Home » » ဗုံးစီးရီးေတြက သံသယမ်ားေလ်ာ့က်သြားသလား

ဗုံးစီးရီးေတြက သံသယမ်ားေလ်ာ့က်သြားသလား

Written By Unknown on Thursday, October 24, 2013 | 3:18 AM

ႏုိင္ငံအႏွံ႔ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ပဋိပကၡမ်ားက အစုိးရႏွင့္ျပည္သူအၾကား တည္ေဆာက္ဆဲ ယုံၾကည္မႈတုိ႔ က်ဳိးျပတ္ကာ မယုံၾကည္မႈသံသယမ်ားကုိ တုိးပြားေစခဲ့သည္။ ယခုရက္ပုိင္းအတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ဗုံးေပါက္ကြဲမႈမ်ားကုိ ေကအင္န္ယူႏွင့္ပတ္သက္ေၾကာင္း အစုိးရကထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားၿပီးေနာက္ တစ္ခ်ိန္ကဗ်ဴဟာမ်ား ျပန္သုံးေနၿပီလားဟု အစုိးရအေပၚ သံသယပုိျမင့္မားေစခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ စြပ္စြဲခံရသည့္ ေကအင္န္ယူတာ၀န္ရွိသူမ်ားက ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ လာေရာက္စကားေျပာျခင္းျဖင့္ ထုိသံသယမ်ား ေလ်ာ့့ပါးသြားေစခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဗုံးေပါက္ကြဲမႈမ်ားမွ ထုိအျမတ္ရလုိက္သည္ဟု ႏုိင္ငံေရးသုံးသပ္သူတုိ႔က ဆုိၾကသည္။

တိတ္ဆိတ္ေနသည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ ညခ်မ္းသည္ ကုန္သည္ႀကီးမ်ားဟိုတယ္၏ အခန္းအမွတ္ ၉၂၁ မွစတင္၍ လႈပ္လႈပ္ရြရြျဖစ္သြားခဲ့ရသည္။

အခန္းအမွတ္ ၉၂၁ ဗံုးေပါက္ကဲြမႈမွ ဆူးေလဘုရားလမ္းေပၚ တစ္စဆီေႂကြလင့္လာသည့္ မွန္စမ်ား၊ နည္းတူဆက္တုိက္ျဖစ္ေပၚေနခဲ့သည့္ ဗံုးေပါက္ကဲြမႈမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ထြန္းသစ္စ အကူးအေျပာင္းကာလသည္လည္း မွန္စမ်ားလုိ တစ္စဆီေႂကြက်မလားဆုိသည့္ ေမးခြန္းမ်ား တသီတတန္းႀကီး ထြက္ေပၚလာသည္။

ေပါက္ကဲြမႈမ်ားကလည္း တုိင္းျပည္၏ႏိုင္ငံေရးေရခ်ိန္ျမင့္ေနခ်ိန္ႏွင့္ တုိက္ဆုိင္ေနခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားက ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ရန္ ႀကိဳးစားေနခ်ိန္၊ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ပြားေနခ်ိန္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပဲြမ်ားက်င္းပရန္ ညိႇႏႈိင္းေနသည့္အခ်ိန္မ်ားႏွင့္ ခ်ိန္သားကုိက္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ေပါက္ကဲြမႈမ်ားက လူမ်ား၏သံသယစိတ္ကုိ ပုိမိုသက္၀င္ေစခဲ့သည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ ဇာတ္ၫႊန္းတစ္ခုေရးၿပီး ကျပန္ၿပီ။ ဖဲြ႕စည္းပံုျပင္ဖုိ႔ကိစၥကို အာ႐ံုလႊဲျပန္ၿပီလို႔ တြက္လုိက္မိတယ္”ဟု တုိင္းလုိင္(ရွမ္းနီ)အမ်ိဳးသားမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးပါတီမွ အတြင္းေရးမွဴးဦးေစာ၀င္းထြန္းကေျပာသည္။

