Home » » တရားမ၀င္ ေက်ာက္စိမ္းကုန္သြယ္မႈေၾကာင့္ အခြန္ေငြေဒၚလာဘီလီယံမ်ားစြာ အစရွာမရ

တရားမ၀င္ ေက်ာက္စိမ္းကုန္သြယ္မႈေၾကာင့္ အခြန္ေငြေဒၚလာဘီလီယံမ်ားစြာ အစရွာမရ

Written By Unknown on Tuesday, October 1, 2013 | 2:31 PM

ဖားကန္႔၊ စက္တင္ဘာ-၂၉

ျမန္မာ့ေက်ာက္စိမ္းအေရာင္းအ၀ယ္လုပ္ငန္းအားလံုး၏ ထက္၀က္နီး ပါးခန္႔မွာ အခြန္အခနည္းနည္း၊ သုိ႔မဟုတ္ အခြန္စည္းၾကပ္မႈလံုး၀မရွိဘဲ နယ္စပ္ ျဖတ္၍ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္းသုိ႔ တရားမ၀င္တင္ပို႔ ေရာင္းခ်ေနျခင္းျဖစ္ရာ ႏိုင္ငံျပန္ လည္တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အသံုးျပဳႏိုင္မည့္ အခြန္ဘ႑ာေငြအေမရိကန္ ေဒၚလာဘီလီယံေပါင္းမ်ားစြာ နစ္နာခဲ့ရေၾကာင္း စက္တင္ဘာ ၂၉ ရက္ သတင္း မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ ဖားကန္႔ေဒသမွ တူးေဖာ္ရရွိေသာ ေက်ာက္စိမ္းမ်ားကို တရားမ၀င္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ကုန္သြယ္ ေရာင္းခ်ျခင္းေၾကာင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ဘီလီယံေပါင္း မ်ားစြာ ဆံုး႐ႈံးနစ္နာခဲ့ရ သည့္အျဖစ္ကို တရား၀င္စာရင္းဇယား မ်ားအရ အတည္ျပဳႏိုင္ေၾကာင္း ႐ိုက္တာသတင္းဌာန၏ အဆုိ အရသိရသည္။
၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ သည္ ေက်ာက္စိမ္းပမာဏ ကီလိုဂရမ္ ၄၃ သန္းေက်ာ္ တူးေဖာ္ ထုတ္လုပ္ခဲ့ၿပီး တစ္ကီလိုဂရမ္လွ်င္ အေမ ရိကန္ေဒၚလာ ၁၀၀ ႏႈန္းျဖင့္ တန္ဖိုးျဖတ္ပါက စုစုေပါင္းတန္ဖိုး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄ ဒသမ ၃ ဘီလီယံအထိရွိေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ ယင္းဘ႑ာ ေရးႏွစ္၏ ေက်ာက္စိမ္း ပို႔ကုန္တန္ဖိုးမွာ အစုိးရတရား၀င္ စာရင္းဇယားမ်ားအရ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၄ သန္းသာ ရွိေၾကာင္း ႐ိုက္တာသတင္းဌာနက ေဖာ္ျပထားသည္။

အလားတူ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ တရား ၀င္စာရင္းဇယားမ်ား အရ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း တရား၀င္တင္သြင္းခဲ့ေသာ ေက်ာက္ စိမ္းအပါအ၀င္ ေက်ာက္မ်က္ႏွင့္သတၱဳ စုစုေပါင္းတန္ဖိုးမွာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၂၉၃ သန္းမွ်သာရွိရာ ေပ်ာက္ဆံုးေန သည့္ ဘ႑ာေငြ ဘီလီယံေပါင္းမ်ားစြာႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေျဖ ရွာမရေသးေၾကာင္း ႐ိုက္တာသတင္းဌာနက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေပ်ာက္ဆံုးေနေသာ ဘ႑ာေငြ မ်ား၊ ေက်ာက္စိမ္းတူး ေဖာ္မႈလုပ္ငန္းေၾကာင့္ ဖားကန္႔ေဒသ၌ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ လူမႈ ေရးနစ္နာခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႐ိုက္တာသတင္းဌာန၏ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းမႈကို ျမန္မာအစုိးရ သတၱဳတြင္း၀န္ႀကီး ဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးျမင့္ေအာင္က ျပန္လည္ေျဖ ၾကားခဲ့ျခင္းမရွိေၾကာင္း သိရသည္။

