Home » » အေဝးသင္ဘဲြ႕ အပယ္ခံျဖစ္ၿပီလား

အေဝးသင္ဘဲြ႕ အပယ္ခံျဖစ္ၿပီလား

Written By Unknown on Friday, October 18, 2013 | 7:22 PM

ၿပီးခဲ့ေသာ စက္တင္ဘာလအတြင္း အစိုးရထုတ္ေန႔စဥ္ သတင္းစာ မ်ား၌ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္ သာယာေရးဌာနက အလုပ္ေခၚယူရာ တြင္ အရည္အခ်င္း သတ္မွတ္ ခ်က္တစ္ခု မွာ အစိုးရတကၠသိုလ္တစ္ခုခု (ေန႔ ေက်ာင္း)ျဖင့္ ဘဲြ႕ရၿပီးသူ ျဖစ္ရမည္ဟု သတ္မွတ္ခ်က္ကို ဖတ္႐ႈလိုက္ရပါသည္။ယင္းသတ္မွတ္ခ်က္ကို ဖတ္ရေသာ ကြၽန္ေ တာ့္အေနျဖင့္ အံ့ၾသတုန္လႈပ္မိပါ သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ အေဝး သင္တကၠသိုလ္ဆုိသည္မွာ ႏုိင္ငံေတာ္မွ တရားဝင္ခြင့္ျပဳ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ တကၠ သိုလ္ တစ္ခု ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ အစိုးရတကၠသိုလ္ခ်င္းအတူ တူ ေန႔ေက်ာင္းႏွင့္ အေဝးသင္ ခဲြျခား ေခၚယူျခင္းမွာ လံုးဝမျဖစ္သင့္ေသာကိစၥ ျဖစ္ပါသည္။ အေဝး သင္ဘဲြ႕ရမ်ားကုိ ႏွိမ့္ခ်ထားေသာသေဘာျဖစ္ေနပါသည္။

ကြၽန္ေတာ္သည္ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္က လုပ္သားမ်ားေကာလိပ္မွ သိပၸံဘဲြ႕ရရိွခဲ့ သူ ျဖစ္ပါသည္။ ယခင္ လုပ္သားမ်ား ေကာလိပ္ မေပၚမီ သက္ႀကီးတကၠသိုလ္ ဟူ၍ ေပၚေပါက္ခဲ့ရာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔လို ၁ဝ တန္းေအာင္ၿပီး တကၠသိုလ္မတက္ ႏုိင္သူမ်ားအဖုိ႔ အားထားရေသာ တကၠ သိုလ္ေကာလိပ္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကြၽန္ ေတာ္သည္ သက္ႀကီး တကၠသိုလ္တြင္ ဥပစာသိပၸံ (ခ) ေအာင္ၿပီးေနာက္ သက္ ႀကီးတကၠသိုလ္ ဖ်က္သိမ္း၍ လုပ္သား မ်ားေကာလိပ္ ေပၚေပါက္ခဲ့ရာ လုပ္ သားမ်ားေကာလိပ္တြင္ ဆက္လက္ တက္ေရာက္ၿပီး ၁၉၆၈ ခုႏွစ္တြင္ သိပၸံ ဘဲြ႕ရရိွခဲ့ပါသည္။ ယင္းႏွစ္တြင္ပင္ ဌာန ဆုိင္ရာတစ္ခုမွ ျပန္တမ္းဝင္အရာရိွေခၚ ၍ ဝင္ေရာက္ေလွ်ာက္ထားၿပီး အလုပ္ ရရိွခဲ့ရာ အႏွစ္ ၂ဝ ေက်ာ္မွ် အစိုးရဝန္ ထမ္းအျဖစ္ ေက်ပြန္စြာ လုပ္ကုိင္ခဲ့ပါ သည္။

ဒီေနရာမွာ ကြၽန္ေတာ့္အေၾကာင္း ေရးသားရျခင္းက လုပ္သားေကာလိပ္ မွ ဘဲြ႕ရေသာ္လည္း ေန႔ေက်ာင္းဘဲြ႕ရ မ်ား၏ အရည္အခ်င္းကို အမီလိုက္ႏုိင္ ေၾကာင္း တင္ျပ လို ၍ ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ ဖက္ကလည္း ကြၽန္ေတာ့္ဘဝႏွင့္ယွဥ္ၿပီး ယခုအေဝးသင္ဘဲြ႕ရမ်ား အေဝးသင္ တကၠသိုလ္ တက္ေရာက္ေနေသာ လူ ငယ္မ်ားကို ကိုယ္ခ်င္း စာ၍ ေရး သားရ ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္ပိုင္း (မဆလ) ေခတ္တြင္ လုပ္သားမ်ား ေကာလိပ္ပိတ္ ၍ အေဝးသင္တကၠသိုလ္ဟူ၍ ေပၚ ေပါက္ခဲ့ရာ ၁ဝ တန္းေအာင္ၿပီး စီး ပြား ေရးခ်ဳိ႕တဲ့၍ ေန႔ေက်ာင္း မတက္ႏုိင္ ေသာ လူငယ္မ်ားအဖို႔ လုပ္ငန္းႏွင့္တစ္ ဖက္တဲြ၍ မိမိတုိ႔ရည္မွန္းေသာ ဘဲြ႕ဒီဂရီ ရရိွျခင္း၊ မိမိတုိ႔ဘဝရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို တိုးတ က္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္းမ်ား ကုိ ေတြ႕ရိွရပါသည္။

ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံတြင္ အျခားဖံြ႕ ၿဖိဳးၿပီး ႏုိင္ငံမ်ားကဲ့သုိ႔ အလုပ္ခြင္မွ ေက်ာင္းတက္ရန္ ခက္ခဲပါသည္။ ႏုိင္ငံ ျခားမွာက မိမိတုိ႔၏ဝင္ေငြကို တစ္ဖက္ ကရွာၿပီး ေက်ာင္း တက္ႏုိင္သျဖင့္ မိမိိ တို႔၏ ဘဝတက္လမ္းအတြက္ လြန္စြာ လမ္းပြင့္လ်က္ရိွပါသည္။ ဒီမွာက ဘဝ ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးသူမ်ားအဖို႔ ပညာကို တန္ဖိုး ထားၿပီး ေငြေၾကး ခ်ဳိ႕တဲ့ သူ အဖို႔ အေဝးသင္တကၠသိုလ္သာ အားထားရာ ျဖစ္ပါသည္။ဒါ့ေၾကာင့္ ယခု ေၾကာ္ျငာစာ ေခၚယူျခင္းကုိ ကြၽန္ေတာ္ အံ့ၾသတုန္ လႈပ္မိျခင္းမွာ အစိုးရဌာန တစ္ ခုျဖစ္ ေသာ စည္ပင္သာယာလို ဌာနမ်ဳိးကေန႔ ေက်ာင္းႏွင့္ အေဝးသင္ ခဲြျခားေခၚယူ ျခင္းမွာမျဖစ္သင့္ေသာ ကိစၥျဖစ္ပါသည္။ ဒီႏိုင္ငံ ဒီအစိုးရက တရားဝင္ဖြင့္ ထား ေသာ တကၠသိုလ္မွ ရသည့္ဘဲြ႕ဒီဂရီကုိ က်န္အစုိးရဌာနတစ္ခုက အသိအမွတ္ မျပဳျခင္းမွာ မျဖစ္သင့္ေသာ ကိစၥျဖစ္ပါ သည္။

ကြၽန္ေတာ္ ဤေနရာတြင္ ဆန္းစစ္ ရန္ ႏွစ္ပိုင္းေတြ႕ရပါသည္။ ယခုဌာနက ခဲြျခားေခၚယူျခင္းမွာ အေဝးသင္ဘဲြ႕ဒီဂရီ မ်ားသည္ အရည္အခ်င္း မျပည့္ဝလို႔ လား၊ ဘာေၾကာင့္ လက္မခံႏိုင္သည္ကုိ ဆန္းစစ္ဖို႔ လိုပါသည္။ အေဝးသင္တကၠ သိုလ္၏ ပညာသင္ၾကားေရးမွာလည္း ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ တြင္ ရိွသျဖင့္ ယခုကိစၥကုိ ပညာေရးဌာ နမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအေနျဖင့္ ျပန္လည္ ဆန္းစစ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အဘယ့္ ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ အေဝးသင္တကၠသိုလ္ ဘဲြ႕မ်ား အရည္အခ်င္းမမီျခင္းမွာ ပညာ ေရးဌာနတြင္ လံုးဝတာဝန္ရိွပါသည္။ အရည္အခ်င္း မီပါလ်က္ ခြဲျခားေခၚယူ ျခင္းမွာ ေခၚယူေသာဌာန၏ တာဝန္သာ ျဖစ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ကြၽန္ေတာ္သည္ အေဝးသင္တကၠ သိုလ္ ပညာသင္ၾကားေရးကို ေစ့ငစြာ မသိရိွရသျဖင့္ အရည္အခ်င္းျပည့္သည္ မျပည့္သည္ကို မေဝဖန္လိုပါ။ သို႔ေသာ္ ၿပီးခဲ့ေသာအပတ္ ဂ်ာနယ္တစ္ေစာင္တြင္ အေဝးသင္ပညာေရး ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ ပါရိွရာ အဆုိပါေဆာင္းပါးတြင္ အေဝး သင္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ား မိမိ တု႔ိ လုပ္ရမည့္ စာစဥ္မ်ားကုိ မိမိတို႔ ကိုယ္တုိင္မလုပ္ဘဲ က်ဴရွင္မ်ား၊ အျခား တတ္ကြၽမ္းသူမ်ားကို အားကိုးၿပီး လုပ္ ကုိင္ေနသျဖင့္ အေဝးသင္တကၠသိုလ္၏ အရည္အခ်င္းညံ့ဖ်င္းေၾကာင္း သံုးသပ္ ထားသည္ကို ဖတ္႐ႈရပါသည္။ ဒါကို လည္း ပညာေရးဌာန တာဝန္ရိွသူမ်ား၊ အေဝးသင္တကၠသိုလ္မွ တာဝန္ရိွသူမ်ား အေနျဖင့္ျပန္လည္ ဆန္းစစ္ရန္ လိုမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အႀကံျပဳ ေရးသားပါသည္။