ဗံုးေပါက္ကဲြမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ယခင္က အစုိးရစြပ္စဲြေလ့ရိွသည့္ ေျမေအာက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕ အေတာ္မ်ားမ်ားသည္လည္း အစိုးရႏွင့္ ဆက္ဆံေရးေကာင္း ရရိွထားခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေဖာက္ခဲြမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ယခုတစ္ေခါက္တြင္ အစိုးရက မည္သူ႔ကုိ လက္ညိႇဳးထုိးမည္နည္းဆုိသည္မွာလည္း လူအမ်ားစိတ္၀င္စားသည့္ေမးခြန္း ျဖစ္ခ့ဲရသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ယခုတစ္ေခါက္တြင္ ယခင္အတိတ္ႏွင့္မတူျခင္းမွာ ေပါက္ကဲြမႈၿပီးေနာက္ လက္သည္ကုိ ေဖာ္ထုတ္သည့္အပုိင္းတြင္ လူအမ်ားအံ့အားသင့္စရာပင္ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ယခင္က ေပါက္ကဲြမႈျဖစ္တုိင္း တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ အျပစ္ဖုိ႔ၾကသည့္ ဆန္႔က်င္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းႏွစ္ခုသည္ ယခုတစ္ေခါက္တြင္မူ အျပန္အလွန္နားလည္မႈ တည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။

ဆန္႔က်င္ဘက္အဖဲြ႕အစည္းအျဖစ္ ႏွစ္ေပါင္းေျခာက္ဆယ္ေက်ာ္ ရပ္တည္ခဲ့သည့္ အဖြဲ႕အစည္းႏွစ္ခုအၾကား ပူးေပါင္းေျဖရွင္းကာ ေက်ာ္လႊားႏိုင္ခဲ့သည့္ ယခုျပႆနာသည္ တုိင္းျပည္၏ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ စံနမူနာေကာင္းတစ္ခု ျဖစ္လာေလမလားဆုိသည္မွာ စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းေနေတာ့သည္။

“အစုိးရ၊ ဒါမွမဟုတ္ MPC က ရွင္းရင္ေတာင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဒီေလာက္ယံုမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ဒါက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ တုိင္းျပည္အတြက္ ႏုိင္ငံေရးအရ အလားအလာေကာင္းတဲ့ကိစၥလု႔ိ ျမင္တယ္”ဟု အစိုးရႏွင့္ KIA အၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ေအာင္ျမင္စြာျပဳလုပ္ၾကရန္ အၿမဲတေစတုိက္တြန္းေနသည့္ တုိင္းလိုင္(ရွမ္းနီ)အမ်ိဳးသားမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေစာ၀င္းထြန္းကေျပာသည္။

အတိတ္ကာလမ်ားက ယခုကဲ့သုိ႔ ဆက္တုိက္ဗံုးကဲြမႈမ်ားမွာ မၾကာခဏဆုိသလုိျဖစ္ခဲ့သည္။ အထင္ရွားဆံုးအျဖစ္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ ကုန္တုိက္မ်ား ဗံုးခဲြတိုက္ခုိက္ခံရမႈ၊ ၂၀၁၀ သႀကၤန္တြင္း X2O မ႑ပ္ ဗံုးေဖာက္မႈႏွင့္ ၂၀၁၁ မႏၲေလး၊ ျပင္ဦးလြင္ ဗံုးေပါက္မႈမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ယင္းေပါက္ကဲြမႈမ်ား ျဖစ္ပြားတုိင္း အစိုးရႏွင့္ အတုိက္အခံတို႔အၾကား အျပန္အလွန္ျပစ္တင္ၿမဲျဖစ္သည္။

“အေျခအေနေတြေျပာင္းသြားၿပီလုိ႔ျမင္တယ္။ အစိုးရက ႏုိင္ငံေရးလုိအပ္ခ်က္အရ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ခ်င္တယ္။ ႏွစ္ဖက္အၾကားမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဖုိ႔လည္း ေတာ္ေတာ္ေလးနီးစပ္လာၿပီ။ တစ္ႏုိင္ငံလံုး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလည္းျဖစ္လာႏိုင္တဲ့ အေနအထားရိွေနတယ္။ ဒီလုိအမွားမခံတဲ့ကာလမ်ိဳးမွာျဖစ္တဲ့ ေဖာက္ခဲြမႈကုိ ႏွစ္ဖက္အၾကား နားလည္မႈနဲ႔ ေျဖရွင္းတာကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ႀကိဳဆိုတယ္”ဟု ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္မွ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရိွသူ ဦးစုိင္းၫြန႔္လြင္ကေျပာသည္။

