ဒဏ္အျပင္ ေငြဒဏ္ပါ ခ်မွတ္ရန္ ျပင္ဆင္လုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ေဝမာထြန္း - Popular Myanmar News Journal