Home » » ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးသိန္းေဇာ္ 'ဝ'အထူးေဒသ(၂)ဥကၠ႒ ဦးေပါက္ယူခ်န္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး

ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးသိန္းေဇာ္ 'ဝ'အထူးေဒသ(၂)ဥကၠ႒ ဦးေပါက္ယူခ်န္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး

Written By Unknown on Monday, October 7, 2013 | 3:20 PM

ပန္ဆန္း ေအာက္တိုဘာ ၆

ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီဒုတိယဥကၠ႒ ဦးသိန္းေဇာ္ ေခါင္းေဆာင္ေသာအဖြဲ႕သည္ ယခုလ ၄ရက္ မြန္းလြဲ ၁နာရီတြင္ 'ဝ'အထူးေဒသ(၂)သို႔ ေရာက္ရွိကာ 'ဝ'အထူးေဒသ(၂)ဥကၠ႒ ဦးေပါက္ ယူခ်န္ႏွင့္ေတြ႕ဆံုခဲ့စဥ္ အျပန္အလွန္အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ ေဆြးေႏြးမႈ မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုေန႔စဥ္သတင္းစာက မွတ္တမ္းတင္ေဖာ္ျပပါသည္။

'ဝ' ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏိုင္ငံေတာ္မွကူညီေပးရန္ေမွ်ာ္လင္႕ေစာင္႕ စားေနေၾကာင္း ဦးေပါက္ယူခ်န္ေဆြးေႏြးေျပာၾကား.....

''ႏုိင္ငံတြင္းေအးခ်မ္းၿပီး ေဒသတြင္းေအးခ်မ္းမႈရွိေစခ်င္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ကေနၿပီး ကြၽန္ေတာ္ တုိ႔ရဲ႕စားဝတ္ေနေရးနဲ႔လူမႈေရးကိစၥေတြတစ္ဆင့္ တုိးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ရင္ အေကာင္း ဆံုးပါပဲ။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ေဒသ စာေပယဥ္ေက်းမႈနိမ့္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အသိပညာ ပုိင္းအားနည္းတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေဒသကိုတည္ေဆာက္တဲ့ေနရာမွာ၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္လုပ္တဲ့ေနရာမွာ တစ္ဖက္ကလုပ္ရင္း တစ္ဖက္ကစဥ္းစားရင္း သံုးသပ္ျမႇင့္တင္ရတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အခ်ိန္နည္းနည္းၾကာပါမယ္။
''ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေနာက္က်တယ္။ ပညာေရးအရ ယဥ္ေက်းမႈေနာက္က်တယ္။ ေဒသေတြဆုိရင္ ႏုိင္ငံေတာ္က ဦးစီးဦးေဆာင္ျပဳၿပီး အားေပးဖုိ႔၊ ကူညီပံ့ပုိးေပးဖုိ႔ အဓိကလုိအပ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အားလံုး ႏုိင္ငံေတာ္ႀကီးတည္ၿငိမ္ဖုိ႔၊ ေအးခ်မ္းဖုိ႔ကို ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကပါတယ္။ ျဖစ္လာမယ္ လုိ႔လဲ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကိစၥ၊ ျပည္သူလူထုရဲ႕ပညာေရးကိစၥ၊ ျပည္သူလူထု လူမႈဘဝျမႇင့္တင္လာေရးကိစၥေတြအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရကိုအမ်ားႀကီး ေမွ်ာ္လင့္ထားပါတယ္။
''အရင္တုန္းက ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ေတြ စစ္ပြဲေတြ၊တုိက္တာခုိက္တာေတြျဖစ္ေနတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေဒသဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္မႈေနာက္က်ၿပီး ဆင္းရဲတာေပါ့။ အခုၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ တယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရွိမွေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကို တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွာျဖစ္တယ္။ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးမႈနိမ့္က်တဲ့အတြက္ ဦးေႏွာက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကလည္းနည္းပါးတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေဒသတြင္း ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေရးေတြေဆာင္ရြက္တဲ့ေနရာမွာ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း၊ တစ္ဆင့္ခ်င္းေဆာင္ရြက္ေနရပါတယ္။
''ကမၻာမွာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔တုိင္းျပည္ထက္ လူဦးေရမ်ားတဲ့တုိင္းျပည္ေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔တုိင္းျပည္မွာ လူဦးေရဒီေလာက္ မ်ားတာမဟုတ္ေပမယ့္ တုိင္းရင္းသားမ်ိဳးကြဲ(လူမ်ိဳး) ေတြမ်ားတယ္။
ေဒသေတြမွာလဲ ဆင္းရဲၿပီးေနာက္က်က်န္ရစ္ေနခဲ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ေရွ႕တုိးတက္လာႏိုင္ေရးအတြက္ တျဖည္းျဖည္းႀကိဳးစား သြားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္ဘက္က ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးကုိ ဘယ္လုိကူညီမလဲဆုိတာ စိတ္ဝင္တစား ေမွ်ာ္လင့္ေနပါ တယ္။ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ကလည္း ေတာ္ေတာ္ေလး ကိုခ်ိဳ႕တဲ့တယ္။ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ လွ်ပ္စစ္ စြမ္းအားက မရွိမျဖစ္လုိအပ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းျဖစ္လာရင္ ႏုိင္ငံေတာ္က သံလြင္ ျမစ္မွာ ေရကာတာႀကီးေတြတည္ေဆာက္ၿပီးလုပ္ေပးရင္ လွ်ပ္စစ္က႑ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။''ကြၽန္ေတာ္တု႔ိမွာ အတတ္ပညာ၊ နည္းပညာနဲ႔ ဓနအင္အားဟာ ေျပာပေလာက္ေအာင္ မရွိေပမယ့္ ႏုိင္ငံတကာကုိဖိတ္ေခၚၿပီးေတာ့ အတူတူပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္လုိ႔ရွိရင္ ဒါျဖစ္ႏုိင္တဲ့အရာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ယံုတယ္၊ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔တုိင္းျပည္မွာ ေရအရင္းအျမစ္နဲ႔ သစ္ေတာအရင္းအျမစ္ေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ ဒီသယံဇာတက တုိင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမွာအေရးႀကီးတယ္။ ၾကြေရာက္လာၾကတဲ့ လူႀကီးမင္းမ်ားကသာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ေဒသ
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ေကာင္းတဲ့အၾကံဥာဏ္ေတြကိုသာေပးပါ။ အၾကံဥာဏ္ေပးမႈေတြကိုလဲ ႀကိဳဆုိပါတယ္''ဟူ၍ ေဆြးေႏြးေျပာၾကားသည္။
..................................
အေရးႀကီးကိစၥမ်ား ကိုယ္တုိင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေပးမည္ျဖစ္၍ ေဘးစကားမယံုရန္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတမွာၾကား .....