ေပါက္ကဲြမႈတစ္ခုျဖစ္တုိင္း ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားအိမ္ေရွ႕တြင္ ေစာင့္ၾကည့္တတ္သည့္ ေထာက္လွမ္းေရးမ်ား ယခုတစ္ေခါက္တြင္ ေရာက္မလာခဲ့ျခင္းကလည္း ေကာင္းမြန္သည့္တုိးတက္မႈဟု သူက႐ႈျမင္သည္။

ယခင္ကေပါက္ကဲြမႈမ်ားျဖစ္တုိင္း တစ္ဖဲြ႕ႏွင့္တစ္ဖဲြ႕ အျပန္အလွန္အျပစ္ဖုိ႔ေလ့ရိွသည့္ အစုိးရႏွင့္ KNU တို႔သည္ ယခုတစ္ေခါက္တြင္ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ ကာကြယ္ေျပာဆုိမႈမ်ားပင္ ရိွခဲ့သည္။

“KNU အဖဲြ႕အစည္းအေနနဲ႔ ဒီကိစၥမွာ လံုး၀ပတ္သက္ျခင္းမရိွဘူးလုိ႔ ယံုၾကည္ပါတယ္”ဟု ေအာက္တုိဘာ ၁၈ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရိွသူ ဦးရဲထြဋ္က ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဗံုးေပါက္ကဲြမႈျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အစိုးရကျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြမ်ားတြင္ အစိုးရအရာရိွတစ္ဦးက ယင္းကဲ့သို႔ေျပာၾကားသည္မွာ အထူးအဆန္းတစ္ခုလုိပင္ ျဖစ္သည္။

ယခင္တုန္းက ဗံုးေပါက္ကဲြမႈတစ္ခုျဖစ္ပါက သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြမ်ားတြင္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္မ်ား၊ အတုိက္အခံႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကုိ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ျပစ္တင္ေလ့ရိွခဲ့သည္။

“အရင္ကေတာ့ ေျပလည္မႈေတြမရိွေသးေတာ့ တစ္ခုခုျဖစ္ရင္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္နဲ႔ တျခားအဖဲြ႕အစည္းေတြကုိ ပံုခ်တာေတြရိွတာေပါ့။ စြပ္စဲြတာေတြရိွတာေပါ့။ အခုကေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးေနတဲ့ကာလ ျဖစ္တယ္။ KNU အေနနဲ႔ ဒီကိစၥမွာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တာကုိ လိႈက္လဲွ၀မ္းသာပါတယ္”ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚဒဲြဘူကေျပာသည္။

ေဒၚဒဲြဘူေျပာသလုိပင္ ယခင္ကျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ျပႆနာမ်ားတြင္ လက္သည္တရားခံအား ရွာေဖြျခင္းအျပင္ ႏုိင္ငံေရးအရ အသံုးခ်မႈမ်ား၊ အမွန္တကယ္မက်ဴးလြန္သူမ်ားကုိပါ အမႈအတြင္း ထည့္သြင္းေလ့ရိွေၾကာင္း အစိုးရအား မၾကာခဏေ၀ဖန္ခဲ့ၾကသည္။