သုိ႔ရာတြင္ ဟားဗက္အက္ရွ္အမည္ရွိ ႏိုင္ငံတကာအဖဲြ႕ အစည္းတစ္ရပ္၏ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္မႈအရ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ အတြင္း ျမန္မာ့ေက်ာက္စိမ္း အေရာင္းအ၀ယ္လုပ္ငန္း၏ စုစုေပါင္းတန္ဖိုးသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ရွစ္ဘီလီယံအထိရွိ ခဲ့ေၾကာင္း ႐ိုက္တာသတင္းဌာနက ေဖာ္ျပထားသည္။

ေက်ာက္စိမ္းမ်ားသည္ တန္ဖိုးႀကီးမားသကဲ့သို႔ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ရာတြင္လည္း လြယ္ကူေၾကာင္း၊ မ၀ွက္ႏိုင္ သည့္ ေက်ာက္စိမ္းမ်ားသာလွ်င္ အစုိးရေက်ာက္မ်က္ေလလံ ပဲြမ်ားသို႔ေရာက္ရွိၿပီး က်န္ေက်ာက္စိမ္းမ်ားကိုမူ ျမန္မာ့တပ္မ ေတာ္ႏွင့္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဖဲြ႕(ေကအိုင္ေအ)တို႔ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ နယ္ေျမမ်ားကိုျဖတ္ကာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ေမွာင္ခိုတင္ပို႔ၾကေၾကာင္း ဖားကန္႔ေဒသမွ ေက်ာက္စိမ္းကုန္ သည္တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ဖားကန္႔ေဒသ ေက်ာက္စိမ္းကုန္သည္မ်ား၏ အဆို အရ အႀကီးဆံုး ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရးလုပ္ကြက္အမ်ားစု ကို တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ၎င္းတို႔၏ လက္ခဲြ အုပ္စုမ်ားက ပိုင္ဆိုင္ထားေၾကာင္း သို႔ျဖစ္ရာ ေက်ာက္စိမ္းကုန္သြယ္ ေရးလုပ္ငန္း၏ အက်ဳိးအျမတ္တခ်ဳိ႕တစ္၀က္ကိုသာ ျမန္မာ အစုိးရကရရွိၿပီး အမ်ားစုမွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ ယခင္ အစုိးရေဟာင္း မိသားစုမ်ားဆီသုိ႔သာ ေရာက္ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဖားကန္႔ေဒသ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ကြက္မ်ား၌ တ႐ုတ္ ကုမၸဏီမ်ားအျပင္ တပ္မေတာ္၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစုျဖစ္ ေသာ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံစီးပြားေရးဦးပိုင္လီမိတက္ႏွင့္ ယခင္စစ္အစုိးရႏွင့္ အလြန္းသင့္သည့္ ျမန္မာလုပ္ငန္းရွင္မ်ား လည္း ပါ၀င္လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္ေသာ အစုိးရအဖဲြ႕လက္ ထက္တြင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးအတြက္ ျပည္ပအကူအညီမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအေပၚ အားျပဳေနေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးအင္အားႏွင့္ ညီၫြတ္မႈတုိ႔သည္ ကုန္ ၾကမ္းသယံဇာတထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားမွ အခြန္ေငြပိုမိုရရွိ ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈအေပၚ မူတည္ေနဖြယ္ရွိေၾကာင္း ေဘာဂေဗဒ ပညာရွင္အခ်ဳိ႕က သံုးသပ္ၾကသည္။

စံေတာ္ခ်ိန္ ေန႔စဥ္သတင္းစာ