ဦးသိန္းေဇာ္ကလည္း ''ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ႀကီးက ဥကၠ႒ႀကီးႏွင့္တကြ တုိင္းရင္းသားေခါင္း ေဆာင္မ်ားအားလံုး၊ 'ဝ'ေဒသမွ ျပည္သူမ်ား အားလံုး က်န္းမာခ်မ္းသာေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ ေရးအတြက္ စိတ္ဆႏၵအျပည့္ရွိသည္ဟု မွာၾကား ပါေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးသည္ ဤ ေဒသမ်ားတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးသည့္ တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးတစ္ေယာက္ျဖစ္ သည္ႏွင့္ အညီ ဤနယ္ဤေဒသကို အျမဲတမ္းသံေယာဇဥ္ ရွိေနသည္ဟု မွာၾကားလိုက္ပါေၾကာင္း၊ ျပည္သူ မ်ားတင္ေျမႇာက္လုိက္ေသာ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္၏ဆႏၵအရ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး သည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အႀကီးအကဲအျဖစ္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း။
''ထို႕ေၾကာင့္ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးက ႏိုင္ငံ ေတာ္၏အေရးအရာမ်ားႏွင့္ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ အေရးအရာမ်ားအနက္ အေရးႀကီးကိစၥမ်ားကို ၄င္းကိုယ္တုိင္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေပးမည္ဟုေျပာပါ ေၾကာင္း၊ ေဘးစကားမ်ားကို ဦးေပါက္ယူခ်န္တုိ႔ အေနျဖင့္ မယံုၾကည္ပါႏွင့္ဟုမွာၾကားပါေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးကုိယ္တုိင္ အဆံုးအျဖတ္ ေပးမွသာလွ်င္ ယံုၾကည္ပါဟုမွာၾကားေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးသည္ ဥကၠ႒ႀကီးႏွင့္ တကြ အဖြဲ႕ဝင္အားလံုး၏လံုျခံဳေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး တုိ႔အတြက္ ေရွ႕မွ မားမားမတ္မတ္ဦးေဆာင္ၿပီး ဥကၠ႒ႀကီးတုိ႕ႏွင့္အတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြား ရန္ ဆႏၵအျပည့္ရွိသည္ဟု မွာၾကားလိုက္ပါ ေၾကာင္း''ျဖင့္ အသိေပးေျပာၾကားသည္။
..................................
'ဝ'ျပည္နယ္ေတာင္းဆိုျခင္းကုိ နားလည္ပါေၾကာင္း
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက သူရဦးေရႊမန္းမွာၾကား......