အထင္ရွားဆုံး အျဖစ္အပ်က္မ်ားအနက္ တစ္ခုအျဖစ္ ၁၉၈၉ သန္လ်င္ေရနံခ်က္စက္႐ုံႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ေတာ္ခန္းမ ဗုံးေပါက္ကြဲမႈျဖင့္သာ ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ကုိညီညီကုိ ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး ေသဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ၂၃ ႏွစ္ၾကာ ထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရၿပီး အစုိးရသစ္တက္လာခ်ိန္တြင္ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာသည့္ ကုိညီညီက ယင္းျဖစ္စဥ္ကို က်ဴးလြန္ျခင္းမရွိဘဲ က်ဴးလြန္ေၾကာင္းလည္း ၀န္ခံခဲ့သည့္ KNU မွ ဗုိလ္မွဴးကုိ ဖမ္းမိခဲ့ေသာ္လည္း သူ႕အား ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းခဲ့ေၾကာင္း ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာသည့္အခ်ိန္က ဧရာ၀တီသတင္းဌာနႏွင့္ ေတြ႕ဆုံစဥ္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လူသိမ်ားသည့္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ ေစ်း၀ယ္စင္တာမ်ား ဗုံးခြဲတုိက္ခုိက္ခံရမႈမ်ားသည္ KNU အပါအ၀င္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အခ်ဳိ႕ႏွင့္ အတုိက္အခံ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားလက္ခ်က္ဟု အစုိးရက တစ္ဖက္သတ္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အဆုိပါျဖစ္ရပ္အၿပီး ရွစ္ႏွစ္အၾကာ ယခုတစ္ႀကိမ္ ေပါက္ကြဲမႈမ်ားတြင္ အေျခအေနမ်ားေျပာင္းသြားခဲ့သည္။ သံသယရွိခံရသူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းပါ ရွင္းျပခြင့္ရခဲ့သည္။

“ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ KNU ကလည္း ဒီလုိသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ လုပ္ခ်င္တာၾကာလွၿပီ။ အခြင့္အေရးမေပၚလုိ႔။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီလုိၿမဳိ႕ေပၚတက္ၿပီး စကားေျပာရတယ္ဆုိတာ နည္းတဲ့အခြင့္အေရးမွ မဟုတ္တာ။ ဒါ...ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဲ႕ အသီးအပြင့္ေတြပဲေလ”ဟု ေဖာက္ခြဲမႈမ်ားသည္ ၎တို႔လက္ခ်က္မဟုတ္ေၾကာင္း KNU က ေအာက္တုိဘာ ၂၀ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၌ KNU ၏ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၀င္ ဖဒုိမန္းၿငိမ္းေမာင္ကေျဖၾကားခဲ့သည္။

ယခုကဲ့သုိ႔ ဗုံးေပါက္ကြဲမႈမ်ား ဆက္တုိက္ျဖစ္ေပၚပါက ခရီးသြားလုပ္ငန္း၊ ဟုိတယ္လုပ္ငန္းအပါအ၀င္ တုိင္းျပည္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အႀကီးအက်ယ္ထိခိုက္မည္ကုိ စုိးရိမ္ေၾကာင္း ဟုိတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာစုိင္းေက်ာ္အုန္းကဆုိသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အဆုိးထဲကအေကာင္းအျဖစ္ ျပႆနာကိုေျဖရွင္းရာတြင္ အစုိးရႏွင့္ KNU အၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

သူစုိးရိမ္သလုိပင္ ဗုံးေပါက္ကြဲမႈမ်ားက ႏုိင္ငံ၏ခရီးသြားမ်ား အဓိကသြားလာရာေနရာအခ်ဳိ႕ကုိ ဦးတည္ေနသည္။

ႏွစ္ေပါင္းေလးဆယ္ေက်ာ္အၾကာတြင္ ေဒသတြင္း အေကာင္းဆုံး အားကစားသမားမ်ား ျပန္လည္စုေ၀းမည့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွအားကစားၿပဳိင္ပြဲက်င္းပမည့္ ၿမဳိ႕ႀကီးမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားသည့္ အဆုိပါေပါက္ကြဲမႈမ်ားေၾကာင့္ ၿပဳိင္ပြဲအတြက္စုိးရိမ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံအခ်ဳိ႕ကဆုိလာသည္။

ဆီးဂိမ္းၿပဳိင္ပြဲက်င္းပမည့္ အဓိကေနရာျဖစ္သည့္ ၿမဳိ႕ေတာ္သစ္ ေနျပည္ေတာ္မွ မုိင္ ၇၀ ခန္႔သာကြာသည့္ ေတာင္ငူတြင္ ေအာက္တုိဘာ ၁၁ ရက္က စတင္သည့္ ေပါက္ကြဲမႈၿပီးေနာက္ပုိင္းတြင္ ဆက္တုိက္ဆုိသလုိ ၿပဳိင္ပြဲက်င္းပမည့္ အျခားၿမဳိ႕မ်ားဆီသုိ႔လည္း ကူးစက္သြားသည္။