ေနာက္တစ္ပိုင္းက အေဝးသင္ တကၠသိုလ္မွ အရည္အခ်င္း ျပည့္သည္ ျဖစ္ေစ၊ မျပည့္သည္ျဖစ္ေစ ေခၚယူ ေသာဌာနအေနျဖင့္ ယခုလို ခဲြျခားေခၚ ယူမႈေတာ့ မျဖစ္သင့္ပါ။ အလုပ္ေခၚၿပီး စာေတြ႕၊ လူေတြ႕ဝင္ခြင့္စာေမးပဲြမ်ား ေျဖဆုိရမည္ျဖစ္သျဖင့္ ယင္းအေပၚမွာ ပင္ စိစစ္ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ေသာ အခြင့္အေရး ရိွပါသည္။ ယင္းအခ်ိန္က်မွသာ ထိုက္ တန္သူကို ခန္႔၍ရပါသည္။ သို႔မဟုတ္က ယခုလုိ ခဲြျခားေခၚယူျခင္းျဖင့္ အေဝး သင္ဘဲြ႕ရမ်ား အေဝးသင္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ စိတ္ဓာတ္ က်မည္ ျဖစ္ ပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္ႏွင့္ရင္း ႏွီးေသာ မေကြးၿမိဳ႕မွ ရန္ကုန္တြင္ အလုပ္လာေရာက္ လုပ္ကိုင္ၿပီး အေဝး သင္တကၠသိုလ္ ဒုတိယႏွစ္တက္ေန ေသာ လူငယ္တစ္ဦးသည္ အဆုိပါ ေၾကာ္ျငာကိုေတြ႕၍ စိတ္ဓာတ္က်ကာ   ”ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဘဲြ႕ရလည္း အစိုးရဝန္ ထမ္းလုပ္ဖို႔ မလြယ္ေတာ့ပါ” ဟု ေျပာ ဆုိသည္ကုိ ကြၽန္ေတာ္ကိုယ္တုိင္ ၾကား သိရပါ သည္။

အေဝးသင္ဘဲြ႕ကို ႏုိင္ငံျခား တုိင္း ျပည္မ်ားကပင္ အသိအမွတ္ျပဳေနပါ လ်က္ ျပည္တြင္းမွ အသိအမွတ္မျပဳျခင္း မွာ လြန္စြာဝမ္းနည္းဖြယ္ ျဖစ္ပါသည္။ အေဝးသင္ ဘဲြ႕ ရၿပီး ႏုိင္ ငံျခားတြင္ တာဝန္ႀကီးႀကီးမားမားမ်ား ထမ္းေဆာင္  သည္မ်ား ရိွေနသလို ျပည္တြင္းတြင္ လည္း တာဝန္ႀကီးႀကီးမားမား ထမ္း ေဆာင္ေနသူမ်ား ရိွေနသည္ ကို ေလ့ လာေတြ႕ရိွရပါသည္။ဒါ့ေၾကာင့္ အစိုးရဌာနတစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု အခ်ိတ္အဆက္ မမိျခင္းလား၊ ပညာေရးစနစ္ပဲ ကေမာက္ကမ ျဖစ္၍ လား၊ ဘဲြ႕ရခ်င္းအတူတူ အဆင့္ အတန္း ခဲြျခားသတ္မွတ္ေသာ ဌာနဆုိင္ရာမ်ား ကိုပဲ အျပစ္ေျပာရမည္လား ဆုိတာကို ကြၽန္ေတာ္ေဝခဲြမရပါ။ သို႔ေသာ္ ေငြ ေၾကးခ်ဳိ႕တဲ့၍ ေန႔ပိုင္းတကၠသိုလ္ မတက္ႏုိ င္ေသာ၊ ဘဝရည္မွန္းခ်က္ ႀကီး မားစြာျဖင့္ ပညာေရးကို စိတ္ဝင္စား ေသာ လူငယ္မ်ားအဖို႔ ယခု ေၾကာ္ျငာ မ်ားေၾကာင့္ တက္လမ္းမပိတ္ေစလိုပါ။ ဒါေၾကာင့္ ပညာေရးဌာန ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ သက္ဆုိင္ရာ အစိုးရဌာနအဖဲြ႕အစည္း မ်ားအေနျဖင့္ ယခုကိစၥကို ေလးေလး နက္နက္ သေဘာထားကာ ျပန္လည္စိ စစ္ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔မ ဟုတ္ပါက အေဝးသင္ဘဲြ႕ရမ်ားသည္ အပယ္ခံဘဝသုိ႔ ေရာက္ရိွေနမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ေရးသားရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ဘိုႀကီး
Popular Myanmar News Journal