ဆက္လက္၍ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီဒုဥကၠ႒ဦးသိန္းေဇာ္ က''ယေန႔ တုိင္းရင္းသားေတြအတြက္ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္တဲ့ဥပေဒနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပန္လည္ေလ့လာမႈမ်ားကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေရာ၊တုိင္းရင္းသားေတြအတြက္ေရာ ေဆာင္ရြက္ ေနပါတယ္။ ဥကၠ႒ႀကီးနဲ႔တကြ 'ဝ'ေဒသမွာရွိတဲ့ တုိင္းရင္းသားေတြအားလံုးရဲ႕ ဆႏၵကို နားလည္ ပါတယ္။ 'ဝ'ျပည္နယ္ေတာင္းဆိုတာကုိလဲ နားလည္ပါတယ္။ ဒီလုိျဖစ္ဖုိ႔ဆုိရင္ အရည္ အခ်င္းေတြကိုက္ညီေအာင္
ဥကၠ႒ႀကီးနဲ႔တကြ'ဝ' တုိင္းရင္းသားေတြေရာ၊ မိမိတုိ႔ႏိုင္ငံေတာ္ေရာ အားလံုးပူးေပါင္းၿပီး ေဆာင္ရြက္သြားမယ္ဆုိရင္ တစ္ခ်ိန္မွာမျဖစ္ဘူးဆုိတာ ေျပာလုိ႔မရပါဘူး'' ဟူသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက သူရ ဦးေရႊမန္း၏မွာၾကားမႈမ်ားကုိလည္း အသိေပး ေျပာၾကားသည္။
ယင္းေနာက္ 'ဝ'အထူးေဒသ(၂)ဥကၠ႒ ဦးေပါက္ယူခ်န္၏ ေကာင္းမြန္ မြန္ျမတ္သည့္ သေဘာထားမ်ားအေပၚ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္း ေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႔က အေလးအနက္ထားႀကိဳဆုိပါေၾကာင္း၊ ဥကၠ႒ ဦးေပါက္ယူခ်န္အေနျဖင့္လဲ ပုိမုိက်န္းမာ လ်က္ 'ဝ'ေဒသကုိဆက္လက္၍ ေခါင္းေဆာင္ ၿပီး ယခုထက္ ပုိမုိၿပီးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါေစေၾကာင္း ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ ဝင္အားလံုးကဆုေတာင္းပါေၾကာင္း ထပ္ေလာင္း ေျပာၾကားသည္။
--------------------------------
ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္တည္ၿငိမ္မႈကို စိတ္ေရာကိုယ္ပါထမ္းေဆာင္ႏိုင္သူမ်ား
ျဖစ္ေရး အစဥ္ႀကိဳးပမ္းေနရန္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္မွာၾကား......

ဆက္လက္၍ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ဝင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသက္ႏိုင္ဝင္းက ေဆြးေႏြးေျပာၾကား ရာတြင္ ''တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရဲ႕ မွာၾကားခ်က္ကုိေျပာခ်င္ပါတယ္။ ဒီေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈနဲ႔
တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈေတြကို တကယ့္ ကို စိတ္ေရာကိုယ္ပါ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ ေတြျဖစ္ေအာင္ အစဥ္အျမဲႀကိဳးပမ္းေနဖုိ႔ မွာၾကား ပါတယ္။ လုိအပ္တာရွိရင္ ကြၽန္ေတာ္ကတစ္ဆင့္
ျပန္လည္မွာၾကားဖုိ႔ေျပာပါတယ္။ သူကုိယ္တုိင္ မလာေရာက္ႏုိင္ေပမယ့္ ကြၽန္ေတာ္႔ကို သူ႔ ကုိယ္စား သူ႔လုိသေဘာထားၿပီး ေျပာဆုိဆက္ဆံ ႏုိင္ပါတယ္လုိ႔ မွာၾကားလိုက္ပါတယ္။ ဒီကို မလာမီမွာ သမၼတႀကီးနဲ႔လဲ ဝင္ေရာက္ေတြ႕ဆုံခဲ့ပါ တယ္။ ဒီဘက္နယ္ေျမေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးမႈနဲ႔ပတ္သက္ ၿပီးေတာ့ ဘာမ်ားလုိအပ္သလဲ၊ တုိင္ပင္ညိႇႏႈိင္းၿပီး တကယ့္ကုိ အင္တိုက္ အားတုိက္ အရွိန္အဟုန္နဲ႕ ေဆာင္ရြက္ေပးဖုိ႔ ကြၽန္ေတာ့္ကို အထူးမွာၾကား လိုက္ပါတယ္။ အရင္တုန္းက ဒီဘက္နယ္ေျမ ေဒသေတြမွာေဖာက္
လုပ္ခဲ့တဲ့လမ္းေတြဟာ အခ်ိန္ ကာလၾကာျမင့္ေတာ့ လမ္းရဲ႕စြမ္းအားေတြ ကုန္ၿပီ ဆုိတာကို သမၼတႀကီး ၾကားသိရတယ္လုိ႔ဆုိပါ တယ္။ အဲ့ဒီလမ္းေတြ စြမ္းအားျပန္လည္ျမႇင့္တင္ ေပးဖုိ႔ ကတၱရာလွဴေပးဖုိ႔ကိုလဲ ကြၽန္ေတာ့္ကို မွာပါတယ္။ ေနာက္ဘာေတြလိုအပ္ေသးလဲဆုိ တာကို တုိင္ပင္ညိႇႏိႈင္းၿပီး
အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ နဲ႔ တကယ့္ကုိ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေအာင္ေဆာင္ ရြက္ ေပးပါလို႔လဲ အေလးထားမွာၾကားပါတယ္''ဟု ေဆြးေႏြးေျပာၾကားခဲ့သည္။

The Union Daily