ေတာင္ငူေပါက္ကြဲမႈအၿပီး ေနာက္ႏွစ္ရက္အၾကာတြင္ ႏုိင္ငံ၏ အဓိကေလေၾကာင္း၀င္ထြက္ေပါက္ျဖစ္သည့္ ရန္ကုန္ေလဆိပ္ႏွင့္ ငါးမိနစ္ခန္႔ ခရီးအကြာအေ၀းတြင္ရွိသည့္ ေစာ္ဘြားႀကီးကုန္းကားမွတ္တုိင္တြင္လည္း ဗုံးေပါက္ခဲ့ျပန္သည္။

ေနာက္တစ္ရက္အၾကာ ေအာက္တုိဘာ ၁၄ ရက္တြင္လည္း ဆီးဂိမ္းက်င္းပမည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအလယ္ပုိင္းရွိ မႏၲေလးၿမဳိ႕တြင္လည္း ဗုံးတစ္လုံးေပါက္ကြဲခဲ့ျပန္သည္။ ယင္းေန႔တြင္ပင္ ရန္ကုန္ရွိ
အေကာင္းဆုံးဟုိတယ္ႏွင့္ စားေသာက္ဆုိင္စာရင္း၀င္ ကုန္သည္ႀကီးမ်ားဟုိတယ္၊ WesternPark Ruby 2 စသည့္ေနရာမ်ားကို ဦးတည္၍ တုိက္ခုိက္မႈမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

အဆုိပါျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား တုိင္းျပည္တြင္းမလာေရာက္ေစရန္ ရည္ရြယ္သည္ဟု အစုိးရဘက္ကဆုိသည္။ KNU ဘက္ကေတာ့ ရည္ရြယ္ခ်က္က ယခုထက္ပုိသည္ဟုဆုိသည္။ အစုိးရႏွင့္ KNU ၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပ်က္ျပားရန္ႏွင့္ လူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရးပဋိပကၡမ်ား ျပန္လည္ျဖစ္ပြားေအာင္ ရည္ရြယ္ေၾကာင္း ဖဒုိမန္းၿငိမ္းေမာင္ကဆုိသည္။

အဆုိပါျဖစ္ရပ္မ်ား၏ ေနာက္ကြယ္မွ လက္သည္တရားခံမွာ မည္သူမည္၀ါျဖစ္ေၾကာင္း ယခုအခ်ိန္အထိ မေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ေသး။

သုိ႔ေသာ္လည္း ယခုတစ္ေခါက္ ဗုံးကြဲၿပီးေနာက္တြင္ အစုိးရက အတုိက္အခံမ်ားအိမ္ေရွ႕ လူလႊတ္၍လည္း ေစာင့္မေနေတာ့။ သတင္းထုတ္ျပန္သည့္အပိုင္းတြင္လည္း ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္း
လုပ္ေဆာင္ရန္ သတင္းဌာနမ်ားကိုပါ ျပန္လည္ေတာင္းဆုိလာခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ ပထမဆုံးအႀကိမ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈလည္း လုပ္ႏုိင္ခဲ့သည္။

“ဒီအခ်ိန္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမတည္ေဆာက္ႏုိင္ရင္ တုိင္းျပည္ကမလြယ္ေတာ့ဘူး။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအတြက္ အလားအလာေတြရွိတယ္။ ဒီလုိအခ်ိန္မွာေတာင္ ဒါမ်ဳိးေတြျဖစ္တယ္။ ဒါေတာင္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြ မလာေသးဘူး။ ေနာင္ျဖစ္လာမယ့္ ျပႆနာေတြအတြက္လည္း ဒီလုိပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဟာ စံနမူနာေကာင္းလုိ႔ထင္တယ္”ဟု ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ဦးစုိင္းၫြန္႔လြင္ကေျပာသည္။ ။


ေရးသားသူ- ခုိင္ထြန္း၊ မင္းဟိန္းေက်ာ္
7Day News Journal